Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Музика от Учителя

Музика от Учителя за теглене

17 files

 1. Молитва за България - аудио диск

  Молитва за България - аудио диск

  Беинса Дуно

  01. Молитва - Вярвам в Тебе, Господи (3:36) - Н. Колева
  02. Аум (1:32) - пее публиката
  03. Вехади (2:15) - струнен квартет
  04. Зората на Новия живот (1:06) - струнен квартет
  05. Псалом 91 (5:14) - М. Иванова
  06. Сърдечен зов (4:08) - М. Иванова
  07. Духът Божи (2:40) - М. Иванова
  08. Новото Битие (16:29) - Н. Колева и П. Ганев
  09. Милосърдието (2:50) - М. Иванова
  10. Да имаш вяра (1:34) - М. Иванова
  11. Фир-фюр-фен (4:09) - М. Иванова
  12. Божията Любов ме озари (2:52) - Н. Колева
  13. Ранен час (3:23) - Н. Колева
  14. Аин фаси (3:46) - струнен квартер
  15. Бог е Любов (4:17) - М. Иванова
  16. Махар Бену Аба (5:03) - М. Иванова
  17. Ти си ме, мамо, родила! (2:46) - Н. Колева
  18. Духай, ветре! (3:15) - Н. Колева
  19. Мирът иде (4:28) - Н. Колева

  Концерт 21.12.2002, София
  Камерна зала "България"

  Струнен квартет и солисти:
  Петър Ганев (цигулка)
  Надежда Няголова (цигулка)
  Катя Вълева (виола)
  Магдалена Далчева (вилончело)
  Надя Колева (сопран)
  Мария Иванова (сопран)
  Петър Ганев (роял)

  Аранжименти: Петър Ганев
  за контакти: ganevpeter@yahoo.co.uk

  Дискът се публикува с разрешение.

  Специални благодарности на Ася за помощта
  по подготовката на диска.

  Дата на първоначално въвеждане: 20.10.2009 г.

  1,465 downloads

  1 comment

  Updated

 2. Обетована Земя - аудио диск

  Обетована Земя - аудио диск  Съдържание на диска:

  01. Духът ми шепне това (1:39)
  02. Бог е Любов (3:30)
  03. Сила, живот, здраве (0:57)
  04. Той иде (2:36)
  05. Ранен час (2:18)
  06. Буря (2:17)
  07. Радост и скръб (4:11)
  08. Обетована Земя (1:58)
  09. Странник съм (2:19)
  10. Вехади (2:04)
  11. Молитва (1:54)
  12. Аин Фаси (3:38)
  13. Нева Сензу (1:58)
  14. В начало бе Словото (2:58)
  15. Медитация (Вътрешния глас на Бога) (3:52)
  16. Киамет Зену (0:58)

  Песните с Но 10, 12, 13, 15, 16 се изпълняват на прастария език Ватан.

  Аудио диск с музика от Учителя в изпълнение на Огнян Николов - тенор. Песните са записани нацяло, без монтаж, с оглед запазване целостта на моментното емоционално състояние на изпълнителите.

  * аудио дискът се публикува за теглене със специално разрешение от продуцента и изпълнителя

  Огнян Николов: тенор (www.oghnyan-nicolov.com)
  Роза Пронина: пиано

  Георги Кръстев: продуцент
  Васил Стефанов: студиен запис
  Издателство: Алфиола
  За поръчки:
  тел.: 02/8686943, факс: 02/9622133, email: alfyola_mus@abv.bg

  Дата на първоначално въвеждане: 17.06.2009 г.

  1,496 downloads

  0 comments

  Updated

 3. Моята молитва - аудио диск

  My Prayer - Моята Молитва

  Беинса Дуно  Съдържание на диска

  01. Отче наш (02:15)
  02. Запали се огънят (02:06)
  03. Божията Любов ме озари (03:31)
  04. Нева Сензу (03:33)
  05. Вехади (02:30)
  06. Ранен час (02:33)
  07. Цветята цъфтяха (02:10)
  08. Духай Ветре (03:39)
  09. Моето слънце днес ще изгрее (03:19)
  10. Ставай дъще (01:12)
  11. Да имаш вяра (01:37)
  12. Мирът иде (04:44)
  13. Правда (01:23)
  14. Пролетна песен (04:41)
  15. Мелодия 13 (02:09)
  16. Давай, давай (01:55)
  17. Аин Фаси (04:19)
  18. Кажи ми светлий Божи лъч (03:28)
  19. Господи колко те обичам (02:48)
  20. Ти ще сполучиш в живота (02:12)
  21. Тайната вечеря (03:19)
  /Текст и музика: Весела Несторова/
  22. Тема No 9 – Моята Молитва (01:25)
  /Текст: Симеон Симеонов/
  23. Молитва (02:51)
  24. Една вечна истина, която е Бог на Любовта (02:34)
  25. Странник съм в този свят (03:00)
  26. Молитва (04:07)

  Симеон Симеонов - тенор
  Петър Ганев – аранжимент, акомпанимент
  Лили Димкова - портрет

  Записът е направен на 1,2 и 4 Септември 1999 г. в София.

  * дискът се публикува със специално разрешение от изпълнителите


  1,604 downloads

  0 comments

  Updated

 4. Пролетна песен - аудио диск

  Пролетна песен - музика за медитация

  Беинса Дуно  Съдържание на диска

  01. Страдна душо (05:08)
  02. Ще се развеселя (03:09)
  03. Шуми (05:44)
  04. Сърдечен зов (04:40)
  05. Небето се отваря (02:46)
  06. Росна капка (02:37)
  07. Любовта е извор (03:22)
  08. Сине мой пази живота (03:23)
  09. Събуди се, братко (04:30)
  10. Изгрей ти, мое слънце (03:28)
  11. Излязал е сеяч (04:50)
  12. На белия цвят (02:20)
  13. Милосърдието (03:32)
  14. На Христа (02:59)
  15. Благославяй (02:52)
  16. Пролетна песен (04:48)

  Симеон Симеонов - тенор
  Петър Ганев - акомпанимент
  Петър Ганев - аранжимент
  Лили Димкова - портрет

  * дискът се публикува със специално разрешение от изпълнителите

  2,535 downloads

  2 comments

  Updated

 5. Да бъде Виделина CD2 - оркестър в зала България - аудио диск

  Да бъде Виделина CD2 - оркестър в зала България - аудио диск

  Концерт 11.05.2003г, зала България

  Съдържание на диска:

  01. Фир-фюр-фен (3:53)
  02. Псалом 91 (2:41) - мелодия Хр. Дързев, харм. П. Ганев
  03. Да имаш вяра (1:25)
  04. Той иде (2:43)
  05. Духът Божи (2:20)
  06. Венир Бенир (2:14) - диригент Т. Никлева
  07. Вехади (2:26) - диригент Т. Никлева
  08. Сила, здраве е богатство (1:14)
  09. Благост (2:52)
  10. Ще се развеселя (3:05)
  11. Молитва "Вярвам в Теб, Господи" (4:08)
  12. Химн на Великата Душа (5:11)

  Общо: 34:12

  Хор "Аве музика" Диригент: Таня Никлева
  Струнен оркестър
  Орган: Стефан Далчев

  Аранжимент: Петър Ганев
  Диригент: Петър Ганев

  CMP Studio

  за контакти: ganevpeter@yahoo.co.uk

  * диска се публикува с разрешение

  Дата на първоначално въвеждане: 15.11.2006 г.

  2,077 downloads

  0 comments

  Updated

 6. Да бъде Виделина CD1 - оркестър в зала България - аудио диск

  Да бъде Виделина CD1 - оркестър в зала България - аудио диск

  Концерт 11.05.2003г, зала България

  Съдържание на диска:

  01. Махар Бену Аба (5:00)
  02. В начало бе Словото (3:27) - П. Христова
  03. Марш на светлите сили (2:49)
  04. Обетована земя (1:59) - П. Христова
  05. Мелодия 34 - Озарение (1:42) - П. Христова
  06. Играта на поточето (1:32) - Т. Никлева и Й. Радионов
  07. Ранен час (3:15) - Н. Колева
  08. Мирът иде (4:20) - Н. Колева
  09. Радостта на земята (1:45) - Н. Колева
  10. Аин фаси (3:42)
  11. Духай, ветре (3:10) - С. Симеонов
  12. Молитва "Чуй, Господи!" (2:49) - С. Симеонов
  13. Българска рапсодия (6:10) - С. Симеонов и Т. Никлева
  14. Моето слънце днес ще изгрее (2:28) - С. Симеонов

  Общо: 44:08

  Струнен оркестър
  Солисти: Надя Колева (сопран), Плама Христова (алт),
  Симеон Симеонов (тенор), Йосиф Радионов (цигулка),
  Таня Никлева (флейта)

  Аранжимент: Петър Ганев
  Диригент: Петър Ганев

  CMP Studio

  за контакти: ganevpeter@yahoo.co.uk

  * диска се публикува с разрешение

  Дата на първоначално въвеждане: 15.11.2006 г.

  2,493 downloads

  0 comments

  Updated

 7. Химни на Слънцето - аудио диск с песни от Учителя

  Химни на Слънцето - аудио диск с песни от Учителя

  Съдържание на диска Химни на Слънцето

  01. Песента на ангелите (3:47)
  02. Химни на слънцето, Молитва (7:52)
  03. Имаше человек (4:17)
  04. Тайната вечеря (2:39)
  05. Ода за студа (4:45)
  06. Там далече (2:30)
  07. 3ов на планината (1:17)
  08. Малката буболечица (3:11)
  09. Странникът и скръбта (4:20)
  10. Скитах се по гори и планини (2:12)
  11. Кажи ми, светли Божи лъч (2:04)
  12. Песен за житеното зърно (2:40)
  13. До-ще ден (1:56)
  14. Излязъл е сеяч (3:16)
  15. Мирът иде (4:26)
  16. Вдъхновение - Киамет Зену (1:28)
  17. Една вечна истина, която е Бог на Любовта (1:58)
  18. Странник съм в този свят (2:49)

  Аранжимент: Анна Каралашева
  Сопрано: Спаска Панайотова
  Вилончело: Анна Каралашева
  Цигулка: Ана Памукова
  Виола: Катя Вълева
  Блок-фелйта: Емил Михов

  дизайн на обложката: Всеволод Яцевич
  София, България 2004
  Запис в Studio ВИНИЛ, Искрен Искренов

  за контатки: akaralasheva@yahoo.com

  * диска се публикува с разрешение

  Дата на първоначално въвеждане: 10.10.2006 г.

  4,694 downloads

  0 comments

  Updated

 8. Божията Любов ме озари - аудио диск с песни от Учителя

  Божията Любов ме озари - аудио диск с песни от Учителя  Съдържание на диска Божията Любов ме озари

  01. Събуди се, братко (2:03)
  02. Изгрява ден тържествен (2:25)
  03. Напред, чада, напред (1:24)
  04. Шуми (1:49)
  05. Нови дрехи (1:58)
  06. Малкият извор (1:43)
  07. Пролет (1:10)
  08. Тъги, скърби са богатство (1:13)
  09. Мелодия 34 - Озарение (1:17)
  10. Напред да ходим (1:24)
  11. Ходи, ходи (1:05)
  12. Подмладяване (1:36)
  13. Писмото (1:37)
  14. Пролетна песен (2:11)
  15. Небето се отваря (1:36)
  16. Мога да кажа (1:42)
  17. Росна капка (1:33)
  18. На белия цвят (2:35)
  19. Божията Любов ме озари (2:34)
  20. Добър ден (2:30)
  21. Правда (1:57)
  22. Песен за двете сестри (1:25)
  23. Радост (1:21)
  24. Денят иде (1:23)
  25. Тема 28 (2:32)
  26. Буря (1:53)
  27. Тема 9 - Mолитва (2:12)
  28. Детето Исус (2:39)
  29. Вътрешният глас на Бога (2:53)
  30. Нева Санзу (2:22)
  31. Отче наш, не ни въвеждай в изкушение (2:19)

  Песен 28 е с музика и текст от Весела Несторова

  Аранжимент: Анна Каралашева
  Сопрано: Спаска Панайотова
  Пиано: Анна Каралашева

  дизайн на обложката: Всеволод Яцевич
  София, България, 2004г
  Запис в Studio ВИНИЛ, Искрен Искренов

  за контатки: akaralasheva@yahoo.com

  * диска се публикува с разрешение

  Дата на първоначално въвеждане: 10.10.2006 г.

  3,251 downloads

  0 comments

  Updated

 9. Сила Жива CD2 - музика за медитация

  Сила Жива CD2 - музика за медитация

  Съдържание на диска Сила Жива CD2

  01. В началото бе Словото (4:05)
  02. Ще се развеселя (3:39)
  03. Сърдечен зов (3:34)
  04. Вдъхновение (2:21)
  05. Небето се отваря (2:05)
  06. Нева Санзу (3:23)
  07. Милост, благост (1:34)
  08. Малкият планински извор (2:53)
  09. Зората на новия живот (1:58)
  10. Росна капка (2:14)
  11. Красив живот (2:13)
  12. Обетована земя (1:58)
  13. Песен на детето (3:43)
  14. Малката буболечка (3:44)
  15. Тема 28 (4:08)
  16. Мусала (2:17)
  17. Българска идилия (4:34)
  18. А бре, синко (2:22)
  19. Мелодия 31 (1:27)
  20. Милосърдие (1:45)

  Музика - Беинса Дуно
  Цигулка - Здравка Баръмова
  Ел. Орган: Ина Дойнова
  Аранжимент: Ина Дойнова

  ВИНИЛ СТУДИО Искрен Искренов 2003г.
  email: living_power@abv.bg

  * дискът се публикува с разрешение

  Дата на първоначално въвеждане: 08.10.2006 г.

  3,494 downloads

  0 comments

  Updated

 10. Интеграл CD5 - аудио диск

  Интеграл CD5 - аудио диск

  На Вашето внимание предлагаме пълен интеграл на музиката на Беинса Дуно в 5 диска, изпълнена на цигулка.

  "Има три вида музика - механична, която само раздвижва нещата, органична, която организира живата материя и установява нейния жизнен ритъм, и психична, която събужда скритите сили на душата. Окултната музика, която обединява качествата на тия три вида музика, едва сега влиза в света и затова е достъпна за малцина." (Учителя)

  Съдържание на диска:

  01. Новото Битие. Създаването на новия Адам.
  Първи Божествен ден (3:20)
  02. Втори Божествен ден (1:36)
  03. Трети Божествен ден (2:42)
  04. Четвърти Божествен ден (2:18)
  05. Пети Божествен ден (1:59)
  06. Шести Божествен ден (4:45)
  07. Седми Божествен ден (2:06)
  08. Химни на Слънцето (5:13)
  09. Молитва - Вярвам в Тебе, Господи! (3:30)
  10. Вътрешният глас на Бога (2:37)
  11. Една вечна Истина, която е Бог на Любовта (Медитация) (2:14)
  12. Песен на ангелите (4:40)
  13. Божията Любов ме озари (2:54)
  14. Господи, колко Те обичам! (2:30)
  15. Моето слънце днес ще изгрее (2:49)
  16. Кажи ми, светли Божи лъч (3:02)
  17. Ти ще сполучиш в живота (2:08)
  18. Отче наш, не ни въвеждай в изкушение (2:12)
  19. Странник съм в този свят (2:36)
  20. Молитва - Чуй, Господи!

  Музика: Беинса Дуно
  Цигулка: Петър Ганев
  за контакти: ganevpeter@yahoo.co.uk

  Дискът се публикува с разрешение.

  Специални благодарности на Ася за помощта
  по подготовката на диска.

  Дата на първоначално въвеждане: 02.10.2009 г.

  1,028 downloads

  0 comments

  Updated

 11. Сила Жива CD1 - музика за медитация

  Сила Жива CD1 - музика за медитация

  Съдържание на диска Сила Жива CD1

  01. 91 Псалом (2:42)
  02. Фир-фюр-фен (3:44)
  03. Махар Бену Аба (4:26)
  04. Аин фаси (4:14)
  05. Вътрешният глас на Бога (3:05)
  06. Духът Божи (2:24)
  07. Аум (1:29)
  08. Венир Бенир (2:20)
  09. Вехади (2:31)
  10. Вариации (1:43)
  11. Марш на светлите сили; Тема; Ме-хейн (5:40)
  12. До-ще ден (2:59)
  13. Любовта е извор (2:22)
  14. Радост (1:54)
  15. Киамет Зену (2:59)
  16. Мелодия 34 (1:17)
  17. Мелодия 16 (2:36)
  18. Играта на поточето (1:20)
  19. Сила жива (1:23)
  20. Сила, здраве е богатство (1:27)
  21. Да имаш вяра (2:01)
  22. Ходи ходи (1:08)
  23. Не ли думах (1:58)

  Музика - Беинса Дуно
  Цигулка - Здравка Баръмова
  Ел. Орган: Ина Дойнова
  Аранжимент: Ина Дойнова

  ВИНИЛ СТУДИО Искрен Искренов 2003г.
  email: living_power@abv.bg

  * дискът се публикува с разрешение

  Дата на първоначално въвеждане: 10.10.2006 г.

  6,038 downloads

  0 comments

  Updated

 12. Сила Жива CD3 - музика за медитация

  Сила Жива CD3 - музика за медитация

  Съдържание на диска Сила Жива CD3

  01. Той иде (2:51)
  02. Скитах се по гори и планини (2:22)
  03. Импресия по първия ден на пролетта (2:43)
  04. Зов на планината (1:46)
  05. Сладко медено (1:33)
  06. Светъл лъч (1:42)
  07. Венир Бенир (2:50)
  08. Всичко в живота е постижимо (2:47)
  09. Весел ти бъди (1:58)
  10. Цветята цъфтяха (2:04)
  11. Ранен час (3:35)
  12. Пролетна песен (2:46)
  13. Слънчева песен (1:22)
  14. Българска идилия (4:53)
  15. Запали се огънят (1:49)
  16. Мога да постигна (1:30)
  17. Мога да любя (2:18)
  18. Красив е живота (2:06)
  19. На Учителя (2:22)
  20. Химн на Великата Душа (4:44)

  Музика - Беинса Дуно
  Цигулка - Здравка Баръмова
  Ел. Орган: Ина Дойнова
  Аранжимент: Ина Дойнова

  ВИНИЛ СТУДИО Искрен Искренов 2003г.
  email: living_power@abv.bg

  * дискът се публикува с разрешение

  Дата на първоначално въвеждане: 05.10.2006 г.

  4,165 downloads

  0 comments

  Updated

 13. Пет песни за медитация

  Пет песни за медитация

  Махар Бену Аба (5:20)
  Ме-хейн (1:31)
  Нева Санзу (3:40)
  Вехади (2:25)
  Венир Бенир (2:25)

  Махар Бену Аба
  Махар Бену Аба, Веют
  Биладер Адер Бену шела,
  Бену шела, Бену шела,
  шела, шела, шела,
  Биладер Адер Бену шела.

  Ме-хейн
  (няма текст)

  Нева санзу
  Нева санзу, нева санзу,
  биют менси,
  хариен хади хензи.
  Ава Махар вен хабер менси.
  Ава Махар вен хабер менси.
  Ава Махар вен хабер менси.
  Ава Махар вен хабер менси.

  Вехади
  Вехади, Вехади, Вехади,
  Вехади, Вехади, Вехади.

  Венир Бенир
  Венир Бенир,
  Бихар Бенум.
  Ил биют,
  ил безут.
  Ом би ют.
  Ил безут.
  Ом би ют.
  Зун мезун, зун мезун.
  Бином ту мето. (2)


  изпълняват: Йоана Стратева - цигулка, Петър Ганев - цигулка

  аранжимент: Петър Ганев
  музика и текст: Беинса Дуно
  из компакт диск от Дуо Езотерик
  текстове: песнарка от издателство Бяло Братство 2006г
  имената на песните и текстовете им са на древен език
  съставител: Ивайло Станев

  Дата на първоначално въвеждане: 12.07.2006 г.

  8,021 downloads

  0 comments

  Updated

 14. Интеграл CD1 - аудио диск

  Интеграл CD1 - аудио диск

  На Вашето внимание предлагаме пълен интеграл на музиката на Беинса Дуно в 5 диска, изпълнена на цигулка.

  "Има три вида музика - механична, която само раздвижва нещата, органична, която организира живата материя и установява нейния жизнен ритъм, и психична, която събужда скритите сили на душата. Окултната музика, която обединява качествата на тия три вида музика, едва сега влиза в света и затова е достъпна за малцина." (Учителя)

  Съдържание на диска:

  01. Зората на новия живот (1:05)
  02. Излязал е сеяч (1:35)
  03. Братство, единство (2:20)
  04. Ще се развеселя (2:58)
  05. Благославяй (3:04)
  06. Изгрява ден тържествен (1:12)
  07. Събуди се братко (1:19)
  08. Любовта е извор (1:11)
  09. Стани, стани (1:49)
  10. Страдна душо (0:52)
  11. Изгрей ти, мое слънце (1:11)
  12. Шуми (1:16)
  13. Напред да ходим (1:13)
  14. На Учителя (1:35)
  15. Милосърдието (1:10)
  16. Сърдечен зов (1:21)
  17. Благословен Господ (1:15)
  18. Време е да вървим (1:01)
  19. Поздрав на Учителя (1:11)
  20. За Небесния Цар (0:50)
  21. Сине мой, пази живота (1:39)
  22. Росна капка (1:18)
  23. Напред чада (0:34)
  24. Славейчета горски (0:57)
  25. Небето се отваря (0:54)
  26. О, Учителю благати (0:44)
  27. Към Сион (0:44)
  28. Дързост в Христа (0:35)
  29. На белия цвят (1:03)
  30. Нови Дрехи (0:38)
  31. На Христа запейте (0:52)
  32. Когато Любовта царува (0:54)
  33. Бялото кокиче (1:26)
  34. Псалом 91 (2:30)
  35. Песен на гласните букви (0:36)
  36. Фир-фюр-фен (3:58)
  37. Аум (1:17)
  38. Изгрява Слънцето (1:43)
  39. Сладко, медено (0:53)
  40. Блага дума (2:26)
  41. Благост (3:38)
  42. Грее, грее (1:17)
  43. Махар Бену Аба (4:58)
  44. В зорите на живота (2:04)

  Музика: Беинса Дуно
  Цигулка: Петър Ганев
  за контакти: ganevpeter@yahoo.co.uk

  Дискът се публикува с разрешение.

  Специални благодарности на Ася и Иван за помощта
  по подготовката на диска.

  Дата на първоначално въвеждане: 03.10.2009 г.

  1,778 downloads

  0 comments

  Updated

 15. Интеграл CD2 - аудио диск

  Интеграл CD2 - аудио диск

  На Вашето внимание предлагаме пълен интеграл на музиката на Беинса Дуно в 5 диска, изпълнена на цигулка.

  "Има три вида музика - механична, която само раздвижва нещата, органична, която организира живата материя и установява нейния жизнен ритъм, и психична, която събужда скритите сили на душата. Окултната музика, която обединява качествата на тия три вида музика, едва сега влиза в света и затова е достъпна за малцина." (Учителя)

  Съдържание на диска:

  01. Венир, Бенир (2:18)
  02. Сила жива. Скръбта си ти кажи (4:31)
  03. Духът Божи (2:29)
  04. Вехади (2:10)
  05. Бог е Любов (3:11)
  06. Имаше человек (4:07)
  07. Вечер, сутрин (2:36)
  08. Кажи ми ти Истината. Благата песен. (2:27)
  09. Мусала (2:51)
  10. Светъл ден (1:47)
  11. Ходи, ходи. Тъги, скърби (2:27)
  12. Нева Санзу (3:03)
  13. Киамет Зену (1:51)
  14. Давай, давай (1:43)
  15. В началото бе Словото (3:36)
  16. Мисли, право мисли (2:20)
  17. Вдъхновение (2:14)
  18. Весел ти бъди (1:42)
  19. Запали се огънят (3:43)
  20. Добър ден (2:28)
  21. Бершид Ба (1:59)
  22. Малкият извор (1:32)
  23. Сила, живот, здраве (1:09)
  24. Всичко в живота е постижимо (1:21)
  25. Химн на Великата Душа (4:32)
  26. Тъги, скърби са богатство (1:22)
  27. Духът ми шепне това (1:14)
  28. Песен на зората (1:55)
  29. При всичките условия (1:17)
  30. Мога да кажа (1:30)
  31. Аз смея да кажа (1:10)

  Музика: Беинса Дуно
  Цигулка: Петър Ганев
  за контакти: ganevpeter@yahoo.co.uk

  Дискът се публикува с разрешение.

  Специални благодарности на Ася и Иван за помощта
  по подготовката на диска.

  Дата на първоначално въвеждане: 03.10.2009 г.

  1,240 downloads

  0 comments

  Updated

 16. Интеграл CD3 - аудио диск

  Интеграл CD3 - аудио диск

  На Вашето внимание предлагаме пълен интеграл на музиката на Беинса Дуно в 5 диска, изпълнена на цигулка.

  "Има три вида музика - механична, която само раздвижва нещата, органична, която организира живата материя и установява нейния жизнен ритъм, и психична, която събужда скритите сили на душата. Окултната музика, която обединява качествата на тия три вида музика, едва сега влиза в света и затова е достъпна за малцина." (Учителя)

  Съдържание на диска:

  01. Да имаш вяра (1:35)
  02. В пустинята на живота (1:05)
  03. Сила, здраве е богатство (1:22)
  04. Зов на планината (1:07)
  05. Мога да любя (1:10)
  06. Цветята цъфтяха (1:44)
  07. Той иде! (2:56)
  08. Песен на светлия път (1:25)
  09. До-ще ден (3:06)
  10. Там далече (1:52)
  11. Пролет (1:06)
  12. Денят иде (1:33)
  13. Подмладяване (1:25)
  14. Красив е животът (1:47)
  15. Радост и скръб (4:22)
  16. Ранен час (2:07)
  17. Пролетна песен. Слънчева песен. Пчелна Мушица (3:35)
  18. Студът всичко дава (6:09)
  19. Езикът на живата природа (4:30)
  20. Правда (1:01)
  21. Скитах се по гори и планини (2:14)
  22. Обетована земя (2:05)
  23. Аин фаси (3:59)
  24. Буря (2:02)
  25. Ставай, дъще (2:21)
  26. Духай, ветре (2:48)
  27. А бре, синко. Бащина песен. Угледна мома. (7:24)

  Музика: Беинса Дуно
  Цигулка: Петър Ганев
  за контакти: ganevpeter@yahoo.co.uk

  Дискът се публикува с разрешение.

  Специални благодарности на Ася за помощта
  по подготовката на диска.

  Дата на първоначално въвеждане: 03.10.2009 г.

  1,100 downloads

  0 comments

  Updated

 17. Интеграл CD4 - аудио диск

  Интеграл CD4 - аудио диск

  На Вашето внимание предлагаме пълен интеграл на музиката на Беинса Дуно в 5 диска, изпълнена на цигулка.

  "Има три вида музика - механична, която само раздвижва нещата, органична, която организира живата материя и установява нейния жизнен ритъм, и психична, която събужда скритите сили на душата. Окултната музика, която обединява качествата на тия три вида музика, едва сега влиза в света и затова е достъпна за малцина." (Учителя)


  Съдържание на диска:

  01. Българска рапсодия (6:33)
  02. Българска идилия (5:18)
  03. Тема 3 (0:30)
  04. Не ли думах (0:45)
  05. Мирът иде! (3:46)
  06. Тема 9 (2:31)
  07. Марш на светлите сили (3:00)
  08. Берхан-Ази (3:51)
  09. Красив живот, безкраен път (2:08)
  10. Песен на детето (3:26)
  11. Мелодия 15 (1:03)
  12. Мелодия 16 (1:55)
  13. Малкият планински извор (0:56)
  14. Към Фир-фюр-фен (0:48)
  15. Кажи ми, светли Божи лъч (0:55)
  16. Кажи ми ти Истината (2:00)
  17. Тема 23 (0:29)
  18. Пролетна песен (1:02)
  19. Вяра светла (1:12)
  20. Играта на поточето (1:28)
  21. Малката буболечица (1:01)
  22. Тема 28 (1:13)
  23. Да бих Те слушал (1:23)
  24. Мелодия 31 (0:48)
  25. Тема 32 (0:26)
  26. Радост (1:18)
  27. Милост, благост (0:58)
  28. Ме-хейн (1:45)
  29. Песен за двете сестри (1:37)
  30. Тема 40 (0:44)
  31. Тема 42 (0:51)
  Музика: Беинса Дуно
  Цигулка: Петър Ганев
  за контакти: ganevpeter@yahoo.co.uk

  Дискът се публикува с разрешение.

  Специални благодарности на Ася за помощта
  по подготовката на диска.

  1,072 downloads

  0 comments

  Updated


×
×
 • Create New...