Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

793 теми в този форум

  • 7 отговора
  • 426 прегледа
  • 6 отговора
  • 412 прегледа
  • 6 отговора
  • 455 прегледа
  • 6 отговора
  • 437 прегледа
  • 7 отговора
  • 410 прегледа
  • 6 отговора
  • 380 прегледа
  • 6 отговора
  • 438 прегледа
  • 7 отговора
  • 462 прегледа
  • 7 отговора
  • 469 прегледа
  • 6 отговора
  • 546 прегледа
  • 6 отговора
  • 578 прегледа
  • 6 отговора
  • 682 прегледа
  • 6 отговора
  • 717 прегледа
  • 6 отговора
  • 705 прегледа
  • 6 отговора
  • 817 прегледа
  • 6 отговора
  • 834 прегледа
  • 6 отговора
  • 899 прегледа
  • 6 отговора
  • 1092 прегледа
  • 6 отговора
  • 1109 прегледа
  • 6 отговора
  • 1314 прегледа
  • 6 отговора
  • 1577 прегледа
  • 7 отговора
  • 1792 прегледа
  • 6 отговора
  • 1990 прегледа
  • 6 отговора
  • 2111 прегледа
  • 6 отговора
  • 2411 прегледа