Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

793 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 508 прегледа
  • 6 отговора
  • 447 прегледа
  • 6 отговора
  • 437 прегледа
  • 6 отговора
  • 368 прегледа
  • 6 отговора
  • 307 прегледа
  • 6 отговора
  • 459 прегледа
  • 6 отговора
  • 427 прегледа
  • 6 отговора
  • 393 прегледа
  • 6 отговора
  • 375 прегледа
  • 6 отговора
  • 375 прегледа
  • 5 отговора
  • 356 прегледа
  • 6 отговора
  • 418 прегледа
  • 5 отговора
  • 350 прегледа
  • 6 отговора
  • 341 прегледа
  • 6 отговора
  • 346 прегледа
  • 7 отговора
  • 408 прегледа
  • 6 отговора
  • 371 прегледа
  • 7 отговора
  • 370 прегледа
  • 7 отговора
  • 394 прегледа
  • 7 отговора
  • 485 прегледа
  • 8 отговора
  • 1059 прегледа
  • 10 отговора
  • 445 прегледа
  • 6 отговора
  • 386 прегледа
  • 6 отговора
  • 408 прегледа
  • 6 отговора
  • 467 прегледа