Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

807 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 314 прегледа
  • 6 отговора
  • 360 прегледа
  • 6 отговора
  • 391 прегледа
  • 6 отговора
  • 318 прегледа
  • 6 отговора
  • 319 прегледа
  • 6 отговора
  • 297 прегледа
  • 6 отговора
  • 346 прегледа
  • 6 отговора
  • 347 прегледа
  • 9 отговора
  • 441 прегледа
  • 9 отговора
  • 404 прегледа
  • 6 отговора
  • 350 прегледа
  • 6 отговора
  • 433 прегледа
  • 6 отговора
  • 420 прегледа
  • 6 отговора
  • 413 прегледа
  • 6 отговора
  • 562 прегледа
  • 6 отговора
  • 482 прегледа
  • 6 отговора
  • 477 прегледа
  • 6 отговора
  • 410 прегледа
  • 6 отговора
  • 356 прегледа
  • 6 отговора
  • 492 прегледа
  • 6 отговора
  • 475 прегледа
  • 6 отговора
  • 417 прегледа
  • 6 отговора
  • 409 прегледа
  • 6 отговора
  • 409 прегледа
  • 5 отговора
  • 388 прегледа