Jump to content
Порталът към съзнателен живот
  • entries
    16
  • comments
    2
  • views
    13,201

About this blog

Diagnostika na aurata

Entries in this blog

СЪЗНАНИЕ, СВИДЕТЕЛСТВАНЕ И ОСЪЗНАВАНЕ

Въпрос: „Каква е разликата между осъзнаването и сви­детелстването?" Между осъзнаването и свидетелстването съществува голяма разлика. Свидетелстването все още е едно действие: ти го извършваш; егото все още съществува. Така че феноме­нът на свидетелстването е разделен между субекта и обекта. Свидетелстването е отношение между субект и обект. Осъзнаването е напълно лишено от всякаква субективност и обективност. В осъзнаването не съществува този, който да е свидетел, да наблюдава; не съществува т

Severen

Severen

Мигрената-как да се освободим от нея.

„При мигрената (хемикрания) става дума за главо­болие, което се появява на пристъпи, обикновено в едната половина на черепната кухина и може да се придружава от смущения в зрението (чувствител­ност към светлина, скотом, затруднено виждане с блещукания) и в стомаха и червата, като повръща­не и диария. Пристъпът обикновено трае няколко часа, съпътстван с депресивни настроения и разд­разнителност. При кулминацията на мигренозния пристъп е налице натрапчиво желание човек да бъде сам и „да се оттегли

Severen

Severen

Лечение от разстояние

Смятате, че сте изградени от твърд физически матери­ал и затова и проблемите ви са физически. Грешите. Ако тялото ви се редуцира до най-основните фундаментални структури, ще откриете, че компонентите, които ви изг­раждат, са подредени в строга йерархия. В известен смисъл тялото ви дори не същест­вува реално по начина, по който са ви учили да го приема­те. Нека да ви обясня какво точно имам предвид с това твърдение.Тялото ни се състои от органични структури. Тези струк­тури са изградени от систем

Severen

Severen

Симптомът е сигнал

''Прояви ли се в тялото на човека даден симптом, той привлича (повече или по-малко) вниманието върху себе си и по този начин често прекъсва досе­гашната последователност на жизнения му път. Симптомът е сигнал, който предизвиква внимание, интерес и с това поставя под Въпрос обичайния ра­вен ход на нещата. Един симптом изисква от нас да го зачитаме, независимо дали желаем или не. Това прекъсване, което като че ли идва отвън, ние усе­щаме като смущение и затова обикновено имаме една-единствена цел:

Severen

Severen

Проблемът с комплексните от проблеми

''Онзи ден една нова пациентка ме попита какво мисля за диагнозата й, поставена от друг лекар. Аз отвърнах: „Не знам какво да мисля. Всичко, което лекарят ти диаг­ностицира, се основава на познанията му и клиничния му опит." А тя попита: „Но какво е вашето мнение за това, което той ми каза?" Нали и вие сте лекар." Думите й ме накараха да се замисля и в първия момент не можах да реагирам. От известно време ми прави впечатление кол­ко силно е всъщност съзнанието ни. Съвременната наука приема, че п

Severen

Severen

Колкото повече знаеш

Толкова по-дълбоко чувст­ваш, че има интервали, които не е възможно да се за­пълнят. Съществуването никога не е последователно. Системата по необходимост е последователна, битието - никога. И никаква система не може да го обясни. Когато човекът създал системи за обяснение на битието (в Ин­дия, Гърция, Китай), той създавал игри. Ако се приеме за правилна първата крачка, тогава цялата система фун­кционира отлично; но ако първата крачка не се приеме, цялата постройка рухва. Целият този строеж е упр

Severen

Severen

Периодът от 1987 до 2012

Периодът от 1987 до 2012 е бил предвиден в много предания в много епохи като повратна точка във всеки мощен цикъл на човешкото развитие. На 21 декември 2012 година Слънцето ще изгрее, подравнявайки се с центъра на галактика Млечния път, намиращ се на тридесет хиляди светлинни години от Земята, за да съедини точките на пресичане на Млечния път и равнината на еклиптиката, завършвайки един двадесет и шест хиляди годишен цикъл. Това събитие ще бъде като отдавна очаквано завръщане в къщи, едно

Severen

Severen

Водата НАРОПА

Водата Наропа е създадена от екип специалисти по древна Тибетска технология.Консумацията на този продукт от повече потребители има социален ефект-повишава общото енергийно ниво,положителното начало и носи естествена защита от всичко,което в живота си наричаме отрицателно.Светлата аура е естествена защита срещу външна намеса и води автоматично до по-добро здраве. След като се бутилира водата се зарежда допълнително.Водата може да се зареди с различно количество енергия:по-малко,с рекламна цел,

Severen

Severen

Ако си спомним

Ако си спомним, че човешкото тяло се състои от 70% вода, не е трудно да се стигне до извода, че всички ние сме програмирани системи. Всички външни фактори, включително и общуването между хората, променят структурата и биохи­мичния състав на течната среда на организма на клетъчно ниво. Без да го съзнаваме, ние всекидневно програмираме себе си и хората около нас. Учените потвърдиха тази почти фантастична теория. Бързата умора, лошото настроение, безпри­чинната агресивност, нервността, болестите -

Severen

Severen

Основният проблем с любовта

Е първо да стане зряла. След това ще си намериш зрял партньор, тогава незрелите хора изобщо няма да те привличат. Това си е просто така. Ако си на двадесет и пет години, няма да се влюбиш в бебе на две години. Точно по същия начин когато си психологически, духовно зрял, няма да се влюбиш в едно бебе. Такова нещо не се случва. То не може да се случи, ти можеш да видиш, че то ще е безсмислено. Един зрял човек има интегритета, необходим му да остане сам. И когато такъв човек дава любов, той дава б

Severen

Severen

Будност

Бързите социални,политически и технологични промени в съвременния свят с нищо не ни помагат,когато се стремим да извлечем някакъв смисъл от живота.Зад всички трудности,които срещаме по житейския си път в търсене на „отговора” се крие един-единствен основен факт,причина за безброй ненужни недоразумения,нещастия,страдания и разочарования.Този факт е ниската будност на човека. Тъй като съзнанието ни непрекъснато се лута между бъдещи тревожни събития,които още не са настъпили и вече минали изжив

Severen

Severen

Съвременният човек и неговата болест

Човек зависи,живее и функционира в „обществото” затова приспособяването към него е абсолютно необходимо и се явява като задължителен и желан елемент на самоопределението му.Не можем да си представим съвременният човек откъснат от някаква социална група.Всъщност смята се за желателно и похвално да се придържаме към нормите на поведение предписани от нашата цивилизация и да жадуваме да опознаем културата и.Тази структурна организация довежда индивида до изместване и проектиране на Аза.Индивидуално

Severen

Severen

УМЪТ

Твоят ум е като един скитник.Той никога не е в една точка.Той непрекъснато върви,движи се,пристига,но никога не е в някоя точка.Той върви от едно място към друго,от А към Б.Но никога не остава в А;никога не е в Б.Постоянно е в движение.Умът е в непрекъснато движение надяващ се да пристигне някъде,но никога не стига.Той не може да стигне.Самата същност на ума е в движението.Той може единствено да се движи.Това е присъщата на ума природа. Ако ти се спреш в А или Б,или друга точка,умът ти ще се

Severen

Severen

УМЪТ

Умът е просто една функция,една дейност.Основното нещо,което трябва да разберете е,че когато мисленето го няма вас ви има.Когато дейността на ума я няма,когато мислите са изчезнали подобно на облаци,истинското ви същество блясва подобно на чистото синьо небе.То е винаги там-само че до сега е било покрито с облаци,с мисли. Оставете ума да си прави каквото иска.Вие просто гледайте.Не се намесвайте.Бъдете само свидетел,наблюдател.Бъдете незаинтересован,като че ли това не е вашият ум,като че ли

Severen

Severen

Първата стъпка

Първата истинска стъпка към щастието е да приемем себе си,въпреки забраните на обществото.Привързаността винаги води до нещастие.От най-ранна възраст децата се възпитават на привързаност.Да си родител само по себе си не означава кой знае какво.Истинското бащинство изисква огромна дисциплина:дисциплина,която би ни направила достойни да бъдем обичани.За да бъдеш родител трябва да растеш вътрешно.Само вътрешното израстване е в състояние да ви спечели любовта на другите.Любов не може да се изисква.

Severen

Severen

Бог

Онова,което е съзерцавано е постигнато и това разбиране ни освобождава от материалното робство. Да сме готови Бог да се изяви съвършено чрез нас означава най-великия идеал,който Той беше създал,това е значението на:Не моята воля,но твоята,о Боже да бъде! Никой не може да се издигне над човешките мисли без да върши Божията воля,независимо дали той го върши съзнателно или несъзнателно. Душата се завръща в дома на Отца щом като е пожелала да служи.Блудният,който служи става честваният с

Severen

Severen

×
×
  • Create New...