Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

798 теми в този форум

  • 8 отговора
  • 1086 прегледа
  • 10 отговора
  • 460 прегледа
  • 6 отговора
  • 390 прегледа
  • 6 отговора
  • 414 прегледа
  • 6 отговора
  • 475 прегледа
  • 7 отговора
  • 434 прегледа
  • 6 отговора
  • 424 прегледа
  • 6 отговора
  • 464 прегледа
  • 6 отговора
  • 444 прегледа
  • 7 отговора
  • 422 прегледа
  • 6 отговора
  • 388 прегледа
  • 6 отговора
  • 451 прегледа
  • 7 отговора
  • 480 прегледа
  • 7 отговора
  • 479 прегледа
  • 6 отговора
  • 558 прегледа
  • 6 отговора
  • 586 прегледа
  • 6 отговора
  • 693 прегледа
  • 6 отговора
  • 726 прегледа
  • 6 отговора
  • 709 прегледа
  • 6 отговора
  • 829 прегледа
  • 6 отговора
  • 851 прегледа
  • 6 отговора
  • 906 прегледа
  • 6 отговора
  • 1107 прегледа
  • 6 отговора
  • 1114 прегледа
  • 6 отговора
  • 1316 прегледа