Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

823 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 334 прегледа
  • 7 отговора
  • 394 прегледа
  • 6 отговора
  • 372 прегледа
  • 6 отговора
  • 497 прегледа
  • 6 отговора
  • 419 прегледа
  • 6 отговора
  • 412 прегледа
  • 8 отговора
  • 506 прегледа
  • 6 отговора
  • 379 прегледа
  • 6 отговора
  • 323 прегледа
  • 6 отговора
  • 351 прегледа
  • 6 отговора
  • 411 прегледа
  • 6 отговора
  • 331 прегледа
  • 6 отговора
  • 452 прегледа
  • 7 отговора
  • 416 прегледа
  • 7 отговора
  • 360 прегледа
  • 6 отговора
  • 377 прегледа
  • 6 отговора
  • 360 прегледа
  • 6 отговора
  • 450 прегледа
  • 6 отговора
  • 448 прегледа
  • 6 отговора
  • 377 прегледа
  • 6 отговора
  • 364 прегледа
  • 6 отговора
  • 371 прегледа
  • 6 отговора
  • 400 прегледа
  • 6 отговора
  • 424 прегледа
  • 9 отговора
  • 546 прегледа