Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Таня

Мисли от Учителя за Приятелството

Recommended Posts

:)

Приятели, Честита Баба Марта.

Бъдете жизнирадостни, весели и добри.

Нека в тази тема да поместваме мисли на Учителя за приятелството, видовете приятелство,за любовта, истината и приятелството, за взаимоотношенията в приятелството, за създаване и поддържане на приятелството, които да ни помогнат да станем по-добри приятели и работата ни в Портала да стане още по-успешна.

Приятелство:

На кого работите не вървят? – На онзи, който няма приятели. Източник:„Божествен и човешки свят, изд.1940 г.

При сегашното развитие на човечеството, хората не могат да се срещат и опознават на небето, затова дохождат на земята, да се създадат връзки между душите. Ние сме дошли на земята да се срещнем, да се опознаем със своите приятели.

Източник:”Праведният”,изд.1930 г.

Основата на живота трябва да бъде Братството и да вървим към приятелството.

Източник:”Праведният”,изд.1930 г.

Втората проява на Любовта е приятелството.

Източник: „Великите условия на живота”,изд.1944 г.

Втората стъпка, второто стъпало на живота е приятелството – разширение на любовта.

Източник: Великите условия на живота”,изд.1944 г.

Братът е близък по кръв, приятелят – по чувства. Дето брат ти може да те изостави, там приятелят ти може да ти помогне. Затова вие трябва да започнете с братството и да вървите към приятелството,т.е. от материалния свят постепенно да вървите към духовния свят и след това и към Божествения.

Източник: Великите условия на живота”,изд.1944 г.

Видове приятелство:

Приятелството между двама души е силно, когато между тях има един потенциал. Той е връзката между двама души. Изобщо потенциалите, непроявените неща, са мощното в живота.

Източник: „Новият светилник”,изд.1946 г., „Житни зърно”

Любов, истина и приятелство:

Дето има хармония и любов между душите, там съществува познанство,, там има истинско приятелство.

Източник:”Да им дам живот”,изд.1936 г.

Взаимоотношения в приятелството:

В приятелските отношения, като акт между души, целият човек трябва да вземе участие и по форма, и вътрешно – по ум, сърце,душа и дух.

Източник:”Възможни постижения”,изд.1934 г.

Създаване и поддържане на приятелство:

Не е важно толкова да правите добро, колкото да имате прави мисли, чувства и постъпки, чрез които да вървите в правия път. Само по този начин може да бъдете благоприятни за обкръжаващите и да имате приятели. Ако не следите правия път на живота, вие ще имате повече неприятели, отколкото приятели.

Източник:”Ценната дума”,изд.1941 г.

Където е разумността, там са вашите приятели.

Източник:”Божествен и човешки свят”,изд.1940 г.

Какво трябва да прави човек, за да придобие приятели? – Той трябва да плаща. Плащането седи в работа. Като работи, човек плаща.

Източник: Божествен и човешки свят”,изд.1940 г.

Човек е дошъл на земята, да изяви доброто, което носи в себе си. Ако е добър, умен и силен,ще има приятели.

Източник: „Вечното подмладяване”,изд.1944 г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Приятел е този, с когото можеш да споделиш мислите си, да разкриеш сърцето си, с когото можеш да разсъждаваш философски, с когото имаш обмяна.

Между двама приятели има обмяна не само на мисли, но и на чувства,...

Сега във всинца ви има набрана от хиляди години една енергия на внушение, която се намира в торпедно състояние. Тя се намира в нашето битие, неорганизирана е и затова трябва да се превърне. Тази енергия може да се превърне само тогава, когато ние станем приятели и научим онези велики закони, които работят в приятелството. Например вземете закона на любовта. Съвременните хора мислят, че са научили закона на любовта, но те се намират едва в началото на тази велика любов.

Не, приятелят никога не може да се съмнява в своя приятел. Дума, дадена от приятел, тя е дума, която почива на това вечно основание отгоре.

Приятел и раб

Вие как определяте качествата на едно приятелство или на една дружба? То не е само едно обикновено запознаване. И в природата съществува такова чувство на приятелство. Щом свържеш приятелство с някого, този приятел никога не можеш да го забравиш. Приятелство, свързано в младини, остава и за през целия живот. Онези, които имат чувството на приятелство развито в себе си, те имат един вътрешен език, с който се разговарят. Щом имаш един приятел в света, ти никога няма да се обезсърчиш, никога няма да се отчаеш. Нямаш ли поне един приятел, ще дойде и обезсърчението, и отчаянието. Законът изключва всяко обезсърчение, всякакво отчаяние между двама приятели. Да имаш един приятел и да се обезсърчиш, това е невъзможно.

Придобивки на съзнанието

Искате да имате приятелство с някого. Но можете ли да имате приятелство, без да имате някаква жертва? Невъзможно е. То се дължи все на някакъв малък повод. Ти завързваш приятелство при известна обстановка. Оказал си услуга, след туй се завързва приятелство на една малка жертва, която си направил. Или създаваш неприятел по единствената причина, че си направил една малка погрешка.

Подядане и ощетяване

Сърцето ти трябва да затрепти, когато видиш своя приятел. Умът ти трябва да светне, когато видиш лицето на своя приятел. И не само да го видиш, но има ред въпроси, по които ще се разговаряш с твоя приятел. Обикновените хора не могат да ти бъдат приятели, само умните хора могат да ти бъдат приятели. Приятел може да ти бъде само разумният човек! Разумността, това е едно качество на един светия. А приятелството е качество само на един разумен човек! Приятелство ли е това, когато един човек не може да ти помогне в нужда? Аз считам за приятел този, който може да раздели своя залък с тебе.

Оздравяха

Да допуснем, че вие имате един приятел, който ви обича. Мислите ли, че всичко е разрешено? Но вие трябва да знаете как да запазите това приятелство, което имате. ... Приятелството трябва да се подхранва.

Новото възпитание

Редактирано от Станимир

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

„Казва: „Трябва да завържеш приятелство с някого.“ Не, най-първо трябва да знаеш как да завържеш приятелство, трябва да има един повод. След туй второто положение: Трябва да поддържаш туй приятелство. Едновременно ти не можеш да бъдеш приятел на всичките хора. Отношение трябва да имаш, една вътрешна връзка има, която свързва хората.”

Из Първата дума, 34-та Лекция МК, 4.IX.1936 г.

„Приятелството не е завършен процес. – Защо? – Защото между двама приятели често се явяват малки или големи препятствия и мъчнотии. Колкото по-голяма е вярата им, толкова по-лесно се премахват мъчнотиите. Един ден, когато мъчнотиите изчезнат, ще кажем, че вярата на тия хора е съвършена. Да имаш абсолютна вяра в някого, това значи той да бъде готов на всякакви услуги и жертви за тебе. Преди да си казал нуждите си, той вече ги задоволява..”

Из Ханизе, Лекция, 6.III.1931 г.

„Старият приятел струва повече, отколкото новият. Приятелство, направено в детинството, трае повече, отколкото приятелство в старини. – Защо? – Защото приятелството в детинството има условия да узрее, когато приятелството в старини е лишено от тези условия.”

Из Разбраната скръб, Лекция, 21.X.1931 г.

„Може да се образува приятелство между хората, но ако това приятелство, което се образува, не може да даде един добър резултат, какво може да очакваш?”

„Да допуснем, че имаш един приятел, какво трябва да направиш? За да запазиш своето приятелство, никога не трябва да криеш, никога не трябва да имаш една посторонна мисъл, която да скриваш от приятеля си. Не трябва да има в сърдцето ти нещо, което да криеш от него. И той трябва да прави същото. Щом скриеш, то се явява вече едно отдалечаване.”

Из Слушане от вътре. Какво да направиш, 7-ма Лекция ООК, 8.XI.1933 г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

“Затова е казано: „С какъвто дружиш, такъв ставаш“. Дружбата не подразбира само външни приятели, но и приятелство с възвишените и светли мисли и чувства на разумни, велики хора.”

“Та искам да ви изясня един велик вътрешен закон. Онази потреба, дето всеки един от вас иска да има един приятел, един познат. Това е обосновано на един вътрешен закон; за да може музиката, която имате в себе си или вашите дарби, или вашите чувства, да могат правилно да се проявят. И приятел е само онзи, какво нещо е в даден случай приятел? Аз ви навеждам това, за да имате психологически едно вътрешно схващане, да оценявате съдържанието на приятелството, което природата е вложила. Защото в човека има един орган в главата му, който е изключително само за приятелството. Следователно, приятел е само в истинския смисъл, който може да ви помага в даден случай; в известен момент да се прояви туй хубавото, красивото, което е във вас, то е приятел! Онзи, който не може да помага, никакъв приятел не е.”

“Затова като имате един приятел, вие трябва да го цените, тъй както трябва да цените един гостилничар. А оценката какво е? Като си тръгнете от гостилницата, вие трябва с равносилното да му се отплатите. Какво е плащането? Вие изваждате, плащате пребогато за яденето на един ваш приятел, който ви помогна да се проявите. Какво трябва да му дадете? Признателност, благодарност. Благодарността това е една вътрешна духовна обмяна. Ако онзи, който ти е помогнал и ти не си му благодарен – ти си ял само даром и постиженията ти в света не могат да бъдат устойчиви. Защото щом този приятел, когото ти имаш, се оттегли, веднага твоята светлина угасва.”

Из Първите отношения

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

„Знаете ли, какво нещо е братът и приятелят и какви отношения трябва да имате към тях? Братът е близък по кръв, а приятелят – по чувства. Значи, дето брат ти може да те изостави, там приятелят ти може да ти помогне. Затова вие трябва да започнете от братството и да вървите към приятелството, т.е. от краката, от материалния свят и постепенно да вървите към духовния, а след това към Божествения свят, към главата. Следователно, основата на живота трябва да бъде братството и да се върви към приятелството. Братството представлява кръвта – чистотата, възвишеното, благородното в материалния живот. Ако не започнете от брата и от сестрата, нищо не можете да постигнете. Втората стъпка, второто стъпало на живота е приятелството – разширение на любовта. Третата стъпка на живота е мъдростта; всички трябва да станете мъдреци, или както ги наричат източните народи – брамини. Брама значи Божествен човек, Син Божи. Синът Божи носи в себе си абсолютната справедливост и вяра, израз на Божията Любов в света.“

Из „Праведният“, НБ, 20 февруари 1927 г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Свързвай приятелство с хора, към които имаш добро разположение. Срещнеш ли човек, който произвежда някакво вътрешно противоречие в тебе, не свързвай приятелство с него. Не произвежда ли някакво противоречие в тебе, имаш ли разположение, свържи приятелство с него и не се страхувай. Този човек ще остане верен през целия ти живот. Следователно, не свързвайте приятелство с човек, който произвежда стягане на сърцето и противоречие в ума. Защо е така, не питайте и не правете опити да се пресилвате, да преодолявате това чувство. Ако посеете жито на пътека в пустинята, какво ще получите? Колкото да разоравате пясъчната почва, житото не вирее в нея. Искате ли житото да ви даде плод, посейте го в чернозем. От хиляди години насам, черноземът е обработван, с цел да се подобрят условията за добро жито.

Съвременните хора са дошли до закона на хармонията в живота и казват, че всичко трябва да почива на този закон. Очаквате ли приятелство между двама души, вижте, дали те си хармонират. Искате ли да слушате музика, вижте, дали хармонира с вашето разположение. Когато твори, музикантът прилага закона на хармонията в тоновете. Ако два или повече тона не си хармонират, той не ги съчетава, не образува от тях никакви акорди. Пеете ли, свирите ли, говорите ли, навсякъде трябва да спазвате закона на хармонията. Без хармония животът се обезсмисля. Обаче, колкото да се стреми към хармония, човек не може абсолютно да избегне дисхармонията. Лошите хора не са нищо друго, освен дисхармонични тонове. Ако не може абсолютно да избегнете дисхармоничните тонове, т. е. лошите хора, вие трябва да знаете, къде да ги поставите. По отношение на добрите хора, те са тонове от други гами, които нямат нищо общо с тях. Дойдете ли до лошия човек, оставете го настрана, не свързвайте приятелство с него. Някой момък се влюби в една упорита мома и мисли, че ще я превъзпита, ще я настрои на гамата, в която той пее и свири. Упорството е дисхармоничен тон в живота, за който се изисква особена гама. Опитвали ли сте се да превръщате дисхармоничната гама в хармонична, да видите, как става това превръщане?

Постоянното в живота, СБ, 1939г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Ти правил ли си опит да познаеш един приятел. Ти мислиш, че познаваш приятеля си. И колкото повече мислиш за своя приятел, толкова той ти става по-непознат. Ти казваш: „Аз го познавам. Лицето му е такова, хубаво." Може да се направи от восък един ваш приятел, който да има всичките черти на приятеля ви. Пипаш ръката му, тя е студена. Пипаш сърцето му, то не пулсира. Мозъкът не мисли. Не е във външната форма. Има една жива форма, която пулсира. Приятелят ти е онзи, който има една неизвестна черта, по която може да го познаеш.

По какво се познава топлата печка ? - По топлината. По какво се познава свещта? - По светлината. По какво се познава една форма? - По живота. По какво се познава един човек? -По своята мисъл. Има една основна черта у човека -неговата мисъл. Щом познаваш мисълта, всички други неща се централизират около тази основна мисъл. Вашият приятел представлява една мисъл, една постоянна мисъл, не е преходна мисъл. Защото под думата приятел разбираме онзи, който всякога може да ви е приятел, а не само за един момент. Приятелството е една сила, един трансформатор. Всякога, когато минават силите на природата през този приятел, те ще се изменят. Един приятел, в каквито и условия да се намирате, все може да ви помогне.

„Познаване”, МОК, 15 декември 1933 г., София, Изгрев

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Изучавайте всичко, но не мислете, че в науката или във всичките изкуства вие ще намерите разрешение на живота.Това са условия само.Защото за бъдещия живот има нещо, което първо ще се развие.Като деца ще имате приятели.Но тия деца до края на вашия живот няма да бъдат, те ще се изменят.Вашите другари от първо отделение може би по едно стичане на обстоятелствата са в първо отделение.Минавате във второ отделение.По стичане на обстоятелствата тия приятели останаха.Всяка една година имате приятели и по стичане на обстоятелствата менят се приятелите.Ако вас ви е мъчно за приятелите, защо не вървят с вас, как ще ги повикате?Не може.Има друг закон, който регулира нещата.Извън отделението може да ви бъдат приятели, но в отделението вие с тях не може да идете.

Аз сега говоря за известни приятели.Но в живота истинските приятели са онези, които учат с вас.Те са ваши приятели,.Има приятели, които ядат с вас.Те са приятели на яденето .Има приятели, които се разхождат с вас.Те са приятели на разхождането.Има приятели, които плачат с вас.Те са приятели на плача.То са разни.Не мислете, че който ви е приятел в плаченето...Може да разчитате само за плаченето , но не и за ученето.

Истинските приятели.Учението като непреривен процес.Новият метод. 15.03.1936 г."Трите родословия"УС

Редактирано от Дриада

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
Sign in to follow this  

×