Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

877 теми в този форум

  • 7 отговора
  • 476 прегледа
  • 4 отговора
  • 500 прегледа
  • 6 отговора
  • 449 прегледа
  • 6 отговора
  • 499 прегледа
  • 6 отговора
  • 553 прегледа
  • 6 отговора
  • 430 прегледа
  • 6 отговора
  • 387 прегледа
  • 6 отговора
  • 433 прегледа
  • 6 отговора
  • 459 прегледа
  • 6 отговора
  • 417 прегледа
  • 7 отговора
  • 494 прегледа
  • 6 отговора
  • 469 прегледа
  • 6 отговора
  • 419 прегледа
  • 7 отговора
  • 446 прегледа
  • 6 отговора
  • 446 прегледа
  • 6 отговора
  • 506 прегледа
  • 6 отговора
  • 510 прегледа
  • 6 отговора
  • 493 прегледа
  • 6 отговора
  • 500 прегледа
  • 6 отговора
  • 544 прегледа
  • 6 отговора
  • 490 прегледа
  • 6 отговора
  • 573 прегледа
  • 6 отговора
  • 529 прегледа
  • 6 отговора
  • 468 прегледа
  • 6 отговора
  • 470 прегледа
×