Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисли от Учителя за светиите


Guest Дриада
 Share

Recommended Posts

Guest Дриада

Казват:"Той е светия"Светията на какво ще уповава?Най- първо светията винаги има едно отлично тяло, една отлична ръка, един отличен крак, един отличен стомах.Светията не страда от коремоболие, от главоболие, от гърди.В светията всичко е на място.Няма излишни работи.Всичкият капитал е в обръщение.Вложеният в светията капитал си има оборот и после капиталът му дава приходи.Сега някои искат да станат светии и казват:"Да ям малко, че да стана светия!"Не постенето е един метод на лекуване, но ако пък искаш да станеш светия, трябва да знаеш как да ядеш, трябва да знаеш как да дишаш, трябва да знаеШ как да мислиш.Това е светия!Казва някой:"Той е прежълтял, светия е станал!"Светийството не е това!Лицето ти трябва да има един жълтеникав цвят, но трябва да има нещо и от червения цвят малко.Жълтия цвят е цвят на мисълта, а пък червения е цвят на чувството.Та жълтия и червения цвят трябва да присъстват, за да стане регулиране на цветовете.Има някои цветове, които не са естествени за човека.

Противоречията в природата 30.09.1936г."Запалена свещ"ООК

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
Guest Дриада

Светията като стане сутринта, той ще отиде на едно високо място да си направи молитвата.Вие мислите, че той седи на високото място, дига ръцете си и се моли.Няма да ви кажа как се молят светиите.Вечерно време правят много редовно упражнения.Светията като седне да яде, не бърза.Най- малко 3-4 часа ще му вземе, яде полека, мисли и дъвче.Светийска работа.Яденето има смисъл, болест не го хваща.Дъвче човекът, 3 пъти прави упражнения.Светията прави упражнениятя сутрин, като изгрява слунцето, вечерно време, като си ляга и посред нощ.Три пъти прави упражнения.Най- важни са упражненията по обед, които правят.Те имат специфични места.Те не са за вас.За вас сега са сутрешните упражнения.Като научите другото, ще дойдете до тях, ще идете при светиите.

Приготовленията на сърцето 04.03.1934г."Приготовленията на сърцето"НБ

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Дриада

Като срещнете този светия, този човек е доволен, във всяко едно отношение той е доволен. На този доволен човек какво трябва да му кажете?Не го знаете.Когато го научите, ще ми кажете вие.Мислете върху това.Аз ви давам да мислите какво трябва да кажете на доволния светия, който от всичко е доволен.Тъй като го срещнете, какво трябва да му кажете?Да го попитате дали вярва в Бога, вие ще го огорчите. Да му кажете, че има някой по- голям светия от него, пак ще го обидите.Ти светията не може да го спреш на пътя.Ухото му е толкова деликатно,, че да му кажеш някоя дума, трябва да знаеш как да му говориш.На светия не се говори по обикновено.Вие сте чудни, вие мислите, като срешнете един светия, веднага по вашему да му креснете.Знаете ли как се говори на светия?Вие се научете как се говори на светията.Аз съм срещал някога владици, и те не знаят как се говори на светия.Те говорят на светия както се говори на хамалите. Ти на някой светия, след като му говориш така по хамалски, той ще ти зашлеви една плесница и ще се повалиш ти на земята.И като си заминеш от него, втори път не искаш да го срещаш.Всички тия светии са станали като мечки за хората.Всички ги е страх от тях. Защото те уж минават за много кротки хора, но като не знаеш как да му говориш на него, той ше ти ушие една плесница, че втори път като минеш ехее.Няма да искаш да минеш при него.Че как ще си обясните, вие сега приказвате за Христа, един човек много кротък и благ.Тъй си го представлявате след 2000 години.Ако питате ония, които продаваха в храма, той като влезе с въжето и оня камшик, та и масите прекатури, и парите, и всичко това.

Естествената любов(Да бъдем разумни.Добрата постъпка)14.04.1935г."Ценната дума"УС

Edited by Дриада
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Дриада

Коя е причината, че светиии досега не сте станали?Коя е причината, че не светите?-Че не можем още да минаваме без лампа.Тук като дойдете на всичките ви главите ви да светнат.Да няма нужда от лампи.Светлината преди нас още е станала светия, тя ни обнадеждава и казва"Аз светя, тъй и вие ще светите"Сега това е малко.Какво разбирате?Това е разнообразие.Ние сега поразместваме въздуха по един особен начин.Какво сте чули?Какво дойде до вашето тъпанче сега?-Вие светии не сте,но мислите ли,че сте Синове Божии?-Тогава светийството какво е?-То значи работа.Не сте дошли още да ви турят на светийска работа.Станеш светия, чиновник си голяма служба заемаш, светийството не е нещо, че като станеш светия, веднага те настанят на работа.

Четиритях точки 12.01.1938г."Божественият импулс"ООК

Link to comment
Share on other sites

Guest Дриада

Нали имате вяра.Някой път вътре ще дойде едно състояние, което е опасно.Едно състояние, през което светиите са минавали.И вие ще минете.Още не сте дошли до него.Ето това състояние:светии, които 20-30 години са се подвизавали и са мислели да отидат при хората да им говорят, после плачат и казват"Отиде вече всичкото!"Тъкмо се молиш, имаш едно хубаво състояние и ще ти дойде една такава лоша мисъл накрая, че всичко разваля и казваш"Откъде този дявол!"

Та казвам:Докато човек дойде самовлада!Съзнанието не всякога е будно.И разваля се молитвата.

Път, истина и живот 07.10.1936г."Запалена свещ"ООК

Edited by Дриада
Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...
Guest Дриада

Светията и той се бори. Какво го мъчи? Той е много напреднал от ваше гледище, но този светия има мъчнотии, с които трябва да се бори. И той си има слабите страни.

Обикновеният човек няма да го съдят за това, но един светия, който си е позволил и най-малката отрицателна мисъл, ще го държат отговорен. Въпросът е за светията, а не за вас.

Дето вие сте праведни, светията е неправеден. Един светия, турен на ваше място, веднага ще намери затвора. Ако той постъпва както вие постъпвате, веднага ще намери затвора. Не искам това да ви бъде като спънка, но искам да ви кажа, че в бъдеще ще се намерите в едно положение на вашето развитие, ще дойдете до известни мъчнотии, социални мъчнотии. И при тия мъчнотии никой не може да ви помогне отвън. Само онези хора, които са минали през тях, ще ви покажат пътищата, по които може да се освободите разумно от тях. И под думите "Царство Божие" подразбираме всички хора, които са се освободили. Като дойде при вас който и да е човек, да ви е приятно. Като видите един човек, да ви е приятно, че сте го срещнали. Това е Божествено! И всеки като ви срещне, да му е приятно. И вие да бъдете като ангели, които летят.

Понеже днес на кръст не могат да разпънат Христос, сега са приготвили задушливи газове. Казвам: Ще се стегнете сега! Вие сте много по-свободни от светията. Светиите, в сравнение с вас, са много ограничени. Един светия е ограничен. Един светия, ако го поканят двама младоженци, той няма да отиде. Ще каже: Много съм зает! Един светия при един банкер не може да отиде. Един светия при един учен човек не може да отиде. Защо? Вие не сте в никаква опасност, но светията вижда тези работи – той вижда опасността. Аз се радвам, че не сте светии. Всички се стремете обаче да станете светии. Това върви по един естествен път. То е закон на растежа. Ако вие турите едно семе между пукнатините на канарата, дървото, което ще израсне, ще почне да расте по канарите и тези канари, които са близо една до друга, ще се отдалечат и между тях ще се образува по-голяма цепнатина.

Та сега, първото твърдение, което ще направите в себе си, е следното: Да приложите Божествената Любов във всичката й пълнота. Да изпълните Волята Божия, в това е разрешението. Да изпълните Волята Божия, не както вие разбирате. Волята Божия има отношение с всичко в света. И второто положение е: Всички трябва да бъдете добри проводници, та онова, което е хубаво, възвишено, трябва да мине през вашето съзнание. Силата ви седи в изпълнението Волята Божия. Щом възприемете Волята Божия, вие ще имате сила. Само по този начин може да постигнете това, което желаете.

И светията се намира в противоречия. Защо светиите се намират в противоречие? Защото и те не могат да изпълнят Волята Божия. Светиите трябва да имат едно желание – всички светии трябва да се слеят в едно. В тях има още индивидуализъм. Те не са решили още да се слеят в едно и да образуват един голям светия. Мъчна работа е това и църквите не се съединяват, по единствената причина на светиите. Има православни светии, католически светии, окултни светии и прочее. Светиите са на особено мнение. При тях няма спор, но светиите не знаят как да се обединят. При това и Учителите, които стоят над светиите, и те се намират в противоречие, понеже и те не могат да насилят светиите да направят това. Светиите трябва да го направят доброволно. И Учителите седят и гледат, какво ще направят светите. Учителите седят горе и не могат да вземат решение, понеже чакат светиите. Светиите досега не са взели решение.

Божествен и човешки порядък

Edited by Дриада
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...