Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Димо

Участници
 • Posts

  33
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Димо

 1. периода 24.12 - 6.1. - като особен период, в който възможностите за духовна работа и връска с йерархиите са по-благоприятни, Земята по-близко до слънцето. Има връска и със зимното слънцестоене.
 2. на планина е по-хубаво, но и във града става, по Учителя - така даже по-малко нечист въздух ще приемем)) също може с формула, молитва, даже просто "АУМ" мислено при задържане
 3. "Има числа, приложението на които се отразява нездравословно върху човешкия организъм. За пример, числата 20, 22, 23, 24 и 25 се отразяват болезнено върху човека. Ето защо, ако човек прави упражнения за дишане и диша по толкова пъти на ден, колкото са дадените по-горе числа, организмът му ще се разстрои. Също така и бързото дишане е нездравословно. Който диша бързо, той се изтощава бързо и не може да свърши започнатата работа докрай. И бързото ядене е нездравословно. Като се храни, човек не трябва да бърза, а бавно да яде, за да не разстрои стомаха си. Именно в дишането и в яденето човек не трябва да бърза. — Кога бърза човек? — Когато го гонят, когато нещо го притеснява, когато не е свободен. Някои хора бързат и когато ходят. Едва излязат от къщата си и забързват. Видите ли, че някой човек още при излизането си забързва, ще знаете, че той ще се спъне някъде, ще се спре и няма да свърши работата си навреме. Правилно е в началото човек да върви бавно и постепенно да ускорява хода си. Съвременните хора вдишват и издишват по 20 пъти в минута. Това е бързо дишане. При бързото дишане окисляването на кръвта става бързо, поради което част от нея не може да се пречисти. Тази е причината, където много хора имат повече нечиста, венозна кръв в организма си, отколкото чиста. При бързото окисляване на кръвта горенето в организма става неправилно, вследствие на което една част от горивните материали не могат да изгорят и се натрупват във вид на утайки по артериите и вените. Който диша бързо, има слаба воля. Приложете волята си при дишането и постепенно намалявайте вдишките: от 20 слизайте до 19, 18, 17, 16, 15. Ако можете да стигнете до десет вдишки в минута, това ще се отрази здравословно върху организма. Който иска да усили волята си, трябва да диша бавно. Силната воля е в състояние да регулира дишането, да го направи нормално. Волята се калява при съпротивления. Ако няма с какво да се бори, ако няма какво да преодолява, човек не може да кали волята си. Без мъчнотии и противодействия волята на човека отслабва. Тази е причината, поради която повечето богати хора са слабоволни. Те имат на разположение всичко, каквото им трябва, и не срещат мъчнотии за преодоляване. Някои богати хора мислят, че като заповядват на този и на онзи, имат силна воля. Който заповядва, огрубява, но не калява волята си. Волевият човек не е груб. В ръката на човека волята е чук, с който удря върху наковалнята и изработва ценни предмети. Като говорим за дишането, ние го свързваме със съзнанието, защото дишане без участие на съзнанието не е истинско, не е правилно. При съзнателно дишане и Божественият живот взима участие. Ако при дишането съзнанието на човека не е будно, той не може да възприеме благата, които са скрити във въздуха. Така и Бог крие благата си от онези хора, които нямат Любов към Него. И да им даде блага, те не могат да ги използват. Всички хора искат да бъдат здрави. Това желание е естествено, но те трябва да знаят, че здравето е свързано със съзнателното дишане. Ето защо, поне по три пъти на ден — сутрин, на обяд и вечер, преди лягане, човек трябва да употребява по 10–15 минути за дишане. Като диша, той трябва да благодари за въздуха, който приема, както и за благото, което се крие във въздуха. Това значи съзнателно дишане. Сегашният човек всичко прави, за всичко мисли, а за дишането най-малко. Той мисли как да спечели повече пари, как да стане щастлив, кога ще отиде на театър, на концерт и т.н. Той смята, че дишането е естествен процес, който става механически и няма защо да мисли за него. Вярно е, че дишането е естествен процес, но тъй, както диша човек, само горната част на дробовете взима участие. Долната част на дробовете не се пълни с въздух, поради което кръвоносните съдове в тази част губят своята еластичност и човек сам се задушава. Такова дишане е неестествено, наричаме го плитко, повърхностно, горно дишане. Следователно, като дишате, ще поемате въздуха бавно, спокойно, без никакво бързане. Като поемете известно количество въздух, ще го задържите в дробовете си, докато приемете от него онази животворна сила, която крие той в себе си. Няма по-голямо благословение за човека — да диша бавно и да задържа въздуха в дробовете си, докато приеме жизнената сила, т.е. праната, която носи в себе си. Докато не усетите тази сила в себе си, не изпущайте въздуха навън. Докато дробовете не се надуят като мех и не разширят гръдния кош, не трябва да изпущате въздуха навън. " "Мнозина искат да се покажат пред хората като носители на нови идеи. Те говорят едно, а вършат друго. Това не са нови хора. Новите хора се отличават с търпение и самообладание. Преди да се разгневят, те са обуздали гнева си чрез дълбоко дишане. Те поемат дълбоко въздуха и дълго време го задържат в дробовете си. Така те трансформират състоянието си и не се гневят. Хората на новите идеи не се занимават с чуждите грешки. Да се занимава човек със своите или с чуждите погрешки, това значи да цапа ръцете си, ума и сърцето си. Той не желае да се цапа нито със своите грешки, нито с чуждите. Не само това, но той е готов, ако види някаква нечистота в своя приятел или ближен, да я очисти, без да го упрекне. Всяка нечистота, вън или вътре във вас, се отразява зле върху организма. Като знаете това, не допускайте ни една нечиста нездравословна мисъл в ума си, едно нездравословно чувство в сърцето си и една нездравословна постъпка във волята си. Ето защо, вечер, преди да си легнете, отделете 10–15 минути, да си дадете отчет, как сте прекарали дена, какви грешки сте направили. Изправете грешките в мисълта си, подишайте дълбоко и като се успокоите, легнете си. Сънят ви ще бъде добър и укрепителен. Дълбокото дишане успокоява нервната система. Колкото повече човек задържа въздуха в дробовете си, толкова повече енергия приема от него. Като диша човек така и нечистият въздух няма да му се отрази зле. — Защо? — По-малко въздух ще поема, а с това и по-малко прах и нечистотии." "Помнете: Правилното дишане зависи от Любовта. Ще дишате дълбоко, ще задържате въздуха дълго време в дробовете си с Любов. Това ще правите три пъти на ден, по 10–15 минути. Дишайте с радост и с Любов, с лице засмяно, изправени. Гръбнакът ви да образува успоредна линия с правата, която съединява центъра на слънцето с центъра на земята. Гърдите напред, изпъчени, а не хлътнали навътре. Това са елементарни правила за дишане, които трябва да се спазват, за да бъдете здрави и добре разположени. Като дишате правилно, вие се свързвате с ритъма на природата и се укрепвате по дух и по тяло." "Правилно дишане" "Казано е в Битието: И вдъхна в ноздрите му дихание на живот, и стана человек жива душа. (— 2-ра глава, стих 7.) — Значи през носа Бог вдъхна в човека въздух и той прие Божествения живот. Ето защо, когато се намери в затруднение, човек трябва да диша. Като диша и поема въздух през носа си, той ще намери Господа. Като диша, човек започва да мисли. След мисълта идват чувствата. Който диша съзнателно, само той може да намери Бога. Господ казва на човека: Като дишаш през носа си, ще ме намериш и ще слушаш какво ще ти говоря. Въздухът е носител на електричество и на магнетизъм. Тази енергия минава през носа на човека и обновява нервната му система. Много методи има за дишане, но някои от тях са доста скъпи. За да изкарат един килограм розово масло, трябва да имат три хиляди килограма розови листа. Можете да си представите колко работници трябва да работят, докато съберат розите, докато ги сварят и дестилират, за да получат едва един килограм масло. При това положение, естествено е маслото да струва скъпо.Ценно е розовото масло, но още по-ценно е доброто разположение. Човек може да изкара доброто си разположение от въздуха, чрез носа. Чрез дишането вие можете да заставите мозъка си да мисли право, сърцето — да чувства право и стомаха — да работи нормално. Мнозина се гневят, нервират се, мислят криво. — Защо? — Не дишат правилно. Неправилното дишане е причина на много болести: главоболие, стомах, сърце, гърди и т.н. Кракът те боли, защото не дишаш правилно. Гръбначният стълб те боли, защото не дишаш правилно. Изобщо, всички болести се дължат на неправилно дишане. Бързото и повърхностно дишане е опасно за организма. То води към различни болести. Дишайте спокойно, плавно, с определен ритъм. Бъдете внимателни към въздуха, който влиза през носа ви. С него заедно влизат Божествените мисли, които подготвят пътя на човека към Божественото. Божието благословение пък минава в човека през горната част на мозъка, слиза перпендикулярно към физическия му мозък, после през носа, откъдето излиза навън. Правете опити, сами да се лекувате чрез дишане. Ако ви боли глава, стомах или имате общо неразположение, правете сутрин, преди обяд и преди вечеря по 12–19 упражнения за дишане. Ако не сте упражнени в дишането, правете по шест упражнения. Всяко вдишване, задържане и изпускане на въздуха представлява едно упражнение. Значи шест вдишки, шест задържания и шест издишвания правят шестте упражнения. Като правите тия упражнения, умът ви трябва да бъде концентриран. Когато дишате, диафрагмата трябва да се вдига и спуска, да се свива и разширява. Диафрагмата представлява граница между духовния и физическия свят. Една от причините на сърцебиенето, задухата и някои гръдни болести се дължи на изместване на диафрагмата от естественото ѝ положение. Ако диафрагмата се повдигне по-високо, отколкото трябва, дробовете и сърцето се притискат и не действат правилно. Като поема човек дълбоко въздух, дробовете се напълват с въздух, натискат върху диафрагмата и тя се връща на мястото си, заема определеното си място, като граница между два свята — физически и духовен. Правили ли сте опит, като дишате дълбоко, да четете мислено някоя молитва? Ако не сте правили такъв опит, започнете да дишате и да четете мислено Отче наш или Добрата молитва. Дишайте, задържайте и изпускайте въздуха спокойно, бавно, за да можете в едно упражнение да прочетете цялата молитва. Като правите упражненията с мислено четене на молитвата, ще усетите приятна топлина в областта на слънчевия възел. За да се убедите в силата на мисълта, трябва да правите опити. Съвременните учени вярват само в онова, което могат да подложат на опит. Затова, именно, се явява спор, има ли живот на слънцето, на луната и на другите планети. Някои поддържат, че има живот на другите планети. Други отричат това. Сега се правят опити за съобщаване на земните жители с тия на луната. За да могат земните жители да влязат във връзка със съществата от другите планети, преди всичко те трябва да имат духовно разбиране за нещата. Днес научните факти са разпокъсани, без връзка помежду си, защото хората минават през различни болезнени състояния. Когато стабилизират своята нервна система и организират силите на своето тяло, хората ще разберат, че между всички факти, явления и закони на различните науки има тясна, неразривна връзка. Днес хората не могат да се домогнат до духовната наука и да влязат във връзка с духовния свят, защото се занимават с обикновени работи. Всеки се безпокои от мисълта за утрешния ден. Всеки иска да знае как ще прекара физическия си живот. С една дума, всеки мисли за стомаха си. Трябва ли синът да се безпокои какво ще стане с него? Баща му и майка му го обичат. Те се грижат за него. Неговата работа е само да учи." "Който не е упражнен в дълбокото дишане, нека задържа въздуха до две–три секунди и всеки ден да увеличава задържането с още една секунда. Като увеличава задържането на въздуха с по една секунда, в продължение на един месец, човек ще задържа въздуха до 30 секунди. Ако може да задържа въздуха до 30 секунди, той ще се справи с много от своите неразположения и болести. Главоболие, гръдна болест, стомах, парализация — всичко това изчезва. Следователно, чуете ли, че някой е болен, посъветвайте го да диша дълбоко. Ако не знае как да диша, той се отпуска, ляга на гърба си и казва: Да бъде волята Божия! — Да бъде волята Божия, това значи да движи човек ръцете и краката си свободно; да мисли, да чувства и да постъпва, както Бог мисли, чувства и постъпва." "Закон за дишането"
 4. За самия Махариши имам сериозни резерви, иначе още Учителя е говорил в смисъл, че ако например жителите на някой град излязат и се молят, това може да отмени земетресение. из Беседа, държана на 11 май 1919 година. (цялата беседа тук)
 5. по памет ми е останало за порядък от вида квадрилион (10 с 15 нули) . но въпроса според мен е в друго, доколко современната астрофизика описва правилно Вселената, понеже посветени някои неща за вселената дават по друг начин. ИЗ КНИГИ ВЕЛИКОГО КАББАЛИСТА АРИ "ДРЕВО ЖИЗНИ": -------------------------------------------------------------------------------- Знай, до начала творения был лишь высший, все собой заполняющий свет. И не было свободного незаполненного пространства -- Лишь бесконечный, ровный свет все собой заливал. И когда решил Он сотворить миры и создания, их населяющие, Этим раскрыв совершенство Свое, Что явилось причиной творения миров, Сократил себя Он в точке центральной своей -- И сжался свет и удалился, Оставив свободное, ничем незаполненное пространство. И равномерным было сжатие света вокруг центральной точки Так, что место пустое форму окружности приобрело, Поскольку таковым было сокращение света. И вот после сжатия этого в центре заполненного светом пространства Образовалась круглая пустота, лишь тогда Появилось место, где могут создания и творения существовать. И вот протянулся от бесконечного света луч прямой, Сверху вниз спустился внутрь пространства пустого того. Протянулся, спускаясь по лучу, свет бесконечный вниз, И в прострзнстве пустом том сотворил все совершенно миры. Прежде этих миров был Бесконечный, В совершенстве настолько прекрасном своем, Что нет сил у созданий постичь совершенство Его -- Ведь не может созданный разум достигнуть Его. Ведь нет Ему места, границы и времени. И лучом спустился свет К мирам, в черном пространстве пустом находящимся все. И круг каждый от каждого мира и близкие к свету -- важны, Пока не находим мир материи наш в точке центральной, Внутри всех окружностей в центре зияющей пустоты. И так удален от Бесконечного -- далее всех миров, И потому материально так окончательно низок -- Ведь внутри окружностей всех находится он -- В самом центре зияющей пустоты...
 6. някъде бях срещал от Учиеля да дава каква е скоростта на мисълта (но не помня къде точно ) но от друга страна си мисля че законите на умствения свят може да се различават от тези на физическия.
 7. Прочетох всичко до тук и у мен остана впечетлението че повечето от вас възприемат Бог като личност. Незнам може би не съм разбрала правилно но така ли е? Бог за вас личност ли е? Моля за извинение че се октлонявам от темата, но това е важно за мен и аз като вас търся отговори. То и стремежа ми да ги намеря ме доведе при вас. Благодаря. Учителя е използвал израз "Безкрайно Велико Съзнание"
 8. ми що не пробваш сам, не е ли по интересно, без предварително впечатление
 9. поне някои неща може да се опитаме да правим "Закони на дишането", "Божествен и човешки свят", 4 септември 1940 г. У. стр. 226, МОК "Добри навици", том 2, год. 2, изд. 1994
 10. Мога да препоръчам книгата "Тайната на съзнанието" с извадки от беседите на Учителя ISBN 954-90719-6-0
 11. химията и жлезите са свързани с определени сили, не е въпроса просто да си позволим или подтиснем, според мен е въпрос на съзнанието, а и съвместно съжителство не винаги означава редовен секс, (въпреки че може да означава и това ) а вътрешна непълнота, може ли да я запълни нещо външно...
 12. Щом Учителя е давал в беседи практичаски методи, има за какво! (Беседи и упътвания 1919) за мозъка
 13. УПРАЖНЕНИЕ Прави, гръбначния стълб изправен. 1. Вдишване през лявата ноздра (дясната затворена) - броим до 4. 2. Задържане на въздуха, броим до 16, двете ноздри затворени. 3. Издишваме през дясната ноздра и броим до 8 (лявата затворена). 4. Вдишване през дясната ноздра (лявата затворена) - броим до 4. 5. Задържане на въздуха, броим до 16, двете ноздри затворени. 6. Издишваме през лявата ноздра и броим до 8 (дясната затворена). Целия цикъл 1-2-3-4-5-6 може да се повтори 5-6 пъти без прекъсване, сутрин и вечер. Всички хора се стремят към свобода. Всеки иска да бъде свободен, но не знае как да придобие свободата си. Само онзи човек може да бъде свободен, който знае как да възприеие Истината. Който не може да възприеме Истината, той е роб на условията. Този човек е осъден на вечни безспокойствия, на страх и на тревоги. За да придобие свободата си, човек трябва да даде път на Божественото начало в себе си. ("Ключът на живота", стр. 124, издание от 1993 г.) Във всички създания съществува вътрешна връзка. Вие трябва да се стремите да премахнете условията, които препятствуват за заякчаване на тази връзка. Всеки от вас трябва да работи искренно върху себе си, и като работи, да счита, че работи за всички и всички работят за него. То е Божествен закон, който трябва да работи и в нас. Окултната наука го нарича "Висше Аз", но по-право е да се каже "Божествена Душа". В нея са вложени всички условия за нейното развитие, а когато е образувана връзката, всички способности и чувства растат... - Как може човек да познае душата си? - Под думите "да намериш душата си", значи да чувстваш, че между хората и тебе няма дисхармония, а има правилна обмяна на мисли и чувства; ще рече да има хармония между сърцето и ума - да се прояви Любовта и Мъдроста. Като намерите душата си, вие ще почувствувате неизказана радост. (Беседи и упътвания -1919, стр 6,18) Учителя Беинса Дуно
 14. "Религиозните, духовните и обществените идеи, които сте възприели, би трябвало да внесат в нашия живот елементи, които могат да разширят съзнанието ни, да усилят волята ни, да очистят сърцето ни и да просветят ума ни. Всеки трябва да носи в себе си тези качества. А при развиване на тези съвършени идеи два фактора имат важно значение, те са нашата мозъчна система и нашата симпатична система; мозъчната система е едно динамо, акумулатор на електричество, симпатичната нервна система регулира, акумулира магнетизма. Често се говори за илюзии в религиозния и духовния живот на човека. - По какво се познават илюзиите? - Те се придружават с чрезмерна самоувереност. Сърцето вярва, а умът се съмнява - има едно стягане в човека. При илюзиите, между главния и стомашния мозък, т.е. слънчевия възел, няма хармония. Обаче, когато са в хармония, човек е свободен от илюзии и тогава, каквото пожелае, ще го постигне. Ако умът и сърцето ви не са в хармония, вие не можете да изпълните волята Божия. Има една прана, която се усвоява през лавата ноздра, и друга, която се усвоява през дясната. През лявата се приема магнетичното течение, което има връзка сьс слънчевия възел и се нарича слънчево течение. През дясната ноздра се приема електрическото течение, което има връзка с главния мозък и се нарича лунно течение. Когато искаме да развиваме повече ума, приемаме въздуха през дясната ноздра и го изпускаме през лявата. А когато искаме да развием повече сърцето, приемаме с лявата ноздра и издишваме през дясната. Когато сменяме дишането ту през лявата, ту през дясната ноздра, уравновесяваме двете течения, а също така електричеството и магнетизма. И тъй, за да бъде човек готов за онова, което е полезно и добро в живота, непременно тия две течения трябва да са в хармония. Те са тъй също необходими за възприемането на новите идеи, които идат от небесния свят. В нормалния организъм електричеството и магнетизмът, като се съединяват, образуват приятна топлина и тогава се забелязва процес на истински живот. Няма ли хармония в нашия мозък горе и в стомашния долу, в така наречения слънчев възел, не може да бъдем носители на новите идеи. В света има седем магнетически течения положителни и седем отрицателни. Първото магнетическо течение е в краката. Второто течение е свързано с човешките сили, човешката енергия. Третото течение е свързано с човешкото чувство. Четвъртото - с чевешката мисъл. Петото - съзнанието на човека. Шестото течение е течението на живота. Седмото течение е свързано с висшето проявление на човека, с човешкия дух. Тези течения могат да се разреждат и сгъстяват. … всяко едно разреждане е акт на творчество и всяко едно сгъстяване е акт на порядък. Електричеството и магнетизма са живи сили, които съществуват едновременно и в подсъзнанието. Аз не говоря за механическите сили. Магнетизма е сила, която изтича от Бога. И когато се говори за Любов към Бога, това разбира, че ние съзнаваме този Божествен закон. Значи, като слизат тия две сили от Бога, магнетизмът влиза в сърцето, а електричеството в ума на човека и посредством тях той може да премахне всички препятствия, които среща по пътя си. Само по този начин човек може да работи с Бога. (За това се родих - стр. 14) Именно за да можете да се запознаете с духовния свят - ще определя сега това - вам са потребни електричество и магнетизъм на свръхсъзнанието, а ако искате да развиете вашето самосъзнание, потребно ви е електричество и магнетизъм на съзнанието. А по какъв начин ще познаете, че ги има имате? - Когато в природата лятно време падне роса, всичкият прах и сажди, които са се вдигали и хвърчат по въздуха, падат на земята, а атмосферата се пречиства; също и ние, когато сме пълни с този магнетизъм и това електричество, за което ви говорих, скоро прощаваме. На оногова, който не може да прощава, казвам му: " Ти имаш много малко магнетизъм и електричество". И думите на Христа: "Докато не се родите от дух и вода" аз превеждам така: думата "вода" с думата "магнетизъм", а "духът" - това е движение, електричество на свръхсъзнанието. Именно тези два елемента, иска да каже Христос, ако не влезнат във вас, не можете да имате живот, понеже те са най-важните елементи. (Електричество и магнетизъм. - беседи от Учителя, държани на 22.1. и 5.2. 1920 г.) Вечния живот е в постоянното ново, което е в света. (т. "По образ и подобие" - нед. беседи 1937-8) И тъй, дишайте дълбоко, съзнателно. Неразположени ли стe , скръбни ли сте, дишайте дълбоко. Боли ви гръбнакът, кръстьт, дишайте дълбоко. Боли ви крах, ръка, дишайте дълбоко. Боли ви главата, стомах, корем, пак дишайте дълбоко. Чрез дишането вие можете да заставите мозъка си да мисли правилно, сърцето - да чувства право и стомаха - да работи нормално. Дълбокото дишане пречиства мислите, кръвта и мозъка. Я станете всинца прави. Ще затворите дясната ноздра с левия пръст, ще поемете въздух и ще броите до четири. Ще задържите въздуха и ще броите до 16, ще издишате навън през дясната ноздра и ще броите до 8. Четири приемане, 16 задържане, 8 издишане, приемане с дясната ноздра, издишане с лявата. Туй упражнение ще го правите, понеже аз участвам. Направете го всички, не се обленявайте. Никога няма да имате по-добри условия да го правите.Ще го правите два пъти на ден - сутрин и вечер. Ще пристъпите към някои малки работи. Потребни са известни упражнения." ”Вътрешният господар”, “Минало и настояще” стр.237-8.
 15. Доколкото ми е известно, Учителя е давал, че Любовта има 35000000 форми. Има център на Божествената любов, на милосърдие, има семейни чувства, еротични(в задната част на главата), те може да са проявление на Любовта също. По Учителя, енергиите от задната част на главата -> напред, нагоре http://www16.brinkster.com/freejobonline/m...milosardie.html
 16. "В специалните класове могат да влязат такива лица, които да бъдат образец, да се познават. Вдовици да влезат, но да са девствени. Женени също може, но които живеят чист живот. Онези, които са в чистота, те са свободни. Мома, която иска да се жени, не е свободна, не може да влезе. Годеници не могат да влизат. Сега, никому не трябва да става мъчно. Всички трябва да бъдете тъй разумни, да знаете, че всичко у нас трябва да става разумно. Всичко е обусловено, и ние не можем да престъпим великия закон на Бога, понеже има ужасни последствия. Ние седим пред тази велика интелигентност и не искаме по никой начин, даже най-малко да размътим Божественото съзнание; и Господ, макар че е дълготърпелив, не искам, да злоупотребим с Неговото дълготърпение. Ние искаме Господ да се весели в нас, и ние да се радваме в Него." Беседи и упътвания от Учителя 1922 г., стр. 212
 17. " - какво да правим ние женените? (У.) - забравете че сте женени"
 18. нещата касаят и регулиране на определени енергии, центрове и др. (дишане с лява и дясна ноздра, "Отче наш" на задържан въздух, концентрация между веждите), паневритмия, др. само желание или стремеж може да не е достатъчен.
 19. Съгласен съм, че въпроса е индивидуален. А за ходенето при ясновидци, Учителя дали не го е забранил за своите ученици Според мен нещата трябва да се подготвят отрано, преднатално възп., окултни методи за деца - паневритмия, музика, дишане и със пръстите, и може би на 20 - 25 години нещата може да са други.
 20. Учителят (НОВОТО РАЗБИРАНЕ, утринни слова, стр. 314):
 21. Доколкото съм срещал, Учителя препоръчва мъжете да се женят след 30 г. а за дамите след 28 и коментара беше в смисъл, че сега такива са условията(може би не само по негово време да е така) Само да разгледаме някои неща... един студент какви условия има за създаване на семейство на 20-21 г., колко струва един едностаен апартамент и колко време трябва да се работи за него и др., май сметката горе долу е такава. също мисля че касае и определени цикли в живота, свързано с различни тела, също астрологически съчетания. някои хора може да имат кармични връски, женитбата е метод за плащане. Според Учителя на небето се интересуват, когато някой се жени. и е строго определено кой кого да обича. от друга страна при физически контакт се получава преплитане на аурите, не се изключва и кармичен обмен. не случайно Учителя не е препоръчвал женитбата за ученика. (но е имало и общ окултен клас, за женени) Разказва ми една възрастна сестра в смисъл, че Учителя бил дал задача 1 месец без сношение, но никой не издържал, (1 брат честно си казал). Според Учителя сношението не е смъртен грях, но временно отклонение от правия път. и може би е за предпочитане човек съзнателно да работи, за да не се жени под влияние на сексуални импулси. а след влюбване следва разлюбване. нещата по въпроса май са комплексни, касаят и мозъчни центрове, енергии, др. по-хубаво без бързане
 22. Здравей, по памет ми е останало по Учителя в този смисъл, че ако на човек не му е определено да се жени и се ожени, ще страда, но ако му е определено да се жени и не се ожени, още повече ще страда. От друга страна, според мен отношения на ниво брат и сестра са от по-високо поле, независимо дали са женени или не, въпрос на отношение. напримен за някои причината да търсят партньор може да е свързана с напрежения от сексуалната енергия, друг може да търси в другия нещо, което му липсва. Човек може да даде само това, което има в себе си, а Учиеля е давал в смисъл, че Любовта не е за пигмеи, за накого опасна сила... въпрос на готовност, съзнание, др.
 23. "Раждането и смъртта на листите е бързото кръжене на въртопа, чиито по-широки кръгове достигат сред звездите" Рабиндранат Тагор
×
×
 • Create New...