Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисли от Учителя за вегетарианството


Recommended Posts

Божественото е плодната храна, а след това растителната. Аз отивам по-нататък: цялото човечество в своето развитие, всички ще дойдат да станат вегетарианци. Месоядството е една временна фаза... Вегетарианството е естественото положение. Земята ще стане пълна с плодни дръвчета! Щом се подобрят климатичните условия, ще има възможност навсякъде за вегетарианство.

Един разговор с Петър Дънов - Учителя

При сегашните условия на живота за предпочитане е човек да бъде вегетарианец. Месната храна внася в организма на човека отрицателни елементи, с които той мъчно се справя. Те се отразяват вредно върху физическия и психическия му живот. За низшите животни местната храна е необходима, но за един по - висок живот, какъвто е човешкият, месната храна е вредна. Тя спъва човека в процеса на неговата еволюция. С каквато храна се храни човек, такива елементи внася в кръвта си. Нечисто е месото на сегашните млекопитаещи, с които човек се храни. Като знае това, той трябва да пази чистотата на своята кръв, защото от нея зависи здравето, от нея зависи и психическото му състояние.... При това, колкото по-високо стои човек в развитието си, толкова по-чиста храна трябва да употребява.

Четерите полета

ако си вегетарианец и носиш кожени обувки, това е престъпление. Природата има един строг, неизменен морал, който се прилага еднакво към всички хора. Дали съзнаваш, кое е морално, или не, не е важно. Един ден говедата ще те държат отговорен за кожата, от която си носил обувки. Че си купил готови обувки, няма да те оправдаят. Щом носиш обувки от кожата на говедата, ти взимаш участие в престъпленията на онези, които са ги клали. Вдълбочи се в себе си и се запитай: От крадена кожа ли са обувките ти, или не. Ако са от крадена кожа и без пари да ти ги дават, не ги взимай.

Живот и благо

Някой пита, трябва ли да яде месо, или не трябва? Вие как ще отговорите на тоя въпрос? Месоядците ще отговорят по един начин, а вегетарианците – по друг. Как се оправдава месоядецът? Позволява ли конституцията да се яде месо? Старата конституция позволяваше, но новата не позволява. Трябва да знаете естествените закони на живота и природата и по тях да се ръководите.

Еднакви отношения

растителната храна, в сравнение с месната, е по-здравословна. Месната храна образува повече отрови в организма, отколкото растителната.

Ще се похваля

Когато придобие Божествения живот, човек ще употребява естествена, чиста храна. Днес хората страдат физически и душевно, по причина на неправилно хранене. Те не знаят, каква храна да употребяват. Ако искате стомахът ви да бъде в изправност, употребявайте само по едно ядене на ден и никога не преяждайте. При това, за предпочитане е вегетарианската храна пред месната. От вегетарианската храна за предпочитане са плодовете.

Дух Господен

Приятно е да срещнете човек, носител на някаква нова идея: приятно е да срещнете човек, който носи идеята да намали страданията на животните, за което е станал вегетарианец; приятно е да срещнете човек, който помага на страдащите и бедните; приятно е да срещнете човек, който изучава болестите и начина, по който се лекуват, с единствената цел, да облекчава болките на хората; приятно е да срещнете свещеник, който се е предал в служене на Бога от любов, за да помага на хората, да ги извежда от кръстопътя, на който са попаднали, приятно е да срещнете човек с велика идея, с велико верую, с велика любов.

Аз и Отец едно сме

Link to comment
Share on other sites

Ако човек, след като яде месо, е здрав, нека яде. Ако човек, след като яде вегетарианска храна, се разболява, да яде месо. Нека плаща за бъдеще. Ако човек, след като яде вегетарианска храна, е здрав, нека яде. От хиляди години не само животните, но и хората ядяха. Едно време, като се биеха и убиваха, и враговете си изядаха. Колкото души убият, изядат ги. Ние сме се избавили от едно голямо зло в света – яденето на човешкото месо. Толкоз диференцирано е, че внася голяма зараза.

Аз искам да ви кажа причината, дето не трябва да ядем месо, в какво седи. До известно време, докато сме слизали за животни надолу, като сме яли месо, можем да поправим погрешките – те се ползуват, и ние. Понеже човечеството е подело по обратен път на животните – животните още слизат и има хиляди години да слизат, а ние възлизаме –, следователно месната храна служи като голяма спънка за подигането на човека. Месото е, което създава тия големи страдания, които хората имат. Те образуват едно вълнение в умствения свят, дето се образуват всичките болести. В тях се образува голяма омраза. Омразата е, която ражда най-силните отрови. Хора, които ядат месо, постоянно се заразяват.

Бъдещата раса трябва да се откаже съвсем от месото. Който не се откаже, ще остане назад. Който иска да влезе в Царството Божие, ще се откаже, защото Царството Божие не е ядене и пиене.

Всичко да бъде по свобода – онова, което умът схваща, онова, което сърцето схваща и онова, което волята схваща.

изт.Животът е по-драгоценен-НБ

Edited by Розалина
Link to comment
Share on other sites

"Бъдете благодарни на малкото, което ви се дава.

Никъде в Божествената книга не е писано, че човек трябва да се храни с кокошки, с агънца, с прасета.

В Божествената книга е писано, че човек може да яде от всички плодове, освен от плодовете на забраненото дърво.

Ще кажете, че ви е нужно масло да опържите картофи, да се пооблажите.

И това не е писано в Божествената книга. Защо да не ядете картофи, сварени във вода и осолени?

Днес много хора грешат по причина на яденето. За да задоволят изискванията на стомаха си,

те са готови на всичко. Те продават и веруюто си, и убежденията си, само да задоволят стомаха си.

Здравето и силата на организма не зависят от пищната храна.

Чистият и естествен живот освобождава човека от излишъците, а с това и от много мъчнотии.

Като говоря за естествената храна, аз нямам намерение да ви налагам моето разбиране за храненето,

но обръщам вниманието ви да употребявате такава храна, каквато обичате и която понася на организма ви.

Какъв смисъл има някой да стане вегетарианец и постоянно да поглежда към месото, да съжалява,

че се е отказал от него? За предпочитане е да си остане месоядец, отколкото да бъде вегетарианец

и да се измъчва. Когато променяте режима на храненето и на живота си, правете опити,

за да видите как ще ви се отрази промяната. Ако се отрази добре на организма ви, следвайте я;

в противен случай, върнете се към стария начин на живот и на хранене.

Един господин, след дълго употребяване на тютюна, решил да се откаже от него.

Известно време той се въздържал и не пушел, но станал толкова нервен,

че постоянно се сърдел на децата си и на жена си. При най малкото разгневяване

той набивал децата си, но пак не могъл да се успокои. Най-после жена му казала:

"Вместо да се гневиш, да биеш децата и да изразходваш напразно нервна енергия,

по-добре започни отново да пушиш, та да се успокоиш."

Човек трябва да прибягва само до такъв режим в живота си,

който може да внесе известно подобрение в нервната система."

Погледна Петра, Неделни Беседи, 18.08.1918 г., София

Edited by Лъчезарна
Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Според мене, злото е месоядство, а доброто е плодоядство, а не вегетарианство.

Месото, всякога в астралния свят, седи като емблема на злото. И когато искат да ви покажат, че постъпките ви са лоши, ще ви дадат да ядете месо. Когато сънувате, че ви дават месо, значи вие вървите по един неестествен път.

Когато говоря за човека, подразбирам духовния човек, защото две същества живеят в тялото заедно. Аз говоря за разумното същество. Две същества живеят сега, на които животът не схожда и за туй между тия две същества и Божествения човек има борба, защото животът им е несъвместим. И туй произтича от това, че някои от клетките, които образуват нашата храна, са месоядни. После през хиляди поколения клетките са месоядни.

Макар ти да имаш желание към растителна храна, но у тях се заражда едно желание за месце; и вътре в тялото; в кръвта те се ядат. Тия белите клетки в кръвта водят борба и се ядат едни други. Тъй че в самия човек има война. Човек е вегетарианец само по идея, а вътре става едно взаимно ядене, гълтат се там. Сега сами ще турите идеята в себе си да се храните с плодове; тъй умствено ще турите идеята. Тя ще работи, а за пълно вегетарианство, то е един въпрос на вековете още.

Методи за укрепване на волята

3 лекция на I Мл. ок. клас

8.III.1922 г.

сряда, 7–8 ч. в.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Дриада

Да кажем ти си вегетарианец и всеки, който не яде като тебе ти го считаш за грешник.Ти трябва да отстъпиш, да дадеш свобода.Вегетарианството е един начин на храненето.То един ден ще се измени.Той яде месната храна, понеже между млекопитающите и него има вземане, даване.Един ден като се прекрати кармата и той ще стане вегетарианец.Онези, които са станли вегетарианци, нямат вече вземане, даване с животните.Щом изядеш едно агне, един вол, ти ще идеш да му помагаш.Два пъти си го клал и един ден, когато ти станеш ангел, ще те пратят от небето да помагаш на този вол, понеже той тогава ще бъде човек.Ти ще идеш да му помагаш и ще кажеш:"Защо Господ ме прати да помагам на този човек?"Ти ще му се отплатиш по този начин.Може би 4-5 години ще седиш около него, да му помагаш и да му оправяш работите.Той греши, ти ще му помагаш.И ти не може да идеш в небето, понеже си го клал два пъти.Ти го докара до тоя хал, не трябваше да го ядеш.Трябваше да питаш вола:"Мога ли да те изям?Ако те изям, ще се радваш ли, ще имаш ли любов към мене?Ако влезеш в мене, ще ми се сърдиш, няма да те ям"Ако изядеш вола, без да го питаш, той се сърди,че си го изял и тогава ти се сърдиш.Кокошката като влезе в тебе, започне да рови, някои от вас нали не можете да държите тайна .Българите казваме:"Кокоши крак ял ли си?"

Живи и мъртви закони02.09.1942г.ООК "Великата възможност"

Link to comment
Share on other sites

Guest Дриада

Някой казва "Аз съм вегетарианец".Не ти още никакъв вегетарианец не си.Под вегетарианска храна аз разбирам такава, която няма абсолютно никакви месни примеси и сокове още в своето първично състояние.Друг е въпросът, когато човек е бил в рая, когато растенията не са били покварени, както в нашите времена.Вегетарианците правят изследвания да видят колко калории топлина съдържа растителната храна и колко месната.Следователно вегетарианската храна трябва да бъде абсолютно чиста.Не само това, но и въздухът, който дишаме днес, не е толкова чист.При такава храна и при такъв въздух и ние не може да бъдем толкова здрави, както се изисква.Месната храна съдържа такива вещества, които подпушват порите.Това подпушване, което хората наричат запек, често създава смъртта.Когато половината от порите на човешкия организъм се подпушат, той вече е кандидат за онзи свят.И ние можем да кажем, че онези животни, които може да послужат за образци на дълъг живот, не са месоядци, а вегетарианци.Каквото и да говорят учените, аз бих могъл да ви представя ред образци на дълъг живот, и то все от такива, които се хранят с растителна храна.Има много растения, които са представители на дълъг живот, при това не са месоядци.

И украсиха светилниците си 15.01.1933г.НБ"Възкресението"

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...

Питам: Кога хората са се научили да ядат месо? По-рано, в първичния живот, хората не са били месоядци. Щом природата е допуснала месната храна, това показва, че тя си е имала някаква крайна цел, някакъв краен замисъл. Било е време, когато на хората е било позволено да ядат печени кокошки, както сега на нас е позволено да ядем ябълки и круши. Но ние влизаме в една нова фаза, в която не е позволено вече да ядем месо. И бъдещите моралисти ще пишат: „Не е позволено на хората да ядат месо!“

Съвременните учени, които се занимават с този въпрос, намират, че всички млекопитающи, както и рибите в моретата, както и птиците, всички носят в себе си зараза. Аз обяснявам тази зараза по следния начин: когато едно млекопитающо животно се заколи, то изпитва в себе си такъв ужас, такъв страх, вследствие на което в неговия организъм се образува една от най-опасните отрови, която се отразява вредно върху човешкия организъм. Ако се заколи едно прасе или едно агне, то оставя в организма си тази отрова и тя после се предава на хората. Тъй щото, неврастенията в бялата раса се дължи на тази органическа отрова от животните. И ако бялата раса продължава да се храни по този начин, много лошо ще бъде за нея. Всички казват, че от хигиенично гледище бялата раса върви към израждане. Аз не казвам, че върви към израждане, но към един неестествен живот, който може да се измени. Вследствие на този неестествен живот невидимият свят е изпратил житото, царевицата и другите зърнени храни да заместят месото. Сега има повече растения и по-голям брой разнообразни плодни дървета, отколкото сме имали в миналото. Тези растения заместват месната храна, правят я по-разнообразна и по този начин ще убедят хората, че растителната храна е по-износна, по-икономическа и следователно по-достъпна за всички хора, даже и за най-бедните. Когато самите държави се убедят в това и разберат, че то е за благото на техните поданици, те ще вземат предвид това, което учените поддържат. И ние оставяме тези възгледи настрана и се силим за онова, което съществува в природата.

Там ще бъде и слугата Ми

6-а неделна беседа,

държана от Учителя

на 5.XI.1933 г., 10 ч сутринта,

София – Изгрев.

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...

Учените казват, че сляпото черво не е потребно и трябва да се извади, за да се отърве човек от него, когато го заболи. Как можете да кажете, че то не е на място? Ще дойде време, когато то ще почне да функционира. Лекарите казват: „Има възпаление в сляпото черво, дайте да го отрежем“. По-добре да умра, отколкото да се лиша от него; защото болестта ще се появи на друго място. Не бива никакви удове да се режат, защото колко милиони години е отнело туй сляпо черво на Господа да го направи, и сега един глупав лекар намерил, че не било потребно и „крръц!“ – вън, да освободим човека от него. Много пъти сляпото черво почне да се бунтува и да казва: „Месо не трябва да се яде, животните не бива да се колят“. Боб, леща, фасул и други такива неща няма да причинят болки. Ние – „навън сляпото черво; пак ще ядем месо“. Но сляпото черво има другари в сърцето и ума; ако го отрежете долу, ще умре заедно с него и другарят му вътре в сърцето и горе в ума. Затова казва Христос: „Тия три елемента на живота: условия, сили и закони трябва да ги турите на място.“

Из Условията на вечния живот

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...