Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Неделни беседи

40 files

 1. НБ, 1-ва серия, Сила и Живот - "Ето Човекът" - стар правопис

  НБ, 1-ва серия,Сила и Живот - "Ето Човекът" - стар правопис

  Ето Човекът

  Неделни Беседи, Сила и Живот - 1ва серия

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  Беседа Стих от Библиятa Дата

  1.”Ето Човекът!” (Йоан 19:5), 16.03.1914 г.

  2. Житно зърно (Йоан 12:24), 23.03.1914 г.

  3. Явлението на Духа (I Kор. 12:7), 20.04.1914 г.

  4. Талантите (Мат. 25:15), 27.04.1914 г.

  5. Любовта (I Kор. 13:1), 06.07.1914 г.

  6. Сънищата на Йосиф (Бит. 37:5), 20.07.1914 г.

  7. Законът на служението (Йоан 12:26), 27.07.1914 г.

  8. Важността на малките неща (Мат. 18:10), 03.08.1914 г.

  9. “Мир вам!” (Йоан 20:29), 11.09.1914 г.

  10. Необходимостта да познаваме Бога (Йоан 17:3), 21.09.1914 г.

  11. Колко по-добре стои човек от овца! (Мат. 12:12), 28.09.1914 г.

  12. Фарисей и Митар (Лука 18:10), 05.10.1914 г.

  13. Страхът (Мат. 10:28), 19.10.1914 г.

  14. Условията на вечния живот (Йоан 17:2), 12.10.1914 г.

  * в скоби са дадени стиховте от Библията, с които започват съответните беседи
  * съдържанието е от съвременна електронна версия на томчето

  Дата на първоначално въвеждане: 12.07.2006 г.

  "Ето Човекът", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  фототипно издание
  изд. София, 1915г.
  източник - Издателство Бяло Братство

  1,480 downloads

  0 comments

  Updated

 2. НБ, 2-ра серия, Сила и Живот - "Духът и Плътта" - стар правопис

  НБ, 2-ра серия, Сила и Живот, "Духът и Плътта" - стар правопис


  Духът и Плътта

  Неделни Беседи, Сила и Живот 2ра серия

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов


  Съдържание на неделните беседи от томчето


  Беседа Стих от Библията Дата


  1. Духът и плътта (Гал. 5:17), 02.11.1914 г.

  2. Новото основание (I Kор. 5:11, Йоан 14:6), 10.05.1915 г.

  3. Великден (Мат. 28:19), 22.03.1915 г.

  4. Многоценният бисер (Мат. 13:46), 19.04.1915 г.

  5. Учителите (Мат. 23:8), 07.12.1914 г.

  6. Словесното мляко (I Петр. 2:2), 16.11.1914 г.

  7. Стари и нови мехове (Лука 5:37), 12.07.1915 г.

  8. Свобода на Духа (II Kор. 3:17), 23.08.1915 г.

  9. Божественият Промисъл (Лука 12:7), 24.05.1915 г.

  10. Истината (Йоан 8:32), 24.04.1916 г.

  11. Марта и Мария (Лука 10:40), 14.01.1917 г.

  12. Растене в благодат (II Петр. 3:18), 07.01.1917 г.

  13. Децата (Мат. 18:3), 11.02.1917

  14. Блажените (Мат. 5:10), 04.02.1917 г.

  * в скоби са дадени стиховте от Библията, с които започват съответните беседи
  * съдържанието е взето от съвременна електронна версия на томчето

  Дата на първоначално въвеждане: 12.07.2006 г.

  "Духът и плътта", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. София, 1915 г.
  източник - Издателство Бяло Братство

  1,377 downloads

  0 comments

  Updated

 3. НБ, 3-та серия, Сила и Живот - "Солта" - стар правопис

  НБ, 3-та серия, Сила и Живот, "Солта" - стар правопис

  Солта

  Неделни Беседи - Сила и Живот 3-та серия

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  Беседа Стих от Библията Дата

  1. Солта (Мат. 5:13), 25.03.1917 г.

  2. Виделината (Мат. 5:14), 01.04.1917 г.

  3. Рождението (Лука 2:11), 07.01.1915 г.

  4. Двамата господари (Лука 16:13), 21.01.1917 г.

  5. Разделено царство (Мат. 12:25), 08.12.1918 г.

  6. Изгряващото слънце (Йоан 12:46), 04.05.1919 г.

  7. Светилото на тялото (Мат. 6:22), 11.05.1919 г.

  8. Гредата (Мат. 7:5), 18.05.1919 г.

  9. Трапезата на Новия Завет (Мат. 9:10), 25.05.1919 г.

  10. Отхвърленият камък (Марк 12:10), 01.06.1919 г.

  11. Гърбавата жена (Лука 13:13), 08.06.1919 г.

  12. Учител и Господ (Йоан 13:13), 15.06.1919 г.

  13. Малкият закон (Мат. 5:19), 22.06.1919 г.

  14. Старият книжник (Мат. 13:52), 29.06.1919 г.

  15. Двамата свидетели (Йоан 8:17), 16.11.1919 г.

  16. Денят на доброто (Мат. 12:12)21.12.1919 г.


  * в скоби са дадени стиховете от Библията, с които започват съответните беседи
  * съдържанието е взето от съвременна електронна версия на томчето

  Дата на първоначално въвеждане: 12.07.2006 г.

  "Солта", Сила и живот, 3-та серия беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. 1929г., Русе
  източник - Издателство Бяло Братство

  1,505 downloads

  0 comments

  Updated

 4. НБ, 4-та серия, Сила и Живот - "Братя и сестри на Христа" - стар правопис

  НБ, 4-та серия, Сила и Живот, "Братя и сестри на Христа" - стар правопис

  Братя и сестри на Христа

  Неделни Беседи - Сила и Живот 4-та серия

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  1. Братя и сестри на Христа –19.10.1921 г.

  2. Плачът – 16.11.1921 г.

  3. Тогаз те ще просветнат – 23.10.1921 г.

  4. Синът Божи – 30.10.1921 г.

  5. Ненаписаните закони – 06.11.1921 г.

  6. В Египет – 13.11.1921 г.

  7. Ананий и Сапфира – 20.11.1921 г.

  8. Аз ще възкреся – 27.11.1921 г.

  9. Още по-блажени са – 04.12.1921 г.

  10. Стани и опаши се – 11.12.1921 г.

  11. „И Петър се грееше” – 18.12.1921 г.

  12. Каквото вържете на земята – 25.12.1921 г.

  13. Сродни души – 01.01.1922 г.

  14. „Целувание ми не даде” – 08.01.1922 г.

  Сила и живот, беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. 1922г., Кооперативна печатница "Едисон", София
  източник - Издателство Бяло Братство

  188 downloads

  0 comments

  Updated

 5. НБ, 5-та серия, Сила и Живот - "Защо твоите ученици ядат и пият" - стар правопис

  НБ, 5-та серия, Сила и Живот, "Защо твоите ученици ядат и пият" - стар правопис

  Защо твоите ученици ядат и пият

  Неделни Беседи - Сила и Живот 5-та серия

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  1. Защо твоите ученици ядат и пият - 15.01.1922 г.

  2. Плевелите и пшеницата. - 22.01.1922 г.

  3. Пак ще ви видя. - 29.01.1922 г.

  4. Какво трябва да искаме? - 05.02.1922 г.

  5. Ядоха и наситиха се. - 12.02.1922 г.

  6. Искайте, търсете и хлопайте. - 19.02.1922 г.

  7. Царството Божие. - 26.02.1922 г.

  8. В дома на Отца. - 05.03.1922 г.

  9. Слушайте него. - 12.03.1922 г.

  10. Твоето Слово. - 19.03.1922 г.

  11. Които вас приема. - 26.03.1922 г.

  12. Прави правете неговите пътища. - 02.04.1922 г.

  13. Волята на Отца. - 09.04.1922 г.

  14. Не бъди неверен, но верен. - 16.04.1922 г.

  15. Христа разпет. - 23.04.1922 г.

  16. Ще се стопи. - 30.04.1922 г.

  17. Ученикът не е по-горен от учителя си. - 07.05.1922 г.

  18. Неговата заповед. - 28.05.1922 г.

  19. Гладуват и жадуват. - 25.06.1922 г.

  20. И Петър го взе настрана. - 30.07.1922 г.

  Сила и живот, беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. на Кооперативна печатница "Съгласие", 1922г., София
  източник - Издателство Бяло Братство


  174 downloads

  0 comments

  Updated

 6. НБ, 6-та серия, "Двата природни метода" - стар правопис

  НБ, 6-та серия, "Двата природни метода", стар правопис

  Двата природни метода

  Неделни Беседи - 6-та серия

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  1. Двата метода на природата – 09.09.1923 г.

  2. Бъдете разумни! - 16.09.1923 г.

  3. Съблазните. - 23.09.1923 г.

  4. Ще ви направи свободни. - 25.10.1923 г.

  5. Изпитвайте Писанията! - 28.10.1923 г.

  6. Отвори им умовете. - 04.11.1923 г.

  7. Който има уши. - 11.11.1923 г.

  8. Бог на живите. - 18.11.1923 г.

  9. Ще хвърля мрежата. - 25.11.1923 г.

  10. Който люби. - 02.12.1923 г.

  11. Всичко каквото чух. - 09.12.1923 г.

  12. Той ги изпита. - 16.12.1923 г.

  13. Скръб и радост. - 23.12.1923 г.

  14. Нашите длъжници. - 30.12.1923 г.

  15. Едно ти недостига. - 06.01.1924 г.

  16. Оздравяха. - 13.01.1924 г.

  17. Допреният въглен. - 20.01.1924 г.

  18. Колко пжти да прощаваме! - 27.01.1924 г.

  19. Плодовете на Духа. - 03.02.1924 г.

  20. Искаш ли да оздравееш? - 10.02.1924 г.

  21. Царството Божие се благовествува. - 17.02.1924 г.

  22. Що е това? - 24.02.1924 г.

  23. Родени изново. - 02.03.1924 г.

  24. Господи, да прогледам! - 09.03.1924 г.


  "Двата природни метода", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. на Печатница "Фотинов", 1924 г., София,
  източник - Издателство Бяло Братство


  152 downloads

  0 comments

  Updated

 7. НБ, 8-та серия, "Заведоха Исуса" - стар правопис

  НБ, 8-та серия, "Заведоха Исуса", стар правопис

  Заведоха Исуса

  Неделни Беседи - 8-та серия

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  1. Заведоха Исуса – 15.11.1925 г.

  2. Тридесет и осем години - 22.11.1925 г.

  3. Той знаеше -29.11.1925 г.

  4. Видя го Исус - 06.12.1925 г.

  5. Откъде ида - 13.12.1925 г.

  6. Добрата земя - 20.12.1925 г.

  7. Показа им ръцете си - 27.12.1925 г.

  8. До скончанието на века - 03.01.1926 г.

  9. Давам власт - 10.01.1926 г.

  10. Благ - 17.01.1926 г.

  11. Мария избра - 24.01.1926 г.

  12. Свидетелството Негово - 31.01.1926 г.

  13. Познат от Него - 07.02.1926 г.

  14. Позвах Сина Си - 14.02.1926 г.

  15. Бъдете съвършени - 21.02.1926 г.

  16. Приех от Отца Си - 28.02.1926 г.

  17. Домовит човек - 07.03.1926 г.

  18. Саваат-Амон-Ра - 14.03.1926 г.

  19. Закон на съпоставяне - 21.03.1926 г.

  20. Петте разумни - 28.03.1926 г.

  21. Дава плод - 04.04.1926 г.

  22. И земята ще се изпълни със знание - 11.04.1926 г.

  23. Зазоряване - 25.04.1926 г.

  24. Сам изтъпках жлеба - 18.04.1926 г.

  25. Избавената душа - 02.05.1926 г.

  26. Ще бъде жив - 09.05.1926 г.

  27. Ще ми изявиш - 16.05.1926 г.

  28. Скритото имане - 23.05.1926 г.

  29. Което дава живот - 30.05.1926 г.

  30. Ще се наситят - 06.06.1926 г.

  31. Стана плът - 13.06.1926 г.

  32. В малкото - 20.06.1926 г.

  33. Своите си - 27.06.1926 г.

  34. Запалената свещ - 04.07.1926 г.

  35. За слава Божия - 11.07.1926 г.

  "Заведоха Исуса", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. на Печатница "Малджиев", 1926 - 1927 г., Русе,
  източник - ПорталУики


  163 downloads

  0 comments

  Updated

 8. НБ, 7-ма серия, "Настанало е царството Божие" - стар правопис

  НБ, 7-ма серия, "Настанало е царството Божие" - стар правопис

  Настанало е царството Божие

  Неделни Беседи - Сила и Живот 5-та серия

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  1. Настанало е царството Божие – 19.10.1924 г.

  2. Раздай всичко - 26.10.1924 г.

  3. Родените - 02.11.1924 г.

  4. Блажен този раб - 09.11.1924 г.

  5. Градовете Содомски и Гоморски - 16.11.1924 г.

  6. Да угоди на народа - 23.11.1924 г.

  7. Който се учи - 30.11.1924 г.

  8. Ти си - 07.12.1924 г.

  9. Да го посрещнат - 14.12.1924 г.

  10. Миротворци - 21.12.1924 г.

  11. Които гладуват - 28.12.1924 г.

  12. Моята заповед - 04.01.1925 г.

  13. Тесния път - 11.01.1925 г.

  14. Замъждяло светило - 18.01.1925 г.

  15. Който иска славата - 25.01.1925 г.

  16. Аз те познах - 01.02.1925 г.

  17. Видяхме звездата - 07.02.1925 г.

  18. Последното място - 15.02.1925 г.

  19. И пишеше на земята - 22.02.1925 г.

  20. Сега скръб имате - 01.03.1925 г.

  21. Моето царство - 08.03.1925 г.

  22. Той заповядва на Слънцето - 15.03.1925 г.

  23. Да не се смущава сърцето ви - 22.03.1925 г.

  24. В който град влизате - 29.03.1925 г.

  25. Ръката съблазнява - 05.04.1925 г.

  26. С Дух и огън - 12.04.1925 г.

  27. Истинната лъжа - 14.06.1925 г.

  28. И оздравя дъщеря й - 21.06.1925 г.

  29. Плодът на дървото - 28.06.1925 г.

  30. И обхождаше Исус всичката Галилея - 05.07.1925 г.

  31. Което вие виждате - 19.07.1925 г.

  32. Дава живот – Скръбта и радостта - 25.07.1925 г.

  33. Великият закон - 10.11.1925 г.

  "Настанало е царството Божие", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. на печатница "Малджиев", 1925 г., Русе
  източник - Издателство Бяло Братство


  158 downloads

  0 comments

  Updated

 9. НБ, 9-та серия, т.I, "Затова се родих" - стар правопис

  НБ, 9-та серия, т.I, "Затова се родих", стар правопис

  Затова се родих

  Неделни Беседи - 9-та серия, т.I

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  1. Затова се родих – 10.10.1926 г.

  2. Раздай го на сиромаха - 17.10.1926 г.

  3. Ако говоря - 24.10.1926 г.

  4. Неговата заповед - 31.10.1926 г.

  5. Мойсей и Христос - 07.11.1926 г.

  6. Няма пророк - 14.11.1926 г.

  7. Как ти се отвориха очите - 21.11.1926 г.

  8. Не го приеха - 28.11.1926 г.

  9. Умовете им - 05.12.1926 г.

  10. Глас в пустиня - 12.12.1926 г.

  11. Те свидетелствуват - 19.12.1926 г.

  12. Тази притча - 26.12.1926 г.

  "Затова се родих", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. 1929 г., София,
  източник - Издателство Бяло Братство

  148 downloads

  0 comments

  Updated

 10. НБ, 9-та серия, т.II, "Влизане" - стар правопис

  НБ, 9-та серия, т.II, "Влизане", стар правопис

  Влизане

  Неделни Беседи - 9-та серия, т.II

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  1. Влизане – 02.01.1927 г.

  2. Сам с ума си - 09.01.1927 г.

  3. Едно стадо - 23.01.1927 г.

  4. Дело свършено - 30.01.1927 г.

  5. За тяхното неверство - 06.02.1927 г.

  6. Новата земя - 13.02.1927 г.

  "Влизане", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. 1930 г., София,
  източник - Издателство Бяло Братство


  137 downloads

  0 comments

  Updated

 11. НБ, 9-та серия, т.III, "Праведният" - стар правопис

  НБ,9-та серия, т.III, "Праведният", стар правопис

  Праведният

  Неделни Беседи - 9-та серия, т.III

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  1. Праведният – 20.02.1927 г.

  2. Слънцето ще зайде - 27.02.1927 г.

  3. Иди повикай мъжа си! - 06.03.1927 г.

  4. Няма тайно - 17.03.1927 г.

  5. Кротките - 20.03.1927 г.

  6. Лозените пръчки - 27.03.1927 г.

  "Праведния", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. 1930 г., София,
  източник - Издателство Бяло Братство

  152 downloads

  0 comments

  Updated

 12. НБ, 9-та серия, т.IV, "Вехтото премина" - стар правопис

  НБ, 9-та серия, т.IV, "Вехтото премина", стар правопис

  Вехтото премина

  Неделни Беседи - 9-та серия, т.IV

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  1. Вехтото премина - 03.04.1927 г.

  2. Двама синове - 10.04.1927 г.

  3. Раб и син - 17.04.1927 г.

  4. Изостаналите укрухи - 24.04.1927 г.

  5. Сто пенязи - 08.05.1927 г.

  6. Ще ви се даде - 15.05.1927 г.

  7. Що искате - 22.05.1927 г.

  8. Благо и леко - 29.05.1927 г.

  9. Две думи - 05.06.1927 г.

  10. Дойде на себе си - 12.06.1927 г.

  11. Ще оздравее - 19.06.1927 г.

  "Вехтото премина", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. 1931 г., София,
  източник - Издателство Бяло Братство


  173 downloads

  0 comments

  Updated

 13. НБ, 10-та серия, т.I, "Мнозина казваха" - стар правопис

  НБ,10-та серия, т.I, "Мнозина казваха", стар правопис

  Мнозина казваха

  Неделни Беседи - 10-та серия, т.I

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  1. Мнозина казваха – 04.09.1927 г.

  2. Денят Господен - 11.09.1927 г.

  3. Зарадваха се учениците - 18.09.1927 г.

  4. Оскърбени - 26.09.1927 г.

  5. Мек ответ - 09.10.1927 г.

  6. Призови Симона! - 16.10.1927 г.

  7. По-долен от ангелите - 23.10.1927 г.

  8. Посред тях - 30.10.1927 г.

  9. И рече Бог - 06.11.1927 г.

  10. Така е писано - 13.11.1927 г.


  "Мнозина казваха", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. Печатница „Гутенберг“, Казанлък, София, 1933 г.

  източник - Издателство Бяло Братство


  98 downloads

  0 comments

  Updated

 14. НБ, 10-та серия, т.II, "Ни мъж, ни жена" - стар правопис

  НБ,10-та серия, т.II, "Ни мъж, ни жена", стар правопис

  Ни мъж, ни жена

  Неделни Беседи - 10-та серия, т.II

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  1. Ни мъж, ни жена – 20.11.1927 г.

  2. Ще оздравее момчето ми – 27.11.1927 г.

  3. Седем кошници – 04.12.1927 г.

  4. За приятелите си – 11.12.1927 г.

  5. Твърдата храна – 19.12.1927 г.

  6. Идат дни – 25.12.1927 г.

  7. В образ Божи – 01.01.1928 г.

  8. Жлебът – 08.01.1928 г.

  9. Заветът – 15.01.1928 г.

  10. Никодим – 22.01.1928 г.

  "Ни мъж, ни жена", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. Печатница „Гутенберг“, Казанлък, София, 1933 г.
  източник - Издателство Бяло Братство


  163 downloads

  0 comments

  Updated

 15. НБ, 10-та серия, т.III, "Синове на възкресението" - стар правопис

  НБ,10-та серия, т.III, "Синове на възкресението", стар правопис

  Синове на възкресението

  Неделни Беседи - 10-та серия, т.III

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  1. Синове на възкресението – 29.01.1928 г.

  2. Дерзай дъще – 05.02.1928 г.

  3. До край – 12.02.1928 г.

  4. Дванадесетте племена – 26.02.1928 г.

  5. Изново – 04.03.1928 г.

  6. Баща си и майка си – 11.03.1928 г.

  7. Помаза ме – 18.03.1928 г.

  8. Остани с нас! – 25.03.1928 г.

  9. Славата човешка – 01.04.1928 г.

  10. Ще хвърля мрежата – 09.04.1928 г.

  11. По-драгоценен – 15.04.1928 г.

  "Синове на възкресението", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. Печатница „Гутенберг“, Казанлък, София, 1934 г.
  източник - Издателство Бяло Братство


  113 downloads

  0 comments

  Updated

 16. НБ, 11-та серия, "За съдба дойдох" - стар правопис

  НБ,11-та серия, "За съдба дойдох", стар правопис

  За съдба дойдох

  Неделни Беседи - 11-та серия,

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  1. За съдба дойдох – 22.04.1928 г.

  2. Който се отмята– 29.04.1928 г.

  3. Глас от града – 06.05.1928 г.

  4. Работник и неговата прехрана – 13.05.1928 г.

  5. Той дойде при Пилата – 20.05.1928 г.

  6. Бог е Дух – 27.05.1928 г.

  7. Вечно веселие – 03.06.1928 г.

  8. Кога ражда – 10.06.1928 г.

  "За съдба дойдох", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. София, 1928 г.
  източник - Издателство Бяло Братство


  166 downloads

  0 comments

  Updated

 17. НБ, 12-та серия, т.I, "Учителю благи!" - стар правопис

  НБ,12-та серия, т.I, "Учителю благи!", стар правопис

  Учителю благи!

  Неделни Беседи - 12-та серия, т.I

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  1. Учителю благи! – 03.02.1929 г.

  2. На Бога Живаго! – 10.02.1929 г.

  3. На този камък – 17.02.1929 г.

  4. Променява времената – 24.02.1929 г.

  5. Даде плод – 03.03.1929 г.

  6. Лазаре излез вън – 10.03.1929 г.

  "Учителю благи!", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. Печатница „Братя Миладинови“ София, 1934 г.
  източник - Издателство Бяло Братство


  135 downloads

  0 comments

  Updated

 18. НБ, 12-та серия, т.II, "Който има невеста" - стар правопис

  НБ,12-та серия, т.II, "Който има невеста", стар правопис

  Който има невеста

  Неделни Беседи - 12-та серия, т.II

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  1. Който има невеста – 17.03.1929 г.

  2. Сам Отец – 24.03.1929 г.

  3. Вързано и развързано – 31.03.1929 г.

  4. Той е реченият – 07.04.1929 г.

  5. И огорчи се в сърцето – 14.04.1929 г.

  6. Наклали огън – 21.04.1929 г.

  7. Момчето ми – 28.04.1929 г.

  8. Ела след мен – 05.05.1929 г.

  9. Ще ти въздаде – 12.05.1929 г.

  "Който има невеста", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. София, 1935 г.
  източник - Издателство Бяло Братство


  145 downloads

  0 comments

  Updated

 19. НБ, 12-та серия, т.III, "Голямото благo" - стар правопис

  НБ,12-та серия, т.III, "Голямото благo", стар правопис

  Голямото благo

  Неделни Беседи - 12-та серия, т.III

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  1. Голямото благо - 19.05.1929 г.

  2. Другата съдба - 26.05.1929 г.

  3. Огън да запаля - 02.06.1929 г.

  4. Достоен - 09.06.1929 г.

  5. Да изпълня - 16.06.1929 г.

  6. Разумните кротки - 23.06.1929 г.

  7. Илия вече дойде - 21.07.1929 г.

  8. Ще трябва да речете - 28.07.1929 г.

  9. Който слуша моите думи - 04.08.1929 г.

  10. Моите овце слушат моя глас - 11.08.1929 г.

  "Голямото благo", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. София, 1936 г.
  източник: Издателство Бяло Братство


  168 downloads

  0 comments

  Updated

 20. НБ, "Все що е писано", 1917 г. - стар правопис

  НБ,"Все що е писано", 1917 г., стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето:

  1. Все що е писано, 28 януари 1917 г. София.

  2. Всичко ми е предадено, 18 февруари 1917 г. София.

  3. Спасението, 25 февруари 1917 г. София.

  4. Яков и Исав, 8 април 1917 г. София.

  5. Радвайте се, 15 април 1917 г. – Великден, София.

  6. Божията воля, 22 април 1917 г. София.

  7. Чистосърдечните, 29 април 1917 г. София.

  8. Вземане и даване, 6 май 1917 г. София.

  9. Бог е съчетал, 13 май 1917 г. София.

  10. Доброто съкровище, 20 май 1917 г. София.

  11. Пребъдете, 27 май 1917 г. София.

  12. Бог е Дух, 3 юни 1917 г. София.

  "Все що е писано", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. София, 1942 г.

  299 downloads

  0 comments

  Updated

 21. НБ, 13-та серия, т.II, "Да ви даде", 1929-39 г. - стар правопис

  НБ,13-та серия, т.II, "Да ви даде", 1929 - 30 г. стар правопис

  Да ви даде

  Неделни Беседи - 13-та серия, т.II

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  1. Да ви даде, 15 декември 1929 г. София – Изгрев.

  2. Имам власт , 22 декември 1929 г. София – Изгрев.

  3. Аз живея, и вие ще живеете , 29 декември 1929 г. София – Изгрев.

  4. От сърцето, 5 януари 1930 г. София – Изгрев.

  5. Да се радват наедно, 12 януари 1930 г. София – Изгрев.

  6. Две лепти, 19 януари 1930 г. София – Изгрев.

  7. Богове сте , 26 януари 1930 г. София – Изгрев.

  8. Аз съм, 2 февруари 1930 г. София – Изгрев.

  9. Побеждавайте злото, 9 февруари 1930 г. София – Изгрев.

  10. Изпитай и виж, 16 февруари 1930 г. София – Изгрев.

  "Да ви даде", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. София, 1938 г.
  източник: Издателство Бяло Братство

  119 downloads

  0 comments

  Submitted

 22. НБ, "Дали може", 1917 г. - 1918 г. - стар правопис

  НБ,"Дали може", 1917 г. - 1918 г., стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето:

  1. Дали може, 10 юни 1917 г. София.

  2. Доведете го, 30 юни 1918 г. София.

  3. Трите положения, 7 юли 1918 г.

  4. В истия час, 14 юли 1918 г.

  5. Радостни и търпеливи, 21 юли 1918 г.

  6. Заведеевата майка, 23 юли 1918 г.

  7. Събличане и обличане, 28 юли 1918 г.

  8. Доброто вино, 4 август 1918 г.

  9. Две жени, 11 август 1918 г.

  10. Погледна Петра, 18 август 1918 г.

  11. Скритият квас, 25 август 1918 г.

  12. В къщи, 1 септември 1918 г.

  13. Да Го посрещнат, 8 септември 1918 г.

  14. Не може да се укрие, 15 септември 1918 г.

  15. Двамата братя, 22 септември 1918 г
  .
  16. В мое име, 29 септември 1918 г.

  17. Да се роди, 6 октомври 1918 г.

  18. Двата полюса, 13 октомври 1918 г.

  19. Дух Господен, 20 октомври 1918 г.

  20. Двете заповеди, 27 октомври 1918 г.

  21. Призваните, 3 ноември 1918 г.

  22. Да наеме работници, 10 ноември 1918 г.

  23. Като чуха, 17 ноември 1918 г.

  24. Изобилният живот, 1 декември 1918 г.

  25.Лемуил - Малък разбор, 5 декември 1918 г.

  26. И рече баща му, 15 декември 1918 г.

  27. Неизвестното, 29 декември 1918 г.

  "Дали може", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. София, 1942 г.

  163 downloads

  0 comments

  Updated

 23. НБ, 13-та серия, т.IV, "Условия за растене", 1930 г.

  НБ, 13-та серия, т.IV, "Условия за растене", 1930 г.

  Условия за растене

  Неделни Беседи - 13-та серия, т.IV

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  1. Условия за растене , 31 август 1930 г. София – Изгрев.

  2. Имам ястие, 7 септември 1930 г. София – Изгрев.

  3. Просете, търсете и хлопайте, 14 септември 1930 г. София – Изгрев.

  4. От Египет, 21 септември 1930 г. София – Изгрев.

  5. Не могат да приемат, 28 септември 1930 г. София – Изгрев.

  6. Иде Исус, 5 октомври 1930 г. София – Изгрев.

  7. Разумното Слово, 12 октомври 1930 г. София – Изгрев.

  8. Отец люби Сина, 19 октомври 1930 г. София – Изгрев.

  9. Живият хляб, 26 октомври 1930 г. София – Изгрев.

  10. Да се благовествува, 2 ноември 1930 г. София — Изгрев.

  11. Него видя Исус, 9 ноември 1930 г. София — Изгрев.

  12. Ще ме видите, 16 ноември 1930 г. София — Изгрев.

  13. Двама или трима, 23 ноември 1930 г. София — Изгрев.

  14. Дигнете камъка, 30 ноември 1930 г. София — Изгрев.

  "Условия за растене", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. София, 1949 г.
  източник: Издателство Бяло Братство

  124 downloads

  0 comments

  Updated

 24. НБ, "Великите условия на живота ", 1919 г. - стар правопис

  НБ,"Великите условия на живота", 1919 г., стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето:

  1. Великите условия на живота, 12 януари 1919 г. София.

  2. Голямата вяра, 19 януари 1919 г. София.

  3. Лозата и пръчките, 26 януари 1919 г. София.

  4. Като себе си, 2 февруари 1919 г. София.

  5. Противоречие в съзвучието, 9 февруари 1919 г. София.

  6. Ако не бях дошъл, 2 март 1919 г. София.

  7. Моето иго, 9 март 1919 г. София.

  8. Детето растеше, 30 март 1919 г. София.

  9. И отиде, та се пристави, 30 ноември 1919 г. София.

  "Великите условия на живота", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. София, 1944 г.

  157 downloads

  0 comments

  Updated

 25. НБ, 13-та серия, т.I, "Крадецът и пастирят", 1929 г.- стар правопис

  НБ,13-та серия, т.I, "Крадецът и пастирят", стар правопис

  Крадецът и пастирят

  Неделни Беседи - 13-та серия, т.I

  стар правопис

  Учителя Петър Дънов

  Съдържание на неделните беседи от томчето

  1. Крадецът и пастирят, 1 септември 1929 г. София – Изгрев.

  2. Стотникът, 8 септември 1929 г. София – Изгрев.

  3. Обикновените и необикновените процеси, 15 септември 1929 г. София –Изгрев.

  4. Духовното в човека, 22 септември 1929 г. София – Изгрев.

  5. Дух Господен, 29 септември 1929 г. София – Изгрев.

  6. Забранихме му, 6 октомври 1929 г., София – Изгрев.

  7. Вечно благовестие, 13 октомври 1929 г. София – Изгрев.

  8. От всичките най-много, 20 октомври 1929 г. София – Изгрев.

  9. Блажени са очите и ушите, 27 октомври 1929 г. София – Изгрев.

  10. Чуха, че иде Исус, 3 ноември 1929 г. София – Изгрев.

  11. Сторете да насадят, 10 ноември 1929 г. София – Изгрев.

  12. Сам се опасваше, 17 ноември 1929 г. София – Изгрев.

  13. Влязоха в ладията, 24 ноември 1929 г. София – Изгрев.

  14. Пасха Господня, 1 декември 1929 г. София – Изгрев.

  15. Да ида да го събудя, 8 декември 1929 г. София – Изгрев.

  "Крадецът и пастирят", беседи държани от П.Дънов
  (по стенографски записки)
  изд. София, 1938 г.
  източник: Издателство Бяло Братство

  132 downloads

  0 comments

  Updated


×
×
 • Create New...