Jump to content
Порталът към съзнателен живот
Sign in to follow this  
Донка

Мисли от Учителя за мерките в природата

Recommended Posts

Единадесет години Учителят е правил френологични изследвания върху българина. За резултатите от своите проучвания много малко е говорил. Веднъж като бяхме на планина някой от братята запита Учителя за мерките и за съотношенията в човешкото тяло, както и за неговите изследвания върху българина. Учителят каза:

- При френологическите изследвания има една трудност. Има хора с много нисши сили. Като измерите главата на такъв човек, после дълго време трябва да се чистите. Преди години отидох в една гимназия. Поисках от учителите да доведат 10, 15, 20 ученика. Казвам им: „Ще ви кажа какво може да стане от всеки един от тях, какви дарби имат; вие изберете учениците.” Казвам за един ученик: „Този ученик е слаб по математика, има двойка.” За друг ученик казах, че има тройка, а за другия - четворка. А този - шестица. Учителите ме питаха: „Откъде знаете това?”

После измервам главите на учителите и жените им. На един от учителите, който се съмняваше, казвам: „Вие искате да се убедите. Ще ви кажа какво ще ви се случи след един месец.” Както му казах, така и стана.

Като седя три - четири дена в един град, отивам на друго място. Срещам болен. Измервам главата му и казвам с какво трябва да се лекува.

Правих измервания на българите, за да видя на физическото поле какви са, имат ли бъдеще, какво може да излезе от този народ. Исках да видя какво Бог е вложил в него. Търсех все ценното, което е вложено от Бога.

Има един начин, по който можете да познаете хората. Той е следният: като дойде един лош човек при вас и вие ставате лоши. Минават отрицателни мисли през вас. Като дойде добър човек при вас, ставате добър.

Както е устроено човешкото тяло, така живее човек.

Главите и костите на всички раси носят цялата им история. В бъдеще, като се изучават главите им, ще се изучи историята им.

Когато главата горе е широка, съвестта е развита. Щом е стеснена главата отпред и отзад, съвестта не е развита. Щом главата е широка горе, такъв човек става за касиер.

Онези мозъчни центрове, които са развити, от тях излиза светлина. Например, ако центърът на съвестта е добре развит, оттам излиза бяла приятна светлина. Ако е развито религиозното чувство - Любовта към Бога, от центъра на това чувство, който се намира в горната част на главата, ще излиза светлина.

На престъпните хора главите са много широки около ушите. Нарушена е пропорцията на главата. Главата на вълка е широка около ушите. Овцата няма такава глава. Тя е миролюбива.

Ако кажа на хората всички тези факти, всичката истина за разбиране на характера и те почнат да четат живота на човека по главата, лицето, ръцете и пр., тогава те ще търсят само отрицателните черти един на друг.

За мене един човек е като семка на хубава ябълка. Като се посее, ще дава плод. Всеки човек е интересен.

Показаха на Учителя портрета на един общественик. Той каза:

- У него разстоянието от ухото до основата на носа е късо, а от ухото до задната част на главата е много голямо. Това показва, че той е материалист и че сега започва да работи в областта на науката.

Интелигентността, качествата и способността на човека се определят от размерите на челото, носа и брадата. Отношението между широчината и височината на челото дава мярката, по която съдим за човешката интелигентност. Ако челото е високо и тясно, интелигентността е ограничена. Ако челото е ниско и широко човек има широчина, а няма дълбочина.

Брадата е светът на душата. Брадата е малка, понеже душата е далеч. Носът и скулите показват живота на сърцето, а челото изразява умствения свят. Волята на човека е изразена в брадата. Ако брадата има падина, ако е вдлъбната между върха и устата, това показва вярност и приятелство, привързаност. Ако волята на човека започва да отслабва, брадата му се намалява и палецът му почва да става по - къс.

Само интелигентният, честният и добрият човек може да преобрази своето тяло, да подобри челото, носа и брадата си. Най-малкото подобрение в чувствата е в състояние да подобри вашия нос. Най-малкото подобрение във волята оформя брадата, а правите мисли внасят подобрение в челото.

Долната част на челото представя обективния свят, а горната - субективния.

Челото е разделено на три области: долу е светът на фактите, средата е светът на законите, а горе е светът на причините и последствията. Долната част на челото възприема фактите, средната ги складира, а горната ги организира и разумно разпределя.

Всички тези измерителни науки: френология, физиогномия и пр. са изопачени. Всичко е използвано все за материални работи. Днес изучават само дефектите на хората. Трябва да се дойде до истинската наука. Трябва да се намерят нормите за носа, за устата, за веждите и пр. Ако те отговарят на нормите, тогава имат правилен, нормален строеж. В целия организъм трябва да има съразмерност.

Дължината на носа показва интелигентност, широчината - интензивност на чувствата. Широкият нос показва топлина, а дългият - светлина. Тези работи малко художници ги знаят.

Колкото по-широки са ноздрите, толкова човек е по-деятелен. Най-голямата широчина на носа е 4 сантиметра. Такъв човек се отличава с голяма активност на чувствата. Каквато и работа да почне, ще я свърши.

Горната устна е активна, а долната - пасивна. Еднакво широки трябва да бъдат устните. Ако горната устна е по-широка, човек дава повече, а взема по-малко и обратно. Хората с дебели устни са лениви. Ако устните са много тънки и това не е добро. Ако имате дете с дебели устни, трябва да знаете по какъв начин да го възпитавате, за да въздействате на неговите енергии. Щом чувствата на човека се възбудят чрезмерно, устните му стават дебели.

По ушите може да узнаете колко ще живее човек. Колкото човек е по-напреднал, толкова ухото му отива по - назад, разстоянието между носа и ухото става по - голямо.

Някои, които са слаби по математика, нямат антена и центърът по математиката е слабо развит. У някои паметта е слабо развита. Центърът на паметта е в средата на челото. Малко хора имат хубава памет.

Ако човек има тънки вежди, това смекчава характера му, но волята му става по - слаба. Ако веждите му са много дебели, волята му е силна, той е много наблюдателен, но същевременно и груб. У наблюдателните хора има разсъдливост. Хората с тънки вежди имат голяма чувствителност, интуиция, но разсъдителността е по-слаба. Честният човек има определен брой косми на веждите си. Онези, които не са честни, липсват им известен брой косми. В Невидимия Свят е определен точният брой на космите на веждите.

Човек, който има дълга коса, е магнетичен, има много енергия. А човек, чиято коса окапва, не е магнетичен, той е сприхав. Косата е проводник на добри чувства. Причината за окапването на косата не е от един живот, а от ред поколения. Косите на интелигентния човек са меки и нежни. Ако косите са твърди, това показва, че човек е живял в груба среда, която му е противодействала. Ако косите са меки, това показва, че е живял в среда, благоприятна за развитието му.

Космите на веждите са правилата на Божествения и ангелския свят. Косите на главата са правилата и законите на цялото Битие. Всеки косъм представлява велик закон в Природата. Космите са антени.

Лицето на човека в бъдеще ще бъде по - красиво. Съвременните хора имат идеал, но мъчно може да се намери правилен образ на човешкото лице. Има лица като правоъгълници. Такива хора са много активни. Продълговатите лица показват творчески натури. У хора с обли лица преобладават чувствата. Когато лицето е много широко, с големи скули, тези хора са много консервативни. Скулите на много хора сега са анормални. Трябва да се вземе предвид и каква е пропорцията, какво е съотношението между носа, ухото, цялото лице и пр.

Характерът на човека не се определя толкова от статичните линии на лицето, колкото от линиите, които постоянно се движат.

Кривите линии на съвършения човек са доста близо до правите, понеже имат голям радиус. Хора, които имат много криви линии изучават нещата предметно, отблизо.

Човек, който руши, лицето му е обрасло с косми, брадата му бяга назад, носът му става по-къс, челото му е малко и ушите му стават малки. Това са признаци на израждане. Всяка лоша мисъл и всяко лошо чувство се отпечатват върху лицето. То постепенно огрубява, обезформя се, докато съвършено изгуби човешкия си образ. Това става не само с отделния човек, но и с цели общества и народи.

Никога не се опитвайте да разрушите една красива Божествена мисъл!

Носът, ухото, окото и пр. имат живот; не трябва да ги пипаме грубо, рязко, а нежно, деликатно. Онова, което Бог е създал, е велико.

Горната част на ръката, косматата страна, представлява мъжкия принцип, а долната, гладката - женския принцип. Върху връхното членче на всеки пръст, отвътре на кожата, има линии. У някои пръсти кръговете са концентрични, а у някои спирални. В последния случай влиянието е по-добро.

Когато се ръкуваме, туряме палците отгоре на другата ръка. Значи, казваме на оня човек, с когото се ръкуваме, да върви в съгласие с Божествения Живот.

Вие имате крака, а не знаете как да ходите. Знаете ли от каква важност е вървежът? Още като тръгнеш и излезеш от вратата, може да се знае как ще ти върви работата през деня.

- Има ли някои белези, по които можем да познаем лошия човек от добрия?

- Има. Лошите хора имат лошо ухание. Съвършеният човек трябва да бъде и мъж, и жена.

Когато в лицето преобладават кривите линии, то е женско лице. Когато преобладават правите линии, то е мъжко лице. У съвършения човек има хармонично съчетание на кривите и прави линии. Когато човек свърши всички науки на човешкия и ангелския свят, ще влезе в първото отделение на Божествения Свят. Някои мислят, че много знаят. Колко знаят?

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Животът на човека не седи в една външна обстановка.Сега погрешката стои в следното:Децата някой път правят погрешка при писане на буквите.Погрешката може да седи в това, че ученикът не е направил буквата толкоз голяма, колкото трябва.Учителят турил една норма, колко голяма трябва да бъде буквата.И ако човек направи погрешка, учителят казва:"Не е право това нещо".Оставете детето да пише буквите големи, колкото иска.И след време, когато детето се научи да пише хубаво, то после само ще си намери своите правила.Най- първо не ще може да ги пише правилно, както са на дъската.Все ще ги изкриви.

Сега тези сравнения трябва да ги турите в действие.Някой път вие се занимавате един с други.Вие не се познавате.Вие считате че някои са добри, а някои лоши.Всеки човек, който е силен, хората го считат за лош човек, а който е мек, считат го за добър.Питам сега:калта добра ли е?Прахът добър ли е?Вие казвате, че калта е лоша, защото окалва.Прахът не ви каля, а той добър ли е?Вие казвате за някой, че е долен човек.Прахът не е долен, той е горен над главата ви, а пък той влиза в дробовете ви и ги заразява.Значи сравнението не е на място.

Та Бог ни е турил известни мерки, с които можем да познаем светлината, топлината, въздуха и прочие.Не, че ние сме независими.Близките могат да искат да ни услужват.

Де е силата на един учител?Силата на един учител по музика седи в това, че той на своите музикални ученици може да им предава музикална енергия, да подхранва музикалния им център.Ако не може да направи това, значи учениците му са неспособни.Слънцето подхранва всички наши дарби и с това, което възприемем от него, се развиват дарбите, които е вложил.Та във всеки един, във вас влиза енергия.Искате някой от вас, да го направите добър.Не може да го направите добър, ако от вас не излиза добрата енергия и той да я възприеме .Искате да направите някого вярващ .От вас трябва да излезе енергията на вярата и да влезе в съответния му център.Всички не са еднакво вярващи.У някои е много слабо развит центърът на вярата.У някои е слабо развит музикалния център.У други философските центрове са слабо развити, не могат да разсъждават.А пък у някои хора наблюдателните способности са слабо развити.У всички хора не е еднакво развито наблюдението.Та най- първо ще видите какво ви липсва.На някои липсва едно право наблюдение.У някои хора има толяма индивидуалност.Като погледнете челото на такъв човек, ще видите, че долната страна на челото му е много силно развита, челото му е много легнало назад, а долната част на челото е издадена.Такъв човек може да наблюдава добре.А пък у друг челото в долната част е по- неразвито, а пък горната част на челото е силна и изправена.Такъв човек се занимава с филисофски въпроси, например защо Бог е създал света и прочие.

Някои път хората се критикуват един друг.Каква е задачата на критиката?Понеже гледам тук, че доста ученици са критици.Каква е задачата на един критик .Какво значи думата "критикус"?Тя не е българска дума.Критика значи мярка, с която се мерят нещата.Тя е една естествена мярка,Божествена мярка.Ако правилно я прилагаш, тогава критиката ти е на място.Иначе критикуваш неправилно.Ти казваш, че някой човек не е добър.Как ще познаеш, че не е добър?Един музикант как познава дали тонът е верен или не?Има определен начин.Има си камертон.Той ще те опита, ще ти каже"Я вземи основно до.Ти казваш, че разбираш музиката, но не може да вземеш верно "до"Той ти казва:"Я вземи сол.И "сол" не взимаш верноТой ти казва:"Явземи фа.И него не взимаш верно.Питам в какво седи музиката?

Та, рекох сега, как ще познаете един добър човек?Каква е мярката за добрия човек.Добър човек е онзи, който никой не може да го окаля.Ти езерото можеш ли да окаляш, да размътиш?Добър човек е онзи, който никога не може да го размътиш.Добър човек е онзи, който не може да загуби никога своята чистота.Така трябва да считате.Питам сега, ако вие бихте имали една температура от десет хиляди градуса на тялото си и някой ви замери с една желязна топка, питам, ако има една зона, през която {...}, тази топка ще стигне ли до вас ?Ако имате температура десет хиляди градуса не може да ви достигне.Ако ти се обиждаш, какво показва това?Вие всички се обиждате.Няма някой, който да не се обижда.Това показва, че температурата ви е малка.

Живот пълен със светлина, живот пълен с топлина, живот пълен с чист въздух и храна е истинският живот.

Четири основни правила на хигиената 19.07.1939г.Четвърта беседа при рилските езера" Езикът на любовта"

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Като вземете мярката на вашите рамене отгоре, кръстът ви трябва да бъде два пъти по- тесен от рамената.Щом коремът е по- широк от рамената, вие сте в едно анормално състояние.Или другояче казано:два пъти ако премерите шията си, трябва да получите размера на нашия кръст.Колко трябва да бъде вратът дебел?Два пъти мярката на ръката при китката- това трябва да бъде мярката на шията.Някъде ръцете са по- дебели от врата.Несъвместимо е това.Два пъти мярката на врата е нормата на кръста.И когато е два пъти, това е нормалния размер на врата;и ръката е два пъти размера на врата.И ако вратът е тънък и ръката- по- дебела, тогава шията е по- тънка от тази мярка.Някъде шията е по- дебела, а ръцете по- тънки.Два пъти ръката е мярката на шията.Относително мерене има.Това е достатъчно.И два пъти мярката на врата е мярката на кръста.Защото кръстът ви трябва да бъде на широчината на врата, а пък вратът ви трябва да има два пъти мярката на ръката.Тогава, значи, двете ръце могат да помагат на врата.Щом ръцете са по- дебели от врата, тогава ръцете не могат да помагат на вярата.

Приложението като източник на знанието 27.10.1935г. "Трите родословия" Утринни слова 1935-1936г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Казвам сега, практичното е следното.В заключението- мярка трябва да имате.Под думата мярка, награда, наслада в живота, те са трите неща, които трябва да имате предвид.За всяко нещо, което ще направиш,трябва да имаш мярка.Без мярка не давай.В ръката ти трябва да бъде тази мярка.А наградата на живота ти, този живот, който го имаш,венец трябва да ти бъде.Ти трябва да го цениш.Наградата- живота трябва да цениш.Ако ти не можеш да цениш онзи живот, който Бог ти е дал на тебе, той не е венец на главата ти, ти не разбираш тогава.И ако знанието, светлината,която е вътре в тебе, не е наслада заради тебе, ти не може да вървиш по пътя.Затуй трябва да имате една мярка, с която да отмерите нещата. И да бъдете абсолютно справедливи не в обикновения смисъл, но вътрешно спраедливи трябва да бъдете.И някой път като кажеш някоя дума така, малко нехармонична, защото има едно правило:някой път думите отвънка, даже хората не могат да разберат, че е тъй, но отвътре в себе си, ти го знаеш.Отвънка думите може да са казани толкова деликатни, но той, както е говорил, той сам се съди, казва:"Аз говорех малко грубичко"Той даже сам не е забелязал това.Той казва,че не е говорил както трябва.

Възходящият път(Трите думи.Писмото)26.05.1935г."Ценната дума"УС

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Има една мярка, с която се мерят музикалните творби.Запример, вие искате да рисувате едно лице.Знаете ли колко мъчно това изкуство се преподава? Най- първо трябва да знаеш какви пропорции съществуват между тялото, лицето, главата.Лицето е една Божествена пропорция.Главата е мярка за цялото тяло.Колко пъти тази мярка трябва да влиза тази мярка в ръста на човека?-Аз няма да ви кажа, ще ви оставя да мислите.После, челото е мярка за цялото лице.Челото е Божествена мярка.Тази мярка, е с която Бог мери.И носът е мярка, с която ангелите мерят.Брадата е мярка, с която човек мери.И носът е мярка, с която ангелите мерят.Това са пропорции.Челото е мярка, с която Бог мери, носът е мярка, с която ангелите мерят, устата е мярка, с коъто хората мерят.Затова хората постоянно мерят, отварят и затварят устата.Като мери човек, все придобива нещо.Щом яде човек, предава нещо.Каквото измери, слага го вътре.Затваря го, зашие го.Той мисли,че го е зашил.Но погледнеш утре пак го мери.Каквото мери, никога не го дава.Това, което веднъж го е премерил, не може да му го вземеш.Това, което не е премерил, може да се ползваш.Но онова, което човек е премерил, отиде.Вие сега при човека искате да кажете, каквото той е премерил.Това, което човек е премерил, за вас нищо няма да отмери.Затова всеки ще мери за себе си.Не чакайте други хора да мерят заради вас.Виж, Бог е всемъдър и е направил всеки човек за себе си да мери.Устата има три функции.Най- първо тя мери.Пък има и друго мерене.През дупките на носа,ангелите дават.Като дишаш въздуха в дробовете, то представя мярката на ангелите.Сладката дума, това са мерките на ангелите.Ти като кажеш сладка дума някому, той е един ангел, гледа кое ще излезе из дървото на живота.

Съзвучие 05.01.1938г."Божественият импулс"ООК

Редактирано от Дриада

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites
Guest Дриада

Две мерки трябва да имате.И тия мерки трябва да бъдат абсолютни!Първото: Като даваш, ти трябва да бъдеш абсолютно свободен, никой да не те ограничава.И онзи, който взема да е доволен, колкото и малко да му е дадено.Ако той е недоволен, значи иска да те ограничава, да ти се наложи.Това не е свобода.Той иска от тебе казва:'Толкова трябва да ми дадеш!"Това не е свобода!Ако дойде някой при мене и иска аз да му помогна, да каже:"Направете ми една услуга, тъй както вие намерите за добре.Каквото намерите за добре, това ми дайте.Направете както искате и колкото искате"И да не определи какво да направя.И не само външно, но и вътрешно да не помисли, че малко съм му дал.Всеки един от вас да бъде свободен!Аз разбирам свободата в моите действия:Това, което направя, да е закон.Мене никой да не ме ограничава.Второто пложение- това, което ми дават хората, да зная как да го приема.И да съм благодарен, колкото и малко да ми дадат.Ти казваш:"Аз не го искам това от тебе!"Ти го ограничаваш"Аз не искам от тебе никаква услуга!"Че къде е твоето разбиране, как не искаш никаква услуга?Ти не искаш друг да ти направи услуга, а пък ти искаш да направиш услуга някому.Някой иска да ти направи една услуга- остави този човек, нека ти направи една услугата той както иска, остави го свободен!Ти приеми тази услуга, не нарушавай неговата свобода.И ти, като искаш да направиш услуга някому, и твоята свобода ще се наруши, ще се ограничи.

СИЛЕН И УМЕН- ДВЕТЕ ПОГРЕШКИ Трите категории.Трето положение - VIII Утринно неделно слово 12.11.1933г.

Сподели това мнение


Link to post
Share on other sites

Направете си регистрация или влезте в акаунта си, за да коментирате

Трябва да сте регистриран участник, за да можете да оставяте коментари

Направете регистрация

Регистрирайте се в Портала. Лесно е!

Нова Регистрация

Влизане

Вече имате регистрация? Влезте тук.

Влизане Сега
Sign in to follow this  

×