Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

823 теми в този форум

  • 9 отговора
  • 452 прегледа
  • 6 отговора
  • 389 прегледа
  • 6 отговора
  • 492 прегледа
  • 6 отговора
  • 501 прегледа
  • 6 отговора
  • 479 прегледа
  • 6 отговора
  • 637 прегледа
  • 6 отговора
  • 554 прегледа
  • 6 отговора
  • 539 прегледа
  • 6 отговора
  • 478 прегледа
  • 6 отговора
  • 421 прегледа
  • 6 отговора
  • 538 прегледа
  • 6 отговора
  • 548 прегледа
  • 6 отговора
  • 478 прегледа
  • 6 отговора
  • 485 прегледа
  • 6 отговора
  • 486 прегледа
  • 5 отговора
  • 433 прегледа
  • 6 отговора
  • 552 прегледа
  • 5 отговора
  • 432 прегледа
  • 6 отговора
  • 442 прегледа
  • 6 отговора
  • 450 прегледа
  • 7 отговора
  • 499 прегледа
  • 6 отговора
  • 456 прегледа
  • 7 отговора
  • 452 прегледа
  • 7 отговора
  • 502 прегледа
  • 7 отговора
  • 622 прегледа