Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

816 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 363 прегледа
  • 6 отговора
  • 298 прегледа
  • 6 отговора
  • 321 прегледа
  • 6 отговора
  • 377 прегледа
  • 6 отговора
  • 314 прегледа
  • 6 отговора
  • 424 прегледа
  • 7 отговора
  • 374 прегледа
  • 7 отговора
  • 340 прегледа
  • 6 отговора
  • 353 прегледа
  • 6 отговора
  • 341 прегледа
  • 6 отговора
  • 410 прегледа
  • 6 отговора
  • 427 прегледа
  • 6 отговора
  • 359 прегледа
  • 6 отговора
  • 345 прегледа
  • 6 отговора
  • 337 прегледа
  • 6 отговора
  • 377 прегледа
  • 6 отговора
  • 391 прегледа
  • 9 отговора
  • 496 прегледа
  • 9 отговора
  • 432 прегледа
  • 6 отговора
  • 373 прегледа
  • 6 отговора
  • 465 прегледа
  • 6 отговора
  • 459 прегледа
  • 6 отговора
  • 451 прегледа
  • 6 отговора
  • 612 прегледа
  • 6 отговора
  • 520 прегледа