Jump to content
Порталът към съзнателен живот

102.Съшествие на Духа-УС, държано на 9 септември 1934 г., 5 ч.с., София – Изгрев.


Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:

 

Кратка молитва

 

Съшествие на Духа - беседа

 

Молитвен наряд за край:

 

Аз съм човек, служител на доброто - формула

 

11 глава от Деянията на Апостолите.

 

Бог е Любов.

 

Във всички епохи, във всички времена, във всички религии е имало един въпрос висящ. Всички религии, понеже са се стремили към Бога, са имали едно разбиране. Онези от вас, които са изучавали историята на човешката култура, виждате какви понятия са имали хората за Бога и космоса.

 

Има една епоха за прииждането на Духа Божи – това, което християните след заминаването на Христа от земята са опитали – явяването на Духа Святаго. Това положение мъчно може да се обясни, но онези, които не могат да го възприемат, нямат тази опитност. Всички хора донякъде имат Духа. Там, където е Духът, всякога има живот. Не в специфичен смисъл се разбира явяването на Духа. Даже християните са се препирали с Петър как тъй с езичниците да общуват. Кое е дело на хората? Да кажем имаме един, който вярва в Бога и не иска да дружи с един безверник. Единият счита, че вярва в Бога, а другият не вярва. Това разграничение съществува. Един англичанин, като погледне един българин, няма никакво уважение и почитание към него. Даже ако отидете в Китай, китайците няма да имат към вас уважение. Съществува едно ограничение между самите вярващи. Някой път в едно общество има едно възгордяване, че някой е получил Духа, а другият не. Но да не се спираме на това. Възгордяването вие го знаете. Няма какво да се обяснява. Има неща, които вие трябва да знаете и за тях и въпрос не трябва да се прави. Лоши или добри, вие ги знаете. Вие сами можете да ги направите. Но трябва всякога да изучавате нещата, които не знаете. Бог като прозираше времената на невежеството остави всичките хора да ходят в своите си вярвания и според своите разбирания. Дълго време така да ходят по своите пътища. Но апостол Павел не казва какви са съображенията. Бог се обръща към всичките хора и ги позовава към покаяние, затова изпраща Духа, за да могат да живеят тъй, както трябва. Ако рибата влезе във водата, тя трябва да знае как да живее. Ако не знае как да се приспособи към условията на живота, рибата може да умре, както умира човек. Същата тази риба, която се е научила да живее добре във водата, ако излезе във въздуха, е изложена на смърт, въпреки че във въздуха има по-добри условия, отколкото във водата. Следователно условията там са нови. Същият закон е: Ако един светски човек влезе в едно религиозно общество, той ще избегне всички възможности да живее както преди. Представете си този човек влезе в едно такова общество и го накарат да пости. Той е ял по три пъти на ден, а сега му казват: Няма да ядеш месо, баница няма да ядеш, това-онова няма да ядеш, вино няма да пиеш и той ще се намери в чудо. Ще му кажеш, че десет дни трябва да пости, а той едва може да издържи един ден. Има хора, които като ги държиш един ден гладни, ще припаднат до вечерта. Чрез поста човек се тонира. Не е лесно да работи човек и да пости. По някой път природата заставя животните и хората по много причини да постят, а понякога преждевременно умират. Някой път на човека му дотяга, мисли че не прогресира. Прогресира, но онова изкуство за живота, за Духа изисква голямо познание. Не онези теоретически познания, с които си пълните главите, но една вътрешна готовност за възприемане на Духа. И като се подготви човек, той може да възприеме това благо. Като възприемете Божественото благо, ще се оформи животът, ще премине в една нова форма, а противоречията, които сега съществуват, ще изчезнат и ще настане едно ново положение. Запример сега това положение ето аз как го определям. Представете си, че двама души са градинари. Единият седи на чукарата, дето няма никаква вода. Разни зеленчуци има на тази чукара за садене и той чака да падне от небето дъжд. А пък другият градинар е долу в полето, в една равнина близо до голям извор и има всякога влага и без дъжд има изобилно вода, с която полива градината. Ако отидете горе на чукарата, там навсякъде изсъхнало. Сухо е времето и този градинар се оплаква, че това и онова не става, а пък като слезе долу в градината на другия градинар, вижда там всичко е станало първокачествено. Коя е причината? Водата. Тази вода, пък и неговото познание да работи. Това казвам за обяснение на новото състояние, което помага на човешката душа да растат в нея всички онези блага, които Бог е вложил в душата и Духа. Един човек, който няма Духа, той няма търпение. Има само страх. А пък онзи, който има Духа, той е силен човек. Онзи, който няма Духа, не може да търпи обиди, само да го бутнеш! Като бутнеш една малка мравя, тя ще те ухапе. На едно разумно същество, което има вече Духа, постъпките му са други. Разумното същество се отличава с това, че то никога не влиза в стълкновение с Цялото. Ти не можеш да го раздразниш, понеже то вижда всичко разумно. Такова същество не се дразни.

Коя е причината за сиромашията у хората? Невежеството. Няма го Духа. Те не могат да видят какво е бъдещето, не знаят какво нещо е икономия, не знаят как да се обзаведат, не разбират живота. Има хора богати, на които 10 000 лева на месец не им стигат. Трябват им 20 000. А друг минава и с 1000 лева много добре. На първия 10 000 лева не му стигат. Как ще му стигнат? Той яде чер хайвер, който се продава по 300 лева килограма; той яде риба от най-скъпите риби – леврок, която се продава по няколкостотин лева килото; носи скъпи копринени дрехи, а има хора, които носят една дреха, която струва 100-200 хиляди лева. При такива харчове как ще бъде щастлив? После когато се говори за богат човек, той трябва да уреди мислено работата. Как ще си уреди работата? Много малко хора има, даже и религиозните, мислят криво за благата, които дава природата. Благата, които имаме сега, много скъпо струват. Даже издръжката на хората, на тези разумните същества, сега много струва на земята – от гледището на невидимия свят много големи разноски правят някой път и Бог се сърди на децата на земята, че много харчат. Някой път Господ говори, но като не разбират има тояга. Гладни години, болести, земетресения, циклони и какво ли не. Учените хора обясняват научно тези явления. Може да обясняват причините за явленията както си щат, но това са само външни обяснения. Причините са други...

Съшествие на Духа

Link to comment
Share on other sites

Когато човек дойде до положение да мисли за съшествието на Духа в неговата душа, трябва да престанат всички противоречия, всичко това да утихне. Това е върхът на Любовта. Когато дойде възвишеното, ти ще се откажеш от дребнавите работи на живота. По някой път някой казва: Човек като приеме това състояние, какво ще прави, какъв ще му бъде животът? Състоянието на онзи, който е далеч от извора, какво е? Той ще жадува. Онзи, който е далече от живота, ще умре. Онзи, който е близо до живота, ще живее. Онзи, който е далеч от Божествените блага, ще усеща всичката оскъдност в живота. А пък онзи, който е близо до тия блага, ще усеща изобилието на Божията благост. Това е специфичното състояние на душата. "Всички ще бъдат научени от Бога." Има някои неща, които хората ще научат, а пък има неща, които вътрешно ще научат.

...

... човешката душа дълго време трябва да е грята от Божествената Любов, докато дойде прозрението, когато човек ще почувства съшествието на Духа – когато плодът е узрял. Узрелият плод е събуждане на свръхсъзнанието. Едно ново съзнание, в което ти вече се сродяваш с всички души. Страданията и радостите на всички хора стават твои. Ти се радваш на страданията, радваш се, понеже скърбиш с другите хора. Когато те скърбят и ти скърбиш. И в скръбта им, и в радостта им все се радваш, понеже може да участваш в живота на всичко онова, което Бог е създал. Така прави онзи, който е роден от Бога, който разбира Божиите пътища. Страда онзи, който не разбира Божиите пътища. Радва се онзи, който ги разбира и в когото няма никакво противоречие в неговата душа и Бога. И вътрешните противоречия в него изчезват.

 

Проявената Любов на Духа, проявената Мъдрост на Духа, проявената Истина на Духа носят пълния живот на Бога, на Единния, Вечния Бог на живота.

 

Съшествие на Духа

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...