Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

816 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 507 прегледа
  • 6 отговора
  • 453 прегледа
  • 6 отговора
  • 391 прегледа
  • 6 отговора
  • 512 прегледа
  • 6 отговора
  • 511 прегледа
  • 6 отговора
  • 445 прегледа
  • 6 отговора
  • 446 прегледа
  • 6 отговора
  • 450 прегледа
  • 5 отговора
  • 412 прегледа
  • 6 отговора
  • 525 прегледа
  • 5 отговора
  • 413 прегледа
  • 6 отговора
  • 416 прегледа
  • 6 отговора
  • 422 прегледа
  • 7 отговора
  • 471 прегледа
  • 6 отговора
  • 427 прегледа
  • 7 отговора
  • 427 прегледа
  • 7 отговора
  • 469 прегледа
  • 7 отговора
  • 583 прегледа
  • 8 отговора
  • 1185 прегледа
  • 10 отговора
  • 531 прегледа
  • 6 отговора
  • 453 прегледа
  • 6 отговора
  • 477 прегледа
  • 6 отговора
  • 550 прегледа
  • 7 отговора
  • 543 прегледа
  • 6 отговора
  • 476 прегледа