Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

845 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 393 прегледа
  • 6 отговора
  • 357 прегледа
  • 6 отговора
  • 483 прегледа
  • 11 отговора
  • 411 прегледа
  • 6 отговора
  • 372 прегледа
  • 6 отговора
  • 407 прегледа
  • 7 отговора
  • 426 прегледа
  • 6 отговора
  • 427 прегледа
  • 6 отговора
  • 388 прегледа
  • 6 отговора
  • 357 прегледа
  • 7 отговора
  • 580 прегледа
  • 6 отговора
  • 527 прегледа
  • 6 отговора
  • 461 прегледа
  • 6 отговора
  • 424 прегледа
  • 6 отговора
  • 427 прегледа
  • 6 отговора
  • 456 прегледа
  • 6 отговора
  • 356 прегледа
  • 6 отговора
  • 477 прегледа
  • 6 отговора
  • 491 прегледа
  • 6 отговора
  • 466 прегледа
  • 6 отговора
  • 590 прегледа
  • 6 отговора
  • 463 прегледа
  • 6 отговора
  • 428 прегледа
  • 7 отговора
  • 561 прегледа
  • 6 отговора
  • 464 прегледа
×