Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

803 теми в този форум

  • 7 отговора
  • 437 прегледа
  • 6 отговора
  • 389 прегледа
  • 7 отговора
  • 383 прегледа
  • 7 отговора
  • 424 прегледа
  • 7 отговора
  • 510 прегледа
  • 8 отговора
  • 1101 прегледа
  • 10 отговора
  • 475 прегледа
  • 6 отговора
  • 402 прегледа
  • 6 отговора
  • 422 прегледа
  • 6 отговора
  • 492 прегледа
  • 7 отговора
  • 461 прегледа
  • 6 отговора
  • 439 прегледа
  • 6 отговора
  • 477 прегледа
  • 6 отговора
  • 449 прегледа
  • 7 отговора
  • 441 прегледа
  • 6 отговора
  • 400 прегледа
  • 6 отговора
  • 464 прегледа
  • 7 отговора
  • 499 прегледа
  • 7 отговора
  • 487 прегледа
  • 6 отговора
  • 584 прегледа
  • 6 отговора
  • 597 прегледа
  • 6 отговора
  • 704 прегледа
  • 6 отговора
  • 737 прегледа
  • 6 отговора
  • 716 прегледа
  • 6 отговора
  • 841 прегледа