Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

807 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 479 прегледа
  • 5 отговора
  • 389 прегледа
  • 6 отговора
  • 381 прегледа
  • 6 отговора
  • 391 прегледа
  • 7 отговора
  • 446 прегледа
  • 6 отговора
  • 396 прегледа
  • 7 отговора
  • 395 прегледа
  • 7 отговора
  • 432 прегледа
  • 7 отговора
  • 537 прегледа
  • 8 отговора
  • 1124 прегледа
  • 10 отговора
  • 487 прегледа
  • 6 отговора
  • 412 прегледа
  • 6 отговора
  • 439 прегледа
  • 6 отговора
  • 508 прегледа
  • 7 отговора
  • 493 прегледа
  • 6 отговора
  • 448 прегледа
  • 6 отговора
  • 484 прегледа
  • 6 отговора
  • 458 прегледа
  • 7 отговора
  • 461 прегледа
  • 6 отговора
  • 406 прегледа
  • 6 отговора
  • 483 прегледа
  • 7 отговора
  • 507 прегледа
  • 7 отговора
  • 501 прегледа
  • 6 отговора
  • 607 прегледа
  • 6 отговора
  • 602 прегледа