Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

877 теми в този форум

  • 7 отговора
  • 935 прегледа
  • 7 отговора
  • 696 прегледа
  • 6 отговора
  • 598 прегледа
  • 6 отговора
  • 629 прегледа
  • 6 отговора
  • 538 прегледа
  • 6 отговора
  • 721 прегледа
  • 6 отговора
  • 684 прегледа
  • 6 отговора
  • 642 прегледа
  • 6 отговора
  • 598 прегледа
  • 6 отговора
  • 762 прегледа
  • 11 отговора
  • 669 прегледа
  • 6 отговора
  • 656 прегледа
  • 6 отговора
  • 630 прегледа
  • 7 отговора
  • 654 прегледа
  • 6 отговора
  • 620 прегледа
  • 6 отговора
  • 552 прегледа
  • 6 отговора
  • 506 прегледа
  • 7 отговора
  • 904 прегледа
  • 6 отговора
  • 830 прегледа
  • 6 отговора
  • 673 прегледа
  • 6 отговора
  • 622 прегледа
  • 6 отговора
  • 589 прегледа
  • 6 отговора
  • 702 прегледа
  • 6 отговора
  • 509 прегледа
  • 6 отговора
  • 786 прегледа
×