Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня-18.11. - 24.11.2013г


Recommended Posts

Мисъл за деня-18.112013г

 

Сега ще взема онези, които изучават астрология. И тук, и в Америка, и в Англия, и в Германия правят една погрешка, понеже вземат това изкуство за прехрана. Те приличат на врачки. Една врачка, за да се прехрани, ще каже някоя лъжа - циганката ще ти каже: „Девет кила късмет имаш“. Майката и бащата определят качествата на зодиака, астрологическия момент, когато детето се ражда. Ако бащата е умен, и детето ще бъде умно и ако майката е умна, и детето ще бъде умно- те определят неговите астрологически възможности. То не може да измени своя път. Един напреднал дух никога не избира невежа майка. Една напреднала душа избира един отличен баща и една отлична майка. Душа, която не е напреднала, може да избере посредствени.

 

Двама или трима

 

 


Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата Молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото Братство...– формула


Молитвен наряд за понеделник:

Благославяй - №8 от "Духът Божий"
Молитва на царството
Псалом 143

Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 19.11.2013 г.

 

Знаете какъв е законът на наследствеността.

 

Ще ви приведа два примера: ако един баща е намислил да краде или да убие някого, но не е извършил това, когато се ожени и има надмощие, в детето, което се ражда, той ще внесе тия внушения и детето ще извърши всички престъпления, които са били в ума на бащата.

 

И обратното е вярно: някой баща иска да направи нещо добро, да се пожертва за хората, да направи нещо в науката, да направи някое даруване - най-хубавите работи да направи; като се ожени, неговото дете ще изпълни всичко това. Нещата, които бащата пожелае, детето ще извърши.

 

Тъй щото ние сме подтик на ония внушения на миналите поколения, които са в нас. Като дойде злото, да предизвикаме Доброто - за това трябва да се молим на Бога.

 

*** (Беседата няма посочено заглавие)

 

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята молитва
Да се прослави Бог... - формула
 

 

Молитвен наряд за вторник:


Ще се развеселя - песен
Пътят на живота - молитва
Псалом 27

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 20.11.2013 г.

 

Децата унаследяват само физическите си черти от родителите, получават в наследство от тях физическо и етерно тяло, а характер, умствени и чувствени черти носят от миналото си прераждане. Много мъчно се преминава от един на род в друг при прераждане.

 

Когато едно същество се разговаря с вас, то е реално

 

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото братство... – формула


Молитвен наряд за сряда:

Песен за светлия път - от "Песен на Ангелите"
Молитва на братството
Псалом 19
Псалом 103

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 21.11.2013 г.

 

Най-първото педагогическо правило, което трябва да имате всички без разлика, без изключение на мъже, жени, деца, братя, сестри, свещеници, учители, е: всички ние трябва да искаме нашият приятел най-първо да люби Бога! Жена ти да люби Бога, Този Бог, Който е не само Светлина отвън, но и Светлина от вътре, Живата светлина, която трябва на всякъде - Него трябва да обича тя; люби ли Него, и тебе ще люби. Но поискаш ли ти да станеш обект на жена си, знай, че си развалил своето щастие. За да бъдеш обект на жена си, трябва да обичаш, да разбираш нейната душа и да бъдеш толкова внимателен, че с нищо и никога да не накърниш нейните чувства.

 

Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята молитва
Да се прослави Бог в Бялото Братство.... – формула


Молитвен наряд за четвъртък:

Той иде 
Молитва за плодовете на Духа
Псалом 112 

Edited by Розалина
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня-22.11.2013г

 

Българите казват: „Или млад се жени, или млад се калугери!“. Не е така. Трябва да тълкуваме свещените работи по особен начин, трябва да видим какви са отношенията, които съществуват между душите. Не трябва да дойдем до онези еротични понятия, че човек е дошъл на Земята да се наслаждава, да живее, да яде и да пие. Ако живее разумно, той ще има хиляди пъти повече блага, отколкото тия, които търси сам. Ние търсим онези отношения, които са съществували първоначално между душите, а не такива отношения, каквито има между сегашните хора.

 

Скритото имане

 


Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата Молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото братство... – формула


Молитвен наряд за петък:

Фир-фюр-фен – песен
Молитва на Триединния Бог
Псалом 44

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 23.11. 2013г.

 

Всяка птица има свое гнездо. Тя го прави предварително и тогава снася в него яйцата си, докато хората предварително снасят яйцата си, без да имат къща. Ако ние приложим в живота си закона на птиците, ще кажем: първо си направи къща, а после се женят. Сега хората се женят, без да имат къщи. Ти нямаш никаква дупка и ще ходиш от къща в къща, та ще преуспееш! Не е въпросът да се плодят хората, въпросът е да се да се раждат хора в света. Не е въпросът да раждаме синове и дъщери, които да дойдат да се удоволстват в света, а да се раждат синове и дъщери, които да изпълняват волята Божия, да почитат баща си и майка си и да работят разумно.

И земята ще се изпълни със знание

 

Молитвен наряд за всеки ден:
Добрата Молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята молитва
Да се прослави Бог в Бялото братство... – формула

Молитвен наряд за събота:
Бог е любов – песен
Малката Молитва
Псалом 25 

Edited by Надеждна
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 24.11.2013г.

 

Ако мъжът не обича жена си, тя трябва да се моли той да обикне Бога - обикне ли Бога, ще обикне и нея. Ако жената не обича мъжа си, той трябва да се моли тя да обикне Бога - обикне ли Бога, ще обикне и него. Ако дъщерите ви, синовете ви или приятелите ви не ви обичат, трябва да се молите да обикнат Бога - обикнат ли Бога, обикнете ли Го и вие, ще имате вече приятели в света, с които ще можете да споделяте всичко в живота си.

В малкото

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото Братство... – формула


Молитвен наряд за неделя:

В начало бе Словото – песен
Добрата Молитва
Псалом 61 

Edited by Надеждна
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...