Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисли на Учителя за растенията


Guest Дриада
 Share

Recommended Posts

Guest Дриада

Ще ви приведа един пример сега, че растенията говорят.Един наш приятел се спира в Борисовата градина и като помислил, че растенията говорят, турил си гърба на една ябълка.Той си мисли:"Каква услуга мога да ти направя?"Тая мисъл седи в съзнанието.И тогава му идва една мисъл"Има нещо долу, което ме стяга.Махни това, което ме стяга"И наистина, той се навежда и долу в дънера имало турена една тел,.когато ябълката била малка, и като раснала телта се впила в дървото.Той отива, взема една пила и претрива, изрязва телта.Казва:"Освободи ме!"Някой го турил тук без да разбира.Сега вие като отидете при едно растение, то ще ви разправи своята история.

Растенията са съединителната нишка за дългия живот и всички растения живеят в хората в миниатюра.Има цели гори, които са насадени в човешкия организъм.Когато пазим тия гори, всичко върви, а когато ги изкореняваме, заболяваме.Ако погледна човека, цели гори има: и дъб има, и бук има, и леска.Много растения са изчезнали в човека.

Който прави истината 26.08.1934г. Неделни беседи

Има нещо потайно в растенията.Слънчева светлина и топлина има складирана в плодовете.Това нещо произволно ли е?Значи в това отношение растенията имат една специфична интелигентност, с която работят в една специфична област в природата.Те не се занимават както хората.Това, което хората мислят, растенията не мислят никак.Те имат други въгледи за цялата природа.

Но, когато се говори за растенията, вие ги вземате вън от човека.Растенията вън от човека не съществуват и човек вън от растенията не съществува.Растенията, животните, човекът, слънцето, звездите, всичко това съставя едно цяло, един организъм, в който функционира един дух.

Мечът на духа 09.09.1934г."Приготовленията на сърцето"Неделни беседи

Link to comment
Share on other sites

Guest Дриада

Растенията знаят законите на дългия живот и тепърва хората трябва да учат от тях как да живеят дълъг живот.Биологически вие може да разгледате живота на растенията и да кажете, че те не живеят разумно.Как може да водят неразумен живот?В растенията стават ред химични процеси.Растенията знаят как да си избират храна от почвата и как да я усвояват.Те знаят какви газове да вземат от въздуха и как да ги преработват, да преустроят целия си организъм.Казват, че растенията се отличават по своя плод.Ако растенията не бяха разумни, ние щяхме да бъдем първите глупаци в света.Благодарение на интелигентността на растенията и ние придобиваме разумност.Следователно разумността и нашата интелигентност до известна степен се дължи на растенията.

Сега ние минаваме покрай растенията и дърветата, поглеждаме малко с присмех към тях и казваме"Това е дърва, това е растение"Обаче трябва да знаем, че всяко растение, всяко дърво има интелигентност, която в известно отношение надминава човека.И Христос не се срамува да казва:"Аз съм розата,вие пръчките"Той не казва:аз съм слонът, а вие слончетата, или аз съм лъвът, а вие лъвчетата, или аз съм сомът, а вие сомчетата, или аз съм големия кит, а вие китчетата, но казва:"Аз съм лозата, вие - пръчките"Ще кажете, че Христос не е бил ботаник.Не , Христос имаше много по- пълни понятия по ботаниката, отколкото всеки съвременен ботаник.

И украсиха светилниците си 15.01.1933г.НБ"Възкресението"

Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...

Ти казваш: „Искам да живея.“ За да живееш добре, трябва да живееш като едно растение, което расте и дава плод. Ние усещаме живота на растението от плода. Нас ни са приятни растенията, заради плода, който дават. Ако няма тези плодове, не ни са приятни. И колкото по-добри плодове дават, толкова ни са по-приятни. При това, има някои растения, чийто плод е скромен, но има нещо хубаво в листата им. Например, минаваш край здравец и ти е приятно, понеже излиза аромат от листата му. И като минаваш край него, ароматът стига до тебе и ти е приятно да го гледаш. Приятни са листата му, но и цветът му ни е приятен. По същия закон, ако гледате човешкия живот от гледището на Божествения живот, човек прилича на едно посято растение и животът му е така медлен, че горе чакат това растение да израсне за 70–80 години. Някои дават плод на 15-та година, някои на 20-та, на 30-та, на 40-та и т. н. И вас ви чакат от невидимия свят да дадете плод и затова ангелите ви помагат, за да дадете нещо. Един ден, като не давате плод, казват: „Еди-кой си заминал.“ Извадили го от неговото място. Та, на земята сте дошли, за да дадете плод. Искате да живеете за себе си. Не! Най-първо ще живееш за другите и най-после ще живеете за себе си. Най-първо ще живееш за Бога, ще живееш за ангелите, за светиите, за добрите хора, за праведните – тях ги турям в ангелите. Най-чисти същества са ангелите. И най-после ще живееш за себе си. Това е правия път. И тогава ще бъдеш доволен, понеже си свършил една работа. А пък ти ще гледаш на по-долностоящите от тебе, понеже ти, като си живял за тях (за по-горните) и по-долните ще живеят за тебе и ще ти е приятно.

Естествените връзки

Страданията на едно растение се оправдават с това, че от това растение може да се направи една хубава цигулка, един хубав инструмент, който да причини на хората хиляди блага. Един добър цигулар може да причини на хиляди хора полза. Една цигулка, направена от едно дърво помага на цялото растително царство. Като се свири на тази цигулка, цялото растително царство се подобрява. Един човек като живее добре, с неговия живот се подобрява и животът на цялото човечество. Той е като един център. И Бог е център. Ти като живееш добре, ти ще подобриш живота на всички същества. Един ден като отидеш на небето, ще кажат: Този е, който повдигна цялото човечество напред. Той може да е един философ, или поет, или цар, или може да е един овчар в гората, не е важно, но той става подтик.

Разумни и незлобиви

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...