Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Дихателни упражнения


Guest alma9
 Share

Recommended Posts

Guest alma9

".................Ха сега да направим едно упражнение. През лявата ноздра ще поемате въздуха. Ще направим две упражнения. 6 вдишки, 6 задържания и 6 издишки. Второто упражнение : 10 вдишки, 10 задържания и 10 издишки. Ще бъде тъй ритмично. Когато правите тия упражнения, за мярка вземете пулса, както бие вашето сърдце, за да има един ритъм. Когато искате, правете упражненията с такта но сърдцето, да се хармонирате. Започнете вдишките през лявата ноздра. Запушете двете ноздри и издишайте през дясната ноздра. / Три пъти направихме упражнението /. Числото 6 е число на света на промените. Туй, което е в психическия език дава удара : Тин, тин. Може да бъде, може и да не бъде. Наричат го света на промените или света на илюзиите. Сега да направим упражнението с 10. / Направихме едно упражнение./ Ще кажете : "До какъв хал дойдохме, нас учените хора да ни учат как да дишаме". Такъв вуздух никога не сте дишали. Има нещо във въздуха, което може само при тия упражнения да дойде. Иначе ще имате едно обикновено дишане. Има един елемент във въздуха. Във въздуха има прана. Някой път дишате без да има прана. Това е животворната енергия. Въздухът е носител на живота, и като дишаме ние дишаме по единствената причина да можем да възприемем живота, уханието на Бога да остане в нас. И дотолкоз, до колкото остане, той се разпространява в цялото тяло. В дишането има един велик процес. Божието дихание като дишаме, както е диханието на Бога, така да бъде и нашето дишане. Да направим още две упражнения. Като дишаш, в това дишане, да получиш благородния импулс на Божественото. В туй дишане да получиш Божествения импулс. Като въздъхнеш, да остане Божествения импулс. Затова запушваш ноздрата, запушваш за да остане Божествения импулс в тебе, и възвишеният човешки импулс. Туй хубавото да остане. Туй е дишането, който знае. Пазете се от догматизъм. Туй ще го правите на свободен въздух. Всяко нещо, което човек прави, трябва да знае защо го прави. Туй, което не знаеш, не го прави. Ако го правиш някой път, не е лошо. Като правят едно упражнение, онези, които дишат, за Господа да дишат ; те ще се подмладят............."

" Четиритях точки " О . О . К . 12 . 01. 1938 г.

Поздрави и честита пролет !

Link to comment
Share on other sites

Guest alma9

".............Я сега ние да направим едно упражнение. Всяко едно дишане е свързано със закона на любовта. Ти не може да изучаваш любовта, ако най-първо не приемеш въздуха. Не може да изучаваш и мъдростта, ако не издишаш навън. Всяка вдишка, това е любов, а издишването, това е мъдростта. Знанието - това е светлината. Като дишаш, трябва да знаеш, че от себе си светлина трябва да пращаш. Казвам сега: Ръцете настрани с длани нагоре, започвате постепенно да си свивате пръстите на ръцете. Ще хванете горните два пръста с палеца. Туй е вземане. Същевременно ще поемате въздуха. Започнете да поемате през двете ноздри. Ръцете ги свивате, в това време палците отгоре. Тогава започнете да приближавате ръцете пред гърдите със свити юмруци. Сега започнете да издишвате като ръцете ги поставяте настрани, постепенно отваряте пръстите на ръцете. /Направихме няколко пъти упражнението./ Упражнението има смисъл, ако ти седиш и осмислиш нещата. Свиваш пръстите, то е интелигентност. Свиваш всичките си пръсти, че всичко онова, което Бог ти е дал, поемаш го, и хубаво го поемаш. Силите на любовта поемаш хубаво. Вие всички бързате, като направите едно упражнение, искате бързи резултати да имате. Микроскопическа полза ще имате от едно упражнение. Хиляди и милиони упражнения трябва да направите за да имате един резултат. Понеже нашите ръце са свързани със съзнанието, трябва да работите. Понеже ръцете са свързани с онази страна на съзнанието, и вие не може да преодолеете вашата мислеща страна, ако не работите с ръцете. Природата е турила ръцете да работят, очите, краката ни, всяко нещо, което се движи, събужда известна част от мозъка. Клепачите даже като се движат и те събуждат предната част на вашето чело........"

"Бъдете щедри" М. О. К. 7.01.1938 г.

Поздрави !

Edited by Лъчезарна
Link to comment
Share on other sites

Guest alma9

".........Да имаме упражнение с дишането. Ще броите 7 при поемане, 6 при задържане, 8 при издишане. Числата играят роля, както течните и въздухообразните тела. Ритмично ще броите, както пулса, както когато човек се изкачва нагоре, върви нагоре равномерно. Ще запушите дясната ноздра, ще поемете, като броите до 7 . Ще задържите въздуха, като броите до 6 и после издишате и броите до 8 . / Направихме упражнението няколко пъти. /

Ще седите прави. Като седите да има правилна обмяна. Понеже симпатичната нервна система е свързанаа с центъра на земята, мозъкът е свързан със слънцето горе, двата центъра образуват един перпендикуляр. Под думата "перпендикуляр" ние разбираме отношението между центъра на слънтцето и на земята, то е перпендикуляр. Значи възприемате отгоре. Вдишката, то е слънчево течение, което слиза през лявата ви ноздра, минава в дясно. Течението от лявата страна минава в дясно. Земното течение или лунното, минава през дясната ноздра, влиза в лявата страна. Тъй както седите то слиза до гръбнака долу.

Сега вие за да познаете колко сте търпеливи ще поемете въздуха и вижте колко ви е търпението. Ако 15 секунди задържите въздуха, 15 ви е търпението. Тъппението ви може да се определи от възможноста да задържате въздуха в дробовете си. Ако 16 секунди задържате въздуха, 16 ви е търпението. Някой може да задържи 2 секунди, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 50, 100 секунди. Който задържи 100 секунди, доста търпелив е.

Сега във всяка работа умът ви трябва да присъства ; всяка една работа, в която умът ви не присъства е безполезна. Защото туй, което човек мисли е важно - умът е свързан със слънцето. Сърдцето е свързано със земята или с луната. Та сега определят разликата между човека и животноте. Аз ще ви дам друго едно определение. Животните сега се учат да говорят. Когато човек не мисли, а само говори е животно. Животните не знаят да говорят. Те имат няколко елементарни думи. У кокошката има само няколко елементарни думи и у другите животни има само няколко елементарни думи. Човек учи животните как да говорят, а пък човек се учи как да мисли. Сега и вие се учите как да мислите. Да говорите знаете. Някои от вас може да говорят колкото искат. Това е придобивка на животните. Значи вие сте излезли от животинското състояние и сте навлезли в човешкото състояние. Говорът трябва да бъде ръководен от мисълта. Всеки говор, който не е ръководен от мисълта е енергия.

Всички нещастия на хората, всички хора страдат, че нямат съотношение между умът и сърдцето. Някой път сърдцето ги води като струя и като вятър, който отвява листата. Сега тази идея трябва да слегне да я опитате, не теоретически да вярвате, но да я опитате. Казвам : Нещастният живот се дължи, че умът не работи. Казвам : Недоволен си някой път, неразположен си. Седни и чети мислено 1, 2, 3, мислено нали може да броите? Всякога трябва да има един ритъм на сърдцето. То е космически ритъм. У някои сърдцето не бие така ритмично, но все таки сърдцето е един добър капелмайстор. Понякой път сърдцето се енервира, когато музикантите не свирят добре. Капелмайсторът прави забележка. Така някой път сърдцето тупа по-бързо, някой път по-бавно. За човешкото сърдце има две определения - човек има две сърдца : едното, животинско сърдце и другото, човешко сърдце. Има един животински ум и един човешки ум. Животинският ум си обяснява фактите, но не мисли. Той е като Плюшкин. Той е животинският ум, каквото намери събира. Каква работа ще направи не разбира. Както Плюшкин събира гвоздеи, събира антични неща.

Да направим още веднъж упражнението за дишането. Не си натискайте дясната ноздра, само я затворете. Турете божествения палец така, отдолу на ноздрата, леко, носът ще се докачи. / Направихме упражнението няколко пъти./

Проточете ръцете си настрани. Започнете да свивате палците, после бавно започнете да свивате пръстите на ръката, като броите мислено до 7 - в това време поемете въздуха. Отваряне на пръстите и издишване. Ръцете нагоре, пак свиване пръстите на юмрук и отваряне на пръстите и издишване, като се брои до 8......"

" Дишане " М . О . К . 31 . 12 . 1937 г.

Хубава беседа !

Поздрави !

Edited by alma9
Link to comment
Share on other sites

Guest alma9

"..............Има много системи за дишането, много правилни и неправилни. Всички методи за дишането са хубави, но в тях липсва един съществен елемент. Има наука за дишане на индусите, но и в нея липсва нещо. В него липсва волевото дишане. Този метод на индусите е придружен с големи противоречия : Големи печалби има, но и големи загуби. В този начин на дишане стават големи кризи. Тези методи са упражнявани от индусите с хиляди години, вследствие на което имат големи постижения. Каквито и колкото да са добри тези методи, те не са добри за европейците. Те дават големи жертви. Европейците нямат преживяванията на индусите. Един метод за дишането е следният : След като приемете в дробовете си чистият въздух, и го задържите 15 - 20 - 30 секунди, трябва да кажете в себе си положителни думи : Господи, заради голямото благо, което си ми дал, аз съм готов да изпълня Твоята Воля. Тези трептения, които излизат чрез въздуха, отиват в пространството и се хроникират. И това, което си приел от въздуха, образува се една реакция. И тогава приетата сила от въздуха се нагажда в организма. И съществата от другия свят като ви слушат и те ще възприемат тази формула, която за тях е едно благо. Тъй щото едновременно с вас и те ще приемат благото от въздуха. Не само един път трябва да казваш тези думи, но колкото пъти дишаш през деня, все трябва да си служиш с някоя формула. Няколко формули трябва да употребява човек при дишането. С дишането човек може да се освободи от всякакво тягостно състояние. Още какво можете да кажете като дишате : Господи, аз се радвам и скърбя заедно с тези, които се радват и скърбят и аз ще бъда едно с тях. Ако не си ял три деня, започни да дишаш и кажи : Господи, благодаря ти, че не съм ял три деня, за да имам възможност повече и по-правилно да мисля за Тебе. ....."

" Омих се и гледам " неделна 27 . 10 . 1935 г.

Поздрави !

Edited by alma9
Link to comment
Share on other sites

Guest alma9

".........Станете, тогава, да направим едно упражнение за дишане.

1. Ръцете отдолу, напред, нагоре в кръг - вдишване, след това надолу отстрани - издишване. 3 пъти.

2. Изнасяне десния крак напред, същото - с клякане при издишването. 3 пъти.

Същото - с изнасяне левия крак напред. 3 пъти.

3. Сега ще направим дишането с думата "Вдихание" /с мелодия/ 3 пъти.

Сега ви поздравлявам с тия упражнения и утре пак ще се видим на екскурзията.

/От всички страни глас: - Благодарим, благодарим. /........."

"Великденският подарък", М.О.К., 24.04.1927 г.

Поздрави !

Edited by Лъчезарна
Link to comment
Share on other sites

Guest alma9

"...........Като дишате, направете следния опит : мислено произведете в себе си цялата гама от долно "до", до горно "до" и като издишате, пак я възпроизведете. Като приемате външния въздух, с него заедно вие възприемате Божествената енергия във вид на електричество и магнетизъм, които влизат във вас и носят живот. Всяка издишка, с която издишате поетия въздух, се приема от разумни същества, които веднага я изследват и виждат, до каква степен на развитие сте дошли. При всеки човек се намира по едно разумно същество, което чака да вземе въздуха, който този човек издиша. Този въздух струва скъпо. Той се нарича умствен тор. Невидимият свят тори нивите с него. Това е казано на ваш език. Чудно ще ви се види, какво означава този умствен тор. Като знаете това, при всяко вдишване и издишване, човек трябва да си мисли нещо разумно и красиво. Ако дишате по този начин, вие всякога ще бъдете здрави. Така ще създадете една школа за дишане, която ще има приложение към самовъзпитанието. Сега съществуват много методи и школи за самовъзпитанието, но неса палиативни. Не съм против палиативните методи, но човек трябва да прибегне към същественото в живота. Казано е в писанието : "Онези, които чакат Господа, силата им ще се увеличи." Тогава казвам : Онези, които дишат по този начин, тяхната сила ще се обнови, тяхната мисъл ще се просветли, техните чувства ще се пречистят и техните тела ще придобият здравословно състояние.

"И призова своите 12 ученици..." Това значи : със стари идеи няма да се занимавате. "В града Самарянски няма да влизате." Това значи : когато дишате не се месете в работите на другите, че този това направил, онзи онова направил, че този има да дава, онзи има да взема т.н.. Дишайте, за да можете да помагате. И където ходите помагайте и казвайте : "Наближило е Царството Божие." И затова, аз ви препоръчвам следното : Като дишате казвайте в себе си : да се прослави името Божие в мене. Като задържаш въздуха, кажи : да се въдвори Царството Божие и Неговата Правда в мене. Като издишаш, ще кажеш : да бъде Волята Божия. Този е правилният начин за дишане. Вие може да сте чели много хубави книги за дишането, но този метод не е даден никъде. Опитайте този метод. Ако можете да се ползвате от него, вие ще бъдете щастливи и радостни. По този начин вие ще придобиете поне 75 на сто по-лесно и бързо вашите въжделения, отколкото по кой да е друг начин........"

" Закон на вярата " неделна 11 . 12 . 1938 г.

Поздрави !

Link to comment
Share on other sites

Guest alma9

".......Станете всички ! Питате : Защо трябва да станем? - Да направим едно упражнение за дишане, според ритъма на сърдцето. Ще броите мислено до 6, според пулса на сърдцето и ще поемете въздух. След това ще броите до 3 и ще задържате въздуха в дробовете си. После ще издишате въздуха, като броите пак до 6. Значи, 6 вдишки, 6 издишки и 3 при задържане на въздуха - всичко 15. Числото 15 означава разклащане на дявола. Не да изхвърлиш дявола, но да разклатиш основите, на които се крепи. Когато поемате въздуха и броите до 6 , лявата ръка излиза напред и малко нагоре, под ъгъл от 45 градуса, а дясната ръка отива назад. Когато броите до 3 и задържате въздуха, свивате пръстите на ръцете, без да ги движите. Като броите до 6 и издишате, изнасяте ръцете отстрани на тялото, с отпуснати пръсти. При второто поемане на въздуха, става смяна на ръцете : дясната ръка излиза напред и малко нагоре, а лявата - назад. Като броите, тялото не трябва да се движи, само ръцете се движат. Свиването на пръстите, при задържане на въздуха, показва, че си взел нещо, задържаш го в себе си, за да го използваш. При издишване отваряш ръцете си настрана - даваш това, което си получил. / Упражнението се прави три пъти. /

Когато лявата ръка се изнася напред и поемаме въздух, дишаме за сърдцето ; когато дясната ръка излиза напред, дишате за ума. Така ръцете се сменят. Това упражнение за дишане е свързано с естествени нормални движения. Като правите упражнението, няма да мислите за нищо, освем за дишането. Ще мислите само за богатството, което приемате от въздуха. Въздухът е склад на Божествени енергии. Животът е складирал там своите енергии. Въздухът е най-големият склад в който животът е складирал енергиите си. Ако не дишаш правилно и храносмиланетоти не става правилно ; ако храносмилането не е правилно, и кръвообръщението не е правилно ; ако кръвообръщението не е правилно, и мисълта не е правилна ; ако мисълта не е правилна, и чувството не е правилно. След такива процеси, човек казва : Ще се мре вече. Да, ще се мре, но за анормалния живот. Ще умреш за анормалния живот, т.е. ще излезеш от него.

Правете упражнението за дишането по пет пъти с лявата ръка и пет пъти с дясната ръка. Ако страдате от ревматизъм, това упражнение ще го изпъди навън ; ако имате сърцебиене и него ще изпъдите навън ; ако имате главоболие и с него ще се справите. Това няма да стане изведнъж, но постепенно. Всеки ще брои според пулса на своето сърдце. Проверете пулса, ритъма на своето сърдце. Това е космически ритъм. Ако ритъмът на сърдцето не е правилен, може да го регулирате с правата мисъл. Мислете правилно, за да регулирате неправилния ритъм на сърдцето......"

"Граници в живота" О . О . К . 6 . 01 . 1932 г.

Поздрави !

Link to comment
Share on other sites

Guest alma9

"...........Да направим едно малко упражнение. /Упражнението за дишането, 6 приемане на въздух, 3 задържане и 6 издишане./ /Всички прави./ Сега ще правите вдишките като вдигате ръцете си нагоре до мишниците си, ще задържите до три и ще издишате, като издигате ръцете си право над главата. После, снемате бавно ръцете си до мишниците като вдишвате и ще броите до 6, ще задържите до три и после надолу снемате ръцете си и издишвате до 6. /Това упражнение направихме шест пъти. /........"

"Фактори на храносмилането", М.О.К. 19.02.1932 г.

Поздрави!

Edited by Лъчезарна
Link to comment
Share on other sites

Guest alma9

"........Дишайте дълбоко при всички условия на живота, добри или лоши. Ще кажете, че външните условия са лоши, големи бури има, силни ветрове веят. Нека вятърът си духа - това е негова работа. Нека бурята бушува - това е нейна работа. Вашето първо задължение към себе си е да излезете вън и да дишате дълбоко. Най-много, което ще стане с вас, е това, че косите ви ще се разпилеят, дрехите ви ще се разкопчаят. Ще поправите косите си, здраво ще стегнете дрехите си и ще продължавате да дишате. Пазете се от неестествените навици и разбирания, които сте наследили от деди и прадеди. Те не ползват човека. Дишайте бавно, спокойно, равномерно и без страх. Обикновеното дишането трябва да достигне до 15 вдишки и издишки в минута. Когато правите упражненията си, ще се стремите постепенно да стигнете до една вдишка, едно задържане и едно издишване в минута. Постигнете ли това, можете да лекувате всички болести, даже и туберколоза. Добре е, като правите упражнението за дишане, същевременно да правите и движения с ръцете. Правете следното упражнение : Ръцете, свити на юмрук, поставете на раменете. Разтваряте бавно ръцете настрана, вдишвате дълбоко въздух, задържате го и след това спущате бавно ръцете надолу, отстрани на тялото и бавно издишвате. Ако се уморите, починете си малко и направете упражнението още няколко пъти. По този начин вие поемате достатъчно прана от въздуха и кръвта се раздвижва ; капилярите се разширяват и кръвообръщението се усилва........"

" Правилно дишане " съборна 29 . 08 . 1941 г.

Цялата беседа е за дишането

Поздрави !

Link to comment
Share on other sites

Guest alma9

".........Сега ще правите едно упражнение, малко упражнение ще ви дам, ще го правите по две седмици, за четири седмици. Ще го правите сутрин и вечер. Ще затворите дясната ноздра и през лявата ще вдишвате, като броите ритмически до четири. След туй ще спрете, ще затворите лявата си ноздра и ще броите до осем, като издишвате. По шест пъти ще го правите. Едно вдишване и едно издишване за един път ще го смятате. През втората седмица ще бъде по седем вместо четири. Вечерно време ще започнете през дясната ноздра......."

"Характерни черти" извънредна 13 . 06 . 1922 г.

"..........Упражнение за дишане : поемете въздух през лявата ноздра, а дясната затворена. Задържане на въздуха няколко секунди, след което издишвате през дясната ноздра, а лявата затваряте. Ще правите упражнението три пъти на ден : сутрин, на обяд и вечер преди ядене, по шест пъти......."

"Наука и знание" М . О . К . 1 . 03 . 1929 г.

"...........Я станете всинца прави. Ще затворите дясната ноздра с левия пръст, ще поемете въздух и ще броите до 4 . Ще задържите въздуха и ще броите до 16, ще издишате навън и ще броите до 8. 4 - приемане, 16 - задържане, 8 - издишане. Поемане с лявата ноздра, издишане с лявата. / Направихме упражнението. /

Туй упражнение ще го правите, понеже аз участвам. Направете го всички, не се обленявайте. Понеже никога няма да имате по-добри уславия да го правите. Ще го правите 2 пъти на ден, сутрин и вечер. Ще пристъпим към някои малки работи. Потребни са известни упражнения. Има някои неща, не можем да ги придобием, докато не се хармонирате. Във всинцави трябва да се хармонират мислите. Не е лесно да се хармонира човешкия ум, човешките чувства и човешката воля. Понеже има да се борим с всичките минали хиляди поколения, които са живели не тъй както трябва. Сега трябва да изправим много работи. Не се обезсърчавайте.

" Минало и настояще " О . О . К . 28 . 02 . 1940 г.

".............Сега, едно правило : За 10 деня наред ще затворите дясната си ноздра, ще поемете въздух и ще броите до 10. Ще държите въздуха, ще затворите двете ноздри и ще броите пак до 10. Ще затворите лявата ноздра и ще издишате и ще броите до 10. Това ще го правите 3 пъти на ден. Които нямат време, два пъти - сутрин и вечер. За 10 дена наред по 10 пъти ще дишате......."

"Повече спокойствие" О . О . К . 19 . 11 . 1941 г.

Поздрави !

Link to comment
Share on other sites

Guest alma9

"............Сега ще имаме едно малко музикално упражнение. Ще изпеем гамата и когато изпеем "до" - ще поемете въздуха вътре, а при "ре" ще издишате. При "ми" ще приемете въздуха. При "фа" - то ще издишате, при "сол" ще приемете, а при "ла" ще издишате. При "си" ще приемете, при горно "до" ще издишате.

Без дишането животът няма да тръгне напред. Дишането, мисълта и любовта са свързани. Те са в същата гама.

Двете ръце с пръсти събрани една срещу друга, пред гърдите. После поемете въздух и разтваряйте ръцете настрани. Защото вдишването е процес, който твори отвътре, а когато издишаш, твориш отвън. Така че, ако искаш да твориш отвътре, ще вдишваш, ако искаш да твориш отвън - ще издишаш. Така че, двояк процес има : творение отвън и отвътре. И ако не знаеш как да вдишваш и ако не знаеш как да издишваш, нищо не можеш да направиш. С такт ще дишаш.

Ръцете в първоначалното положение пред гърдите и насочени едни срещу други пръстите. При тонът "до" ще мълчите. Ще направите вдишване и ще разтворите ръцете настрани. При "ре" ще пеете и ще приберете ръцете в първоначалното положение. После при "ми" - мълчание и вдишване и отдалечаване на ръцете. При "фа" прибиране на ръцете пред гърдите. При пеене, на "фа" ще издишате и т.н. до горно "до". / Направихме това упражнеие само с движение и с дишане, а после и с пение. Същото упражнение се направи втори път обратно : Ръцете в първоначалното положение пред гърдите и после при "до" вдишване и отдалечаване на ръцете. При "до" горно се мълчи, при "си" се издишва, ръцете се приближават и се изпява "си" и т. н. до долно "до". При вдишване се мълчи, а само цигулката свири. А при издишването, временно се пее съответния тон. Учителят свири, свири при всеки тон, а ние пеем само при издишане. /

Движенията са двояки. Известни движения са свързани с дишане, а известни движения - с издишане. Това е, когато човек е в нормално състояние. Когато човек е здрав, той има правилно движение и правилно дишане. Значи щом едните движения се съвпадат с дишането, а други с издишването, тогава ти си на правия път. А инак, когато движенията за вдишване се съвпадат с издишване, тогава работата е анормална. / Упражнение: ръцете спуснати надолу, поема се въздух и същевременно ръцете се вдигат нагоре над главата с дланите навън. Когато ръцете се вдигат нагоре се вдишва, а пък когато се спущат надолу, се издишва. /

Сега да изпеем пак гамата, стия движения. При всяко вдишване ще имаме пауза, а при всяко издишване, ще пеете. При долно "до" ръцете се вдигат над главата. Пауза и вдишване. При "ре" спущане ръцете надолу и издишване и пеете "ре" . При "ми" издигане ръцете нагоре над главата, вдишване и пауза и т. н. Така до горно "до". И после обратно надолу.

Трябва да има ритъм в движенията. Ако няма ритъм на движенията, ще си препятствувате. Като има ритъм трябва да намалява голямата спънка. Като ставате сутрин ще правите това упражнение. Ще го правите за цяла една седмица. За да не плащате на лекари. Правете тези упражнения, за да се освободите от ревматизъм, коремоболие, главоболие и т. н......."

" Дишането и вътрешният живот " О . О . К . 27 . 06 . 1934 г.

Поздрави !

Edited by alma9
Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...
  • 6 months later...

Когато сте нервни, разгневени нещо, направете следното упражнение: запушете с палеца на дясната си ръка дясната ноздра, а през лявата поемайте въздух, като броите мислено до седем. След това не поемайте повече въздух и мислено бройте до десет. После запушете лявата ноздра, а през дясната изпущайте въздуха бавно, ритмично, като броите мислено до девет. Това упражнение помага за регулиране на нервната възбуда, за успокояване на мозъка или за усилване на паметта. Това е особено необходимо, когато изучавате някакъв предмет. Сутрин и преди обед ще поемате въздух през лявата ноздра, а ще го изпускате през дясната. Вечер ще поемате въздух през дясната ноздра, а ще издишате през лявата. Ще правите упражнението по 21 пъти на ден: сутрин, преди обед и вечер по седем пъти.

Опити

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Човек неизбежно ще мине през обезсърчения, но той трябва да има силна мисъл с която да реагира на всички отрицателни влияния, които идат отвън. Ако във време на война хората се въоръжават с маски срещу задушливите газове, не трябва ли ние да се ползваме от такива маски срещу отровното действие на отрицателните мисли и чувства, които идат от външния свят?

Сега, за 30 дена ще ви дам едно упражнение за дишане: ще поемате въздух през лявата ноздра. В това време дясната ноздра ще бъде затворена. При поемане на въздуха мислено ще произнасяте формулата: „Само Божията Любов е любов“. Като задържите въздуха известно време в дробовете си, ще отворите дясната ноздра и бавно ще изпущате въздуха навън, като произнасяте същата формула. В това време лявата ноздра ще бъде затворена. Правете упражнението три пъти на ден: сутрин, на обед и вечер, когато имате разположение и време. При всяко упражнение ще правите три или десет пъти вдишвания и издишвания. Значи, ще правите упражнението или три пъти на ден по три пъти, или три пъти на ден по десет пъти. Това упражнение трябва да се прави от всички без изключение. То ще ви отнеме най-много 15 минути на ден. От всички се иска послушание. Без послушание ученикът не може да влезе в Божествената школа.

Отношение между числата

Edited by Донка
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...