Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисли на Учителя за Невидимия свят


Guest Дриада
 Share

Recommended Posts

Guest Дриада

Ти казваш:"Искам да отида в другия свят!"Но за да отидеш в другия свят ти трябва да имаш по- финно тяло, а пък го нямаш.Като го нямаш какво трябва да направиш?Както на земята трябва да имаш едно тяло, така и в другия свят трябва да имаш едно тяло.Ако останеш и тук без къща, и там без жилише, тогава казвай, че не е хубаво това положение.Много теории има. Много души има на земята, които са излезли из тялото и се намират под едно първобитно състояние, из въздуха. Нито жилище имат, нито дом имат.И те бягат, като духне вятърът бягат. И като се развали времето, бягат да се скрият в някоя дупка. Те са постоянно между хората.Като ядят хората и те взимат участие, но уста нямат, стомах нямат, уши нямат.И насърчават хората, като, че ядат.И те са, които създават големите нешастия на този свят, които сега съществуват.Те на тях се дължат, на тези неорганизирани души.

Не ограничавай Божественото 24.02.1937г."Запалена свещ" ООК

Link to comment
Share on other sites

Физическите прояви са отражение на проявите, които съществуват в духовния свят. Когато Христос казва, че силната вяра може планини да премества, в това се крие същността на вярата. И Витоша съществува в духовния свят. Ако мястото на Витоша или на кой да е предмет се промени в духовния свят, ще се промени и мястото на тяхната сянка. Щом се премести един предмет, премества се и неговата сянка. Обаче искаме ли да преместим сянката на предмета, това е мъчна работа. Сянката се мести по друг закон. Само слънцето е в състояние да мести сянката на предметите. Обаче ако аз разбирам закона, мога да дигна ръката си и да преместя сянката, дето искам. Дигнете ли Витоша, можете да преместите сянката й, където искате.

ООК › Ключът на живота

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
Guest Дриада

Ако вие отидете в Невидимия свят, нито един от вас с такова лице, каквото сега имате, няма да може да влезе в Царството Божие.Като ви видят с такива лица, най- първо ще кажат:"Стойте там, ние грозните не искаме.Не пускаме в Царството Божие куцащ човек или с едно око, или с едно ухо, такива не приемаме."Или пък тъй да кашляте, както тук сега, и това не ще приемат.Те ще кажат:"Ние като се молим тук, вие кашляте"С такова подсмърчане ще ви изпъдят навън.Или пък ако си ровите косата и се почесвате, ще ви изпъдят навън.И още хиляди работи, за които биха ви изпъдили из Царството Божие. Ако един ангел ви види как си свивате очите, как вие се мръщите, той ще изскочи из Царството Божие навън.Понякога и свиването на веждите става с цел да се приеме по- малко светлина, да мисли човек, но някога значи, че човек е недоволен от себе си.

Трябва да се учите на земята да контролирате всички ваши движения и постъпки, всички ваши чувства, мисли.Всяко свиване на един ваш мускул, всяко движение на крака или ръката ви, това трябва да става под ръководството на вашия ум.Вие трябва да бъдете господари на тялото си, но понеже не сте, нещата стават произволно и следствие на това боледувате.Боледува кракът ти, защото ти не си господар на крака си,боли те ръката ти, главата ти- не си господар нито на главата си, нито на ръката си.Боли те стомахът, болят те очите, защото не си им господар.И питам тогава:На какво си господар?Ако в тебе ще влязат тия лоши духове и почнат да те мъчат и ако ти не може да ги изпъдиш навън ти не си никакъв господар.

*****

Питам:Какво сте придобили и какво сте разбрали от живота?От това очакване?Вие очаквате да умрете и да дойде второто пришествие, да дойде Христос, да ви изпрати автомобил или някой файтон да се качите като ангели и да ви посрещнат светии.И като влезете в другия свят, да ви турят венци на главата и да казват"Осанна, осанна, благословен, който иде"Тържествено, хубаво.Отлично е това.Ако стане така , аз ви облажавам, но ако не можете да припарите в Царството Божие тогава?Тогава вие казвате така"В такъв случай да не живеем"Или в царството на светлината, или в царството на тъмнината ще бъдете.Щом не може да влезете в Царството Божие, дяволът ще ви приеме и той ще ви прати каруца.Чудни сте вие!

Истинската добродетел 19.11.1933г."Новото разбиране на връзката в живота" УС

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
Guest Дриада

Та когато казваме, че трябва да се обичаме, когато говорим за Любовта ние всякога подразбираме онези наши приятели от невидимия свят, които са дошли да ни посетят.Под думата "невидим свят", не трябва да разбирате свят без никаква реалност.Този свят е десет пъти по- реален от физическия.Когато говорим за любовта, ние подразбираме нашите приятели от невидимия свят , които ни посещават в известна епоха на нашия живот повече, откокото във всяко друго време.Тогава ние сме радостни мощни.Когато дойдат тия гости при нас, те носят със себе си най- възвишени мисли и чувства, взимат участие във всички наши нужди и ни дават най- възвишени упътвания.Вие имате крива представа за ангелите, за светиите, за тия ваши възвишени приятели, мислите, че са заети само с възвишени работи и не с е интересуват от човека, не се занимават с дребни работи.Не, дойде ли един ангел при тебе той се интересува от дребните неща на твоя живот.Когато обичаш някого, ти знаеш какви са неговите очи, уши, знаеш с какви дрехи се облича, каква шапка носи, какви обуща носи и намираш, че всичко в него е красиво.

Същия закон е верен и по отношение на любовта на нашите приятели от невидимия свят.Когато един твой приятел от невидимия свят ти дойде на гости, той вижда всичко хубаво в тебе.Не само това, но когато тия приятели идват при вас, те водят със себе си по десет камили, натоварени с подаръци.Като влязат в в двора ви, те започват да разтоварват камилите свалят от тях куфарите и ги внасят в дома ви.Там отварят куфарите и започват да раздават подаръци на вас, на майка ви и на баща ви, на братята , на сестрите ви и след като поседят 5-6 дни във вас на гости всичките ви работи се уреждат.Вие само трябва да чакате и да не се безпокоите.Ако няма с какво да ги угостите, те ще извадят от куфарите си всичко, което е необходимо.

"Изгревите на Слънцето" 22.03.1928г.Извънредни Беседи от Учителя в периода 1930-1932г.книга"Свещен трепет" ИК "Всемир" София 1998г.

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...

Мисли от Учителя за Невидимия свят и Разумните същества.

Подборката с мисли е направена с помощта на търсачката на УикиПортала. В тази тема можете да публикувате мислите, които са ви направили впечатление.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...