Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисли от Учителя за Изгрева


Guest Дриада
 Share

Recommended Posts

Guest Дриада

Изгревът не е физическо място, той е състояние, един център, дето висшите духове съсредоточават своя ум.Докато те мислят, той е Изгрев.Докато слънцето изгрява,Изгрев е.Като залезе слънцето, не е никакъв изгрев.Под "изгрев" разбираме благословението на бога, което има към нас.Това е изгрев.Бог е насочил своята мисъл към нас, понеже искаме да изпълним неговата воля чистосърдечно, не да гледаме да я отлагаме.Като чуеш една добра мисъл, още днес да я приложиш разумно, не отлагаш.Като чуя божествената мисъл, прилагам.Какво ще стане нищо не мисля.То е Божественото.Сейте доброто семе във вас всеки ден.Давайте му ход на земята тук.Така ще се оправи светът.

Непроменливи величини 19.01.1936г. "Трите родословия"УС

А пък вие малките изгревци, нямате нито характера на Йова, нито характера на Христа.От мене изисквате някои неща:"Как ще ми уредиш живота?"От мене искат да им уредя живота.Всеки от вас ще си урежда сам, разбирате ли?Никой няма право да да иска аз да уреждам живота му.Това е срамота!Може да ви дам как да живеете.Ако виждате в мене, може да вземете.Направете го.Пък ако можете да живеете по- добре от мене, аз ще се уча от вас

Аз да ви кажа , че като изгревци тук няма.Отвън като изгревци няма, но отвътре не сте такива.Отвън, може да ви кажа това, в сравнение с другите отвън вие сте светии, но в сравнение вътрещно-не

Аз сега ви говоря за вътрешния живот.Ако става въпрос отвън голяма неправда ще бъде, ако ви осъдя, но вътре, за вътрешния живот казвам това„Ако някой ме попита какво мисля за изгревци, ще кажа: хора като тях отвън няма.

Вътрешният живот.Вътрешни и външни прояви.Трите книги.08.12.1935г."Трите родословия"УС

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Дриада

Та най- първо между вас в класа липсва едно нещо:Вие не се познавате.Имате едно желание-всеки иска да изпъкне.То е хубаво.Не е лошо нещо, но изпъкването си има свое време.Онова, за което си роден, никой не може да ти го отнеме, никой не може да ти отнеме правото.В природата има един закон, помнете това:никой в света не може да ти отнеме правото.Щом Бог е определил да израснеш, да направиш нещо , целия свят да е против теб, стига ти да не грешиш, то ще се стане.Ти може да имаш хиляди неприятели, но всичко това ще се случи, което Бог е определил.Ако пък нещо не ти е определил, то ти и да се мъчиш, няма да ти върви.То е все едно да изринеш сняг един метър зимно време, че да ореш и да сееш.Ти ще прокопсаш и никой няма да те види.

Мелодия и хармония.Кръг-елипса, парабола-хипербола 13.01.1937г."Запалена свещ" ООК

Вчера сядам в обедната стая и като ядохме хубавото ядене, пълнени чушки сестрите ми носят една голяма чаша с кафе.А пък другите всички гледат.Казвам:непотребно е.Дайте на другите.Те казаха"Невъзможно е!"Толкоз кафе и захар де да намерим?"Казах:Дайте на всички по една лъжичка!И изпращам моята чаша да вземат.И като взеха всички, остана половина чашка.Вие казвате"Ние обичаме Учителя"Аз казах:И на другите дайте!То е лош навик.Утре, ако станете учители и почнете да пиете по цяла чаша,тогаз отиде вашето учителство!Един учител трябва да яде най- скромно.На други се позволява да ядат, но на Учителят да не си дояжда.На вас вярващите казвам:На светските хора много работи са позволени, но на вас много работи не са позволени.

След това се разви една хубава тема.Разговаряхме се половин час.Философски работи.Ако не бяха пили от моята чаша, то щяхме да си излезем много скоро.И тогава ще кажат"Струва си човек да бъде Учител!"

Трите картини 06.01.1937г."Запалена свещ"ООК

Link to comment
Share on other sites

Guest Дриада

Сега вие сестрите имате едно предназначение.Вие нали се казвате братя и сестри?Минавате тук за братя и сестри.Право е не знаете как се е образувала думата "сестра" и "брат"Да оставим как са се образували тия думи.Има една теория.Но каква е функцията на сестрата и каква е функцията на брата.И след това откъде накъде сега сте една сестра, а пък след няколко години си изменявате името и станете еди- коя си госпожа, станала майка.Сестра, а пък сега станала госпожа Иванова и станала майка на две деца.Хубаво какво представлява сега сестрата?Сестра- това е образ на Любовта.Брат- това е образ чистият образ на Божествената Мъдрост.От невидимият свят братът и сестрата се събрали.Та сестрата ще даде от любовта си на брата, а пък брата ще даде от знанието на сестра си.И ще стане една обмяна на онова, което те носят в света.И тая обмяна ще стане кога?Ако те като брат и сестра не искат да направят обмяна, природата ще ги застави по друг начин да я направят.Мислиш ли , че всякога е необходимо да станеш майка и да станеш баща?Ония, които стават бащи и майки на земята , то е вече наследствено.Не е в съгласие с Писанието.Ако това е едно естествено положение, Христос не би казал така"Един е вашият отец!"Какво ще кажеш на това?Според нашето разбиране, ти имаш един баща, друг втори баща, трети и прочие.Няма единство.А пък Христос казва:"Един е вашият баща, а пък всички вие сте братя и сестри."

Та казвам:След това всички имате като ученици и друг един бръмбар.Искате да станете учители.Хиляди, милиони учители има в света, а пък там се казва"Един е вашият учител, а пък всички вие сте ученици"Защо страда светът?И сега светът страда от много учители, не от ученици.И тук на Изгрева има 20-30 учители.Какви ли не теории има!Слушам ги аз новите теории.Може да мисли човек.Не е лошо.Може да играе той ролята на учител, но дали съм учител?Това е въпрос.Вие играете най- първо ролята на ученици.Да разберете какво нещо е ученик.Ученикът ще пее, а пък Учителят ще бъде публика, той ще го слуша.Учителят не пее.Аз ви пях сега, нали?Всички вие минавате за учители.Аз, ви пея, вие слушате и си давате мнението.Всинца си дадохте мнението.

Обичай и познавай Добър и учен 17.02.1937г..ООК "Запалена свещ"

Edited by Дриада
Link to comment
Share on other sites

Изгрев – това е един момент на съзнанието и този момент е само когато слънцето излезе от хоризонта, а след като изгрее, то вече не е изгрев. И залез е онзи първият момент, когато слънцето допре до хоризонта и се изгуби, скрие се зад него. И до като се скрие, то е залез. Изгрев е от онзи момент, показването върха на слънцето, докато излезе на другия край. Всичкото друго не е нито изгрев, нито залез. Следователно, вие имате два момента в целия си живот: Или всеки ден и всяка минута имате изгрев, или имате залез, не от часове, а само от няколко момента. И ако вие разбере тия моменти на вашето съзнание добре, вие ще можете правилно да разсъждавате, понеже изгревите ви и залезите ви не са едни и същи. Забележете в природата, изгревът всеки ден не е един и същ: запример, някой път хоризонтът не е толкова ясен, някой път е много ясен. Някой път вие не виждате залез, някой път вие не виждате изгрев. Това са все математически съотношения. Тия изгреви и залези показват съотношенията, които съществуват вътре в нашето съзнание. Защото, изгрев и залез съществуват само в съзнанието, като реалност. Ако вие нямате съзнание за тази реалност, че слънцето изгрява и залязва, нищо няма да ви ползува. Ако слънцето изгрява и залязва, то е само за съзнанието ви. А раз вашето съзнание схваща изгрева на слънцето, в туй съзнание взимат участие вашият ум, вашето сърце и воля. Следователно, умът ви ще разисква върху формите и вибрациите на тази светлина, която се разширява, сърцето ще се спре върху съдържанието, а волята – върху резултатите, които може да произлязат от съчетанието на формите и съдържанието. Туй е философски казано. Сега, вие не може да видите какво съотношение имат тия двата края. Аз обяснявам, „изгрев и залез“ по отношение на съзнанието, Обяснявам факта какво е разширение, съдържание и резултати на светлината, която прониква вътре в нашето съзнание. Светлината, която се появява в нашето съзнание, ние я схващаме по особен начин. Сега, от туй вътрешно съзнание зависи степента, с която вие можете да разберете Любовта. А често вие говорите за сегашната любов. Имате едно приятно настроение тук, в слънчевия възел, или имате едно приятно настроение в хилядолистника горе в главата си, засягам само тия два центъра, но туй приятно настроение не е много реално, защото след малко това състояние може да се промени. Аз ви казвам една сладка, мека хармонична дума, но не се разбираме. Фактът е: вие сте гладен нали? Сега говоря на ваш език...

...Който разбира истината, само ще се подсмихне, ще каже: „Да, отлични кюфтета са“. Следователно, в нашето съзнание ние трябва да разграничаваме истинската реалност в света от преходната. Запример, преходна реалност е тази, дето някой казва: „Има Господ“. „Има бъдещ живот“, това е една преходна реалност. Защото, този човек, който казва, че има бъдещ живот, то има едно изопачено съзнание. Той не знае какво нещо е бъдещ живот. А окултистът няма да каже, че има бъдещ живот, той ще каже тъй: „Няма никакъв бъдещ живот“. И ако ти каже истината „няма бъдещ живот“, ти ще кажеш: „Ама до сега все ни проповядваха за бъдещ живот“. Няма никакъв бъдещ живот. Защото, от чисто окултно гледище, ако има бъдещ живот, той ще бъде точно такъв, като сегашният живот. Обаче, ако ние подразбираме под думата „Изгрев“ разширение на нашето съзнание, разграничение, разширение на Божествения живот в нас, то значи да го видим в по-широки рамки като реалност. Защото, животът е един, той не може да бъде ограничен, ние го ограничаваме, като казваме „бъдещ живот“. Животът не е нито минал, нито сегашен, той е живот сам за себе си. В нашето съзнание, животът има изгрев и залез за 3 1⁄2 минути, 3 минути са нужни за изгрева. Знаете ли колко минути са нужни на един човек да умре? То е почти същото време, както когато човек се ражда; неговото съзнание се пробужда за толкова време, за колкото слънчевият изгрев – 3 1⁄2 минути. Детето се роди и пак забравя. И понеже един изгрев има, ти си мисли, че изгревът е раждане, и докато седи в тоя ум, ти се радваш. Това дете като вземе да умира, ти виждаш как слънцето ще залезе. Има някои хора, за които, като залезе слънцето, пак могат да живеят до полунощ. След като залезе слънцето, казват: „Ще се мре“. Това е един факт, дето хората казват – ще се мре – тяхното слънце е вече залязло. И, следователно, от чисто окултно гледище, вие можете да се родите преждевременно и може да умрете преждевременно. Този факт го пазете: можете да забогатеете преждевременно и можете да осиромашеете преждевременно. Можете да станете здрав преждевременно и можете да заболеете преждевременно. Всичко туй остава в съзнанието ви. И когато казвам, че ние всичко можем да направим, вярно е, всичко можем, но само трябва да излизаме извън условията на земния живот. Ясновидецът, ако вижда слънцето навсякъде в неговото движение, той няма какво да се плаши. А туй слънце, то е проявлението на Божественото вътре в света, в нашето съзнание. Ние всякога можем да виждаме Бога. Тук имаме един приятел, няма да му помена името, той ми разказваше за такава една своя опитност: изпитвах една светлина, както при изгрев, така ходи пред мен, но от няколко време залезе тази светлина, няма я. Станало му жалко. Усещал, че тази светлина все изгрявала и като тръгвал някъде, тази светлина постоянно бликала, бликала вътре. И то е красивото в живота...

И тъй, аз искам, всичките ученици, които влизат в окултната школа, да бъдат един изгрев, защото, заради нас, Бялага школа е един изгрев. Бялата ложа, това е един изгрев, а черната ложа, това е един залез. Ако залязвате, вие сте с черната ложа – да ви определя сега – ако изгрявате, вие сте с Бялото Братство. Бялото Братство винаги изгрява, сутрин са те, а черното братство постоянно залязва. И, следователно, ние трябва да разбираме двата момента на живота. Ако кажем: „изгрял си“, ти си с Бялото Братство, а ако кажем: „залязъл си“ – ти си с черното братство. Ние знаем, че в Бялото Братство залез няма. А щом някой каже, че в него изгряло слънцето, ние разбираме, че е от Бялото Братство. Вижте, каква грамадна разлика има в окултното схващане. Залезът на слънцето показва, че ти си на крива посока, следователно трябва да превърнеш тази посока на един изгрев в твоето съзнание. Та, сега, понеже, казах, че старите са на залез, аз направих разграничение. Под думата „млади“, разбирам Бялата ложа, а под думата „стари“ разбирам черната ложа. То е символ: старите, като остаряват, представляват черната ложа – по форма я представляват, а не по същество...

Изгрев и залез

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Дриада

В окултната наука се изисква да бъде човек най- първо господар на себе си.Да познава хората и да обича хората.Оттам ще почнете вие учениците.И ако не се познавате, вие учени не може да станете.И ако не се обичате, вие добри не може да бъдете.Доброто се развива от любовта, а пък учеността се развива от познаването.И тогава на някой, който не му върви, той казва"Аз ще напусна това Братство,Школата"В която и школа да влезеш,законите на природата са едни и същи.Не мислете,че има лесен път.И в света да влезете пак ще учите.Тогава вие минете по- дълъг период,по- дълго време.Във всичките школи крайните резултати са едни същи.Не мислете,че това познание можете да го добиете така лесно. Понякой път говоря за някой елемент, който ви е даден, да го превърнеш в злато.Докато дойдеш да превърнеш желязото или среброто в злато, изискват се познания.

Обичай и познавай.Добър и учен.17.02.1937г.ООК"Запалена свещ"

Edited by Дриада
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Сега тук на Изгрева, постоянно има братя и сестри, които ходят и казват: Този брат не постъпва добре, еди коя си сестра не прави добре, че друг не бил от напредналите, че някой не се подигнал още, не е узрял, този зелен, онзи зелен. Не зная, кой е узрял. Какво трябва да се прави сега? Някой взел пари на заем, не ги връща. Съберат се, казват: Представи си, не връща парите. Аз ако бях на ваше място, като се съберем десет души и някой не си платил, ще кажа: Я да съберем помежду си, че да платим. Той е брат. Защо трябва да говорим заради него. Той ял и пил, няма ги парите. Или че някой не рисува добре. Ще му кажем как да рисува. Не може да пее. Ще му кажем как да пее. Ако ви кажа само за десет дни без критика, казвате: Как е възможно? Да се въздържаш, защото всичките тия слабости, които ти ги намираш в хората, те са вътре в тебе още. Трябва да се направи една добра инсталация не по старите начини. Не може да се живее така. Най-първо в сегашните времена като направят едно здание, направят и инсталацията, поставят жиците, инсталират всичко. По стария начин трябва всяка вечер да туряш газ в лампата, да чистиш шишето. По новия начин щом е готова инсталацията, завъртиш ключа, светне. Някои от вас имате стари инсталации, постоянно с газеничетата се разправяте, които димят.

Трезво гледане

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Дриада

Казваш: "Дотегна ми да се въртим из Изгрева."Тогава и вие не разбирате Изгрева. Дотогава, докато слънцето изгрява и залязва, ще има Изгрев. Ако престане слънцето да изгрява и залязва, няма да има никакъв Изгрев.Докато има звезди на небето, докато има слънце и месечина, животът има смисъл.Вие казвате:"Външния свят не ни интересува"Докато го има радвайте се.Вие срещате един човек и не му давате никаква цена.Казвате:"Срещам едни и същи хора. Стават безмислени."Вие не може да се учите.Вие не виждате добрите страни, които имате и себе си обезличавате, по един много опак начин.Виждате лошата страна.Вие сте станали лоши от колко хиляди години?- от 8 хиляди години.8 хиляди години това е много дълъг период, то е една седмица, един ден.Намерете сега хубавата страна.Във всинца ви има добри страни.Някой път вие не виждате доброто, което е скрито във вас.Вие искате хората да ви уважават и почитат. Да кажем аз искам да ме уважават и почитат. Кое трябва да да почитат в мене?- поне човек трябва да мисли за своята душа, трябва да мисли за своят ум, трябва да мисли за своето сърце.Сърцето го имате.Мозъкът имате. Това, което чувствате и него го имате.Мисълта, с която разрешавате въпроса, те са реалните неща.И трябва да имате ясна представа за душата.Може да ви дам един пример. Ще турим тук една операционна маса.Ще поставим някого и ще му извадим душата.Ще оставим тялото, ще диша в безсъзнание ще бъде, а него ще извадим навън .И като се върне ще ни разправя какво е видял навън, в другия свят.Вън от тялото, човек може да ходи.Наскоро една сестра имала малко излъчване на Изгрева. Излиза вън. Казва на другарката, която е при нея.Я ми дигни тялото, вдигни ме на леглото.Онази не може да разбере каква е.Тя не в будно състояние.В едно преходно състояние.Иска да я убеди, да вземе тялото и да го вдигне на леглото.Че вашите страдания, които имате, те се дължат на едно излъчване.Такива страдания, които може да чувствате, те на физическото поле не съществуват. Някой път вие страдате, това страдание не е от този свят.

Умни, здрави, богати 28.04.1937г."Запалена свещ" ООК

Link to comment
Share on other sites

Guest Дриада

Та казвам:Кое е онова запример, което вие трябва да градите във вашия живот?Тук, когато се създаде Изгрева, идваха мнозина и на всички позволявах.Дойде един и пита:Казва"Да ви посея дърветата?"Казва:"Тук плодните дървета трябва да ги посеем"Казвам:Както намираш за добре, тъй направи.Той ги пося.Дойде друг млад момък, той искаше да ги посее на друго място.Казвам:Посей ги.Той постави прасковите, които имаме.Половината изникнаха,а половината от тях измръзнаха.Някои са били посадени на сливи, някои на дюли, и половината само израстнаха.След туй той сади лозето долу.Между онова, което хората правят, аз гледам да видя.Салонът други го правеха, не им дадох план.Тъй, както намериха за добре,тъй го направиха.Единственото нещо, което дадох план, беше за прозорците.Те бяха направили салонът и турили малки прозорци.Казвам:'Не, големи прозорци ще турите. Те казаха"Няма да издържат".Казвам:Ще усилите, но ще издържи.В живота нещата няма да станат тъй, както ние мислим.Всеки човек ще дойде, ще направи нещо във вас и вие трябва да се съобразите.Бог е направил света и оставил хората да внасят нещо ново.

Първата песен 26.05.1937г."Запалена свещ"ООК

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Дриада

Аз гледам, например, някой взел и написал брошура против нас, в която поместил осакатени цитати от беседите.Каква обхода има той?Каво ще спечели от това?Един казал:"Учителят да ми даде 3 милиона и аз ще защитавам Неговото учение, ще пиша, ще го проповядвам навсякъде"Че ако едно учение с пари се проповядва!Ако очаквате Божественото да го пракарвате с пари, заблуждавате се.Бог ни едал повече от 3 милиона.Онова, което имаме- то е повече.Какво ще искаме ние 3 милиона!Несметно богатство ни е дал Бог.За вас имате несметни богатства.Та казвам:Пазете се от тази черта като дойде.Ако аз съм на мястото на този, който е писал против нас, ако съм на неговите разбирания, ще постъпя както той постъпва.У него е станало подхлъзване.Като се подхлъзне човек, лесно пада надолу.Във време на изпитания ще се познае дали сте злато или сте позлатени, какви убеждения имате.

Малките опити 10.11.1937г.ООК

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Дриада

Един ми казва:"Да ти кажа Учителю, мене ме е страх да идвам на твоите беседи.Почнах да се боя.Колко пъти съм дошъл, все за мене говориш.Нарочил си ме, все към мене гледаш.Не смея, пък и щом се скрия някъде, ти и там току се покажеш"Казвам:Извини ме ,че съм ти причинил тревога без да искам.Но ни най- малко не съм имал тебе предвид.Изнасям известни принципи как трябва да се живее.Всички хора трябва да живеят добър живот.Откъдето и да вземеш, все ще засегнеш някого.

Не се сърдете , ако нещо ви упрекват.Помислете си, че не човек ви упреква, а вятърът е виновен, вятърът е той носи думите.Някой път говори тихо, а някой път силно, та като излезе вятърът от устата му, слушай го.Ако има нещо разумно приеми го, ако не , остави го да си върви по света.Дума дупка не прави.Хвалят някого- пак същото.Дали те укоряват или хвалят, все едно е.Казват:"Хвърленият камък във водата не се връща нагоре"И хвърлената дума, и тя не се връща назад.Ако не се връща какво трябва да правиш тогава?Не хвърляйте камъни, които потъват във водата.Не изпущайте думи в света, които не се връщат!

Красивата страна на живота 26.11.1933г."Новото разбиране на връзката в живота"УС

Link to comment
Share on other sites

Guest Дриада

Един малък опит показва,че всички треперите за кожата, пет пари като иде от вас, треперите.Тук гледам на Изгрева с по 300 метра места турили бодливи телове.От новото учение са тия с бодливите огради, с по 300 метра праведните на Изгрева.Първоначално казват да имало за всичките братя по 300 метра да си купят.Че 10-15 декара всичките братя ще ви събере.Според мене не е в Божествения път това.Че между една клетка в мозъка и друга има голямо разстояние.Какво е разстоянието между слънцето и планетите.Между МеркуриЙ и Слънцето, между Венера и Слънцето, между Земята и Слънцето има милиони километра.Братя и сетри трябва да бъдат на милиони метра разстояние , за да живеят добре.Вие тук ще ги турите по на 300 метра, за има место за всички братя.Това место не събира всичките братя.После ходеха да проповядват да дойдат всички да живеят тук на Изгрева.Сестрите казват:"Елате да видите как живеят на Изгрева"-Как живеят?- Както другите.Отличавате се по едно, че вие носите големи пръстени, със скъпоценни камъни, с гирлянди, с венци, с фракове ходите, велики идеи имате във вас, че сте синове Божии, избранници, че вие сте в една окултна школа и ще поправите света.

Път към новото 14.04.1937г"Запалена свещ" ООК

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
Guest Дриада

При всичко онова, което ни се случва тук, вие не може да намерите по- хубаво място от Изгрева.Ако вие на Изгрева не може да използвате условията, тогава къде?Като излезете от Изгрева, вашето положение ще бъде далеч по- лошо. На Изгрева вие имате най- благоприятни условия.Аз не искам да ви поправям, но онова, което знам, е:Невидимият свят смята Изгрева като един малък оазис и ако вие не знаете да се ползвате от него, вие губите.

Изгревът трябва да бъде такова място, където всички трябва да се повдигнете.Някой път казвате:"Ние сме по- горе от другите хора"Аз другояче разглеждам въпроса.Аз имам друго разбиране за добрия човек.Според мен добър човек е онзи, който иска да живее, както добрите хора искат да живеят.Той се въодушевява от всички добри хора, които живеят по земята, и каквото добро види казва:"Това е хубаво"Добър човек е онзи, който вижда доброто във всички хора и веднага го прилага.Той никак не обръща внимание на техните лоши страни и като види нещо добро, казва:"Много хубаво е това, и аз ще направя така" И на вас препоръчвам:Поддържайте и насърчавайте всяка добра постъпка в себе и у когото и да е, без разлика!

Изпълнение волята 04.02.1934г."Новото разбиране на връзката в живота"УС

Edited by Дриада
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Guest Дриада

Като наблюдавам хората на Изгрева, виждам, че са станали крайно положителни. Като говориш с тях, или трябва да приемеш всичко, каквото ти кажат, или трябва да бягаш. Те са крайно настойчиви. Но аз, казва той, дойдох до следното заключение : който е слаб, нека дойде на Изгрева, да види благото, което се крие в него. Който е силен, пак нека дойде на Изгрева, да опита силата си, да види, колко може да издържа. Сутринното слънце е приятно, всеки го търси. Обедното слънце е горещо; то е само за силни хора, да видят, колко могат да издържат на неговата топлина. Ако можеш от сутрин до обяд да издържаш на слънцето, ти си здрав човек Ако не можеш да издържаш дълго време на слънце, ти не си здрав човек.

Казвам: Който дойде на Изгрева, веднага го поставят на изпит, да се види, колко е силна любовта му. Щом проповядваш за любовта и кесията ти се изпразва, любовта ти е слаба. Ако любовта ти е силна и дадеш на някого една монета, веднага трябва да получиш две монети. Кажеш някъде три сладки думи – вместо тях трябва да ти кажат шест сладки думи. Няма празни думи в живота. Не е въпрос да рисуваш картини само за забава. Ние се нуждаем от живот. – Художниците рисуват хубави картини. – Това не ме интересува. За мене е важно, какво аз мога да създам. Влизам в своята градина и виждам, че всички цветя са увехнали, главичките им увиснали надолу. Веднага произнасям думата „вода" и водата потича. Казвам: Иди да полееш всички жадни, скръбни, натъжени цветя. Жажда ги мъчи. Задоволи жаждата им. След това картината се сменя: от мъртва, става жива. Цветята се ободряват, живо издигат главичките си нагоре и запяват песента на живота. Това е новата философия. Следователно, като видите тъжен, скръбен човек, не питайте защо скърби, но кажете: Вода! Водата ще потече към него, ще задоволи жаждата му и ще го освежи.

Силният

Edited by Дриада
Link to comment
Share on other sites

Guest Дриада

При мене някой път дойдат и казват: „Знаете ли какво става на Изгрева?“ – Какво става? Казвам, чуете нещо, разправяте го. Казвам: На Изгрева става това, което става навсякъде. Светлината грее. Тия хора много хубаво си приказват. Казвате: „Две сестри се скараха“. Ни най-малко не се карат. Понеже едната глуха и другата глуха, високо си говорят. Често съм се запитвал: Ти чу ли това, което приказват? Друга сестра ми приказва за нещо. Казвам: Повикай другата сестра. Питам: Ти каза ли на нея? На нея казала едно, на мене казва друго. Казвам: Викайте онзи. Някой път съм проверявал. Тия сестри, които се карат и като се съберат, тя започва да се извинява. Казва: „Учителю, ще ме извиниш. Чух ги като се караха, но го преувеличих. Тези сестри те не се караха“. Казва: „Малко високо говореха“. Казвам: Как се карат хората? Връщам се назад, докато намеря извора. Двете сестри, които били глухи, които си говорили по-високо, за да се разберат високо говорели. Другата изтълкувала, че се карат. Ни най-малко не се карат. Приятелски се разговарят. Едната казала: „Каква си ти хубостница!“ А пък другата казала: „Колко си мазна!“ Какво лошо има в думата „хубостница“, или в думата „мазна“? Че де е лошото в думата „мазник“? Искате да сготвите малко, нали ще турите малко „мазник“. Казва: „Знаеш да наливаш зехтин“. Че кой не е наливал зехтин? – Няма нищо. Вие от тази школа, по-велика школа засега никъде не можете да намерите. Тази школа е 10 пъти по-хубава отколкото Питагоровата школа. Тия опити ги произвеждаха там изкуствено, а сега всеки ден, сутрин като ставаш ще те изпитат. Няма да мине дълго време, ще те изпитат. Онзи, когото изпитват, да се радва, че го изпитват. А онзи, чрез когото те изпитват, не обръща внимание. Радвайте се, че ви изпитват, защото мъртвите хора никога не се изпитват. Живите се изпитват. Когато човек умре, той се моли на Господа. – „Господи, съживи ме“. Защо умират хората? Понеже не искат да имат изпитания.

Беззаветна благодарност 20.04.1938г.ООК "Божественият импулс"

Edited by Дриада
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...