Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Донка

Закони на мисълта

Recommended Posts

Веднъж се отвори въпрос за мисълта. Учителят каза:

По вътрешното радио можеш да възприемеш мислите, на хората - телепатически. Те са обикновени мисли. Човешките мисли, в сравнение с Божествените, имат дълги вълни и по-малък брой трептения. Те не могат да проникват надалеч. Божествените мисли, в сравнение с човешките, с обикновените мисли, имат къси вълни и голям брой трептения. Значи имат мощни трептения, затова проникват всички други мисли. Никой и нищо не може да им се противопостави.

Понякога виждаме - мисълта на някой човек се е спряла на две педи над главата му и не може да отиде по-горе. А той казва, че се е молил.

Никой не може да противодейства на Божествената мисъл. Тя отива до своето предназначение.

Човек трябва да храни Божествени мисли. Това значи: започни да мислиш, както Бог мисли.

Да любиш, това значи да мислиш. Любовта съдържа в себе си Божествена мисъл. Тъй както вие разбирате Любовта, както чувствате, това не е Любов. Любовта съдържа онази Божествена мисъл, която разрешава мъчнотиите, отстранява препятствията. Любов, която не носи Божествена мисъл, не е Любов, това е невежество, това е безлюбие. Тъй щото, имате ли Божествената Любов, с нея имате и Божествената мисъл. Затова, когато говоря за Божествената Любов да я възприемем, разбирам в нас да се реализира заедно с нея и Божествената мисъл.

Едно от правилата гласи: за да се оправят работите ви, мислете. Защото Божествената мисъл е една реалност, която ще окаже своето мощно действие. Имате тъмнина в себе си, скръбни сте, приемете Божествената мисъл. Защо страдате? Защото нямате Божествена мисъл. Докога ще страдате? Докато я приемете. Всички мъчнотии се разрешават с мисълта.

Ако любите хората, вие имате Божествена мисъл. Ако ги мразите - нямате. Всеки човек, който не мисли, е роб. Но тук под " мисъл " разбирам Божествената мисъл. Всеки човек, който мисли, е господар. Ти казваш: "Искам да стана добър, искам да стана учен и пр." Започни да мислиш и това ще стане. Ние с мислите си можем да помогнем за повдигането на цял народ и на човечеството.

Мисълта върви с грамадна бързина. Движението на светлината, в сравнение с нея, е като бързината на биволска кола.

Има един закон: когато има нишки, които те свързват, ти ги късай в началото, когато се появят, не чакай да се умножат, да станат въжета. Това значи: като дойде една отрицателна мисъл, например: " Ти ще заболееш ", веднага тури положителната мисъл: " Ще бъда здрав ". Когато дойде мисълта: " Ще остарееш.", тури веднага мисълта: " Ще се подмладя ". Като дойде мисълта: " Ти си лош ", тури веднага другата мисъл: " Добър съм ". Когато ти дойдат отрицателни мисли, всяка една прилича на нишка. И като се съберат много такива нишки, става дебело въже, което не можеш да скъсаш и с което те връзват. А като късаш всяка нишка, не може да се изплете въжето.

Вие всякога сте жертва на чужди мисли. Липсва ви знание. Някой път излизаш радостен, но минеш по улицата, по която е минал човек с лоши мисли, и ти станеш неразположен.

Една отрицателна мисъл може да парализира човека, а положителната може да го освободи. Отрицателните мисли и желания са бомби, които кога да е ще избухнат. Стой далече от тях.

Ако водните капки капят непрестанно, в продължение на много години върху камъка, ще видите какво ще направи водата. Малко е нейното количество, но тя ще пробие камъка на мястото дето е капала. На същото основание казвам: лошите мисли и желания, които са капали хиляди години върху вашия ум и сърце, са направили дупка в тях. Тези дупки са причина за нещастията на сегашните хора. Всяка лоша мисъл и желание имат лоши последици. Ще дойде ден, когато лошите мисли и желания ще ни доведат такива резултати, които ще спрат всяко развитие. Могат да ви доведат до умствен упадък, до слепота и пр. Както усещате миризмата на лука в една къща, така чувствителният човек усеща миризмата на лошите мисли и чувства в един дом. Ако мислиш добре за другите, добре е за тебе. Ако мислиш зле за другите, лошо е за тебе.

Като казвам, че човек трябва да мисли, нямам предвид обикновената мисъл. Човек трябва да се занимава с възвишени, Божествени мисли. Само те могат да го спасят. Красивите мисли идат от Великия Извор на Живота. Правата Божествена Мисъл показва присъствието на Бога. Когато човек се свърже с Бога, идат Божествените мисли, знание, Светлина.

Има едно знание, което не търпи да се говори за него. Аз го разбирам като Радост. Тогава цялата Вселена се разтваря за тебе. Това е нещо, което не се определя. То е като музиката.

Напредналите Същества могат да лекуват със своята силна мисъл от далечно разстояние.

Като знаете силата на мисълта, хранете в себе си силни Божествени мисли, които повдигат и ограждат човека. Достатъчно е да имате будно съзнание, за да възприемете Божествената мисъл на напредналите Същества. Работете върху своя ум, за да станете проводници на Божествената мисъл. Най-малката Божествена мисъл може да повдигне човека и да го постави на здрава основа. Приемайте и охранявайте малките Божествени мисли в себе си, както майката охранява децата си. Охранявайте ги, за да се радвате в бъдеще на големи идеи. Малките идеи растат, цъфтят и връзват плод. Те правят хората велики. Семката е малка, но от нея израства голямо дърво. Божествената мисъл, колкото и да е малка, в нея се крие магическа сила. Слънцето на човешкия Живот не е изгряло още, но човек има ръководни нишки, които го упътват. Това са малките Божествени мисли. Те отварят пътя за нашето светло бъдеще. Великата Божествена мисъл е предшествала създаването на материалния свят. Мисълта е сила, която движи нещата. Щом мисълта на човека е непреривна, тя може да измени окръжаващата среда. Обаче ако пет години мислите по един начин, а другите пет години по друг начин, нищо няма да постигнете.

Скръбта е първият подтик, за да се появи мисълта. Скръбта е първото подбуждение към мисълта. Тя е майката, която казва - " Ставай! "

Ако човек има една свещена идея, тя ще се възприеме от хиляди хора. Ти я изкажи и не се безпокой кой ще я възприеме и кой не. Хиляди хора ще чуят и ще възприемат изказаната от тебе идея. Имате ли някаква мисъл, не се страхувайте дали тя ще се реализира или не. Вие я кажете и тя ще се разпространи.

Редактирано от Донка

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Гост
Тази тема е затворена за писане.
Sign in to follow this  

×