Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Mindfield

За измеренията

Recommended Posts

Горе-долу, изхождайки от натрупаната ми опитност във форума, мога с увереност да предположа, че едва ли повече от няколко човека са ми "хванали" идеята. За това ще си продължа да си пиша и споделям в темата, изказвайки все пак Благодарност за толерантното отношение към конфликтната ми личност :3d_004:.

Това, което ми се иска "да разширя" е, че предната схема дава графичен изказ на правилото за репликирането на 2ката. В дуалният ни свят на сетивно проявеното, правилото за построение на 2ката е определяща. Както може да се проследи и от схемата тръгва се от 1 точка, която при последващите построения по правилото на 2ката в развитието на модела стига до 4 точки, 8, 16, 32 и т.н.

А в статията описваща фундаменталният пробив има мнооооого компресирана информация, която всеки би могъл с наличните си "ключове за дешифриране" сам да си декомпресира. Те тези "ключове" май са корелация с "ниво на съзнание", ама знам ли.... то всеки си шляфоти за метафизиката на негов си език...и аз не съм изключение, хихих

........

Редактирано от kipenzov

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

А бе то, всеки път забравям, че моето "развитено" въображение е доста рядко "застъпено" при другите хора и за това е добре да обяснявам какво имам предвид.

В по-предния пост линкнах една от схемите за построение при този фундаментален физичен модел - тази при построение по правило за мултипликация на 2ка. Да, но то е само конкретен пример за правило. И то, правило за построение, базирано на 2, но при 3-ен граф.

" Да речем, че имаме колекция от отношения като:

{{1, 2}, {2, 3}, {3, 4}, {2, 4}}

които могат да бъдат представени от граф така:

0409img2.png

Това са отношения между елементи (като {2,3} ) ", както го е описала Ваня Милева в статията

Въпросът е, че при различни правила за построение се получават различни форми. Ето и примера от статията за различни по-комплексни форми, образувани при поне 10100 кратно повторение на различни бинарни правила (2ка) за построение

0409img11.png

или пък тези

0409img12.png

Но най-интересната форма, според мен, която е производна на правилото за построение при бинарното повторение е тази

0409img6.png

И тук трябва да подчертая, че тази форма е от " Само че на снимката има 6704 от тези точки", а при 10100 повторения на правилото за построение, съм сигурен, че формата би била доста близка до тази на човешкия ни мозък(или поне на Неокортекса). А това, че е използвано бинарно правило, е доста показателно защо имаме две половини на мозъка. При малко повече въображение пък, може и да се замислим за какво ни служи тази супер сложна органична "машинка" - мозъкът - за проявление на индивидуалното ни съзнание в материята.

А пък самите правила на построение се базират на идентичност между елементите, т.е. не налагат зациклящите умствени нагласи да се търси кое е първото - кокошката или яйцето, битието или небитието, съзнанието или материята, идеализма или материализма, еволюционизма или креационизма.

Редактирано от kipenzov

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Всъщност, като прегледах какво като есенция съм описал, установих, че е прекалено сбито. А в тази му форма е почти неразбираемо. Пък и на база опитността ми от комуникацията в последните 1-2 седмици, е добре да доопиша идеята зад този фундаментален физичен модел.

Същността на този (поне за мен е вдъхновяваща) модел е, че описва как се образуват формите на база модели на построение между отделни "елементи". (същата идея като концепция я има и в сефиротическата традиция в Кабалистичните трактати за описване на еволюцията на формите и пространството, ама е под друга форма "изказана")

Физическото изражение на този модел е, че различните видове "построения" дават различни форми на материално проявление. И тези "построения" са отвъд времето, но се проявяват като структура в пространството. А ние, като съзнателни наблюдатели, които "измерваме света", живеейки във времето, можем да си обясним основата на конструкцията на материалната реалност. В тази конструкция (отвъд времето, но структуроопределяща пространството), при "движението ни във времето" можем да наблюдаваме проявата на фундаменталните сили (силно и слабо ядрени взаимодействия, електромагнетизъм и гравитация). 

Това, което е особеното и допълнителното - отвъд фендаментланите сили,  в този модел е, че дава дефинира "образна представа" за принципи при пространственото разпределяне на материята. Дава изграждащи принципи при конструкциите на формите. 

А това, за тези които не са запознати, в повечето окултни школи (не познавам всички, а тези, с които съм запознат е само на базово ниво, колкото до идеите им, а не практикуването им ), тези принципи се разглеждат като проявени сили и се наричат по различен начин, но имат обща идейна основа. На някой места съм ги срещал като "фенологични сили", на други места като "причинен свят", на трети "торсионни сили". А пък при системата "У син" (китайските пет елемента), за която рядко съм срещал споменато за "Феноменът 6 КИ", принципът на изграждане в пространството е описван като "общ резултат" от комплексната сила на 6-те енергии - СУ – ДЖОК ТЕРАПИЯ 6 КИ (лекция за шесте енергии).

Въпросът е, че "нещо", "по някакъв принцип" се  "изграждат", проявяват формите. И този фундаментален физичен модел дава дава прекрасна теоретична основа КАК става това.

В случая обаче, държа да подчертая, че това което пиша отразява моя интерес, но не включва отговорността от прилагането на тези знания на практика - тя е на този, които иска да се възползва!!! Защото "движението на енергиите" в тялото на човек, отразяват и мислите и чувствата, както и физиологичните процеси, а "да се пипа" там, където няма задълбочено познание, е не само опасно, ами най-малкото неетично и глупаво!!! За това има хора, които посвещават живота си на изучаването на принципите на функционирането и си носят последствията от действията. А, за да не са критични за здравето на другите тези им действия, за това и са обучавани от други посветени в правилното прилагане на действията. Т.Е. , описвам тези принципи с изследователска и популяризаторска цел, а който не е овладял желанието си да се прави на "велик доктор", да има предвид, че някой действия "се връщат" като резултат по кофти начин...!!! 

В случая идеите, които ме вдъхновяват да си споделя мнението, а и застъпени метакомуникативно в самия модел, ще опиша в следващия пост, че тоя стана дълъг!

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

От този фундаментален физичен модел, в комбинация с Херметическия принцип - "Каквото горе, това и долу", и съвременните изследвания в когнитивната наука, може да се синтезира прекрасен инструмент за самоизследване.То така или иначе, имам чувството, че това е и основата на професионалните и резултатни психотерапевтични техники, но не е описвано по този начин.

Комплексната идея е, че всичко проявено е манифестирано по определени модели. Са, верно, че тези модели са от полето на трансцендентното, но отразяват принципи, които са непроменливи (константни, инвариатни -  "инвариантност", като под това понятие разбират неизменност на някаква величина при промяна на физическите условия или по отношение на някакви трансформации.)

На тази основа, човек може спокойно да изследва и "Структурата" на съзнанието си. Или поне да осъзнае, че ние, нашето самосъзнание като част от съзнанието ни имаме определена структура. Формата се определя от "нивото на съзнание". Поне според моите изследвания, т.е по мое мнение, крайната форма на развитие е Кръг, а основните "планиметрични (двумерни) фигури" са триъгълник, квадрат и петоъгълник. За повече инфо по тези форми и транслацията им през 2-измерното, 3-мерното, 4-мерното и 5-мерното пространства в тази статия.

Съзнанието ни, ако някой си направи труда да го разгледа като "информационен обект", сам ще установи, че е продукт на различни "елементи информация". То е комплексна форма, която ние, с нашия Аз преживяваме като Себе си. 

Верно, в последно време в обществото "навлезнаха" нови идеи от рода на "космично съзнание", "земно съзнание" и т.н. нюейджърски "модернизми", но в същността си те изразяват различни форми на индивидуалното съзнание и нивото му на развитие в полето на информацията (а вече в полето на мислите, на чувствата и действията вече е прекалено повърхностно, за да се спирам на това. Все пак идеята на мнението ми е за "по-дълбокото" или пък "по-високото", ама по второто определение вероятно ще има излишна полемика, и то с "религиозни окраски", за това се ограничавам само до "полето на информацията", където няма личностни интерпретации и съпътстващи емоционални его-реакции).

Като пиша "информация" подразбирам "информационен запис" на целия набор от чувства, мисли, и паметово възпроизводима история. На индивидуално ниво е лична, на колективно е вече обществена( доколкото касае информация от Земята, иначе би било удачно да я именуваме с друго име, а не "обществена", напр. Космическа, Галактична, Розова, Полярна, студено-топла, вкусна и т.н. все на тоя принцип на именуване, които касае единствено нашата локална оценка от Земята)

Та, ако си представим Съзнанието ни като "информационен обект", то и чувствата и мислите, а най-вече и личната ни история биха имали някаква проявена форма. Дори и на "движението" ни в полето на личните преживявания бихме могли да им придадем(сътворим) форма - я кръг(зацикляне), я спирала(низходяща или възходяща, концентрична или ексцентрична).

И вече самата "есенция", идеята, която искам да споделя в кратък вариант. След предното, малко по-дълго аргументиране.

На база този модел, можем спокойно да изследваме "формата на съзнанието ни", посредством индивидуално изследване на структурата му, като използваме геометрични форми, отразяващи некъв принцип на построение.

В моделът са подробно описвани различните начини на построение. Това, че важат за елементарните частици, не ни ограничава да "приложим" принципа и по отношение на психичните структури на нашето съзнание. 

Можем примерно да изследваме "структурата" на убежденията си, генерирането на чувствата, възникването на "мисловните ни потоци", следващи определени модели и т.н.

И най-практичното - различните очаквани резултати, при определен начин на построение, описан в цитирания физичен модел. Само е нужно малко "по-широки рамки" на въображението в полето на абстрактната мисъл. Това би дало много по-голяма свобода на прилагане на Волята ни, поне в полето на умствените конструкции. Единственото възпиращо е реципрочното въздействие на чувствата върху разума, :).

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Забравих да дам как според мен "изглеждат" некви примерни "структури на съзнание"!!!

Ето "тесерактна" , която е 4-мерна същност на квадрат(2) и куб(3)

 8-cell.gif

на мен лично, повече ми "допада", т.е. мисля че нещо подобно съм виждал на сън, ама "отвътре"

24-cell.gif 

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

И нещо много важно, което е добре всеки да си уточни, защото в обществения ни живот използваме Език. А Езикът не е Словото...

В езика ни използваме думи, които имат определени значения и са "заредени" с определени "вибрации". Като пример в тази насока - това има важно значение при "самовнушението" или НЛП(невро-лингвистичното програмиране), което често наблюдавам да се използва напоследък от хора под формата на "позитивни послания" и други "техники на самовнушаване"...

Такава дума, която използваме в езика ни на общуване, е и "Измерение"!

Често, както и в самата тема, "измерение" се използва, а се има предвид значението на "свят"! Това вече е отбелязвано в темата от разумни хора, но според мен е добре и да се повтори.

От осъзнаването на тази заблуда в използването на думата "измерение/измерения" поне се "изчиства" образната представа за "световете".

Умът ни работи по определени модели на възприемане, наследени от обществото и етапа му на развитие. Такъв модел е, че когато "описваме" някакъв "обект", ние го "разполагаме" в "пространството на ума ни", а то, съобразно начина ни на интерпретиране на ума, е 3-измерно пространство, в което се проявява "обемът", така както в 2-мерното пространство се проявява "равнината","плоскостта".

Т.Е. каквото и да си представяме като картини в ума ни, то е 3-измерни образи. Самото "разиграване на историята", "движението на образите" е продукт на "движение във времето". Е те този "сбор" от "променящи се във времето" ситуации е всъщност физическото 4-мерно пространство. или както би се изразил някой "нюейджър" - "живеем в 4-то Измерение".... 

Когато някой човек говори или пише нещо като "измерения", е добре да се има предвид дали дали става въпрос за "светове" с различна -мерност или просто за невежо езиково изразяване.

Защото самата дума "измерение" показва за какво да се използва - за назоваване на нещо измеримо. А пространствата са толкова -мерни, колкото измервания се налагат, за да може да се определи местоположението на дадена точка в пространството. Елементарен пример - "можеш ли да определиш къде е мисълта в пространството?! Не! Значи е повече от 3-измерен "обект", т.е. има проявление в пространството, което можем да възприемем, но е отвъд него.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

А ето и някой примери за "резултати" при различни видове "построения".

Имаме един "елемент"  1. Като добавим още от него получаваме 1+1 =2.

Като приложим "събирането" - 1+1+1 ще ни даде 3, но "промяната" ще се реализира, когато към тази 3-ка се "добави" още една единица - 1+1+1+1 . Така имаме и 3-ка като елемент и 4-ка.

А това с "граф" би излеждало така 0409img2.png

Само като елементи "числа", де, иначе при "построение" по елементи "геометрични фигури" ще имаме  - точка, линия, триъгълник, квадрат. При елементи "стереометрични фигури" ще имаме - точка, линия, пирамида, куб. При некви "други елементи" може да имаме - частица, път, пространство, време(промяна)... и т.н., то за това ми е толкова вдъхновяващ този модел - супер богатство от възможни творчески интерпретации.

От  друга страна обаче имаме едно "събиране" - 3+4. Така по този модел на "построение" имаме  последователни "операции" както следва - (1 + 2 =) 3; 4; 7;  защото 3 е продуктът на 1 и 2, а 4 като елемент е "извън основната ос на построение". Примерни резултати от "построения" за 7-ца като коментар, свързан с "измерения" в блог в сайта.

А от трета страна пък може да се "построи" и с умножение" - 3х4 и така ще имаме "геометрични елементи", базирани на някаква площ щото умножението винаги дава площ, а квадруването - обем. Така ще имаме последователността (1 + 2 =) 3; 4; 12; Примерни резултати от "построения" за 12-ка като коментар в блог в сайта.

Редактирано от kipenzov

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×