Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Иванка Калбурджиева

Мисли на Учителя за храненето

Recommended Posts

Някой казва: цели десет часа не съм ял, ще умра от глад. Не ял 10 часа само и мисли, че ще умре от глад! Не само 10 часа, но и 1000 часа можеш да не ядеш и пак да не умреш от глад. Но ако човек като не яде се безпокои, от страх може да му се пръсне сърцето. Ако разбира закона на неяденето и организмът му е пълен с нечистотии, той трябва дълго време да не яде, за да премине през огън и да се пречисти тялото му. За това нещо Природата има ред начини.

Когато организмът трябва да вземе храна, тогава тя му туря един силен тласък или подтик за ядене. Тя казва: ти ще ядеш, но няма да преяждаш, ще ядеш по малко. Често, през четири-пет часа, но по малко ще ядеш, да не преяждаш. А когато Природата ти казва да не ядеш, тя ще ти заключи устата и няма да можеш да ядеш. Ти казваш тогава: нямам апетит. И тръгваш при един, при втори, при трети лекар, които ще ти дават разни лекарства, да стимулират стомаха ти. Природата ти казва: „Не яж!" - и ти не трябва да ядеш. Когато майката не е опекла още питата, тя казва: чакай, питата още не е готова. Когато питата се опече, тя ще каже: ето, яж сега, питата вече е готова. Докато тя казва, че питата не е опечена, ти чакай, иди си върши работата.

Всички най-добри хора в света, всички светии, всички те са учени, но са започнали възпитанието си с този природен закон: да ядат, когато Природата казва и да не ядат, когато пак тя казва. Всяко нещо трябва да става на времето си.

"Дайте ни от вашето масло" от "Изново" том 1, НБ, XV г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Сега, между хората се проповядва пост; в църквите също се проповядва пост. И в единия, и в другия случай този пост се разбира като неядене на хляб, лишение от храна. Според мен, богатите хора трябва да постят, а бедните - да ядат. Защо? Понеже богатите са яли толкова много, че дори са преяли, необходимо е малко да попостят. Като постят, те трябва да дадат на бедни храната, която биха употребили за себе си. Днес се проповядва пост, но бедните, без да искат да постят, го изпълняват. И затова те постоянно се оплакват, казват: „Дотегна ни този пост! Няма ли да се свършат постните години, че да дойдат добри времена?" Като се говори за пост, трябва да се разбере неговият дълбок смисъл. Днес значението на поста е изопачено. Постът подразбира въздържане от зло, от престъпване на Божия закон, а не от ядене на хляб. Когато човек пости, той трябва да има предвид мисълта да даде през този ден храната си на някой, който е гладувал и е изгубил равновесието си. Който пости, той трябва да подкрепва своя гладен брат, защото никой не живее за себе си. Слугата, който върши работа на господаря си, непременно трябва да бъде нахранен; иначе той няма да бъде в състояние да работи.

"През онези дни", от "Изново" том 1, НБ, XV г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Не е достатъчно само да ядеш, но с приятност да ядеш; да си доволен и когато ядеш, и когато не ядеш; да си доволен от всичко, което ти е дадено. Ако ядеш и изпитваш неприятност, ти не живееш като съзнателен и разумен човек.

И тъй, яденето, храненето е наистина важен житейски въпрос, но се изисква съзнателно отнасяне към него. Ето защо, всички партии, и в миналото, и днес, се занимават на първо място с въпроса за храненето. И буржоазните партии, и болшевизмът поставят въпроса за хляба на пръв план. Богатият иска да има повече патици, кокошки, агънца, да хапне и пийне с приятели, с роднини, да отпразнува деня на сина, на дъщерята, на жената или на мъжа. Друг път се събират на угощение, заедно да хапнат и пийнат в памет на св. Петър, св. Иван или друг някой светия. Те все ще намерят за кого да си хапнат. Бедният гледа как богатият пие и яде и си казва: И аз искам да си хапна за някой светия, и аз искам да се повеселя за деня на моите деца. И в края на краищата, между богатия и бедния се явява омраза и спор. Всички хора имат право да ядат, защото чрез яденето растат и придобиват елементите, необходими за тяхното развитие, за техния живот. Който не е съгласен с това, нека се опита да живее на земята, без ядене и пиене. Когато се проповядва на хората, че трябва да ядат малко, че трябва де има бедни и богати, в тази проповед се крие нещо користно. Според това учение, богатството подразбира изобилен живот на едни за сметка на други. Това не е право. Всички хора трябва да ядат, без да преяждат. В това отношение, няма по-голямо благо за човека от яденето. Едно нещо разбират всички хора еднакво – яденето. Извикай един гладен, неразположен човек у дома си и го нахрани добре. Той ще се разположи, ще отвори сърцето си и ще те слуша. Каквото му говориш, ще го приеме. Той ще приеме идеята за братство и равенство, за Господа. Докато е гладен, нищо не го интересува. Той отрича и Господа, и морала – отрича всички велики идеи. "

Детето растеше - Неделни Беседи

30.03.1919 Неделя, София

Беинса Дуно

Редактирано от Klaudia

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Бъдещата хигиена изисква хора с развити чувства, по вътрешен път да познават, каква храна да употребяват и откъде да я приемат. Каже ли ви нещо отвътре да не ядете известна храна, или да не отивате в известна гостилница, слушайте този глас. Не го ли послушате и влeзете в гостилницата, в която ви се забранява да влизате, вие ще изпитате голямо неразположение. Вслушвайте се във вътрешното си чувство, което всякога ви подсказва, какво да ядете, къде да отидете, с кого да дружите и т. н. Има гостилничари, които не влагат добри енергии в яденето. Ядете ли тяхната храна, непременно ще се разстроите. Този закон има, приложение навсякъде в живота. Отиваш ли в магазин да купуваш нещо, вслушай се в своето вътрешно чувство, имаш ли разположение към човека, от когото купуваш. Свързваш ли приятелство с хората, прилагай същия закон.

Постоянното в живота, СБ, 1939г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Аз съм опитал всички методи на ядене, с които хората се хранят. Ял съм по една ябълка, само боб, и пак съм проживял.

Според мене само хлебец е най-хубавата храна.

Ама това не било хигиенична храна. Месцето, масълцето, маслинките, пастърмата, супица, направена от агнешки дробчета – те са още по-нехигиенични. Казват: „Да се яде така, както препоръчваш, то е калугерска работа“. Заблудили сме се с животински ум и сме станали месоядци: заблудили сме се с инстинкта на свинята и сме станали всеядци – свинята яде всичко, от нищо не се отказва.

Веднъж дойде при мене един поп и като говорех така, той ми възрази: „Аз имам здрав стомах и всичко мога да ям“. – Дайте му, всичко, каквото иска да яде, рекох. След като яде, боледува цели два дена. Какво? – „Неразположен.“ Приятелю, стомахът ти казва, че ти не си умен човек.

Kогато ядем, ние трябва да благодарим на нашата душа, че ни е дала всичко, каквото ни е необходимо. Не ни трябва никакви излишества; необходимото за нас е да познаем нашия ум и нашето сърце: те са Божествени. Търсете само необходимото в света, търсете го в мисълта, в сърцето, в живота; то не остава във вас никакъв излишък, от който всякога остават нечистотии у човека.

Преди няколко деня дойде при мене един младеж, запасен офицер, и ми разправи, че се разболял от неизлечима болест. Той бил на умиране, но попада му на ръката една книжка за лекуване чрез глад, струва ми се, от някой си доктор Мюлер. Решава и той почва да гладува и това продължава 22 дена.

Разправи ми опитността, която е получил от първия, втория, третия ден и резултатът бил, че неизлечимата болест изчезнала. Тогава отишъл в Пловдив при лекаря, който по-рано му казал, че болестта му е неизлечима, и казал: „Изследвай ме“. Докторът го изследвал и му казал: „Здрав си“. Този човек приложил глада със своя ум и сърце.

След туй се прояснява умът му и от материалист той става духовен. Той разбира, че в света има и друго нещо, освен онова, което хората познават. От това се разбира, че той е прогледнал, станал е до известна степен ясновидец

Ако искате да изпълните всички ваши задължения, да премахнете всички нещастия, постете 5–10–15–20 дена и тогава ще научите и причините на всичко.

Но заедно, и сърцето, и умът да ви го подскажат.

Тогава постете, и резултатът ще бъде отличен. Но ако сърцето каже: „Пости“, а умът: „Недей“, не започвайте.

Някой ще каже: „И без пост може“. Не може.

В известен момент на живота, когато трябва да усилим нашата воля, да я съединим с волята Божия, да видим свидетелството на тия двама души [умът и сърцето], трябва да постим.

Двамата свидетели

Редактирано от Viki3

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Де е Бог? – Аз съм Го виждал във вола, който пъшка и тегли ралото, в кокошката, в мухата, на които отрязвате главите, и съм се разговарял с Бога в тях. – Какво ще стане с нас, ако не колим агнетата и кокошките? Светът ще се оправи. Вие можете да ядете жито, зеленчуци, плодове. Може да ядете и месо, но ще знаете, че Бог не е с вас. Той не може да ни обича, когато отнемаме живота на по-малките от нас. Страданието на едно животно е страдание на Бога. Страданието на бедния е също страдание на Бога. Само така ще разберете Христа.

Излязоха и завтекоха се -НБ

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest devashaktika

ХРАНЕНЕ

Храненето е свещен акт, от него зависи здравословното състояние на организма. Храненето не е само физически процес, но и духовен. Когато човек се научи да яде правилно и да си избира съответна храна, той е научил вече законите на физическия свят, които постепенно ще приложи и към своя вътрешен живот.

Много неща зависят от яденето. Знае ли как да яде, човек е разрешил една от най-важните задачи на своя живот. Ще ядеш само когато си гладен. Ако не си гладен, ще постиш. Ако хората се подчинят на този вътрешен инстинкт, ще бъдат по-здрави. Начинът, по който човек яде, определя какъв е той в умствено и в духовно отношение. Правилно хранене е това, в което взимат участие и мисълта, и чувствата.

Човек трябва да яде и да мисли за храната, която приема, както и за храносмилането. Ако не мисли, той се натъква на различни болести. Виждате, че един човек се храни, но в това време мисълта му е заета с други неща, не мисли за храната, която приема, не благодари за благото, което му се дава в момента. Яжте и мислете за това, което ядете, и благодарете. Разумният свят следи човека как се храни. Ако яде бавно, дъвче добре, благодари, те му помагат във всички работи. Ако човек не може да разбере смисъла на храненето, на дишането и на мисленето, животът сам по себе си ще остане неразбран.

Както мисълта, чувствуването и действието са неразривно свързани, така трябва да бъдат свързани мисленето, дишането и храненето.

Правилното хранене е музикален процес. Дъвченето да е спокойно, енергично, да се смеля храната на кашица и тогава да се изпраща в стомаха. Целият процес да трае около 50 минути.

Разумният може да употреби само сто грама хляб на ден, но той знае как да го използува. Всичко се крие в мисълта човек е изложен на много неестествени състояния, които причиняват болести. Ядете бързо и чрез храната внасяте повече въздух в стомаха си. В него трябва да слагате минимално количество въздух. Щом влезе много въздух вътре, той се разширява и коликите се дължат на този въздух. В такъв случай ще изпиете 2-3 чаши гореща вода или ще направите масаж. Човек трябва да яде точно навреме, не в определен час, но когато силите в неговия организъм се проявяват, т.е. когато усеща вътрешен глад. Някои хора ядат много, но без време, вследствие на което нямат резултати. Други ядат малко и навреме, когато организмът е разположен, затова имат добри резултати.

Човек трябва съзнателно да се храни. Като яде той трябва да благодари за храната, която му е дадена. Растенията, плодовете, животните се жертвуват за хората, които трябва да благодарят за това. Ако не благодарят, малко се ползуват. Тогава страданията на растенията и животните са по-големи и хората трябва да изкупуват тези жертви. Как се изкупува жертвата на растенията и животните? Чрез работа. Помнете: храненето се основава на закона на любовта. Ако употребяваш храна, която не обичаш, ти не можеш да се ползуваш от нея. Всяка храна крие в себе си живот, който може да се използува, само ако обичаш тая храна. Не мисли, че храната внася силата. Тя е само проводник на живота, който дава сила на човека. Ако обичаш живота, който е скрит в храната, всички клетки ще се отворят за него и ще го приемат. Ако не обичаш известна храна, ти не обичаш и живота в нея. Храната ще влезе и излезе от клетките ти, без да приемат те живота, който се съдържа в нея. Това значи да ядеш, без да се ползуваш от храната, която приемаш. Има един закон, на който се основава правилното хранене. И ако човек спазва този закон, той ще може да се ползува, от храната, която употребява. Този закон гласи: човек може всичко да яде, но ако яде с любов, съзнателно.

Когато започнете да ядете, първото условие, което ви са налага, е да изхвърлите от себе си всяко недоволство. И малко хляб, ако имате, ще трябва да го обикнете, за да може тази енергия, която се съдържа в него, да проникне във вашия организъм, да почувствувате една приятност. А сега какво става - жената готвила четири часа, какво ли не е турила в яденето за вкус и действително, отлично ядене е приготвила, дохожда мъжът отвън недоволен, намръщен, жената остава като попарена и ето че всичката сол отива.

Никога не яж, ако нямаш разположение. Не яж, ако си гневен. Храната е жива и тия частици, след като влязат в организма с благодарност, те ще го обновят. Яденето е една велика работа и затова ще седнеш, но не надве-натри да се наядеш, полека, без бързане малко ще хапнеш, с благодарност, ще спреш на най-сладката хапка; да се усеща една лекота в стомаха.

Когато яде, човек трябва да бъде разположен, да седне пред трапезата тих и спокоен и да яде бавно, да дъвче храната си добре. Това може да продължава 40 минути, ако може и цял час - няма защо да се бърза.

Учените хора още не са направили анализ на стомашния сок и на кръвта на човека, когато той се храни при добро разположение на духа и когато се храни неразположен, гневен. Има разлика в състава на кръвта и на стомашния сок при първия и при втория случай. Неразположението на духа внася в храната отрова, която чрез кръвта се разнася по целия организъм. Затова, гневен ли си, не яж, докато не трансформираш своето състояние. Това е за разумния човек, а за неразумния се препоръчва обратното: когато е духом неразположен, нека се нахрани добре, по този начин ще възстанови равновесието на енергиите, които ще получи от храната.

Един от общите процеси, на които се подчиняват всички живи същества, е храненето. Въпреки това никое живо същество не знае как да се храни. Дойде ли до човека, най-съвършеното същество, и той не се храни правилно. Той дъвче бързо, без да задържа храната в устата си, вследствие на което процесът на храносмилането не става правилно. Преди всичко храната трябва да се задържа по-дълго време в устата, за да може част от енергията й да се всмукне от езика. Чрез езика енергията се предава в мозъка, а оттам в сърцето. Езикът възприема духовната енергия от храната, която по друг начин не може да се възприема. За да се ползува от тази енергия, човек трябва да бъде свободен, да не се безпокои.

Като дъвчете храната, животворната енергия минава през езика и се складира в нервната система. Колкото повече дъвчете храната, толкова повече енергия внасяте в нервната система. От устата храната отива в стомаха, дето се извършва друг процес. Колкото повече енергия иде от мозъка, толкова по-лесно се смила храната. Дъвчете дълго време, да може да се възприеме повече мозъчна енергия. Така ще може да се използува и онази енергия, потребна за мускулите и костите.

Само тази храна е полезна, която е добре смляна и възприета от организма.

Между мисленето, чувствуването и дъвченето има известна връзка, както дъвчеш, така и ще мислиш. Както мислиш, така и ще чувствуваш, така и ще постъпваш.

Здравето зависи от правилното хранене. Който има здрави зъби и дъвче добре храната си, не боледува. Ако дъвчеш само на лявата страна или само на дясната, не можеш да си здрав; ако широко отваряш устата си при хранене, въздухът пречи на правилното храносмилане - не може да си здрав; ако при хранене мислиш лоши работи, критикуваш близките си или негодуваш против живота, не можеш да бъдеш здрав.

Човек трябва да гледа на храненето като на свещен акт. За сутринната закуска трябва да употребява половин час, за обяд - около 40-50 минути, и за вечеря пак половин час. Който се храни бавно, с разположение и съзнателно, той всякога ще бъде здрав.

Имате някакъв плод. Круша например. Не почвайте веднага да я ядете. Спрете се, разгледайте я, помислете си малко за нея, нека се зароди към този плод любов у вас. Вижте какво е написано в нея. Всеки плод е едно написано писмо от невидимия свят. Върху този плод са падали слънчевите лъчи.

Онези същества, които са създали плода, са събрали слънчеви лъчи, кондензирали са слънчева енергия в този плод. Вие имате задачата да извадите тази светлина и да я внесете в тялото си.

След плодове никога не пий нито студена, нито топла вода. Преди ядене може да пиеш вода, но веднага след ядене не се позволява.

Добре е, когато човек се храни, да слуша музика. Във време на ядене човек се нуждае от весела, но не игрива музика. Игривата и тъжна музика еднакво нарушават ритъма на яденето.

Като ядете, не напълвайте чинията с ядене и не режете големи парчета хляб.

Колкото по-богата е мисълта, толкова по-изискана ще бъде и храната. Тя пък определя устройството на мозъка и на тялото; качеството и подборът на храната зависят от мисълта. Щом е доброкачествена, и да е скъпа, не се въздържай - тя ще допринесе на организма повече, отколкото онази, която приемаш без разположение. Не е въпросът да не ядем, а каква храна трябва да избираме. И следователно според тази програма духовният човек трябва да яде най-здравословната храна и никога да не преяжда. Това са две правила: да яде най-здравословната храна и никога да не преяжда. Ако спазваш двете правила в яденето, ще имаш един отличен живот. Човек може да развие у себе си таланта да познава кои храни са най-добри. Всеки организъм се нуждае от специфична храна, която, ако човек познава, може да помогне за развитието си не само физически, но и умствено, сърдечно и духовно. Това показва, че не е достатъчно човек само да яде, за да задоволи глада си, но от голямо значение за него е каква храна ще употребява.

В човека има едно чувство, с което той познава дали една храна е добра за него, или не. Когато човек се научи да яде правилно и да избира съответна за организма му храна, той е научил законите на физическия свят. Физическите закони имат отношение и към духовните, към вътрешния живот на човека.

Умният човек сам избира храната си и ще яде такава храна, която да му помогне да развие известни качества. Умният ще яде от тия плодове, които са необходими за неговата интелигентност, да я усили, да я развият още повече. Някой иска да стане красив, изящен, деликатен, нека яде от най-хубавите ябълки. Който иска да стане интелигентен и разумен, да яде круши - с правилна крушообразна красива форма, с хубав жълт цвят, а не от валчестите с груба месеста част. Който иска да поправи бъбреците си, да яде бял боб. Слаби ли са очите ви, яжте леща, но не говоря за болни очи, но за здрави и като се яде леща, ще се поддържа здравето. По малко ще ядете от гулиите, зелето, лещата, боба, плодовете, за да поддържате здравословното си състояние. В понеделник човек ще яде такива храни, които ще развиват неговото въображение. Във вторник ще яде храни, които ще му дадат енергия. В сряда ще яде храни, които ще развият неговата интелигентност, в четвъртък ще яде храни, които ще усилят вярата му, ще поддържат неговото достойнство и достолепие. Ако човек не може да си подбере нужната храна, образува се мускулно натрупване, а красотата е мускулна тъкан, в която мускулите са хубаво съчетани, с голяма пластичност, с израз, с лице, по което може да се чете. Красиво лице е това, по което Бог пише, а грозно - по което човек пише и задрасква.

Родителите трябва да знаят каква храна да дават на децата си в понеделник, във вторник и т.н., защото храната е, която създава хората. И най-културния човек започнете да го храните с най-груба храна, ще видоизмените живота му. Хранете някой груб човек с най-деликатна храна, за 10 години той ще измени начина си на живот. Природата е създала всевъзможни храни и всеки трябва да се храни със специална за него храна, която да дава най-добри резултати. Често по медиумичен начин хората се домогват до различни храни, до различни диети. Например някои медиуми препоръчват да се пие житен сок, но и те сами не разбират какво се крие в житото и не знаят на какви хора трябва да се препоръчва. Само онзи може да пие житен сок, който има разположение, което да отговаря на енергиите на овеса, на праза и т.н. В това именно се заключава вътрешната страна на яденето.

Някои храни са свързани с мозъка, някои с дробовете, някои със стомаха. От каквато нужда има организмът, такава храна все търси, тя ще привлече най-много вниманието. При животните е същото. Но те понеже не се нуждаят от подхранване на умствената дейност, търсят храна само такава, която ще даде сила на тялото. Затова храната при човека трябва да е разнообразна, според нуждите. Не да се яде безразборно. Сега ядете, без да знаете храната, която приемате, дали ще подкрепи ума, или сърцето, или волята. И след като се наядете, пак ви липсва нещо. Всичко, в което има еднообразие, е опасно. Еднообразието в храненето е също опасно.

За да се поддържа красив живот, преди всичко е необходима чиста и хубава храна, която навсякъде може да се намери. Мнозина мислят, че такава храна не винаги има и е скъпа. Най-хубавата храна е най-евтина и най-проста. По време на кръстоносните походи живял някакъв пустинник, който цели 40 години прекарал върху един пън и се е хранел само един път в седмицата. С бифтеци, с баници или с прясно мляко се е хранел този човек? Хората от околността са се събирали при него да ги лекува. Този човек е разбирал закона на вярата.

Един от начините за възстановяване на умствените и на физическите сили на човека е храненето. Има специална храна, чрез която човек може да възстанови паметта си, има храна, чрез която може да възстанови центъра за възприемане на красивото, за развитие на изкуството, поезия, музика, наука и др. за да дойде до ония храни, чрез които може да възстанови онова, което е загубил, преди всичко човек трябва да развие съответни мисли и чувства. Например какви мисли отговарят на черешата, на сливата, на ябълката, на крушата? Всеки плод е свързан с една Божествена мисъл. Знае ли мислите, които са свързани с плодовете, човек може да се ползува от силата на тези плодове.

Ние се храним със светлина, но за сега тази светлина е много сгъстена, трябва да я поразредим малко. Плодовете, растенията - всичко е кондензирана енергия.

Една храна е полезна и достатъчна, ако съдържа сила и живот в себе си, ако носи органическа топлина и ако съдържа светлина. Ако храната не съдържа светлина, умът остава неразвит; ако съдържа по-малко топлина, сърцето остава недоразвито; ако има по-малко сила, волята остава недоразвита.

Хубави храни са тези, които най-лесно се смилат и от които храни остават по възможност най-малките излишъци.

Имайте предвид, че всяка органическа храна, която употребявате, колкото и чиста да е тя, винаги носи своите отрови и причинява отлагания. Няма същество, което да не умре, щом се храни с органическа храна. И човек е почнал да умира, откакто е почнал да се храни с такава храна, защото във всяко органическо същество има чисто и нечисто поляризиране.

Сладките храни смекчават характера. Ако ядете ябълки, круши или други плодове, те ще внесат в характера ви такива елементи, каквито съдържат. Вие не сте изучавали свойствата на различните плодове, не знаете какво влияние оказват те върху нас. Някои ядат картофи години наред, но не придобиват нищо особено. Картофите предават само доволство, затова, при неблагоприятни условия, за да бъдете доволен и от най-малкото, човек трябва да ги яде. Ябълката го прави мек, снизходителен, лицето придобива свежест. Ако искаш да си благ, яж грозде. Изобщо храната оказва влияние върху човешкия характер.

Житото, крушите и всички плодове вече са печени на слънцето, няма защо и вие да ги печете или варите - за предпочитане е да ги употребявате в естествения им.вид.

Презрели плодове не яжте.

Децата обичат плодовете, затова с тях лесно се трансформират състоянията им. Всяка форма, всеки плод има специфични предназначения. Чрез плодовете природата дава възможност на хората да трансформират състоянията си. Черешите внасят радост и веселие в човека. Различните плодове показват различно въздействие върху хората, а само когато човек иска съзнателно да се ползува от тяхното добро въздействие.

Храната, която хората употребяват, трябва да бъде съвършено прясна. Иначе тя произвежда отрови, които рушат организма. В люспицата на гроздето се намират много витамини, които могат да се използуват само при много дъвкане. Добре е семките на гроздето да не се гълтат. Ако човек яде много мед, има опасност да развали стомаха си. Ако никак не яде мед, пак има опасност за неговия организъм. За веселост и жизнерадост - яжте мед!

Дървеното масло (зехтинът) съдържа доста слънчева енергия, кондензирана материя в себе си.

Пет-шест ореха на ден - това ви стига за мазнина. Лешници, бадеми, орехи - ето ви мазнините. Оставете това рафинирано олио. По-добре орехи да сложите в яденето или слънчогледово семе. Като си смелите с една машинка малко орехи или 150 грама слънчогледово семе, това е достатъчно.

Лютите чушки помагат против треска, но за здрав човек те не се препоръчват. Също така не се препоръчват и много кисели и сладки храни.

Мнозина се питат какъв е смисълът на живота. Някои казват, че смисълът на живота се крие в яденето. Ако това е така, научил ли е човек какво съдържание и какъв смисъл има всяка храна? Някой изяде една ябълка, без да си отговори какви елементи съдържа тя, отде е дошла, под влиянието на коя планета се намира и т.н. Това трябва да се изучава всяка година, понеже миналогодишните ябълки не приличат на тазгодишните нито по състав, нито по влияние на планетите. Това днес не ви интересува, защото можете да го използувате. Днес съзнанието ви се приготвя, за да можете в бъдеще да се ползувате от храната, която употребявате. Всеки плод крие в себе си лечебна сила, която трябва да се използува. Това, което считаме добро за възрастния, не е добро за новороденото дете. Например твърдата храна за новороденото дете е зло, а за възрастния - добро. Млякото е добро за малкото дете, а зло за възрастния. Ако възрастният се храни дълго време с мляко, ще осакати храносмилателната си система.

В моето меню супа няма. Има ябълки и твърда храна, зъбите да дъвчат.

Супата разваля стомаха - разрежда стомашния сок; разваля и гласа. Сегашното консервиране на храната представлява отлагания, утайки, които причиняват различни болести.

Консервирането на храните говори за израждане на човечеството. Докато храните се консервират, всякога ще съществуват болести.

Новата култура не позволява да се вадят никакви екстракти, никакви есенции от плодове. Всичко трябва да се употребява в естествен вид, както природата го е създала.

Тиквички пържени не употребявам, сирене не употребявам, но малко ряпа стъргана с малко оцет и зехтин, малко хляб и нищо повече. И най-пищната храна може да имате, но ако нямате любов, нищо не ползувате.

Можеш да ядеш лук, но не и да го нарязваш на ситно; можеш да ядеш ябълка, но не и да я нарязваш на парченца. Не правете неща, които не принасят никаква полза.

Здравословната храна е онази, от която човек дълго време изпитва радост и разположение. Ако след ядене изпитва тежест и неразположение, това показва, че храната не е хигиенична. Същото се отнася и до жилището. Само онова жилище е хигиенично, в което човек през целия ден изпитва радост.

Хубаво изпечете хляба; но не го прегаряйте. Хубаво сгответе яденето, нека ври на слаб огън. След завирането огънят да е слаб, така да ври около час най-много. Децата обичат да дъвчат сакъз и така несъзнателно чистят зъбите си от остатъците на храната, от друга страна, при дъвченето приижда повече кръв във венците и зъбите се хранят и засилват.

Който иска да бъде здрав, не трябва да смесва храните. Ще ядеш една храна и като се смели, тогава ще приемеш втора. Не яжте много гореща храна. Не яжте и много студена храна. Спазвайте тези правила, за да бъдете здрави, бодри и силни.

Според мене здравословната храна се смила за един час и двадесет минути. Всяка храна, която се смила за повече от това време, е вредна. Хубаво е да не смесвате различните продукти - едно ядене!

Вие сега какво ли не туряте в стомаха си - че ориз, че боб, че олио, че масло, каквото ви падне. Това е престъпление.

Млечни с растителни храни няма да ядете. Сега ако ядете нещо с чесън, чак след три часа ще ядете плод или нещо сладко. Не смесвайте храните. Не яжте различни плодове по едно и също време. Най-малко по един час трябва да мине, след като сте яли един плод, после друг може спокойно да ядете, но не едновременно. Ще готвите с чисто, прясно масло. Семето на слънчогледа трябва да се мели най-много един месец преди употребление, да не се образуват в него утайки, които биха разстроили стомаха.

Който употребява водни храни, лесно затлъстява. За да дойде в нормалното си положение, той трябва да яде повече кисели храни, после сладки и след това в малко количество вода, главно чрез храната. Като промените режима на храненето и на живота си, правете опити да видите как ще ви се отрази промяната. Ако се отрази добре, следвайте я. В противен случай, върнете се към стария начин на живот и хранене. Трябва да се прибягва до такъв режим, който да внесе подобрение в нервната система.

Силата на храната е в качеството, а не в количеството, също в начина на употреблението й. Засега един от начините на лекуване на съвременните хора е да ядат малко. От начина на храненето и от живота, който води човек, може да се определи колко години ще му се подчинява тялото. Който не живее разумно, е осъден на преждевременно остаряване. Според новото учение на човека е определено да живее 120 години и до това време да си служи сам, да не се нуждае от ничия помощ.

Многото ядене изтощава човешкия организъм. Колкото по-малко яде човек, толкова повече животът му се продължава.

Трябва да ядеш тъй, че да остава излишък съвсем малко, микроскопичен излишък. Всяко пресищане изтощава човека. Освен с храната пресищане става и със знанието.

В природата има един закон, според който е определено всекиму колко трябва да яде. И ако ние, съвременните хора, познаваме този велик закон на хранене, всички щяхме да бъдем здрави.

Пазете се от преяждане. То носи всички нещастия и злини в живота. Като знае това, човек не трябва да преяжда нито на физическия, нито в духовния, нито в умствения свят. Днес голям процент от хората умират от преяждане и от пресилен труд за осигуряване на прехраната. Те ядат бързо, не правят подбор на храната. Това изтощава и разстройва организма.

Добре е да не си дояждате. Нека всякога да остава в стомаха ви поне една трета празно място. Това е едно от важните хигиенични правила и трябва да се спазва.

Колкото повече яде човек, толкова по-малко помни. Стомахът мели много, но паметта се обременява и отслабва. Когато умът се товари с ненужни неща, с тревоги и смущения, паметта също отслабва. Един от методите за усилване на паметта е дружбата с паметливи хора. От всеки паметлив излиза особена енергия, която подхранва паметта на онзи със слабата памет.

Ако човек преяде - умира, и ако много пости - пак умира. Затова трябва да се яде толкова малко, колкото да се подкрепя организма, да няма никакви излишъци. Докато живее, човек трябва да яде, но умерено; като приеме 15 - 20 хапки, той трябва да спре. Не спази ли този закон, човек дохожда до пресищане, което се отразява вредно върху организма. Природата е щедра, но разумна и взискателна.

Ако искате стомахът ви да бъде в изправност, употребявайте само едно ядене на ден и никога не преяждайте. За предпочитане е вегетарианската храна пред месната. Научете се да ядете малко, защото ще дойде време, когато ще бъдете поставени при условия да ядете един път или два пъти в седмицата, затова отсега се подготвяйте.

Ако някой човек е преял, що го заставите по някой начин да повърне храната или да вземе очистително - иначе има опасност от отравяне на кръвта. Жената, за да бъде малко по-слаба, стяга се с корсет, а не знае, че за да не затлъстява, трябва да пости. Сега яде три пъти на ден, а ако се опитва да яде един или два пъти на ден, ще види какви благородни черти ще развие. В живота има известни закони, които регулират яденето. Няколко дни нямате охота да ядете, не яжте, чакайте, докато се възбуди у вас желание да ядете. Има и животни, които когато са неразположени, не ядат. Ядете по 4-5 пъти на ден, затлъстявате и пъшкате; такова затлъстяване има и в ума ви, а тази тлъстина трябва да се преобърне на енергия. Забелязали сте, че хора, които работят усилено умствено, които се подвизават духовно, никога не затлъстяват.

Казвам: праведният човек яде само веднъж през деня. Обикновеният човек яде два пъти през деня, а онези хора, които мязат на животните, ядат постоянно.

Казвате: по колко пъти на ден трябва да се яде? По един път!

Съвременната култура страда от излишък. Тя има консерви, има брашна, риби в тенекии. Всичко това е един излишък, за който днес бялата раса скъпо плаща и още по-скъпо ще плати. Консерви природата не търпи. Доматите няма да пържиш и вариш, може малко семената да извадиш. Нашите угощения често са спънка в еволюцията на други същества. Ето защо във всички религии, в окултната наука всякога се препоръчва въздържание. Под въздържание не се разбира абсолютен пост, но да няма никакъв излишък.

Колкото и малко да ядеш, в душата си трябва да благодариш на Бога. Когато погледнете съвременния човек, ще видите, че той има изобилно венозна кръв, порите му са запушени, вследствие на което се раждат ред болести, страдания и нещастия. Всичко това се дължи на голямото неразбиране между хората, на голямото лакомство. Като ядат, всички бързат и затова храната им не може правилно да се смила.

Грехът не се заключава в яденето, а в чрезмерното ядене. Когато човек претоварва стомаха си повече, отколкото трябва, в стомаха и в червата остава необработена част от храната, която започва да се разлага и образува отровни газове. Храносмилателната система трябва да се държи в изправност. Едно е вярно: всички поети, писатели, учени, които са създали нещо велико, са били хора на Божествената любов. Физическа храна те са възприемали малко, понеже са владеели един особен закон, според който са приемали храна чрез порите си, направо от въздуха.

Кога е 12 ч в природата? Когато дойдеш до най-високата точка на глада. Тоя момент внася импулс в човека да възприема храна. Тогава Слънцето е точно на зенита. Тоя момент е най-добър за хранене, храносмилането е най-правилно.

Чистата храна като жито или ориз няма нужда от захар, мляко, от орехи. Ако човек яде проста и здрава храна без подправки, ще има ли диабет? Животните по горите не страдат от диабет, но културните хора страдат не само от диабет, а от какви ли не болести, които представляват един обвинителен акт против нас.

Болестите са греховете на миналите поколения, и сегашните грехове. При сегашната нечиста кръв, какво може да очакваме, какво щастие може да искаме?

Не е позволено на окултния ученик да пие вино, бира, лимонада и спиртни питиета. Вино може в краен случай като лекарство за затопляне на стомаха. Сладко вино може да пиете.

Като готви, жената трябва да пее. Ако няколко жени се съберат и започват да пеят през време на готвенето, яденето ще бъде много по-вкусно и здравословно. Идеята, която искам да ви оставя, е да внасяте Божествен елемент във всичко, каквото правите.

Правило: никога не допущайте един болен човек да ви готви. Онзи, който меси, онзи, който готви, който ви шие, трябва да бъде здрав и благороден човек.

Мощна сила се крие в правилното възприемане на храната. Ако знаете как да я приемате, как да я дъвчете, ще разберете каква сила е храната. Вие никога не трябва да приемате и един залък хляб или едно зрънце грозде от един престъпник. По-добре е да го хвърлите на животните, но не го яжте. Който разбира закона, внимава много от кого какво приема. Ако един престъпник ви крои дреха, той ще ви зарази. Хората на шестата раса ще се хранят с по-чиста и здравословна храна от сегашната, ще изхвърлят от употреба вилиците и ножовете, медните съдове ще се заменят със съдове от по-благороден метал. Засега в човешкия организъм трябва да влязат такива елементи, които да повдигнат вибрациите на неговите енергии.

Здравият човек не трябва да реже хляба с нож. Ножовете, вилиците и лъжиците не оказват възпитателно въздействие върху здравите хора или пък те да бъдат златни, а не железни. Чинийте да бъдат от най-фин порцелан, а тенджерите - от чисто злато или сребро. Калайдисаните съдове и от калай, не се препоръчват. Това значи в човека да се внесат нови чувства, които имат устойчивостта на златото и среброто. Устойчив е онзи, който при най-големите страдания и мъчнотии не губи присъствие на духа си. Мнозина се оплакват от слънчогледовото масло. То се приготвя и пречиства по различни начини, но и аз ще ви дам един начин за пречистването му. Налейте два литра вода в една тенджера. В тази вода сипете един литър слънчогледово масло. Турете тенджерата на огъня да ври 5-10 минути. След това прибавете 50 г оцет и оставете тенджерата настрана, докато непотребните вещества - киселини и соли, се утаят на дъното на тенджерата. Най-после внимателно отлейте маслото и го турете настрана. Така ще получите чисто, безвредно масло. Освен в този вид, вие можете да си служите със слънчогледови семена или орехи. Ще счукате орехи или стотина грама слънчогледови семена и ще ги турите в яденето. Така използувано, маслото е безвредно.

Из "Книга за здравето"

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest devashaktika

Един брат запита: „Кажете нещо за праната в храната“.

Че наистина човек приема прана чрез нервите по езика, небцето и венците, се познава по следното: храносмилането трае три-четири часа, обаче един гладен, изтощен и слаб човек, след като се нахрани, веднага се чувства бодър, защото праната е навляза в тялото му чрез нервите. Затова именно храната трябва да се дъвче продължително, докато нейната прана се възприеме. Езикът изсмуква тази есенция, най-хубавата храна – духовната храна, а храната, която се приема чрез стомаха и червата, е материалната храна. Езикът играе важна роля и щом се мисли, докато се дъвче храна, усилва се всмукването на праната. Има и още: езикът като свикне да всмуква пълноценно прана от храната, същевременно изсмуква и прана от въздуха. Витамините са кондензирана жизнена енергия, прана.

Акордиране на човешката душа, т. 2

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Храната в едно отношение е опасна.Един народ след като видите каква храна яде, вие ще знете какво е неговото бъдеще.Ако разгледате една религия с какви форми си служи, ще знаете каква е религията.Ако вземете стария завет, тогава ще видите, какво са правили евреите с жертвоприношенията.За всичките грехове, животните трабвало да плащат.Съгреши някой евреин, ще хване някоя овца, ще я заколи,ще му се простят греховете.Който е по-беден, ще вземе гургулица, гълъбче, ще го заколи.Които са по- богати ще заколят някой вол.После свещеникът с кръвта ще наръсят, казва:Да се простят греховете на хората.Господ казва:Кой ви е казал тия неща да ги пренасяте в жертва?Аз искам ли тия работи от вас?Защо ходите да лъжете в мое име?Туй не го създадох аз.Каква нужда има да ме лъжете с месото, което съм създал, да го пренасяте в жертва?Казват:Жертва пренасяме на Господа.Други казват:Аз съм го хранил с хляб.-Че то е развращение.Хлябът, житото хранят света, ти не го хранишТи си измъчвал житото под хремълаГоспод ще те вика един ден и ще те пита, защо си млял това жито, защо не го вари?

Да не оскудее твоята вяра16.02.1941г.Неделни беседи

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Всяко благо, което си приел и използвал, трябва да оставиш, да се върне към Бога. Ти ще вземеш от всяко благо толкова, колкото ти трябва. Вземеш ли повече, ще си създадеш най-голямото нещастие. Колко ти трябва днес, за да преживееш? - Трябва ти 1 кило хляб, 3 глави лук, 2 - чесън, 3 ябълки, 2 круши, 5 сливи, 20 гроздени зърна, 3 портокала, 1 лимон, 2 банана, 1 плод от хлебното дърво, 1 алабаш, 1 зелка, 3 глави праз лук. Друго какво ти трябва? Вие ще кажете: "Ами много малко нещо е това". Не, не бързайте, че като наредя още 20-30 такива неща, това малко ли е? Колко трябва на човека? - Малко му трябва, като се има предвид, че от всеки чешит ще вземе по малко. Разнообразие трябва на човека, а лакомията всякога разбира еднообразие. Така хранят прасетата. Дойде тяхната господарка, тури им в едно корито трици и те, пъхнат муцуните си, ядат ли ядат и благодарят, като казват: много добра е нашата господарка! Казвам: това е свинска мамалига!

Ние трябва да ядем всичко, с благодарност. Ако ти ядеш само маслини, но с благодарност, това е едно благословение. Ако ти ядеш с неблагодарност, това често се явява и като отрова за вас. Всеки от вас трябва да знае, какво трябва да яде днес. Някой си, до вчера ял кокошки, а днес вече проповядва - че не трябвало да се ядат кокошки, защото образували някакви си отрови в организма, които, изобщо влияят зле. Не, според мене, религиозният човек не трябва да се спира върху това, как му действа една храна, но трябва дълбоко в себе си да съзнава, че не трябва да причинява никакво страдание, комуто и да е; било на някоя кокошка, или на някое агне. Защо? - Понеже, туй страдание, по обратен път, ще се върне и към него. Той не трябва да изкоренява тази пръчка. Бог е създал всичко в света; ние нямаме право да изкореняваме пръчките, които Той е посадил.

Домовит човек

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Аз считам, че един човек ме обича, когато ме изяде.Щом не ме яде, не ме обича.Малко бамбашка мисля.И когато дойде някой и ме пита"Обичаш ли го?" аз извадя една ябълка и я изям.Той казва после:"Яде ябълката и нищо не ми дава"А пък друг някой ме пита обичам ли го.Аз извадя и му дам крушата.Какво ще му разправям?Рекох му:"Круша знаеш ли да ядеш?"- "Ял съм ги."Как ги ядете крушите?"Аз преди да изям една круша и като я ям чета Отче наш.Дъвча и чета Отче наш.И като кажа последната дума-амин и изял съм я.А пък той не знае да я яде.Той като каже амин, т.е. докато дойде до края на Отче наш, трябва да е изял крушата.А ако не чете Отче наш при ядене това не е ядене.

И вие като ядете 21 хапка ще изговорите 21 път Отче наш.Кой от вас е ял с Отче наш?Днес направете един опит.Първия опит направете днес:ще изядете 21 хапка па този новия начин.И то малки хапки, а не големи.И 21 път ще четете Отче наш.Този опит ще бъде като приемателен изпит за влизане в клас.Като правите този опит, ще те приемат.А пък щом ви приемат за ученици ще четете Добрата молитва.Онези от вас, които минат приемен изпит, ще четат Добрата молитва.Ще вземете 21 малки хапки, ще дъвчете добре хляба и ще четете Отче наш.И като дойдете до думите:"защото Твое е Царството, и силата и славата завинаги, амин", ще глътнете.

Сега, ако ви се вижда това много, да не ви пресиля.Тогаз ще ви дам свобода.При първата хапка ще четете Отче наш.То е приемния изпит.Може да ви скъсат там.Не се знае.Когато изкарате днешния опит добре, ще се запишете в училище.Като изядете определеното число хапки по този начин, другите изяжте без Отче наш.Ако във време на опита дойдете до някъде и почнете да се тревожите и кажете"Кога ще се свърши 21 пъти Отче наш", тогава опитът е развален.Хайде, да ви улесня, ще намалим хапките.Ще ги съкратя.За задачата ще ви дам три хапки.При първата хапка ще четете Отче наш.При втората хапка ще произнесете мислено Добрата молитва.А при третата хапка мислено ще кажете:"Божията Любов носи пълният живот"Сега и аз съм доволен.От 21-те хапки не съм доволен.И аз го видам, че ще бъде по- трудно, но от трите съм доволен.Сега, като закусвате сутринта, ще направите опит с трите хапки, на обед с три хапки, вечерта с три хапки.Целия ден ще ядете 9 хапки с опит.

Аз сега усмивам старото.Старото, което е направило толкоз страдания, да му се посмеем малко.Хапката, изядена с Отче наш или с Добрата молитва, или с формулата за Божията любов, тая хапка ще расте във вас.И целия ден ще придобиете много повече енергия от колкото 21 година обикновено ядене.

Силата на любовта 12.07.1939г.Беседи от Учителя, държани при седемте рилски езера през лятото на 1939г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Най- първо ти имаш едно напрежение, едно желание да ядеш.Туй желание да ядеш, то е до тебе.Как ще си подвижиш устата в яденето?Вземеш едно парче хляб или ябълка.Отрежеш или отхапеш, как ще го туриш на зъбите- отпред или отзад?Говоря за онзи, който има здрави зъби.Някой вземе един плод, огледа го хубаво, очисти го, обърне внимание на формата му.Ако е ябълка или круша, обърне внимание върху формата, върху цвета.После допре този плод до обонянието си да види какво ухание има.И след това, като си огледал външната форма, опитал си мириса, тогава отхапеш тази ябълка.Трябва да почувстваш сладчината, която има.Ако тази сладчина, която има, по естествен път ти не можеш да приемеш тази Божествена енергия, която съдържа плодът...Ти бързаш, тази енергия се изсипе.Ти бързаш да се наядеш.За да може да възприемеш Божественият живот, ти не трябва да бързаш.Този плод е дошъл от Слънцето, от което е взета тази енергия.Плодът е съчинение.Ако туй, което е написано върху плода, ако ти не може да го отвориш и да разбереш какво ти носи този плод..То е цяло писмо, което трябва да разчетеш.Ти ядеш бързо не си сдъвкал добре храната.Тази несдъвканата храна влезе в стомаха и започне да прави известно безрокойство.

Казвам:Яденето е един от най-важните въпроси.Първите хора пострадаха, понеже не мислеха.Вие казвате сега:"Това ни останало да сега, да мислим за яденето."Половин час, час и половина трябва да се употреби за за ядене:сутрин- половин час,на обяд- половин час и вечер- половин час.Един час и половина ще употребите за яденето, и в което ще употребите една отлична мисъл.Аз, ако се храня, няма да взема от фурната хляб, щях да си сваря жито.Ако са ми здрави зъбите,щях да го ям сурово, няма да го варя.Ако не са здрави, ще го варя хубаво, мекичко да е.Сега, ако имах жито, каква храна бих взел с житото?Една хубава круша, жълта с тънка опашка, някак тумбеста отдолу или една хубава ябълка, валчеста, малко тъмно червеничка, малко жълта от северната страна, а червеничка от южната, бледа от източната, червеничка от западната страна.Тази божествена храна, като влезе, тя ще създаде, тя ще донесе онази енергия, която е необходима за тялото.Ще почувстваш в себе си един подем.Тази ябълка и това жито ще внесат в тебе туй разредяване, ще имаш приятни чувства.После тази енергия ще се качи в твоя ум и ще внесе разширяване.

Сгъстяване, разредяване и разширяване 24.04.1940г.ООК"Наука за живота"

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Храната, която стои дълго време, тя губи своята ценност.Плодовете или продуктите, които се вземат, трябва да бъдат пресни, в прясно състояние.Това животните го знаят.И от животните, които още не са изгубили тази дарба за познават храната си, разбират, коя храна трябва да ядат.Съвременния човек, понеже има нов живот, той съвсем е изгубил това качество на храната.Тя е много нехигиенична.И съм забелязал, които толкоз ядат, от ден на ден стават по- лоши.Под думата лоши стават аз разбирам:недоволни са.В яденето трябва да се внесе един нов елемент.Но разбирането на този процес е чисто механическо.Ти ядеш хляб, туй жито, смляно под хромела.И туй жито, което е станало на брашно, плаче.Житото плаче.Онова животно, което е заклано, и то плаче.Растението, което е изтръгнато и то плаче.Само плодовете донякъде е плачат.Но щом изядеш семената и те плачат.Има нещо у тях, което плаче в света.Питам:При такава една храна човек може ли да бъде щастлив?Всякога, когато човек яде, той трябва да заслужи храната.Има едно правило:Който не работи, да не яде.

Сега ще ви дам едно обяснение.Работата е трояка.Който не работи в умствения свят, който не работи в духовния свят и който не работи на физическото поле всеки ден, той не трябва да яде.През деня ти трябва да се спреш, да поработиш малко умствено.Сега казвате...Ако се каже да мислите, казвате"Какво да мислим?"Той не знае да работи.Поработи малко в духовния свят.Казва:"Какво да работя?"

При работата човек трябва да бъде свободен.Това трябва да го има в ума си.Ако ядеш по принуждение, то не е пак работа.Завършването на един труд, цената е яденето.Яденето е цената за работата в умствения свят, за работата в духовния свят и за работата във физическия свят, яденето е плащане.Щом ядеш платено ти е.Щом не си свършил тази работа и ядеш, значи си взел парите назаем, заборчаваш.

Непроменливи величини 19.01.1936г."Трите родословия"УС

Редактирано от Дриада

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

"Защо ми дойде това до главата?"-защото не знаеш как да ядеш.Ядеш много бързо.В бързото ядене не сдъвкваш храната си добре, на две, на три я сдъвчеш и я гълташ.Задавиш се.Ти не бързай.Като седнеш да ядеш остави всичките грижи навън.Не мисли нищо мисли само за яденето.Ще благодариш на Бога, че ти е дал половин час на разположение, да бъдеш разположен.Ти седиш, ядеш бързо и после имаш някакъв смут.Казваш:"Защо не ми вървят работите добре?"-За щото много бързо ядеш.После не само бързането, но гледам някой като приготовлява храната, бърза.Всички ние бързаме.Никакво кавардисване.Не бързай.Казва:Лошо- зашо не се опече хляба?Когато печеш хляб, опечи го на свят.Да не е прегорен.Прегарянето нищо не носи.Хубаво изпечен хляб, хубаво сготвено ядене. Най- първо ще туриш казана.Като заври ще направите много слаб огън.Няма да го туряте да ври на силен огън.Докато заври,огънят може да е силен, но като заври много да е слаб огънят, нека полекичка да ври за едим час и половина да ври.Ти като го сложиш на силният огън, като бъркаш, тия полезните хранителни вещества отиват във въздуха.

*****

Значи тази храна, която възприемаме, трябва да я използваме.Съдържанието на живота е вложено в клетките.Ако имаме любов към храната, тия живите клетки ще се отворят и онова, което Бог е вложил ще го възприемем и тогава ще бъдем разположени.Един човек, ако постоянно яде(ще бъде неразположен).Веднъж ако ядеш на ден съзнателно, ти щеше да бъдеш разположен целия ден.Сега ние ядем и казваме"Не е хубаво яденето"Мъжът дойде, жената има всичкото желание да сготви хубаво, той не оценява труда на своята другарка.Казва:"Храната не струва"Питам:При това положение в живота може да има гостилничар, и може гостилничаря да не ти услужи.Сготвил каквото да е, отгоре ще тури червен пипер, маслото не ехубаво, той го сготви така само да залъже, да се образува една хубава форма.Но трябва да вземем хубав пример от природата.Когато природата създава ябълка, круша, слива, череша, един плод за ядене тя сготвя много хубаво.Всички неща, които природата сготвя са много добри.Тогава има някои неща, които са сладки, някои плодове са горчиви.Вие сега се заловите, де да намерите тая храна?Често на мене ми носят някои храни, които аз десет години не искам да видя.Някои път донесли една баница, хубава отгоре, хубаво разточена със сирене, но брашното развалено.Сиренето и то не е (прясно), а пък и маслото не е хубаво, и направили баница.Ако аз не ям от това разваленото нещо, те се докачат.Оставете такава баница с развалено сирене.Вие трябва да знаете, дали тази овца е била здрава.Той десет пъти псувал докато направи това сирене, онзи, който млял брашното и той псувал, който правил маслото псувал и казват:"Отлична баница".Напсуваните работи не са хубави.С любов да е работена.Аз бих желал ето такава баница.Ти сам ще садиш житото на нивата и ще пееш.Като сееш- ще пееш.Като расте- пак ще пееш.Като жънеш пак ще пееш.И като вършееш, и като го свариш, пак ще пееш.Ще имаш една овца, от която ще доиш млякото и ще пееш.Като го издоиш ще потупаш овцата.Казвате:"На Учителя ще ще направя една баница"Такава баница направете, и ще ви кажа , че е отлична.Но кой от вас е направил такава баница?Всички искате да ми угодите с много хубава баница.На туй съм неверник.Какво правя тогава?Имам една котка и като ми донесат баница дам на нея, но и тя не яде.Някога яде, но някога не яде.Казвам:"Ако моята котка не яде баницата, как аз ще ям.Същият закон е за вас.Не яжте нещо нечисто.По- добре да е гладен човек, отколкото нечисто.Ако вземеш нечисто, после трябва да се чистиш, да се чистиш.После ти седиш и се безпокоиш, че не си ял.Не се безпокой.Бог, който създаде света, той като си гладен ще помисли.Бог създаде в теб един подтик- яденето.Гладът е един подтик на Любовта.В тебе се събужда съзнание, че туй което ти даде Бог, да го оцениш.Тогава дойде някой, донесе ти три ябълки, донесе ти прясна българска пита.Ти като погледнеш казваш:"Тази ябълка да беше кюфтета или малко пълнени пиперки с ориз, че малко масълце да има.Три ябълки- какво прави човек с тях?То е човешко разсъждение.Ако тия ябълки ти ги ядеш, в дадения случай, от тях и от хляба ти ще придобиеш по голяма полза, отколкото пълнените чушки с ориза.Никога не гответе, когато сте болни.Не пипай хляб, когато си болен.Дойде някой неразположен, трескав, ще дойде да ти донесе ябълки.Когато си болен, никога нищо не носи.Когато си здрав, тогава носи.Колцина от вас спазват тези правила.Не пипайте хляб, когато сте болни.Новата наука, най-първо започва от яденето.Малкото, което имаме, трябва да бъде чисто.

*****

Човешката душа е толкоз чувствителна, че ако оставим тя да ни ръководи, да ни храни, тя ще ни подскаже именно с какво трябва да се храним.Всеки човек трябва да яде това, което обича.Никога не яж нещо, което не обичаш.Хубавото ядене е онова, което обичаш, не онова, което хората хвалят.Яж само това, което обичаш, което не обичаш не яж.Едно от хигиеничните правила е това.

Добрият брат и добрия баща 15.12.1937г."Божественият импулс"ООК

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Сега ще учите.Този брат е писал темата.Идеята е такава:След като сложиш храната в устата си и почнеш да я дъвчеш, енергията, която е скрита се всмуква чрез нервите и ти се усещаш укрепен.Според сегашната теория, за 4 часа трябва да стане храносмилането и тогаз да приемеш енергията.А пък ти 5-10 минути след като ядеш усещаш енергия в себе си.Значи част от енергията се приема от нервната система.И част от симпатичната нервна система.А храносмилането е най- низшия процес, от който се изпраща храната в организма за изграждане.Има храна за изграждане на мускулите.Дето има някъде някои отслабнали членове изпраща им се храна.Тогаз в яденето, за да бъдеш умен, умни храни трябва да ядеш.Кои са умни?Ти най- първо ще заколиш една овца, която е най- умната.Но ако заколиш най- глупавата овца?Да ви се говори на окултен език.Ще каже някой:"Че как така?Че това е страдание нали?"Страданието произтича, когато едно същество не иска да умира, то е на тая степен на развитие.То счита за благо да живее.Не му създавай нещастно положение, понеже това нещастие ще влезе у тебе.Но има животни, които са готови да умрат.Умирането е един процес на трансформиране.Това животно като влезе в тебе има желание да се трансформира в тебе.Тогаз храната е естествена.Ще дадеш на това животно много по- добри условия, отколкото има отвън.И трябва да знаете, че един ден каквото сте яли, на всички млекопитаещи, пернати,, на всички ще се върнете и ще им дадете ъсловия да се върнат на земята.Вие ще станете причина, те да се върнат на земята и да прогресират.

Път истина и живот 07.10.1936г."Запалена свещ"ООК

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Днес всеки човек живее на земята, но животът му още не е правилен. Защо? Защото не е дал място на любовта в живота си. Запример, някой е вегетарианец, но същевременно дава пари с лихви. Наистина, той не трови кръвта си, както месоядецът, но затова пък трови душата си. Истинският вегетарианец трябва да се храни, освен с чиста храна, още и с чисти мисли, чувства и постъпки. Едно трябва да знае месоядецът: каквото и да напише, като поет или писател,или каквото предприеме, като общественик или държавник, всичко ще бъде нещо обикновено. Той не може да даде на света нещо гениално, нещо безсмъртно. Всички велики хора, имената на които са написани на небето, са се хранили само с плодове. В нектара на плодовете се крие великото, красивото и възвишеното. Като говоря за плодната храна, аз нямам предвид начина по който съвременните хора се хранят. Да опечете една ябълка, това още не е плодна храна. Начинът, по който я печете, не е толкова препоръчителен, защото хранителните й сокове излетяват. Преди всичко, вие не знаете, как са живели, как са се хранили великите хора. За Канта, например, се казва, че в действията, в проявите си той е бил точен, като часовник: всеки ден излизал и се връщал по едно и също време. Обаче, как се е хранил, не се знае. Едно е вярно; всички поети, писатели, учени, които са създали нещо велико, са били хора на Божествената Любов. Физическа храна те са възприемали малко, понеже са владеели един особен закон, според който са приемали храна, чрез порите си, направо от въздуха. Като не владеят този закон, да се хранят чрез порите си, съвременните хора употребяват много храна, вследствие на което и много се трудят и работят. Много от страданията и мъчнотиите на хората днес се дължат все на липса на ядене. Всички работят, трудят се и се мъчат все за яденето. Ето защо, ония хора, които искат да напредват и да се развиват правилно, трябва сериозно да се заемат с изучаване на разумния живот.

Никодим 22.01.1928г.Неделни беседи "Ни мъж, ни жена", X серия, II том (1927-1928)

Редактирано от Дриада

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Проповядват за истината, за Бога, но в ума ти седи хлябът.Хлябът има за цел да нахрани човека.Някой път, щом се наядеш, преядеш казваш:"Чакай малко да се смели храната, да съм разположен, да разбирам истината"Когато е гладен лошо, когато е преситен- пак лошо"Има едно положение, трябва до някъде да е сит човек, но има един глад, трябва да дойде гладът на знанието.Три глада съществуват в света, които трябва да дойдат във вас:глад за любов, глад за знание, глад за свобода;глад, че като те напече този глад, да не може да си намериш място.Както някой път, когато те боли кракът, упражняваш се.Ти казваш:"Кой ще ходи на гимнастики, вече съм възрастен човек, децата да ги правят", но като те хване някоя болест, въртиш се в леглото, лягаш ставаш, дигаш си ръцете нагоре - надолу, хващаш се за корема, и така нататък, това е гимнастика, клякане на една страна, на друга страна.Легне на гърба, на корема, обърне се на лявата страна, на дясната страна.Цялата нощ прави гимнастически упражнения, и то от най- хубавите.Казваш:"Не можах тази вечер да спя"Защо?- от гимнастика.

"Три пътя" 29.08.1932г."Видяхме славата" Съборни беседи от Учителя 1932г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Казвате: „Учителю, кажи нещо!“ За да ви говоря така, на всички ви трябва да кажа да постите петнайсет дена и никой няма да ви слугува. „Е, как?“ Няма да лягаш там в леглото и после да ти засъхва гърлото, че да се жабуркаш с вода, та и цялата махала да знае, че си постил. И след туй умът ти трябва да бъде свеж. Тялото ти ще стане по-ефирно, ти ще привлечеш тия по-тънки сили и тогава ще можем да разговаряме. Аз някой път ще говоря върху поста. Сега онези от вас, които са постили по десет дена, привличат от тия по-тънки сили и после, като свършите поста, някои започват да ядат кисела зелева чорба. С това вие ще направите едно подпушване на тия сили и ще развалите всичко. Постът се употребява за обновяване на организма. То е един начин за подмладяване.

И следователно след поста колкото се може по-дълго време употребявайте храна еднообразна и храна, която изисква малко сила за храносмилането, за да не се възбужда във вас апетитът, за да може да се развиват дробовете, та да може да приемате повече прана от въздуха и от водата и да изваждате повече сокове от храната, отколкото сега. Постът е един от начините за постигане на тези неща. Сега у някои от вас се явява желание от амбиция и тщеславие да съобщите на другите, че сте постили. Ще тръгне той и започва: „Слушай, аз постих десет дена, не е един ден, не са и два дена, не са три дена... това са цели десет дена, ехеее.“ И в туй отношение аз мога да ви похваля: вие надминахте православните. Православните постят три дена. ......... Та казвам сега: постът е едно добро средство. Аз ви похвалвам. Най-първо ще се кали волята ви с поста. Човек, който е постил десет дена, той може да направи много работи. Човек, който е постил десет дена, той не е овца – той е един герой! Човек, който е постил десет, дванайсет, петнайсет, двайсет дена, вече не можеш да го буташ и не можеш да налагаш мнението си върху него. Не, не! Един човек, след като е постил двайсет дни, ще се освободи от много заблуждения. Много ваши заблуждения ще изчезнат.

Двете течения –огнената вълна и вълната на Любовта -ООК 1923 г

Редактирано от Розалина

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Сега ще дойдем до друго едно заблуждение у вярващите. Те често казват: Ще изпълним волята Божия, но като се очистим. — Как ще се очистиш? — Като постя десет дена, все ще стана по-чист. — Лъжеш се! Аз не отричам поста, но той не може изведнъж да те очисти.

Чрез поста, ти само ще се освободиш от многото работа. Ще имаш възможност да отидеш при Господа и да се разговориш с Него. Като постиш, ти ще разбереш, че можеш да минаваш и с по-малко храна, а някога - и съвсем без храна. Според мене, сегашните културни хора ядат много. Какво ли не ядат те! — Кокошки, агнета, прасета, пуйки, какво ли още не! Христос дойде на земята да ни научи, как да ядем и колко да ядем. На земята още не си научил да живееш, както трябва, а мислиш, че, като отидеш на небето, там ще научиш всичко. Като постиш, ти ще научиш великия закон, според който, малкото се благославя при известни условия. Закон е: С малко енергия, но разумно използвана, можем да придобием повече, отколкото с много енергия, неразумно използвана.

Съвременните хора се изтощават и страдат от преяждане. Като погледнеш трапезата на един богат човек, какво ли няма да видиш? — Печена кокошка, прасе, пуйка, баница, сладкиши! Как ще се справи стомахът с този товар? Казваш, че човек яде, за да бъде здрав. Ако е така, богатите, които ядат най-много, трябваше да бъдат най-здрави. Така ли е, всъщност? Лекарите твърдят, че човек трябва да се храни добре. Не отричам това, но храненето се обуславя от един велик закон. Защо богатите, които се хранят много добре, често боледуват? Даже най-много боледуват богатите. — Защо? — Не знаят, как да се хранят. Забелязано е, че едни хора страдат от преяждане, а други — от недояждане. Бог, Който царува на земята, не благоволи нито към едните, нито към другите. Приемай толкова храна, колкото можеш да асимилираш. Този начин на хранене се благославя. Като се храниш така, ще се радваш и веселиш. Като ядеш ябълка, трябва да вложиш всичката си любов в нея, да влезеш в положението на дървото, което я родило. И душата ти да се свърже с всички същества, които са работили за нея. Ако така обикнеш ябълката и я приемеш в себе си, ти ще придобиеш повече енергия, отколкото придобитата енергия за цяла година. Но затова се изисква знание, вяра. Този закон работи тогава, когато в човека няма съмнение. То прекъсва всички токове, всички връзки между съществата. Щом се усъмниш, страданията идат. — Защо страдаме? — Защото се съмнявате. Години наред аз правя опити в разни направления, с най-благородните и благочестиви хора, и се чудя, колко лесно се съблазняват!

Дойде да послужи

Беседа от Учителя, държана на 3-ти декември, 1922 г. София.

Редактирано от Розалина

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Други въпроси ви вълнуват сега. Например, мнозина искат да разберат Божественото учение. Който иска да Го разбере, първо трябва да се научи да пости. — Това налагаше и старото калугерство. Там ли ще се връщаме? — Не, постът има отношение към философията и науката. Който е постил, той се е домогвал до истинското знание. Постът за него не е вече философия, но знание. Преди да е постил, човек мисли, че не може да издържи гладен нито 24 часа. Опитай да видиш, колко време може да постиш.

Ако постиш десет дена, ще усилиш вярата си и ще се убедиш, че и да не ядеш, няма да умреш. Като пости съзнателно, човек се подмладява и освежава. Днес повечето хора умират от преяждане, отколкото от недояждане или от глад. Вярно е, че хората умират и от глад, но те умират и от преяждане, Вярно е, че хората страдат от невежество, но те страдат и от много знания. Вярно е, че безлюбието внася дисхармония между хората, но и многото любов причинява дисхармония.

Дойде да послужи

Беседа от Учителя, държана на 3-ти декември, 1922 г. София.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

"Естествена храна за всеки организъм е онази, която има същите трептения, както и самият организъм. Всяка храна, която няма същите трептения, каквито има вашият организъм, не я яжте, тя не е за вас – нищо повече! Тази храна е вредна за вас. Хигиенична храна е тази, която има същия размер трептения, каквито има и вашият организъм. Тя носи същия живот, какъвто се крие и във вашия организъм. Като възприемете тази храна, тя ще продължи живота ви. Това считам аз, най-простата храна, най-простата форма естествена храна. Ние не сме задължени да ядем много боб. Нито сме задължени да ядем много леща. Всякога еднообразната храна осакатява човека. При каквито възгледи и да сте, вие трябва да приемате разнообразна храна. Не се смущавайте какво трябва да ядете. Вглъбете се в себе си и ще видите за всеки даден случай каква храна трябва да употребите. Ще ви се даде един метод как трябва да се храните. Има едно вътрешно чувство в човека, което всякога му (про)шепва с какво трябва да се храни."

Беинса Дуно "Този е живият хляб" 1935 г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

...Някой казва: „Яж така, че ушите ти да пукат“. Кога пукат ушите? – Когато се яде бързо. Тогава челюстите се движат бързо и ушите пращят. Питайте какво ще каже стомахът. Като ядеш бързо, той започва да протестира. – Защо? – Не може да се справи с бързо нахвърляната храна. Червата също протестират. При бързото ядене храносмилането не става правилно. Една част от храната не прониква в кръвта и не може да храни клетките. Несмляната храна се наслагва във вид на утайка около ставите, както и в капилярните съдове. Тази е причината за заболяване на човека от ставен ревматизъм. Казваш: „Откъде дойде тоя ревматизъм?“ – Много просто, от бързото хранене и от несдъвканата храна. – „Какво трябва да правя?“ – Бавно ще ядеш и много ще дъвчеш храната. Това е предвидено в Божия план. Щом изпълняваш тоя план, работите ще се нареждат добре. Ако не го изпълняваш, всичко ще тръгне назад. В това няма никакво изключение...

...Всеки може да пее, но истинско пеене е това, което оправя обърканите човешки работи. Да пееш хубаво, това значи да дъвчеш храната си добре, за да се всмуче още от езика и устата. Колкото по-дълго време се задържа храната в устата, толкова по-лесно се всмукват част от хранителните вещества и от храната. Така те отиват направо в нервната система. Ония сокове, които не се всмукват в устата, отиват направо в стомаха, където става пълно смилане. Казваш, че няма време да дъвчеш много храната и да я задържаш в устата. – Ако се разболееш, как ще имаш време да лежиш? Като болен, ще ти дадат отпуск две–три седмици и ще изгубиш много време. За предпочитане е по-бавно да ядеш, но да бъдеш здрав, отколкото да ядеш бързо, да не губиш време и да боледуваш. Казвате: „Да се обичаме!“ Какво означават тия думи? Какво дава любовта на човека? Това всички знаете...

Великодушие и целомъдрие

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега

×