Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Младежки окултен клас

11 files

 1. Живот и отношения, МОК Година XI, 1931 - 1932

  Живот и отношения

  Младежки окултен клас, XI г., 1931-32 г.

  Автор: Учителя Петър Дънов
  Издателство: "Бяло Братство", София 2013 г.
   
  Настоящото издание включва лекции, публикувани в сборниците :
  Живот и Отношения, МОК, година единадесета, том 1, София, 1947
  Фактори в Природата, МОК, година единадесета, том 2, София, 1947
   
  Разумният човек съзнателно проявява това, което е вложено в него; той може да помогне на всеки да прояви също вложеното в себе си. Едно се иска от човека: всеки момент да проявява Божественото в своите мисли и чувства. В това се заключава истинското възпитание. Божественото в човека е извор, на който трябва да се даде ход.  Живот и отношения, МОК Година XI
  автор: Учителя Петър Дънов
  Издателство Бяло Братство
  София, 2009 г., ISBN 978-954-744-219-1

  193 downloads

  0 comments

  Submitted

 2. Новите схващания на ученика, МОК IV г., 1924-25 г.

  Новите схващания на ученика

  Младежки окултен клас, IV г., 1924-25 г.

  Автор: Учителя Петър Дънов
  Издателство: "Бяло Братство", София 2009 г.

  Лекции на Младежкия окултен клас, година четвърта.


  Новите схващания на ученика, МОК IV г.
  автор: Учителя Петър Дънов
  Издателство Бяло Братство
  София, 2009 г., ISBN-978-954-744-120-0

  482 downloads

  0 comments

  Updated

 3. Разумният живот, МОК ІІІ г., 1923-24 г.

  Разумният живот

  Младежки окултен клас, ІІІ г., 1923-24 г.

  Автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)
  Издателство: Бяло Братство, София, 2009 г.

  Лекции на Младежкия окултен клас, година ІІІ-та (21.10.1923-25.05.1924).

  Съдържание
   
  1. Разумният живот, 21.10.1923
  2. Живите точки в Природата, 28.10.1923
  3. Основа на знанието, 4.11.1923
  4. Задачи на истинската наука, 4.11.1923
  5. Превръщане на цветовете, 11.11.1923
  6. Гняв и страх, 18.11.1923
  7. Твърдост, смелост и изпълнителност, 25.11.1923
  8. Пътят на ученика. Основната идея, 1.12.1923
  9. Езикът на Природата, 16.12.1923
  10. Упътвания. Образи, 23.12.1923
  11. Единицата и вечността, 30.12.1923
  12. Отношения между проявите в Природата, 6.01.1924
  13. Приливи и отливи на енергиите. Произход на ума и сърцето, 13.01.1924
  14. Придобивки на съзнанието, 20.01.1923
  15. Трансформиране на енергиите, 27.01.1924
  16. Елементи в геометрията, 3.02.1924
  17. Сложни движения на съзнанието. Светла точка в съзнанието, 10.02.1924
  18. Морални чувства, 17.12.1924
  19. Моралният тип, 24.02.1924
  20. Морален стремеж и морален устой. Значение на дробите, 2.03.1924
  21. За свободата, 9.03.1924
  22. Движение на енергиите. Закон за поляризиране, 16.03.1924
  23. Мощните сили на разумната воля, 23.03.1924
  24. Добрите навици. Разумното сърце, 30.03.1924
  25. Добрата страна на страданията. Чистотата, 6.04.1924
  26. Търпение, 13.04.1924
  27. Предаване на мислите. Музикалност, 20.04.1924
  28. Съграждане на доброто, 27.04.1924
  29. Психически наслоявания. Закон за примирение, 4.05.1924
  30. Млади и стари, 11.05.1924
  31. Противоречията като необходимост при всяко растене, 18.05.1924
  32. Малките придобивки в живота, 25.05.1924
   

  Приложения
   
  Речник на остарели и чужди думи
  Обяснителни бележки
  Писмени теми
  Упражнения, задачи и опити
  Формули и утвърждения  Разумният живот - МОК ІІІ г.
  автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)
  Издателство Бяло Братство
  София, 2009 г., ISBN-978-954-744-102-6

  546 downloads

  0 comments

  Updated

 4. Допирни точки в Природата, МОК ІІ г., 1922-23 г.

  Допирни точки в Природата

  Младежки окултен клас, МОК ІІ г., 1922-23 г.

  Автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)
  Издателство: Бяло Братство, София, 2008 г.

  Лекции на Младежкия окултен клас, година ІІ-ра, (04.10.1922-27.06.1923). Книгата притежава мащабно разгърнат азбучен показател на основните категории, принципи и езотерични понятия, използвани от Учителя Петър Дънов. Изданието съдържа 31 лекции, издавани досега в два тома "Допирни точки в Природата" и "Добри навици".

  Съдържание
   
  Допирните точки в Природата
  Отличителни качества на волята
  Психическо наблюдение
  Отличителните черти на Живота
  Нагласяване на силите
  Хармонизиране на енергиите
  Предназначение на дихателната система
  Единство на съзнанието
  Закон на съотношения
  Самоопределение
  Признаци на проявеното човешко съзнание
  Прояви на съзнанието
  Окултна страна на Живота
  Установени мерки
  Гордост и тщеславие
  Добри навици
  Предназначение на слънцето, луната и звездите
  Първата родена мисъл
  Развитие на мозъчните центрове
  Педагогическа лекция
  Силата на тъмнината и светлината
  Бяла и черна светлина
  Най-добрият метод
  Житно зърно
  Разпределяне на енергиите
  Четирите съзнания
  Живият кръг
  Движение на разумните сили
  Отношение на природните сили към човешката душа
  Опити
  Нежност и грубост


  Допирни точки в Природата - МОК ІІ г.
  автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)
  Издателство Бяло Братство
  София, 2008 г.,
  ISBN-10 954-744-072-1
  ISBN-13 978-954-072-2

  665 downloads

  0 comments

  Updated

 5. Двата пътя, МОК, I г., 1922 г.

  Двата пътя

  Младежки окултен клас, МОК І г., 1922 г.

  Автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)
  Издателство: Бяло Братство, София, 2011 г.

  Съдържание
   
  Двата пътя, 24.02.1922
  Страх и безстрашие, 1.03.1922
  Сила на волята, 8.03.1922
  Качества и проява на волята, 15.03.1922
  Стар и нов живот, 29.03.1922
  Двете посоки, 5.04.1922
  Закон на движение, 12.04.1922
  Разбор на думи, 19.04.1922
  Закон на кармата, 26.04.1922
  Красотата в природата, 3.05.1922
  Закон за енергиите, 10.05.1922
  Методи за чистене, 17.05.1922
  Противоречия в живота, 24.05.1922
  Връзки на знанието, 31.05.1922
  Мисъл, чувство и действие, 7.06.1922
  Изисквания от ученика, 14.06.1922
  Скъпоценните камъни, 21.06.1922
  Прояви на съзнанието, 28.06.1922
  Положителни и отрицателни сили, 5.07.1922
  Възможности, 26.07.1922
  Деятелност на сърцето, 2.08.1922
   
  Обяснителни бележки
   
  Речник на редки, остарели и чужди думи
  Теми
  Задачи, упражнения, опити


  Двата пътя - МОК І г.
  автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)
  Издателство Бяло Братство
  София, 2011 г.,
  ISBN-978-954-744-159-0

  388 downloads

  0 comments

  Updated

 6. Време и сила, МОК, V г., 1925-26 г.

  Време и сила

  Младежки окултен клас, МОК V г., 1925-26 г.

  Автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)
  Издателство: Бяло Братство, София, 2010 г.

  Съдържание
   
  1. Време и сила, 15.11.1925
  2. Най-малкото иждивяване и най-малкото съпротивление, 22.11.1925
  3. Трите състояния: S, R, T, 29.11.1925
  4. Влияние на светлината и на тъмнината, 6.12.1925
  5. Символи в Природата, 13.12.1925
  6. Приложение на символите, 20.12.1925
  7. Пълнене и празнене, 27.12.1925
  8. Десет думи, 3.01.1926
  9. Действие и противодействие, 10.01.1926
  10. Изваждане, 17.01.1926
  11. Гласни и съгласни букви, 24.01.1925
  12. Математически задачи, 31.01.1926
  13. Реални величини, 7.02.1926
  14. Микроскопически добрини, 14.02.1926
  15. Изразително лице, 21.02.1926
  16. Страдание, търпение, опитност и знание, 28.02.1926
  17. Духовна мекота, 7.03.1926
  18. Форми на съзнанието, 14.03.1926
  19. Жива реч, 21.03.1926
  20. Добро и свобода, 28.03.1926
  21. Групиране на сили, 4.04.1926
  22. Малкото съпротивление, 11.04.1926
  23. Качества на здравия човек, 18.04.1926
  24. Работа в съзнанието, 25.04.1926
  25. Влияние на цветовете, 2.05.1926
  26. Място на добродетелите, 9.05.1926
  27. Здраво мислене, 16.05.1926
  28. Склонности и разнообразие, 23.05.1926
  29. Окултни познания, 30.05.1926
  30. Музикално упражнение, 6.06.1926
  31. Произход на страданията, 13.06.1926
  32. Нови типове, 27.06.1926
   
  Приложения
   
  Речник на остарели и чужди думи
  Обяснителни бележки
  Писмени теми
  Упражнения, задачи и опити
  Формули и утвърждения

  Време и сила - МОК V г.
  автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)
  Издателство Бяло Братство
  София, 2010 г.,
  ISBN-978-954-744-127-9

  393 downloads

  0 comments

  Updated

 7. Посока на растене, МОК VІ г., 1926-27 г.

  Посока на растене

  Младежки окултен клас, МОК VI г., 1926-27 г.

  Автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)
  Издателство: Бяло Братство, София, 2011 г.

  Съдържание

  1. Посока на растене, 26.09.1926
  2. Облагородяване на сърцето, 3.10.1926
  3. Внушение, 10.10.1926
  4. Любов и Вяра, 17.10.1926
  5. Ранните лъчи, 21.10.1926
  6. Път към свобода, 31.10.1926
  7. Придобиване на търпение, 7.11.1926
  8. Поглед и движение, 14.11.1926
  9. Освобождаване, 21.11.1926
  10. Различаване, 28.11.1926
  11. Пулс, 5.12.1926
  12. Малките мъчнотии, 12.12.1926
  13. Благоприятният час, 19.12.1926
  14. Живот, сила и интелигентност, 26.12.1926
  15. Малката мисия, 2.01.1927
  16. Представа за трите свята, 9.01.1927
  17. Справяне с мъчнотиите, 23.01.1927
  18. Неизвестни величини, 30.01.1927
  19. Меки и твърди вещества, 6.02.1927
  20. Светото място, 13.02.1927
  21. Трите зрънца, 20.02.1927
  22. Здрави връзки, 27.02.1927
  23. Възпитание и самовъзпитание, 6.03.1927
  24. Реализиране на желанията, 13.03.1927
  25. Двете страни, 20.03.1927
  26. Планетни влияния, 27.03.1927
  27. Скрити сили, 3.04.1927
  28. Образи на реалността, 10.04.1927
  29. Справяне, 17.04.1927
  30. Хигиенични правила, 24.04.1927
  31. Координиране на силите, 8.05.1927
  32. Светлият кръг, 15.05.1927
  33. Седмият кръг на живота, 22.06.1927
  34. Хармонични положения, 29.06.1927
  35. Трениране, 5.07.1927
  36. Типове и образи, 12.07.1927
  37. Три посоки, 19.07.1927

  Приложение

  Речник на редки, остарели и чужди думи
  Обяснителни бележки
  Писмени теми
  Задачи, упражнения, опити
  Формули и утвърждения

  Време и сила - МОК VI г.
  автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)
  Издателство Бяло Братство
  София, 2011 г.,
  ISBN-978-954-744-155-2

  504 downloads

  0 comments

  Submitted

 8. Божествената мисъл, МОК 7 г.

  Божествената мисъл
   
  МОК, Година VII, 1927-1928 г.

  "Вярвайте в Божественото в себе си, вярвайте в Божественото във всички хора. Не се стремете да станете велики, но дайте път на Божественото в себе си - то ще ви направи велики. Единственото реално нещо в човека е Божественото, което е вечно и неизменно."
   
  Съдържание
   
  1. Божествената мисъл, 4.09.1927
  2. Великите хора, 11.09.1927
  3. Качества и линии на красотата, 18.09.1927
  4. Линиите на ума и сърцето, 25.09.1927
  5. Божествените условия, 9.10.1927
  6. Значение на линиите, 16.10.1927
  7. Научни изследвания, 23.10.1927
  8. Съответствие на величините, 30.10.1927
  9. Психически анализ, 6.11.1927
  10. Целесъобразни среди, 13.11.1927
  11. Скритите сили, 20.11.1927
  12. Мерки в живота, 27.11.1027
  13. Лъч на пробуждане, 4.12.1927
  14. Химия и алхимия, 11.12.1927
  15. Естествена среда, 18.12.1927
  16. Човешки и природни енергии, 25.12.1927
  17. Реалното в човека, 1.11.1928
  18. Разумно ограничение, 8.01.1928
  19. Творец на съдбата си, 15.01.1928
  20. Животът във формите, 22.01.1928
  21. По пътя на Природата, 25.03.1928
  22. Практически правила, 1.04.1928
  23. Будният ден, 20.04.1928
  24. Смирението, 27.04.1928
  25. Двете посоки, 4.05.1928
  26. Методи за хранене, 11.05.1928
  27. Растене и развитие, 18.05.1928
  28. Правилно дъвчене, 25.05.1928
  29. Втичане и изтичане, 1.06.1928
  30. Тънкият конец и дебелото въже, 8.06.1928
  31. Търпение и безстрашие, 15.06.1928
  32. Основна идея, 22.06.1928
  33. Закони на красотата, 29.06.1928
   
  Речник на редки, остарели и чужди думи
  Обяснителни бележки
  Теми
  Задачи, упражнения, опити, правила


  Автор: Учителя Петър Дънов
  Издателство: "Бяло Братство",
  София, 2011 г.
  ISBN 978-954-744-165-1
  стр. 311, твърди корици

  101 downloads

  0 comments

  Submitted

 9. Възможни неща, МОК 8 г.

  Възможни неща  
  МОК, Година VIII, 1928-1929 г.

  Всяко нещо, допустимо за човешката мисъл, може да се реализира; не слагай в ума си мисълта, че може нещо да не се реализира днес или утре, но кажи си: "Всичко в живота е възможно и постижимо". Думата "невъзможно" внася в човека обезсърчаване и обезсилване. На каквато и мъчнотия да се натъкнеш, кажи си: "Всичко е възможно!".
   
  Съдържание
   
  1. Дейност и почивка, 24.08.1928
  2. Гордост и ревност, 31.08.1928
  3. Мъртвата точка, 7.09.1928
  4. Външни и вътрешни влияния, 14.09.1928
  5. Възможни неща, 21.09.1928
  6. Обхода към себе си и към Природата, 28.09.1928
  7. Творческа линия, 5.10.1928
  8. Закон за постижения, 12.10.1928
  9. Развиване на дарбите, 19.10.1928
  10. Единият, 26.10.1928
  11. Най-високото място, 2.11.1928
  12. Главният фактор, 9.11.1928
  13. Не противи се на злото, 23.11.1928
  14. Дейност и замисъл на Природата, 30.11.1928
  15. Хигиена на живота, 7.12.1928
  16. Учене и прилагане, 14.12.1928
  17. Методи за наблюдения, 21.12.1928
  18. Пречупване на светлината, 28.12.1928
  19. Наблюдение и интуиция, 18.01.1929
  20. Смяна на енергиите, 25.01.1929
  21. Значение на смените, 1.02.1929
  22. Магическата пръчица, 8.02.1929
  23. Силата на движенията, 15.02.1929
  24. Закон за действие и противодействие, 22.02.1929
  25. Наука и знание, 1.03.1929
  26. Отворени форми, 8.03.1929
  27. Периодичност в живота, 15.03.1929
  28. Азбуката на Природата, 5.04.1929
  29. Истинска опора, 12.04.1929
  30. Живите линии на съзнанието, 19.04.1929
  31. Преводи в Природата, 26.04.1929
  32. Външни и вътрешни методи, 3.05.1929
  33. Добрата дума, 10.05.1929
  34. Единство в живота, 17.05.1929
  35. Закон на доволството, 31.05.1929
  36. Естественото състояние, 6.06.1929
  37. Леснопостижими и мъчнопостижими неща, 14.06.1929
  38. Светът на ограниченията, 28.06.1929
  39. Обикновено и божествено съзнание, 5.07.1929
  40. Специфичната светлина и топлина, 12.07.1929
  41. Верният образ, 26.07.1929
  42. Мълчание и говор, 2.08.1929
  43. Абсолютна и относителна реалност, 9.08.1929
  44. На планината, 16.08.1929
  Обяснителни бележки
  Речник на редки, остарели и чужди думи
  Теми
  Задачи, упражнения, опити, методи за работа
  Автор: Учителя Петър Дънов
  Издателство: "Бяло Братство",
  София, 2012 г.
  ISBN 978-954-744-177-4


   
   

  119 downloads

  0 comments

  Updated

 10. Служене, почит и обич, МОК 9 г.

  Служене, почит и обич
   
  МОК, Година IХ, 1929-1930 г.

  Връзката между физическото и духовното здраве; вечните въпроси за доброто и злото; правилните отношения към Природата - в 48 беседи Учителя говори върху тези и много други въпроси.
   
  Съдържание
   
  Служене, почит и обич, 30.08.1929
  Смяна на състоянията, 6.09.1929
  Отношения към Природата, 13.09.1929
  Удължени и скъсени линии, 20.09.1929
  Три идеи, 27.09.1929
  Органично злато, 4.10.1929
  Права и крива линия, 11.10.1929
  Съпоставяне на нещата, 18.10.1929
  Здраве, богатство и учение, 25.10.1929
  Външни и вътрешни условия, 15.11.1929
  Природни гами, 22.11.1929
  Природна философия, 29.11.1929
  Психологически разбор на явленията, 6.12.1929
  Смени в Природата, 13.12.1929
  Изпълнение и отлагане, 20.12.1929
  Собственик и наемател, 27.12.1929
  Пътища на Природата, 3.01.1930
  Функции на човешкия организъм, 10.01.1930
  Самосветеща лампа, 17.01.1930
  Възпитание на волята, 24.01.1930
  Навреме и намясто, 31.01.1930
  Напрежение, 7.02.1930
  Човек и Природа, 14.02.1930
  Разумност и доброта, 21.02.1930
  Закони на Доброто, 28.02.1930
  Идеалният човек, 7.03.1930
  Дисонанси в живота, 14.03.2012
  Възпитателни методи, 23.03.2012
  Органична и неорганична материя, 28.03.1930
  Огъната плоскост, 04.04.1930
  Хармоничен избор, 11.04.1930
  Направления в живота, 18.04.1930
  Светлина и знание, 25.04.1930
  Показване, 2.05.1930
  Състояние на материята, 9.05.1930
  Линията на живота, 16.05.1930
  Музика и работа, 23.05.1930
  Къртица, славей и пчела, 30.05.1930
  Основна мисъл, 6.06.1930
  Методи за самовъзпитание, 13.06.1930
  Работа, музика и мисъл, 20.06.1930
  Преобразуване и съпоставяне, 27.06.2012
  Освобождаване, 4.07.1930
  Влияние на светлината и топлината върху човека, 11.07.1930
  Обикновени, талантливи, гениални и светии, 18.07.
  На Езерата, 1.08.1930
  Първият ден, 8.08.1930
  Упътвания и наставления, 15.08.1930
   
  Приложения
   
  Обяснителни бележки
  Речник на редки, остарели и чужди думи
  Теми
  Задачи, упражнения, опити, методи за работа

  Автор: Учителя Петър Дънов
  Издателство: "Бяло Братство",
  София, 2012 г.
  ISBN 978-954-744-187-3

  136 downloads

  0 comments

  Submitted

 11. Път към живота, МОК 10 г.

  Път към живота
   
  МОК, Година Х, 1930-1931 г.
  Да внесем доброто поне в една своя мисъл, в едно свое чувство и в една своя постъпка. Доброто отваря път към Божественото в човека.
   
  Съдържание
   
  1. Път към живота, 5.09.1930
  2. Свят на правата линия, 12.09.1930
  3. Силата на Доброто, 19.09.1930
  4. Милосърдие и користолюбие, 26.09.1930
  5. Нов мироглед, 10.10.1930
  6. Единица мярка, 17.10.1930
  7. Движение на силите, 24.10.1930
  8. Правилни отношения, 31.10.1930
  9. Постижими и непостижими неща, 7.11.1930
  10. Разумни промени, 14.11.1930
  11. Влизане и излизане, 21.11.1930
  12. Кръгово движение, 28.11.1930
  13. Елементи на планетите, 5.12.1930
  14. Две реалности, 12.11.1930
  15. Езикът на Природата, 19.11.1930
  16. Любов и Милосърдие, 26.11.1930
  17. Съединителните нишки на живота, 2.01.1931
  18. Четирите положения, 9.01.1931
  19. Колелото на съзнанието, 16.01.1931
  20. Разумното слово, 23.01.1931
  21. Разумността, 31.01.1931
  22. Методи за самовъзпитание, 6.02.1931
  23. Няколко необходими неща, 13.02.1931
  24. Живот и радост, 20.02.1931
  25. Живите сили в Природата, 27.02.1931
  26. Ханизе, 6.03.1931
  27. Справедливост, 13.03.1931
  28. Действия на силите, 20.03.1931
  29. Знание и прилагане, 27.03.1931
  30. Тригон, 3.04.1931
  31. Човешките идеали, 10.04.1931
  32. Разумност и светлина, 17.04.1931
  33. Опитности в живота, 24.04.1931
  34. Разумно прилагане, 1.05.1931
  35. Обикновени и необикновени идеи, 8.05.1931
  36. Новата епоха, 15.05.1931
  37. Скритите таланти, 22.05.1931
  38. Правилна преценка, 29.05.1931
  39. Трите отношения, 5.06.1931
  40. Неизбежен път, 12.06.1931
  41. Свиване и разширяване, 19.06.1931
  42. Красивите линии, 26.06.1931
   
  Обяснителни бележки
  Речник на редки, остарели и чужди думи
  Задачи, упражнения, опити, методи за работа
  Теми

  Автор: Учителя Петър Дънов
  
Издателство: "Бяло Братство",
  София, 2013 г.

  ISBN 978-954-744-198-9


   

  124 downloads

  0 comments

  Updated


×
×
 • Create New...