Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Други

8 files

 1. "Слънчеви лъчи - музика, движения и говор от Учителя". София, 1942.

  "Слънчеви лъчи - музика, движения и говор от Учителя". София, 1942. , стар правопис

  автори: Милка Периклиева, Боян Боев

  по текст от Учителя Петър Дънов

  Слънчевите лъчи в началото на пролетта са предвестници на Божествените блага, които те носят за всички същества.

  Книгата съдържа принципи, музика с текст и описание на движенията на упражнението "Слънчеви лъчи".

  Съдържание

  1. Музика

  2. Принципи

  3. Описание

  "Слънчеви лъчи "
  изд. София, 1942 г.
  източник - Приятели на доброто


  235 downloads

  0 comments

  Updated

 2. "Музика и текст на Евера" - 1941 г.

  "Музика и текст на Евера" - 1941 г. , стар правопис

  автори: Милка Периклиева, Боян Боев

  по текст от Учителя Петър Дънов

  От книгата "Паневритмия,Песни на хармоничните движения." София, 1941 г.

  Музика и текст на Евера.

  Публикува се допълнително, като корекция. Тук знакът за повторение на третия ред съответства на оригиналното издание. В по-горния вариант е бил преместен на ръка в началото на петолинието от собственика на книгата, използвана за сканиране.

  "Музика и текст на Евера"
  изд. София, 1941 г.
  източник - Приятели на доброто


  155 downloads

  0 comments

  Updated

 3. "Паневритмия - музика", София, 1941 г.

  "Паневритмия, Песни на хармоничните движения." София, 1941. , стар правопис

  автори: Милка Периклиева, Боян Боев

  по текст от Учителя Петър Дънов

  Музика и текст на песните:

  1. Пробуждане
  2. Примирение
  3. Даване
  4. Възлизане
  5. Дигане
  6. Отваряне
  7. Освобождение
  8. Пляскане
  9. Чистене
  10. Летене
  11. Евера
  12. Скачане
  13. Тъкане
  14. Мисли
  15. Аум
  16. Изгрява слънцето
  17. Квадрат
  18. Красота
  19. Подвижност
  20. Побеждаване
  21. Радостта на земята
  22. Запознаване
  23. Хубав ден
  24. Колко сме доволни!
  25. Стъпка по стъпка
  26. На ранина
  27. Дишане
  28. Промисъл
  Пентаграм

  "Паневритмия - музика "
  изд. София, 1941 г.
  източник - Приятели на доброто


  232 downloads

  0 comments

  Updated

 4. "Паневритмия - движения", София, 1941 г.

  "Паневритмия, Песни на хармоничните движения.
  Основи на Паневритмията". София, 1942. , стар правопис

  автори: Милка Периклиева, Боян Боев

  по текст от Учителя Петър Дънов

  Паневритмията е наука за приемане разумните движения на природата. При Паневритмията човек посреща и възприема Божественното и мощното, което гради Вселената и отива да работи за великата идея на Живота.

  Съдържание

  1. Увод

  2. Учителя – Основи на Паневритмията

  "Паневритмия, Песни на хармоничните движения."
  изд. София, 1941 г.
  източник - Приятели на доброто


  199 downloads

  0 comments

  Updated

 5. "Паневритмия - принципи", София, 1938.

  ""Паневритмия",
  Съдържа принципи на паневритмията, описание на движенията и музика за две цигулки.

  Принципи на Паневритмията". София, 1942. , стар правопис

  автори: Милка Периклиева, Боян Боев

  по текст от Учителя Петър Дънов

  Паневритмията е хармоничното творческо изявление на Божественото Начало във вселената.

  Паневритмията внася живот, сила, радост и красота в човешката душа.


  Според наличната до момента информация, описанието на движенията в изданието “Паневритмия” от 1938 г. е възложено от Учителя на Милка Периклиева и направено от нея, а останалият текст е написан от Боян Боев по идеи, дадени от Учителя. За съставител на нотния текст различни източници посочват Кирил Икономов.
  Музиката и движенията на паневритмията са дадени от Учителя. Текстът на упражненията "Мисли", "Изгрява слънцето", "Аум", "Промисъл" са също от него. За автор на текста на "Слънчеви лъчи" се смята Весела Несторова, а на останалите упражнения - Олга Славчева.

  На стр. 30 в изданието от 1938 г., както и на последната страница в изданието "Слънчеви лъчи", от 1942 г. се съдържа следната забележка:

  “Описанието на тия упражнения не е достатъчно, за да даде пълна идея за движенията при тях, тъй като те са по естество непрекъснати и плавни. Ето защо, желателно е, оня, който ще прави упражненията, преди всичко да ги види и направи, след което настоящият текст ще му служи за припомняне.”

  По-късно, съвременници на школата съставят нови, по-подробни описания на движенията, в които включват и фигури, като се стремят да попълнят липсващите детайли и премахнат нееднозначността и евентуалните неточности от първото издание. В някои от тези издания е направена дори корекция на някои от движенията и на музиката. Едни от тези описания са съставени и отпечатани в чужбина, а други са направени в България и поради различни причини не са били издадени официално, а са достигнали до нас написани на пишеща машина.

  Трябва да се отбележи, че описанията на някои упражнения се различават от тези в първото издание от 1938 г. не само в детайли, а някъде и по същество. Причините за съществените различия се нуждаят от внимателно проучване с оглед научно обоснован избор на един или друг вариант. Именно за това търсещият читател би следвало да се запознае с всички налични издания в тази област.

  Изданието “Слънчеви лъчи” е единственото, описващо движенията, музиката и смисъла на този дял от Паневритмията. Във всички по-късни издания по въпроса то е било преписвано без съществена промяна.

  ЗА БОГА ТАКА СЕ РАБОТИ

  Разказ от Милка Периклиева за създаването на книгата "Паневритмия", 1938 г.

  Една сутрин, когато музиката на Паневритмията вече се чуваше, подтичвах закъсняла по шосето към Изгрева. Минавайки покрай салона, съзрях Учителя, който този път не играеше, а стоеше пред приемната и отдалеч наблюдаваше играещите. Поздравих Го и за момент спрях. Бях малко смутена, че съм закъсняла.

  - Харесват ли ти упражненията? – запита ме Той.

  - Много са хубави, Учителю. Защо не ги опишете, за да могат да се разпространяват повече? – отговорих аз.

  - Ти можеш ли да ги опишеш?
  Като че ли очаквах този въпрос.

  - Ще се опитам.

  В мълчание разменихме някакви мисли. Почувствах се с крила. Погледнах Учителя, който продължаваше да наблюдава играещите. В тези няколко минути имах чувството, че е било определено от Някого, да мина покрай Учителя в този час и да получа тази задача.

  Без да споделям с никого, се залових за работа. Всеки ден записвах движенията на едно-две упражнения. Когато бях готова с всички упражнения, занесох ръкописа на Учителя и му го прочетох. По израза на лицето му разбрах, че е доволен.

  - Иди при брат Боев, проверете ги и нека ги напише на машина, - каза ми накрая Той.

  Изпълних казаното. Заедно с брат Боев изгладихме текста и написан на машина, аз го предадох на Учителя.

  Изминаха се месеци, година, две. Една вечер, когато минавах край салона, светна лампата пред приемната. Учителят изпращаше гости от града. Както всякога, заобиколихме Го. Този път Той държеше в ръка книга със синя корица, голям формат.

  Погледна ме, подаде ми книгата и каза:

  - За Бога така се работи! – наблягайки на думата “така”. От всеки звук на тази дума, като че ли излизаше светлина.

  Приех подаръка, благодарих и несъзнателно повторих в себе си думите Му, а душата ми беше пълна с радост...

  След този случай ясно почувствах, че ми се даде някакво благословение и успех в работата и мълком, без думи, разбрах един закон: “За Бога даром се работи и даром се получава.”

  "Паневритмия - принципи"
  изд. София, 1938 г.
  източник - Приятели на доброто


  177 downloads

  0 comments

  Updated

 6. "Паневритмия - Музика (за две цигулки).", София, 1938.

  "Паневритмия",
  Съдържа принципи на паневритмията, описание на движенията и музика за две цигулки.

  Музика (за две цигулки)". София, 1942. , стар правопис

  автори: Милка Периклиева, Боян Боев

  по текст от Учителя Петър Дънов

  Паневритмията е хармоничното творческо изявление на Божественото Начало във вселената.

  Паневритмията внася живот, сила, радост и красота в човешката душа.


  Според наличната до момента информация, описанието на движенията в изданието “Паневритмия” от 1938 г. е възложено от Учителя на Милка Периклиева и направено от нея, а останалият текст е написан от Боян Боев по идеи, дадени от Учителя. За съставител на нотния текст различни източници посочват Кирил Икономов.
  Музиката и движенията на паневритмията са дадени от Учителя. Текстът на упражненията "Мисли", "Изгрява слънцето", "Аум", "Промисъл" са също от него. За автор на текста на "Слънчеви лъчи" се смята Весела Несторова, а на останалите упражнения - Олга Славчева.

  На стр. 30 в изданието от 1938 г., както и на последната страница в изданието "Слънчеви лъчи", от 1942 г. се съдържа следната забележка:

  “Описанието на тия упражнения не е достатъчно, за да даде пълна идея за движенията при тях, тъй като те са по естество непрекъснати и плавни. Ето защо, желателно е, оня, който ще прави упражненията, преди всичко да ги види и направи, след което настоящият текст ще му служи за припомняне.”

  По-късно, съвременници на школата съставят нови, по-подробни описания на движенията, в които включват и фигури, като се стремят да попълнят липсващите детайли и премахнат нееднозначността и евентуалните неточности от първото издание. В някои от тези издания е направена дори корекция на някои от движенията и на музиката. Едни от тези описания са съставени и отпечатани в чужбина, а други са направени в България и поради различни причини не са били издадени официално, а са достигнали до нас написани на пишеща машина.

  Трябва да се отбележи, че описанията на някои упражнения се различават от тези в първото издание от 1938 г. не само в детайли, а някъде и по същество. Причините за съществените различия се нуждаят от внимателно проучване с оглед научно обоснован избор на един или друг вариант. Именно за това търсещият читател би следвало да се запознае с всички налични издания в тази област.

  Изданието “Слънчеви лъчи” е единственото, описващо движенията, музиката и смисъла на този дял от Паневритмията. Във всички по-късни издания по въпроса то е било преписвано без съществена промяна.

  ЗА БОГА ТАКА СЕ РАБОТИ

  Разказ от Милка Периклиева за създаването на книгата "Паневритмия", 1938 г.

  Една сутрин, когато музиката на Паневритмията вече се чуваше, подтичвах закъсняла по шосето към Изгрева. Минавайки покрай салона, съзрях Учителя, който този път не играеше, а стоеше пред приемната и отдалеч наблюдаваше играещите. Поздравих Го и за момент спрях. Бях малко смутена, че съм закъсняла.

  - Харесват ли ти упражненията? – запита ме Той.

  - Много са хубави, Учителю. Защо не ги опишете, за да могат да се разпространяват повече? – отговорих аз.

  - Ти можеш ли да ги опишеш?
  Като че ли очаквах този въпрос.

  - Ще се опитам.

  В мълчание разменихме някакви мисли. Почувствах се с крила. Погледнах Учителя, който продължаваше да наблюдава играещите. В тези няколко минути имах чувството, че е било определено от Някого, да мина покрай Учителя в този час и да получа тази задача.

  Без да споделям с никого, се залових за работа. Всеки ден записвах движенията на едно-две упражнения. Когато бях готова с всички упражнения, занесох ръкописа на Учителя и му го прочетох. По израза на лицето му разбрах, че е доволен.

  - Иди при брат Боев, проверете ги и нека ги напише на машина, - каза ми накрая Той.

  Изпълних казаното. Заедно с брат Боев изгладихме текста и написан на машина, аз го предадох на Учителя.

  Изминаха се месеци, година, две. Една вечер, когато минавах край салона, светна лампата пред приемната. Учителят изпращаше гости от града. Както всякога, заобиколихме Го. Този път Той държеше в ръка книга със синя корица, голям формат.

  Погледна ме, подаде ми книгата и каза:

  - За Бога така се работи! – наблягайки на думата “така”. От всеки звук на тази дума, като че ли излизаше светлина.

  Приех подаръка, благодарих и несъзнателно повторих в себе си думите Му, а душата ми беше пълна с радост...

  След този случай ясно почувствах, че ми се даде някакво благословение и успех в работата и мълком, без думи, разбрах един закон: “За Бога даром се работи и даром се получава.”

  "Паневритмия - Музика (за две цигулки)"
  изд. София, 1938 г.
  източник - Приятели на доброто


  195 downloads

  0 comments

  Updated

 7. "Паневритмия - движения", София, 1938.

  "Паневритмия",
  Съдържа принципи на паневритмията, описание на движенията и музика за две цигулки.

  Движения". София, 1942. , стар правопис

  автори: Милка Периклиева, Боян Боев

  по текст от Учителя Петър Дънов

  Паневритмията е хармоничното творческо изявление на Божественото Начало във вселената.

  Паневритмията внася живот, сила, радост и красота в човешката душа.


  Според наличната до момента информация, описанието на движенията в изданието “Паневритмия” от 1938 г. е възложено от Учителя на Милка Периклиева и направено от нея, а останалият текст е написан от Боян Боев по идеи, дадени от Учителя. За съставител на нотния текст различни източници посочват Кирил Икономов.
  Музиката и движенията на паневритмията са дадени от Учителя. Текстът на упражненията "Мисли", "Изгрява слънцето", "Аум", "Промисъл" са също от него. За автор на текста на "Слънчеви лъчи" се смята Весела Несторова, а на останалите упражнения - Олга Славчева.

  На стр. 30 в изданието от 1938 г., както и на последната страница в изданието "Слънчеви лъчи", от 1942 г. се съдържа следната забележка:

  “Описанието на тия упражнения не е достатъчно, за да даде пълна идея за движенията при тях, тъй като те са по естество непрекъснати и плавни. Ето защо, желателно е, оня, който ще прави упражненията, преди всичко да ги види и направи, след което настоящият текст ще му служи за припомняне.”

  По-късно, съвременници на школата съставят нови, по-подробни описания на движенията, в които включват и фигури, като се стремят да попълнят липсващите детайли и премахнат нееднозначността и евентуалните неточности от първото издание. В някои от тези издания е направена дори корекция на някои от движенията и на музиката. Едни от тези описания са съставени и отпечатани в чужбина, а други са направени в България и поради различни причини не са били издадени официално, а са достигнали до нас написани на пишеща машина.

  Трябва да се отбележи, че описанията на някои упражнения се различават от тези в първото издание от 1938 г. не само в детайли, а някъде и по същество. Причините за съществените различия се нуждаят от внимателно проучване с оглед научно обоснован избор на един или друг вариант. Именно за това търсещият читател би следвало да се запознае с всички налични издания в тази област.

  Изданието “Слънчеви лъчи” е единственото, описващо движенията, музиката и смисъла на този дял от Паневритмията. Във всички по-късни издания по въпроса то е било преписвано без съществена промяна.

  ЗА БОГА ТАКА СЕ РАБОТИ

  Разказ от Милка Периклиева за създаването на книгата "Паневритмия", 1938 г.

  Една сутрин, когато музиката на Паневритмията вече се чуваше, подтичвах закъсняла по шосето към Изгрева. Минавайки покрай салона, съзрях Учителя, който този път не играеше, а стоеше пред приемната и отдалеч наблюдаваше играещите. Поздравих Го и за момент спрях. Бях малко смутена, че съм закъсняла.

  - Харесват ли ти упражненията? – запита ме Той.

  - Много са хубави, Учителю. Защо не ги опишете, за да могат да се разпространяват повече? – отговорих аз.

  - Ти можеш ли да ги опишеш?
  Като че ли очаквах този въпрос.

  - Ще се опитам.

  В мълчание разменихме някакви мисли. Почувствах се с крила. Погледнах Учителя, който продължаваше да наблюдава играещите. В тези няколко минути имах чувството, че е било определено от Някого, да мина покрай Учителя в този час и да получа тази задача.

  Без да споделям с никого, се залових за работа. Всеки ден записвах движенията на едно-две упражнения. Когато бях готова с всички упражнения, занесох ръкописа на Учителя и му го прочетох. По израза на лицето му разбрах, че е доволен.

  - Иди при брат Боев, проверете ги и нека ги напише на машина, - каза ми накрая Той.

  Изпълних казаното. Заедно с брат Боев изгладихме текста и написан на машина, аз го предадох на Учителя.

  Изминаха се месеци, година, две. Една вечер, когато минавах край салона, светна лампата пред приемната. Учителят изпращаше гости от града. Както всякога, заобиколихме Го. Този път Той държеше в ръка книга със синя корица, голям формат.

  Погледна ме, подаде ми книгата и каза:

  - За Бога така се работи! – наблягайки на думата “така”. От всеки звук на тази дума, като че ли излизаше светлина.

  Приех подаръка, благодарих и несъзнателно повторих в себе си думите Му, а душата ми беше пълна с радост...

  След този случай ясно почувствах, че ми се даде някакво благословение и успех в работата и мълком, без думи, разбрах един закон: “За Бога даром се работи и даром се получава.”

  "Паневритмия - движения"
  изд. София, 1938 г.
  източник - Приятели на доброто

  232 downloads

  0 comments

  Updated

 8. "Паневритмия", Асинета, София, 1935.

  "Паневритмия", Асинета" - София 1935 г. , стар правопис
  автори: Беинса Дуно и Асинета (Олга Славчева)
  Съдържа първоначален вариант на текстовете на паневритмията и текстове на още четири други песни.
   
  1. Първият ден на пролетта
  2. Красивият ден (Сан-Зи)
  3. Евера
  4. Скачане
  5. Тъкане
  6. Мисли
  7. Аум
  8. Изгрява слънцето
  9. Квадрат
  10. Маджесто-елеганто и вивендо
  11. Побеждаване
  12. Радостта на Земята
  13. Балети
  14. Изгрев (Пентаграм)
   
  15. ПЕСНИ
  - Химн на Великата Душа
  - Бершид-Ба
  - Пролетта пристига
  - Песен на малката буболечка
  "Паневритмия"
  изд. Асинета, София, 1935 г.
  източник - Приятели на доброто
  Текстовете на песните на паневритмията в това издание не са окончателните. По-късно им е направена значителна редакция. Окончателните текстове са публикувани за първи път в книгата "Паневритмия" от 1941 година с автор Беинса Дуно.
   

  313 downloads

  1 comment

  Updated


×
×
 • Create New...