Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисли от Учителя за цигулково изкуство


Guest Дриада
 Share

Recommended Posts

Guest Дриада

Когато хората желаят безсмъртие, трябва да знаят какво именно то съдържа в себе си.Когато влезете в една съвременна концертна зала, за да послушате един симфоничен оркестър, ако имате тази способност да наблюдавате, вие ще видите, че най- първо, когато дойдат музикантите със своите инструменти, които са повече струнни, ти ги изваждат от кутиите, след това почват да нагласяват цигулките, да определят тоновете на жиците, които са опънати-някои повече,други по- малко;в това нагласяване има известно съотношение.И след като нагласят инструментите по известни тонове, тогава вземат лъка и започват да свирят.Знаете ли колко време трябва на един цигулар, за да може да влезе в един симфоничен оркестър, за да може да владее своя инструмент, своя лък?Най- малко трябва да посвети дванадесет години на специално обучение.У нас обикновено казват, че онзи, който свири на цигулка, е циганин.Такова е прозвището на цигуларите.Но в този инструмент има известна емблема.Можем да кажем, че цигулката е най- съвършеният инструмент, който от триста години, откакто великият майстор Страдивариус го е направил, не е претърпял никакви изменения, защото почти е достигнал своето съвършенство.Цигулката може да уподобя на човешката душа- в нея има четири струни и един лък.Цигулката, това е човешката душа;струните- това са четирите човешки темперамента;човешката воля може да сметнем за лък.Един цигулар, когато отида да си купи струни ще каже:"Дайте ми еди коя си струна-ми, ла, ре или сол. И когато се завърне в къщи, той, знае къде да опъне всяка отделна струна.

В човешкото естество има, казахме, четири темперамента-холеричен, флегматичен, сангвиничен и нервен.Това са четири състояния у човека, те съответстват на човешката душа, ум, сърце и живот.Това са четири главни струни, които трябва да знаем как да навиваме и отпускаме.И когато нагласяваме своя ум и своето сърце, трябва да знаем да ги нагласяваме на един и същи тон.В цигулката четирите жици са нагласени на четири различни тона, като между всяка жица има има също четири различни тона, или всяка последваща жица е с четири тона по- високо стегната от предишната.Като нагласите цялата цигулка, имате четири по четири равно на шестнадесет тона-стъпала, по които струните са нагласени.Когато цигуларят нагласи своята цигулка, взема лъка и започва да свири.И цигулката е именно единствения инструмент, на който се свири на кръст-инструмент, който образува най- приятната музика, който с тоновете си най- много се приближава до човешкия глас.Следователно като нагласите вашата цигулка и вземете лъка, вие образувате онзи кръст, от който сега все плачете и казвате:"Защо,Господи ни даде този тежък кръст!" Аз ви казвам, че Господ ви е дал един прекрасен инструмент, но не знаете как да го нагласявате и поради това го носите на гърба си като тежък товар.Снемете го и започнете да го нагласявате да свири.

Аз виждам навсякъде хора, които носят тия кръстове, виждам ги по черквите и навсякъде, но не съм видял човек да свири на кръста си.Влезте в концертна зала и вижте, че на свиренето на кръст хората ръкопляскат, без да мислят, че и те имат кръстове-страданията, че и те свирят.

Мир вам 27.09.1914г.Сила и живот-I том

Link to comment
Share on other sites

Guest Дриада

Но най- важното в това свирене на кръст е пазенето на такт.Като вдигне капелмайсторът своята пръчица и замаха с нея , всички трябва да внимават внимават и да се ръководят от него.И движението на лъковете ни причинява известна приятност, защото лъковете вървят по известно правило.Та когато дойдем до дълбокия вътрешен смисъл на живота, когато нагласим неговите струни-ума, сърцето, душата, живота- и като впрегнем в работа лъка- човешката воля, чрез духа на капелмайстора, който ще вдигне своята пръчка, ние ще създадем най- приятната музика в живота си.Забележете, че кръстът е велико благословение, с което господ ни посещава на земята- от него излиза най-великата симфония, музика, пеене, което се нарича Спасение.В такова пеене е спасението.

Мир вам 27.09.1914г. Сила и живот-I том

Вземете сега вие всички обичате музиката, нали?И хубаво е.По някой път не си доволен, че някой не ви свирил добре.Че музиката е един резултат.Най - първо, колко време, колко хиляди години са минали, докато на хората им дойде на ума да създадат един инструмент.Тънка работа е.Вие мислите докато им дойде на ума да построят известен инструмент, да вложат струни и от тази повърхност да излезе звук навън...

Има разни инструменти:цигулка, арфа,китара и тия, новите инструменти, и после струни има направени там.Как им е дошло на ума, че някоя ципа от червата трябва да отсекат и да ги опънат, пък и лъкът, трябват косми пак опънати..Как им е дошло на ума?После направили азбука на нотите.Турили едно петолиние.И ти всичко туй трябва да превърнеш в музика.Да знаеш как да четеш.Да знаеш как да четеш.Направиш една погрешка, някоя нота не е вярна, онзи казва:"Има нещо, което липсва"Онзи, който свири, той е много взискателен.Казваш:"Няма нищо от това"Е, има нещо.Музикант не трябва да прави погрешки!Че прави погрешки, извинявам.

И казвам:Колко музиканти могат да свирят така отлично, съвършено?Малко са.И по някой път ме учудва паметта на някои такива музиканти.Да кажем запомнил той с хиляди ноти в ума си, после-отношенията им на тези ноти.Къде се намира всичко това?И всичко това го свири отлично!В живота по същия начин е създадено.Писали са някои преди нас, живели са и са написали нещо и ние трябва да свирим.Сега, Бетовен е писал нещо по музиката, Моцарт е писал.И постоянно казват:"Какво искаш да ти изсвиря, Бетовен, Моцарт,Лист, кой от авторите?И ако те не бяха писали, който седне, той трябва да напише.И сега казва:"Кой автор искаш?Весело или тъжно?"Казва "От еди кого си ще свириш."

Българинът, който е практичен казва:"Цигулар къща не храни"Тай е материалист, казва"Ако остане светът да се поддържа с цигуларство, отиде и не се види"Цигулката нито оре, нито къща храни, но сватба без цигулка не става.Това са средства, улеснение.Един човек, който знае да пее, да свири, минава животът по- лесно.Онзи, който знае, знанието е един резултат, трябва да знаещ.Знание трябва да има човек.Той трябва да знае да свири, но добре да свири.Сега, един цигулар посвещава 20 години най- малко, за да може да даде концерт.

И сега казват:човек трябва де се роди добър.Той трябва да се роди гениален.Но все- таки и идеалния цигулар, и той трябва да се занимава.Ако не се занимава по няколко часа на ден, гениалността нищо няма да му помогне.

Правата мисъл, чувство и говор 03.05.1936 "Трите родословия"УС

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Guest Дриада

Оная вечер, след като се върнахме от концерта на Пшихода, всички си дадохте мнението.Едни едно мнение, други -друго.Казвам:изкуство има човекът-свири.Ръката му пада на място.Някой казва не турял душа.Той още душата си не може да сложи на цигулката.Дотам той не е дошъл още.Тая работа е трудна.Артистът още не е дошъл

да сложи чувствуване в цигулката.Не свири хубаво.Един брат даже откри, че имало нещо ново в Пшихода.Той имал особен начин на вземане някои тонове на цигулката.Иаз ходих да го слушам.Аз съм учител и той е ученик.Аз слушам.Той свири.Казвам научил си урока добре.Той започна най- първо с един чешки автор Дворжак .До някъде свири го хубаво.Той свири по-хубаво,отколкото Дворжак го е направил.Той му даде израз.Чехите го разбират.Но българите не могат да си изяснят какво искаше да каже-не знаят.Встъпление беше това,за да покаже,че може да свири.И после дойде Бах.И той излиза сам с цигулката,без акомпанимент на пиано.И виждам,че без пиано и само с цигулката еднакво изпълни.Човекът свири.Бах го свири много хубаво.Той го свири,пък аз го проверявам.Проверявам ритъма на Бах какъв е.Мен ми хареса ритъма на Бах.После дойде да свири Моцарт.Щом дойде след това втората част на концерта, гледам и ония, които не бяха толкова музикални, почнаха да се ококорват.В първата част на концерта всички седят и не знаят, не разбират, а пък като дойде втората част,нещо което те разбират всички си подигат главите, интересува ги нещо, почнаха да разбират.Питат ме:"Как ти се харесва?"Казвам:Този човек много труд е вложил.В 30 сантиметра толкоз работа е свършил!През целия си живот той е мислил в тази малка ръчка, в тая цигулка как да се прекръстосат пръстите. И после,малко е нарушил правилата.По правилата трябва да прекарва лъка по средата,а пък той, гледам по някой път свири повече с долната част на лъка,към дръжката.Не свири като другите цигулари.Значи излязъл е от общите правила на свиренето.Има си известни съображения защо.

Обичай и познавай.Добър и учен17.02.1937г.ООК"Запалена свещ"

Edited by Дриада
Link to comment
Share on other sites

Guest Дриада

Вземете един знаменит цигулар- виртуоз, които свири, играе си със своята цигулка.Ако вземеш ти да направиш тия фокуси,тия позиции да вземеш, ще ти побелее главата.Той не мисли, как да си сложи ръката.Гледаш човекът замижал, пък ръката играе по цигулката.Ти като гледаш цигулката, не може да направиш нищо.Казвам:В света да живее човек той трябва да бъде виртуоз.

Сега не искам да ви представям най- мъчното изкуство.Като дойде някой виртуоз да свири, вие всички искате да бъдете при него.Вие ще се намерите в трудно положение.Аз когато вземах уроци по музика исках да намеря добър Учител.Намерих един много способен,Валке се казваше, много музикален човек.Разбираше музиката.Като отивах доста ученици имаще да вземат уроци при него.Някой път като свирят, той маха с ръка, излезе на вън после пак се върне.Някои път излиза, влиза.Аз мислех, че е такъв характерът му.Той не обичаше да хвали.Аз като почнах да свиря, той дойде, слуша,тури си ухото.На другите маха с ръка, пък на мене не я маха.Слуша ме, поусмихне се малко.Прости работи свирех.Той слуша тона колко е верен.Вземе цигулката и той свири.Каза ми:"Ако свириш както сега, ще излезе нещо.Но ако малко мръднеш"После разбрах, защо си махал ръката.Най- първо си мислех, че на онези, на които си маха ръката, свирят много хубаво.На мен не маха ръката.Казвам:Аз искам да науча първоначалните неща.Тогава седя с цигулката и казвам:Първата струна баса сол, казвам:Тя е първия узрял плод.Втората струна, казвам:То е път на движение.Третата струна е място на почивка.Четвъртата, казвам:То е място, дето човек трябва да мисли.Като взема цигулката, казвам:Чакай да взема да ям този плод.Като взема "ре" казвам:Да видя може ли по този път да се движа.Като взема "ла"-то може ли да си почина.Като взема "ми" струна-тогава гледам мога ли да мисля.

Имате четири струни.Имате един отличен ум, имате отлично сърце, имате отлична душа, имате и отличен дух, слушайте ги, вършете това, което ви диктуват и ще станете отлични ученици.

Четирите струни 07.04.1937г."Запалена свещ"ООК

Edited by Дриада
Link to comment
Share on other sites

Guest Дриада

Сега взимам цигулката да ви свиря, но ще ви дам друго обяснение.Предметно учение.Какво представлява цигулката?(Учителят изважда цигулката)Това представлява едно дърво.Значи онзи човек, гениалният, който я направил, взел едно дърво, което има това свойство, че неговите фибри може да предават човешкия глас, звукът може да предават.Най - първо имате дървото, след това имате струни.

Първоначално струните са били от черва на животни.Разгледаната цигулка представя човека.Това е един човек в миниатюр. Долната част на цигулката е храносмилателната система, горната част е дихателната система, шийката на цигулката е е умствената система.Следователно, когато цигулката вземе да се храни и диша,образуват се звукове.Тук има две противоречия:имате хипербола, тук имате знаците нв вечността.От тия две отвърстия излиза звукът и се движи в две направления.Тук имате една математическа линия, в която всичките отражения на звука се събират и излизат навън и се разпространяват.Да кажем, че сега един цигулар свири, има ли някаква музика.(Учителят дърпа струните)Има музика.Този, който е създал цигулката, той я е създал на кварти.Имате струната "сол", "ре", "ла", "ми".

Следователно един музикант, който иска да свири добре, той трябва да разбира струните си.Тогава чрез ръката, ръката трябва да предава музиката.Ония , добрите музиканти, които най- добре свирят, те разбират тия работи.

Божествено ръководство 07.07..1937г."Запалена свещ"ООК

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Guest Дриада

Аз снощи бях на един концерт, слушах един виртуоз, доста виден.Направи ми приятно впечатление.Има хубаво развити музикални центрове.Времето развито, после техника има добра, умът му стига, за да свири хубаво.Още като вземе цигулката и лъка, разбира от музика човекът, свири човекът.Някои слушат там, но виждам като свири някое парче, забелязвам борба, страдание, примирение, недоразумение, че после пак разговор между този и онзи-"Ти защо така каза?Ти не можеш ли другояче да го направиш?"Той казва:"Такива бяха условията"Разговарят се музикално, най- после примиряват се, дават си ръка, целуват се прегръщат се:Такива картини изскачат в ума ми.Цял ред картини изскачат.Слушам го той свири хубаво.Той дава движения.Казва:"Не може ли така?Другояче можеше"Той се навежда назад, напред.Казвам:Трябва да го слушаш, пък и трябва да имаш музикално разбиране.Един приятел ми казва, не може да разбере този Прокопиев.Казвам:''Това става в Русия, борба става там, руска борба е.Свири едно парче хубаво.

Естественият път 17.11.1937г"Божественият импулс"ООК

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
Guest Дриада

Сега вземам цигулката не да ви свиря, но да ви дам едно друго обяснение, едно предметно обяснение, учение.Какво представлява цигулката?Тя представлява едно дърво.Значи онзи гениалният човек, който я е направил, избрал едно дърво, което има свойство, че неговите фибри може да предават човешкия глас и звука може да предават.Най- първо имате дървото, след това струните отгоре.Първоначално струните са били черва на животни.Разгледаната цигулка представя човека.Това е един човек в миниатюр.Долната част на цигулката е храносмилателната сиситема, горната част е дихателната система,шийката на цигулката е е умствената система.Следователно, когато цигулката вземе да се храни и диша, образуват се звукове..Тук има две противоречия:Имате хипербола, тук имате знакове на вечността.От тия две отвърстия излиза звукът и се движи в две направления.Тук имате една математическа линия, в която, в която всички отражения на звука се събират и излизат навън и се разпространяват. Да кажем сега, че един цигулар свири, има ли някаква музика?(Учителят дурпа струните)Има музика.Този, който е създал цигулката, той я е създал на кварти.Имате струната"сол", "ре", "ла", "ми".На български "сол" значи това, което соли."Сол" в музиката има друго значение.После имате "ре", имате"ла", имате"ми".Много цигулари свирят, но не знаят защо това е "сол"."Сол" това е първият плод на музиката."Сол" е музикален плод."Ре " е музикална обхода,"ла' е музикална почивка,"ми" е музикална мисъл.Следователно, един музикант, който иска да свири добре, той трябва да разбира струните си.Тогава чрез ръката, ръката трябва да предава музиката.Ония добрите музиканти, които най- добре свирят, те разбират тия работи.Ония , които не разбират, не могат да свирят, те нищо не са разбрали.И вие сте един цигулар, на когото аз може да посвиря малко.Казвам:и човекът е така направен.Хората, които вземат този инстумент, който човек има, неговата глава горе не е ли ръчката на цигулката.От пъпа нагоре човекът, това е горната част на цигулката, но виждаш този цигулар, не е поставил така струните, но е направил някакво изкривяване.Трябва да знаете, че всичко в света се движи по крива линия.

Божествено ръководство 07.07.1937г."Запалена свещ"ООК

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
Guest Дриада

В какво седи хубостта на една цигулка?Как мислите, тази цигулка как я оценявате?Тя е хубава, но трябва да има някой, който да покаже,че е хубава.Ако свири един обикновен човек, не може да разберете дали е хубава.Но ако свири един майстор, ще покаже хубава ли е цигулката или не.Казвате вие,че това дърво е мъртво.Туй дърво сега доставя, причинява много по- голямо удоволствие, отколкото когато растеше някъде.Човек в обикновените условия мяза на дърво в гората.Като дойде в Божествения свят, ще мяза на инструмент.Непременно човек трябва да стане цигулка да свирят отгоре му.Ако тази цигулка не беше минала през тия страдания, не щеше да бъде на това почтено място.Знаете ли през какви страдания е минала цигулката?Все трябва да свири.Всички трябва да знаете да свирите.Сега, ако река да свиря,веднага онези, които знаят да свирят, ще намрят погрешки:как държиш цигулката, как държиш лъка, че ръката не свири хубаво, после позициите не знаел, поза нямал.Не е лесна работа.Много взискателни са.Като излезе цигулар да свири, много се изисква.Дайте тон от пианото.(Учителят настройва цигулката си.) Свиренето, ако не е за възпитание, ако вземеш цигулката си, ще си създадеш страдания.Ако не знаеш да свириш, ти ще си създадеш страдания в себе си.

Ще взема цигулката, ще ви свиря.Като погледна цигулката виждам този човек как работил, какви мисли имал, колко години минали, как се запознал, как дошла до мене, това дърво как расло.Казвам:Хубаво стана, че Господ го изпрати да расте, че направи цигулка от него, че друг направи струните, това магаренце така нагласено хубаво.Казвам:Гениална работа е това.Аз като взема да свиря, казвам;Колко хора са работили, докато дойде цигулката при мене.Уважавам техния труд.

Богатство и сиромашия 23.02.1938г. "Божественият импулс" ООК

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
Guest Дриада

Достатъчно е да дръпна с лъка по струните, за да разбера, че тоновете са правилни. Питат ме, колко трептения произвеждат тоновете, които излизат от моята цигулка. Не съм изчислявал това, но чувам, че всеки тон е правилен. Някой свири чисто, добре, без да е изучавал теорията на музиката. Друг свири, познава теоретически гамите, познава знаците, говори за ефекти в музиката, но не свири добре. И теорията е важна, но тя трябва да се приложи, да има правилно съотношение между диезите и бемолите. Например, един диез е натоварен. Бемолът като го срещне, трябва да у каже: Братко, ще взема малко от твоя товар. В случая бемолът помага на диеза. Някога бемолът е в мъчнотия, гладен е. Той среща диеза и му казва: Братко, пропадам, дай ми малко хлебец! Щом си хапне, силите на бемола се възстановяват. Ако диезът и бемолът не са в добри отношения, бекарът ги примирява. В това виждам съотношение между музикалните знакове. Съвременните хора са заети с много важна работа; те нямат време да мислят за музиката по нов начин.

Времето на доброто

Edited by Дриада
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest Дриада

Представете си, че на един виден цигулар дадат да свири на цигулка Страдивариус. Цигуларят е голям майстор, цигулката е много хубава, но струни няма. Какво ще прави той? Ще погледне цигулката със съжаление и ще я тури настрана. Съвременният човек представя такава цигулка. Майсторът, който го е направил, е съвършен, но, в продължение на дългия живот, човек е изпокъсал струните си и днес, едва ще намерите една или две струни на него. Повечето хора са цигулки Страдивариус без струни. Лесно се турят струни на цигулки: ще вземат червата на някоя овца и ще направят струни. В последно време употребяват струни от меко желязо. Оттук или оттам ще се намерят струни и за човешката цигулка, но те не са струните, които майсторът е поставил. Днес употребяват и вълчи струни, но те са по-лоши от другите. Ако една от струните е вълча, а трите – овчи, вълчата ще скъса овчите – и тук вълкът не може да се примири с овцата. Какво е положението на цигуларя, който свири на такава цигулка? Той трябва да свири и да примирява вълка с овцата на цигулката си.

Мнозина отричат съществуването на Първата Причина на нещата. За да се убедят в съществуването й, те искат силни доказателства. Че има музика, че има цигулка Страдивариус, доказателствата са налице, но струни трябва да има цигулката, за да се свири с нея. И като слушат, че свири на цигулка, някои пак не вярват в съществуването на музиката и на цигулката и казват: „Цигулар къща не храни”. В което българско село, да идете на хорото, ще видите, някой цигулар да свири. Ако цигуларят поиска някоя мома, не му я дават. – Защо? – Казват му, че цигулар къща не храни. Едно време може да е било така, но днес добрият цигулар гледа къща. Когато цигуларят свири и поддържа дома си – майка, жена, деца, не трябва ли да вярвате в музиката и в цигулката? Следователно, когато тялото с четирите струни на него – вашата цигулка, поддържа първо вашия живот, а после живота на близките ви, не трябва ли да вярвате в него, както и в Онзи, Който го е направил?

Ние не говорим само за външното свирене, за музиката като изкуство, но имаме предвид музиката като елемент на човешката мисъл. Ти не можеш да мислиш право, ако музикалното ти чувство не е добре развито; ти не можеш да бъдеш философ, ако не си музикант. Музиката предхожда философията; музиката предхожда поезията, даже и проявената любов на земята. Само когато запее майката, тогава детето й започва да я обича. Ще каже някой, че майката пее, защото се е влюбила. Не, майката пее, защото са я залюбили. Докато не знае, какво нещо е любовта, тя не пее. Щом пее, тя пее за любовта. Тя пее, за да покаже, че се явило нещо красиво в света. Велико нещо е музиката! Много от сегашните хора имат повърхностни понятия за музиката, за вярата, за любовта. Затова, именно те се запитват: Съществува ли Бог в света? Вярваш ли в Бога? - Вярвам, че има цигулки Страдивариус, но нямат струни. Ако казвате, че човек е създаден по образ и подобие Божие, а няма струни, какъв човек е той. Ако скъсаш четирите струни на цигулката си, какъв човек си ти? Първата струна е сърцето, втората - ума, третата – душата, а четвъртата – духа. Какъв човек е този, който няма сърце, ум, душа и дух? Цигулката е на лице, но струни няма. Какво представя цигулка без струни? След това философите пишат трактати върху отвлечени въпроси и казват, че субстанцията, т. е. цигулката е там, но струните ги няма. Ако се скъсат струните на цигулката, чрез които се проявява музиката, какъв смисъл има самата цигулка, т. е. субстанцията. Ако скъсаш струните, чрез които се проявява Битието, какъв смисъл има животът?

За храна

Edited by Дриада
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...