Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Идеалният човек


Recommended Posts

Наряд 22 март 2009

Празник на пролетното равноденствие

Какво трябва да прави човек, за да прояви доброто в себе си? Той трябва да смени жицата, по която идат енергиите – от лош проводник да я превърне в добър; да смените жицата, това значи да смените състоянието си от лошо в добро. Вие можете да сменяте състоянията си дотогава, докато намерите такава жица, която да звучи в унисон с дадена гама на Природата – това значи да намерите жица, която е добър проводник на Природата. Светлата и бяла жица представлява Божественото начало в човека, а тъмната и несветеща жица наричаме низше естество на човека. Низшето естество на човека се нуждае от култура, от развитие, докато се рафинират грубите прояви, т.е. грубите човешки състояния.

Тъй щото помнете: човек може да бъде щастлив, когато във всички случаи на живота си е бил добър проводник; яви ли се един случай в живота му, когато той не е добър проводник, щастието му изчезва.

За да запази щастието си, преди всичко човек трябва да знае как да възпитава тялото си, а също така мислите и чувствата си – това е задачата на новото възпитание. Какви нови методи предлагат психологията и етиката за възпитанието на човека? Един от методите на новата етика за възпитанието е приложение на Чистотата в широк смисъл – чистота на тялото, на ума и на сърцето. Човек трябва да поддържа чистотата на тялото си с често миене, изпотяване, преобличане, чесане на косата и т.н. Като приложи чистотата към тялото си, човек започва да мисли за чистотата на чувствата и на мислите си. Чисти чувства са ония, които са лишени от всякакъв егоизъм – чистите чувства изключват всякакво користолюбие.

Идеалният човек

Младежки окултен клас, 7 март 1930 г., София; том „Закони на доброто”.

Edited by Донка
Link to comment
Share on other sites

Следователно, за да бъде здрав и нормално развит, човек трябва да придобие вътрешно равновесие между силите на материята, от която е направено тялото му, както и между мислите и чувствата си. Музиката е едно от средствата за поддържане на това равновесие. Който знае законите на природната музика, той може да спре разрушителното действие на паразитите в своя организъм и да подобри състоянието си – започнете ли да пеете, те престават да правят пакости.

Мнозина мислят, че за да се простят греховете им, трябва да правят големи добрини или да станат видни певци и музиканти. В човешкия свят е така, но в Божествения свят не се иска много нещо от човека. Достатъчно е той да попадне в една от гамите на Природата, за да започне да пее. Истинското пеене подразбира мисъл – като мисли право, човек може да пее. Следователно, щом станете сутрин, започнете да пеете мислено или гласно, но без колебание и съмнение в себе си – не казвайте, че не можете да пеете. Чрез пеенето вие влизате в основата на Живота – сам по себе си Животът е музика и хармония. Човек е изпратен от Небето с музика и песен, следователно музиката не е чужда за душата му – той е потопен в музиката и на това основание може да пее и да свири. Той трябва да направи крачка назад, да се върне в своето първично състояние на музика и песен, на хармония и мелодия и оттам да тръгне напред.

Като знаете това, дръжте в ума си мисълта, че Животът е музика и песен – всичко в Живота е добро и хармонично.

Идеалният човек

Link to comment
Share on other sites

Недостатъците на хората хвърлят сянка върху съзнанията им и ги помрачават. Недостатъци в Природата не съществуват – те са в мисълта на човека; ако успее да ги изхвърли от мисълта си, човек става чист и светъл. Следователно искате ли да се доближите до образа на идеалния човек, не дръжте в ума и в съзнанието си недостатъците на хората. Колкото по-малко се спирате върху недостатъците на хората, толкова по-близо сте до образа на идеалния човек; колкото повече се спирате върху недостатъците на хората, толкова по-далеч сте от образа на идеалния човек; колкото повече товарите съзнанието си, толкова повече се отклонявате от пътя на идеалния човек.

Да не държим в ума си недостатъците на хората, в такъв случай означава да се откажем от личните си оценки и просто да наблюдаваме другия човек с обичащи го очи. Само с обичащи очи може да се види красотата и доброто в другия.

Обичащи ли са тогава очите, които виждат недостатъците на другите?

Всичко това сигурно важи и за недостатъците, които виждаме в себе си?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...