Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня от Учителя

Обсъждане и споделяне на приложеното - Мисъл за деня от Учителя


За този форум

Някои от възможните начини за участие в този форум:

- споделяне на личен опит спрямо мисълта за деня
- само размисъл върху мисълта без участие
- писмен размисъл върху мисълта
- споделяне на цитати от цялата беседа, които са впечатлили четящия
- обсъждане на цитатите или други ключови моменти
- приложение на прочетеното (с или без споделяне)
- свободни асоциации на базата на прочетеното (може и споделяне на снимка, видео, аудио – музика от Учителя)
...

Препоръчително е преди да се коментира, да се прочете цялата беседа / лекция и да се види контекста на цитираната мисъл.

Мислите за деня се водят по печатното издание "Мисли за всеки ден", изд. Бяло Братство
 

Моля, прочетете правилата за участие ПРЕДИ да се включите във форума.

845 теми в този форум

  • 6 отговора
  • 615 прегледа
  • 6 отговора
  • 490 прегледа
  • 6 отговора
  • 472 прегледа
  • 8 отговора
  • 590 прегледа
  • 6 отговора
  • 424 прегледа
  • 6 отговора
  • 423 прегледа
  • 6 отговора
  • 508 прегледа
  • 6 отговора
  • 518 прегледа
  • 6 отговора
  • 386 прегледа
  • 6 отговора
  • 560 прегледа
  • 7 отговора
  • 574 прегледа
  • 7 отговора
  • 455 прегледа
  • 6 отговора
  • 472 прегледа
  • 6 отговора
  • 427 прегледа
  • 6 отговора
  • 599 прегледа
  • 6 отговора
  • 539 прегледа
  • 6 отговора
  • 443 прегледа
  • 6 отговора
  • 430 прегледа
  • 6 отговора
  • 473 прегледа
  • 6 отговора
  • 494 прегледа
  • 6 отговора
  • 564 прегледа
  • 9 отговора
  • 693 прегледа
  • 9 отговора
  • 531 прегледа
  • 6 отговора
  • 436 прегледа
  • 6 отговора
  • 583 прегледа
×