Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

798 теми в този форум

  • 9 отговора
  • 387 прегледа
  • 6 отговора
  • 324 прегледа
  • 6 отговора
  • 408 прегледа
  • 6 отговора
  • 383 прегледа
  • 6 отговора
  • 376 прегледа
  • 6 отговора
  • 526 прегледа
  • 6 отговора
  • 461 прегледа
  • 6 отговора
  • 450 прегледа
  • 6 отговора
  • 379 прегледа
  • 6 отговора
  • 319 прегледа
  • 6 отговора
  • 465 прегледа
  • 6 отговора
  • 436 прегледа
  • 6 отговора
  • 397 прегледа
  • 6 отговора
  • 388 прегледа
  • 6 отговора
  • 385 прегледа
  • 5 отговора
  • 363 прегледа
  • 6 отговора
  • 433 прегледа
  • 5 отговора
  • 365 прегледа
  • 6 отговора
  • 348 прегледа
  • 6 отговора
  • 356 прегледа
  • 7 отговора
  • 421 прегледа
  • 6 отговора
  • 380 прегледа
  • 7 отговора
  • 377 прегледа
  • 7 отговора
  • 409 прегледа
  • 7 отговора
  • 494 прегледа