Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Слънчева

115.Виждане и съзнаване-(Съборни Беседи, 19.08.1930 06:00 Вторник, Езерата)

Recommended Posts

 

Молитва на Благодарността

Благодарим Ти, Баща наш, за Великата Любов, с Която си ни възлюбил. Благодарим Ти за живота, който си ни дал. Благодарим Ти за ума, който си вложил в нас.

Благодарим Ти за Добродетелта, която си турил като основа на нашия живот. Благодарим Ти за Правдата, с която си ни заобиколил. 

Благодарим Ти за Любовта, с която си ни изпълнил. Благодарим Ти за Великата Ти Мъдрост и Те славим за Твоята Истина, с която си ни озарил. Ние се радваме на живота, който си ни дал и изпълняваме Твоята Воля. 

Сега заради Духа, Който си изпратил да ни ръководи, бъди благословен от всинца ни сега и всякога.

Амин.

 
 

Духът Божий - песен

 

Формула

"В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа" (3 пъти)

Виждане и съзнаване

Мнозина запитват: що е реалност? Това, което, едновременно, виждаме и съзнаваме, е реалност. Това, което само виждаме, а не съзнаваме, не е реално; или това, което съзнаваме само, без да виждаме, не е реално. Следователно, когато човек се съмнява в нещо, туй подразбира, че той вижда нещата отвън само, без да ги съзнава отвътре. Всяко нещо, мула, в даден момент, виждате само, без да го съзнавате, не е реално. Това, в което никак не се съмнявате, вие, едновременно, го виждате и съзнавате. Щом е така, то е реално. Запример - днес вие виждате хубавия ден, виждате ясното небе, слънчевата светлина, а същевременно съзнавате, че всичко това е израз на напреднали, възвишени същества; щом виждате и съзнавате това, този ден е реален за вас, затова и вие се радвате. Другояче казано: за всички възвишени същества, днес е тържествен ден; ние участваме, заедно с тях, в това тържество. Следователно, този хубав ден не е нищо друго, освен израз на техните добри мисли и желания. Добрите мисли и желания създават възвишени енергии, които ние, днес, чувстваме. Мъглите, които се разстилаха пред нас, изчезнаха; бурята престана. Ако тези възвишени същества не участват между нас, със своите светли мисли и благородни желания, небето и до сега можеше да бъде забулено, а ние щяхме да бъдем като в затвор. Който не разбира този закон, ще каже: това е случайност. Случайността е закон, който има отношение до единиците; тя е закон за единичното съзнание. Запример: един човек може, случайно някъде, да се спъне и да си счупи крак или ръка, но да се спънат всички същества, едновременно, това е невъзможно. Един човек може да сгреши, да направи някаква погрешка, но да поддържате, че, в този момент, всички хора могат да сгрешат, това е неразбиране на законите в живота. С един човек може да се случи нещо, но с цялата вселена не може да се случи същото. Целокупността не може да се изложи на това, на което отделният човек се излага. Значи, човек, в своята битност, тъй както е произлязъл от Бога, като душа и дух, не може да се спъне, не може да греши.

Казвам: когато говорим за реалността на човека, ние разбираме това, което, едновременно, виждаме и съзнаваме. Ние виждаме, например, своето тяло, като резултат на нашия минал живот. Едновременно с това, ние съзнаваме, че можем да мислим, да чувстваме и да действаме. Тъй щото, всеки човек, едновременно, представлява съзнание и външна форма, видима за обикновените очи. И тогава, според степента на неговото съзнание, всичко, което той мисли и чувства, се отразява върху лицето му. Който е наблюдателен, той ще забележи, че всяка мисъл или всяко чувство, които минават през съзнанието на човека, се отразяват върху лицето му, като в огледало. По същия начин – и нашият външен и вътрешен живот се отразяват върху съзнанието на по-напредналите от нас същества. Всяка наша мисъл, всяко наше чувство или всяка наша постъпка се отразява върху съзнанието на ангелите, в различни форми. Запример: някоя мисъл, някое чувство или някое действие може да се отрази върху съзнанието на някой ангел, във форма на карамфил, роза или друго някое цвете, каквито ние отглеждаме в градините си, радваме им се, без да знаем техния произход. Цветята са деца на ангелите. Когато някой ангел помисли нещо хубаво, като резултат на неговата мисъл, изниква някакъв хубав цвят: роза, карамфил, кокиче, минзухар или друг някакъв цвят; каквото е времето – пролет, лято, есен или зима – такъв ще бъде и цветът. При това, колкото по-възвишени са мислите и чувствата на ангелите, толкова по-благоуханни са и цветята, които ги изразяват. Затова, именно, цветята се наричат "деца на ангелите".
И тъй, когато казваме, че трябва да бъдем внимателни с цветята, подразбираме, да бъдем внимателни с мислите на ангелите. Настъпите ли едно цвете, вие настъпвате някоя мисъл или някое чувство на едно възвишено същество. Някога, вашето невнимание може да мине безнаказано, но някога, това възвишено същество ще ви хване за ухото и ще ви възпита, по свой начин, веднъж–завинаги да помните – чужди мисли и чувства да не тъпчете. Свещен закон е: не настъпвайте мислите и чувствата на ангелите! Ако вие настъпвате мислите и чувствата на ангелите, как бихте постъпвали тогава, с мислите и чувствата на хората? Навярно, тях бихте направили на каша. Като срещнете едно малко дете, какво отношение трябва да имате към него? Това дете носи в себе си, едновременно, мислите и желанията на своите родители. Отнесете ли се с него небрежно, грубо, с това вие нарушавате свещения закон. На същото основание, трябва да бъдете внимателни и със своите мисли и чувства. Някой казва: аз съм лош човек, от мене нищо не може да стане. Така може да говори човек, за известни свои постъпки в даден момент, но да мисли, че по естество е лош, с това той огорчава Бога, Който го е създал; той тъпче Неговите мисли и чувства. Щом Бог е помислил за тебе, Той е пожелал и да те създаде, да направи нещо от тебе, за което те изпратил на земята. Обаче, кажеш ли, че нищо няма да излезе от тебе, с това, ти цапаш Божията мисъл и грешиш. Искаш ли да изправиш погрешката си, кажи: това, което Бог е помислил за мене, ще се реализира. Щом Бог ме изпратил на земята, Той е вложил в мене нещо свое: своята мисъл, своето чувство и своето желание. Идеалът към възвишеното, към великото е Божествен. И сто пъти на ден да греша, Бог пак ще ме измие. Той не може да бъде неверен на себе си. В Бога противоречия няма. В Неговите мисли, чувства и желания няма обратни решения. Дръжте тази мисъл в ума си, ако искате да се самовъзпитате правилно. Дръжте в съзнанието си образа на всички хора, животни и растения, като на Божии създания. Постъпвате ли така, всички работи в живота ви ще се наредят добре.

Виждане и съзнаване

Молитва на Свещенната Чистота

Господи, Боже наш, на всичката вътрешна пълнота на живота, ние заставаме пред Твоето Лице, според Великата Твоя Милост, която носи светлината на Твоето Лице, дар за нашите души.

Ние очистихме устата си и Славата Ти изпълни говора ни. Ние Те славим, ние Те хвалим. Благият Ти Дух очисти сърцата ни и ние възпяваме Твоето Име и приемаме Великата Радост, която То внася в живота ни.

Великият Ти Дух очисти умовете ни и в нас се зароди непреодолимо желание да работим за Славата на Твоето свято Име, да носим Великите Ти мисли по целия свят. Очистил си душите ни и в нас се зароди свещеното желание на Вечността, в която Ти обитаваш, да работим за благото на нашите ближни, за доброто на нашите души.

Заради Милостта Ти, която само в Теб обитава, благослови ни, просвети ни, повдигни ни, укрепи, възроди и изпълни с Благия Си Дух нашите души, за да Ти служим всякога с радост и веселие. Да носим образа на Любовта Ти, Светлината на Истината Ти, съзвучието на Мъдростта Ти, основата на Твоята Доброта и Чистотата на Твоята Правда.

Амин.

Формула:

"Господи, нека Твоят Мир и Твоята Радост бъдат винаги с нас, за да могат сърцата ни да просветнат и да Ти служим с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила."

Редактирано от Слънчева

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
Sign in to follow this  

×