Jump to content
Порталът към съзнателен живот

123. Изтълкувай ни тази притча


Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:

Пътят на Живота - молитва

Изтълкувай ни тази притча - беседа

Молитвен наряд за край:

Аз вярвам в Един Бог на Любовта... - формула

„Отговори Петър и рече Му: „Изтълкувай ни тази притча.““ (Матей 15:15)

Аз ще разгледам само една притча – най-важната. Според мене най-важната притча е самият живот. Как е произлязъл, какво е било началото му, коя е негова майка и кой негов баща, как се е развивал и т.н. Ще кажете, че Господ е Баща на живота. – Така е, но Господ е отвлечена идея. Вие се спирате върху нещо по-близко от живота – вашето положение, което всеки ден очаквате. Ако си военен, мислиш какво ще стане с тебе, когато се отвори война. Първо преглеждаш пушката, сабята си, да знаеш в какво състояние се намират. От състоянието на оръжията и оръдията зависи успеха на войната. Това са математически величини, с които човек работи. Какво ще разберете от числата 502, 516, 869, 634, 739 и 604? Ще кажете, че това е забава. И децата се забавляват с писане на числата. Знаете ли от колко кости е съставено човешкото тяло? Според някои те са на брой около 280. Костите не представят цялото тяло, но само част от него. Мускулите също представят част от тялото. Костите и мускулите, обаче, не представят функциите на човешкия организъм.

И тъй, ако питате защо страдате, казвам: Сегашните хора страдат от мислите на своите предшественици. Техните мисли не са пръснати в пространството, но са материализирани и съставят организмите на минералите, растенията и животните. Много от мислите на миналото човечество представят съставна част на паразитите, микробите и други низши растения и животни. Съществуват около 16 хиляди микроби, някои от които не са изучени добре. Тия микроби са причина на различни болести: туберкулоза, тиф, чума, холера и други. Болестите са резултат на мислите на учени и философи, които са вървели по пътя на черното братство. Като знаете това, не мислете, че злото може само по себе си да изчезне. Злото и доброто са непреривни. Казвате: „Да унищожим злото!“ – Това е невъзможно. За да разберете злото като сила, а не като проява, трябва да познавате законите на разумната природа, както и тия на психологията. Изучавали ли сте злото като сила, като чувство и като принцип? Мнозина наричат злото с думата дявол и се питат: „Отде дойде тоя дявол между нас?“ – Защо са недоволни хората от дявола? – Защото той кара човека да работи, а сам никога не работи. Като влезе между хората, той обърква всичките им работи. Той е лихвар, дава пари с големи лихви и не иска да знае как ще се плащат тия лихви. Дяволът е в състояние да бръсне и детето. Затова го наричат първият учител на човечеството. Той е господар на всички банки. Има ли нещо лошо в това? Банките услужват на хората, дават им пари на заем. Те плащат лихви на парите, но поне колелото се върти. Банкерът някога оскубва клиента си – това нищо не значи, но някога му помага. Който е влязъл в пътя, трябва да престане да се занимава с дявола, да не мисли, че е лош. Значи дяволът е лош, а ти си добър. Вие трябва да изучавате силите на злото, да ги хармонизирате. Използвайте само ония от тях, които са в хармония с вас. Не се страхувайте от силите на злото, но работете с тях, да ги превърнете в положителни.

Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

Изтълкувай ни тази притча

Днес съм решил да отговоря на всички, които очакват спасението си от човека. Това е криво разбиране. Спасението иде само от Любовта. Тя е сила, която преобразява всичко. Който се домогне до нея, влиза в областта на разумността. Дето е Любовта, там е разумността. Любовта се изявява чрез прави мисли и чувства, чрез благородни постъпки.

Охолният живот не разрешава въпросите. Той осигурява лошо бъдеще. Всеки живот носи в себе си и добри, и лоши условия, и които не разбират това, сами влошават живота си. Който мисли само за себе си, неизбежно ще влоши живота си. Той казва: „Днес съм длъжен да мисля за себе си. Утре ще мисля за другите“. Не, всеки ден трябва да мислиш за себе си и да правиш по едно малко добро.

Всяка мисъл трябва да се посее, да израсте и да даде плод. По какво се познава силата на една мисъл? – По нейната светлина и благородство. Който има светли и благородни мисли, той е в състояние да възлюби и врага си.

Като ви говоря, мнозина искат да им открия някаква тайна. Аз мога да ви покажа само вратата на тайната, но вие сами ще си намерите пътя.

Който е свързан с Любовта, никога не прави зло.

Единственото нещо, което може да ви избави от злото, е Любовта. Ще живеете разумно и ще знаете, че Любовта царува навсякъде в света. Не говоря за вашата любов, не говоря за любовта между мъже и жени, нито за любовта между приятели; не говоря даже и за любовта между брат и сестра. Любовта, за която ви говоря, е особена. Тя действа и във вас, но вие не й обръщате внимание. Когато ви посети една светла мисъл, това е Любовта, обаче, тя скоро изчезва.

Не се страхувайте от нищо! Любовта е сила, която стопява всички прегради. Вложете тая мисъл в себе си, за да си помогнете не само индивидуално, но и колективно и да кажете: „Можем да живеем според изискванията на Любовта и да си изтълкуваме тази притча.

Edited by Розалина
Link to comment
Share on other sites

Ползата от знанието е голяма.

Аз мога да ви покажа само вратата на тайната, но вие сами ще си намерите пътя.

„Не убивай!“ Това значи: Не убивай душата, която е влязла в едно тяло и работи по закона на Любовта.Обаче, ако една душа е влязла в бутилка, станала е роб или робиня на някого, казвам: Разбий тая форма. Принципът е следният: Никога не разрушавай жилището на душа, в която Бог живее и която работи по закона на Любовта. Убиеш ли такава душа, Бог няма да ти прости нито на тоя, нито на оня свят. Ако разбиеш бутилка, в която е затворена една душа, ти си направил добро. Ако умре една душа, която работи по закона на Любовта, трябва да плачем; ако умре една душа, затворена в бутилка, трябва да се радваме. Не е определено свободната душа да умира, но някога тя става жертва за повдигане на човечеството. Не убивай душа, която те обича и работи за твоето добро. Престъпление е да убиеш вола, който по цели дни работи на твоята нива. В бъдещата държава еднакво ще наказват за убийство на човека и на вола. Това изисква новият морал, новото разбиране на живота. Добрите души, които ще дойдат на земята да работят в името на Любовта, няма да се стремят към високи положения – царе, владици, патриарси, министри, но ще бъдат добри майки и бащи, добри учители и свещеници, които ще работят безкористно. Когато тия души вземат надмощие, светът ще се оправи.

Изтълкувай ни тази притча

Edited by Розалина
Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

„Изтълкувай ни тази притча!“ Питам: Коя е най-важната притча за вас в дадения момент? ...Според мене най-важната притча е самият живот.

*

Казва се, че от много мисъл или от много учене човек заболява. – Не е вярно. Нямам случай в своите изследвания да е заболял човек от мислене или учене. Ако е въпрос за криви мисли, за особени преживявания, човек може да заболее; правата мисъл, обаче, повдига човешкия дух. Ако си в положението на Дон Кихот, може да полудееш. Ако си в положението на Санчо Панса, ще се излекуваш. Дон Кихот е човек със силно развити лични чувства. Той мисли, че всичко знае и разбира: и наука, и изкуство, и политика. Светът е пълен с Донкихотовци и Санчопансовци. Ако това не е вярно, светът трябваше да бъде в пълна изправност. Дето и да се обърнете, все ще срещнете един Дон Кихот. Той е благороден, вярващ човек, но без дълбоко разбиране на живота. Санчо Панса е крайно наивен. Той е готов навсякъде да следва Дон Кихот с надежда да се спаси някога. Той очаква спасението си от Дон Кихот.

*

Любовта се изявява чрез прави мисли и чувства, чрез благородни постъпки. Ето защо, когато Любовта ви посети, добре е да измерите носа, врата и ръката си. Ако мисълта ви се оправя, носът постепенно се удължава и стеснява; ако чувствата ви се усилват, носът ви се разширява и скъсява. И най-после, ако постъпките ви стават по-благородни, волята ви се усилва. Това се отразява на брадата, тя постепенно се оформява, придобива по-красива форма. ...всяка силно отрицателна черта се отбелязва върху носа ви – на дължината или на широчината му. Това се отбелязва не само върху външната форма на носа, но и върху вашите мисли и чувства. Който чете мислите и чувствата, познава в какъв ум и в какво сърце са родени те. Всяка мисъл произвежда известен ефект върху ума на човека, а всяко чувство – върху неговото сърце. Това означават думите на Христа: „Няма нищо скрито-покрито в света“. Казвате: „Какво ще правим като влезем в духовния свят?“ – Ще изучавате своите мисли и чувства от хиляди години. И след като ги изучите, като видите добрата и лошата им страна, ще изучавате причината за това. Най-после ще ви пратят отново на земята да учите други неща.

*

Един индус дал една ябълчна семка на най-малкия си син, като му казал: „Синко, виж, какво се съдържа в тая семка“. Синът взел семката, сварил я и казал на баща си: „Татко, сварих семката, но нищо не излезе от нея“. Бащата дал друга семка на втория си син, и той да я изследва. Синът изял семката и казал на баща си: „Татко, изядох семката, оказа се малко горчива, нищо друго не разбрах“. Най-после, и третият син получил една ябълчна семка. Той посял семката и казал на баща си: „Татко, посях семката и след време ще видим, какво ще излезе от нея“. ...Всяка мисъл трябва да се посее, да израсте и да даде плод. По какво се познава силата на една мисъл? – По нейната светлина и благородство. Който има светли и благородни мисли, той е в състояние да възлюби и врага си. Може да си намислил да извършиш убийство, но посети ли те Божествената Любов, веднага се поляризираш. С убийство нещата не се завладяват. Убийството не разрешава въпросите. Какво ще придобиеш ако отвориш стъкленица, в която има отровен газ? Отровният газ трябва да се сгъсти, да се превърне на течност и после да се преработи. Злото трябва да се сгъстява, но не и да се разширява. Това е закон.

*

Като ви говоря, мнозина искат да им открия някаква тайна. Аз мога да ви покажа само вратата на тайната, но вие сами ще си намерите пътя.

*

Когато някой има големи страдания, казвам, че главата му е заровена в земята. Щом се освободи от страданията, той изважда главата си навън. За да се изявят силите във вашия организъм, вие трябва да потънете дълбоко в материята. Следователно, истинският духовен живот в човека ще се прояви само след като се погребе той в материята и после възкръсне. Малцина разбират духовния живот. Казват: „Духовният живот е подобен на въздуха и на вятъра“. – Не е така. Вятър има само на земята, но не и в духовния свят.

*

...ако мислите, че днес имам желание да ви направя адепти и последователи на моето учение, вие сте на крив път. Аз имам желание след хиляди и милиони години да кажете, че учението, което ви проповядвам, е право. Право верую е само Божественото. Всички човешки вярвания имат известни недостатъци. Обаче, човешкият език не е толкова гъвкав и пластичен, за да изрази Божественото. Често съществителните имена и глаголите не се поставят на местата си, според правилата на граматиката, и от думите изкарват неща, обратни на това, което съм говорил. Казват, че говоря против свещениците. Не говоря против тях, но против всички криви вярвания, които правят хората нещастни; говоря против всички криви вярвания, които причиняват войните; говоря против всички криви вярвания, които причиняват жестокостите в живота.

*

Знаете ли на какво приличат съвременните хора?

В древността живял един черен магьосник, който си поставил за задача да улови човешката душа, когато излиза от тялото, и да я затвори в нова форма. За своите опити той избирал египтяни от високо произхождение. За целта той изработил от особено вещество статуи и, като наближавал момента да умре някоя жена, веднага турял душата й в новата форма и написвал: „Тук обитава душата на еди-коя си принцеса“. Така той затворил душите на много мъже и жени в нови форми. Държал ги хиляди години затворени, но не могъл да ги накара да работят.

И до днес още хората се мъчат да уловят душите на своите близки, да ги накарат да работят заради тях. Всичко могат да направят, но не могат да ги накарат да работят. Можеш да работиш, но доброволно, чрез закона на Любовта. С насилие никой не може да те накара да работиш. Заблуждение е да мислиш, че с насилие можеш да накараш човека да работи. Не само това, но някои мислят, че могат да заставят Любовта да работи вместо тях. Това е невъзможно. Работата е резултат на Любовта. Който иска да се научи да работи, трябва да възприеме Любовта. Щом придобиете разумния живот, вие влизате в Любовта. Обаче, ако попаднете в неразумния живот, вие ще изпитате мъчението.

Питам: Как сте влезли в телата си – по свобода, или чрез насилие? Ако измените носа, лицето си, вие сте влезли доброволно в телата си; ако не можете да се измените, черният маг ви е вкарал насила в тия изкуствени форми. Тъй щото, ако питате на какво се дължи злото, казвам: Злото произтича от факта, че хората са роби на своите страсти. А страстите не са нищо друго освен черният маг, който затваря душите в изкуствено направени форми. Затова някога мъжът е въртоглав, сърди се, гневи се, вика; някога жената е въртоглава. И досега още хората слугуват на тоя черен египетски маг. Като сте влезли в изкуствените форми, направени от него, питали ли сте Господа да влезете или да не влезете. – Не сте Го питали. Ще бъдете честни да си кажете истината.

*

Злото увеличава злото, доброто увеличава доброто, Любовта увеличава Любовта. Това са закони, които действат както в природата, така и в живота. В Любовта ще се разширявате и нагоре ще се качвате; в безлюбието ще се смалявате и надолу ще слизате. Единственото нещо, което може да ви избави от злото, е Любовта. Ще живеете разумно и ще знаете, че Любовта царува навсякъде в света.

Не говоря за вашата любов, не говоря за любовта между мъже и жени, нито за любовта между приятели; не говоря даже и за любовта между брат и сестра. Любовта, за която ви говоря, е особена. Тя действа и във вас, но вие не й обръщате внимание. Когато ви посети една светла мисъл, това е Любовта, обаче, тя скоро изчезва. Като минават светли мисли през вас, вие се заблуждавате, започвате да се чувствате божества. Не се заблуждавайте! Божественото е силно, мощно. Де е вашата сила? Казваш: „Аз съм учен човек“. – Де е твоето знание? Божественият човек има Любов в душата си. Който няма Любов, той е черен маг, който всеки момент може да затвори душата на човека в изкуствена форма. Не се плашете. Старите форми трябва да се разрушат. Затова иде смъртта. Тя ще разруши всички тела, превърнати на автомати. Следователно, смъртта носи освобождение на всички затворени души.

*

Никога не разрушавай жилището на душа, в която Бог живее и която работи по закона на Любовта. Убиеш ли такава душа, Бог няма да ти прости нито на тоя, нито на оня свят. Ако разбиеш бутилка, в която е затворена една душа, ти си направил добро. Ако умре една душа, която работи по закона на Любовта, трябва да плачем; ако умре една душа, затворена в бутилка, трябва да се радваме. Не е определено свободната душа да умира, но някога тя става жертва за повдигане на човечеството. Не убивай душа, която те обича и работи за твоето добро.

*

Днес всички спорят за своята вяра и вярвания. Едно трябва да се знае: човек създава вярванията, а те не могат да създадат човека. Човек е създал много неща, от които днес сам страда. Следователно, не плачи от това, което си създал, но измени го. Не се моли на своите произведения, но ги измени. Човешкият дух е в състояние да измени всички вярвания и системи, които сам е създал. Следователно, човек може сам да измени живота си, да възкръсне, да научи истината. ...Пророк Йезекил казал: „Една добра постъпка заличава всички лоши постъпки“. И обратното е вярно: Една лоша постъпка заличава всички добри. Казано е: „Който е паднал, да гледа да стане“. Трябва ли да плачеш, че си паднал? Стани и продължи пътя си!

*

При Бога никога не можете да отидете, направо с Него никога не можете да се разговаряте, но към Духа Му всякога можете да се отправяте. Да отидете при Бога, това значи да се слеете с Него, да забравите всичко земно, да загубите всичко и да се пробудите в Божествения свят.

*

Душата, която е вложена във вас, това е Бог, това е Христос, това е света Богородица. Тая душа е затворена днес. Може ли да я освободите? Често тя пъшка и плаче, но като не я разбирате, казвате: „Парички ни трябват!“ Тя казва: „Достатъчно са, не ти трябват повече!“ – „Не, още, още!“ Не казвам, че не е нужно богатство, но истинското богатство е в настоящето, в сегашния момент. Бъди богат в дадения момент. Знай, че като спиш, като ядеш и като работиш, ти си богат. За утрешния ден не мисли. Чудя се на сегашните хора! Дойде ти един приятел, когото не си виждал с години, и вместо да го нахраниш ти се безпокоиш за утрешния ден, да не се ощетиш. Нахрани приятеля си и не мисли за утрешния ден. Бог няма да те остави. С неразумния си живот ние сами си причиняваме страдания. Вие имате всичко – жена, деца, къщи, пари и пак сте недоволни. Какво искате още? Искате да бъдете богати повече, отколкото можете да носите. Който е истински богат днес, ще бъде богат всякога. Следователно, бъдете богати днес, бъдете доволни днес, приемете истината днес.

*

Това, което е вярно отвътре, вярно е и отвън. Ако не вярваш в себе си, не можеш да вярваш и в другите.

*

От вас се иска разумно удължаване и разумно разширяване на носа. Само така ще се освободите от недоразуменията в живота си. Следователно, ако удължите и разширите носа си с една стомилионна част от милиметъра, вие ще се домогнете до цялото. Каква работа може да свърши нос, който се удължава с една стомилионна част от милиметъра? ...Енергията, която се предава към носа с удължаването му. колкото и да е малка, ще се влее в целия организъм. Тя прониква в него, а не се разлива навън. Съмнението е недъг на ума, а завистта, злобата – на сърцето. Тия недъзи трябва да се изхвърлят вън от човека, както се излива водата от бурето направо на земята. Ония, които не могат да освободят сърцето си от омразата, са роби на черния маг. Те са играчка на живота. Същото се отнася и до ума. И той трябва да се освободи от своите недъзи.

*

...в центъра на вашия живот – вашият ум, водата трябва да бъде чиста, кристална. Никакви примеси не се позволяват!

При това трябва да се знае дълбочината и големината на вашето езеро – сърцето. Тогава, Божествената енергия, която прониква във вас, ще продължи носа ви с една стомилионна част от милиметъра. От гледището на висшата математика може да се изчисли не само дължината и широчината на носа, но и обема на целия човешки живот.

Не казвайте, че тия въпроси не са за вас. – Защо не са за вас? – Стари сме вече. – Стар е дяволът, защото не иска да работи за другите. Всеки човек, който казва, че не иска да работи, той е от черните братя. Който иска да работи в името на великата Любов, в името на Великия Бог, е от белите братя. – „Глупави сме, не можем да работим.“ – Няма глупав човек между вас. Скъсайте с тая мисъл, която ви ограничава! – „Как ще живеем при тия трудни условия?“ – Какви условия? В бутилката? – Не се страхувайте от нищо! Любовта е сила, която стопява всички прегради. Вложете тая мисъл в себе си, за да си помогнете не само индивидуално, но и колективно и да кажете: „Можем да живеем според изискванията на Любовта и да си изтълкуваме тази притча. Можем да продължим и разширим носа си с една и съща величина“.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...