Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  

Вярвам на доброто в хората


Иво
  • Автор: Беинса Дуно

    OOK, Точност, 04.06.1930

    Беинса Дуно

    Дата на първоначално въвеждане: 25.04.2006 г., 11:57 ч.

Един пътник, въоръжен с два револвера, минавал през една гъста гора. Разбойници го хванали и започнали да го претърсват. От страх той не могъл да употреби нито един от револверите.

Разбойниците го запитали:

- Защо носиш два револвера?

– За защита, в случай на някакво нападение от разбойници.

– Ами какво по-голямо зло от сегашното очакваш?

Разбойниците го обрали, набили го добре и го пуснали.

Навътре в гората те срещнали друг пътник, когото също нападнали. Той не бил въоръжен, но се обърнал приятелски към разбойниците:

- Слушайте, аз нямам нищо в себе си, с което да ви задоволя. Заповядайте с мене в дома ми, ще ви нагостя добре.

– Защо не носиш револвер със себе си?

– Аз вярвам на доброто в хората, няма защо да се пазя от своите ближни.

Какво показват тия примери? Добрият човек вярва в доброто на хората и не се въоръжава. Добрите хора не се нуждаят от револвери. Лошите хора, обаче, се нуждаят от външна защита. Те носят по два револвера в себе си.

Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

Няма коментари за показване


×