Jump to content
Порталът към съзнателен живот

018. Всяко растение, Рилски беседи, 17август1938г., 5 ч.с.


Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:

Диамантови лъчи

Аум - песен

Утринна молитва на ученика

Матей 15

Беседа: Всяко растение

Молитвен наряд за край:

Красив е животът - песен 28-а от "Беинса Дуно - На Учителя - Музика за медитация"

Той иде - песен 5-а от "Беинса Дуно - Музика за медитация (песни за всеки ден)"

Господи, да възрастне в мен онова Божественото - формула

Добрата молитва

Да се прослави Бог в Бялото Братство... - формула на Братството

Съвременните хора страдат от еднообразие. Дето е еднообразието, там съществува голяма тъмнина. Дето има тъмнина, там са най-големите противоречия. Наистина, нощта носи големите противоречия в живота. Който не разбира някои работи, той е в тъмнина. Който е неразноложен по дух, той е пак в тъмнина. Обаче, не смесвайте тъмнината със злото. Светлината и тъмнината са две неизбежни явления в Битието, както злото и доброто. Да ходи човек в тъмнината, това не значи, че е грешен. И праведният ходи в тъмнина. Разликата се заключава само в това, че праведният ходи в тъмнината със светлина, а грешният – без светлина. Запример, като се говори за чистота, праведният, чистият разбира въпроса добре, а обикновеният изпада в противоречие. – Защо? – Защото той мисли за себе си, че е чист и се чуди, каква чистота се иска от него.

Какво може да излезе от човек, който не вижда и не чува? Той ще каже, че всичко чува. Какво чува? Лошите думи, които някой казал за него, вследствие на което губи разположението си. Той чул, че някой казал една лоша дума за него, а не е чул десетте добри думи. Който чува само лошите думи, които се говорят за него или за ближните му, той не е музикален човек, няма добър слух. Който възприема само лошите слухове, лошите картини, лошите миризми, лошите храни, той има слабо развити сетива. В този смисъл, истински красноречив човек е онзи, който говори само хубави, добри работи. Който само обещава, без да изпълнява, и той не е красноречив човек. Какво красноречие има в това, че някой обещава следната година да ви донесе плодове, дрехи, обуща? От тия обещания едва ли едно на стот ще се сбъдне. Сладко, красноречиво говорене е това, каквото кажеш и обещаеш, веднага да го изпълниш. Малко давай, но навреме, отколкото много, но без определено време. Сегашните хора дават много, но не навреме. Докато дойде обещаното, човек може да умре от глад.

Съвременните хора търсят щастие, но без да искат си приготвят нещастието. – Защо? – Защото постоянно говорят или за своето минало, или за бъдещето си, какво ги очаква. Ако говорят за някакво светло бъдеще, добре правят, но те рисуват бъдещето си в тъмни, мрачни краски. Значи, хората говорят за миналото, духовете – за бъдещето, а Бог – за настоящето. Тъй щото, докато очаква на бъдещето само, човек се движи в света на духовете. Докато живее с миналото, той е в човешкия свят. Обаче, живее ли в настоящето, той е в Божествения свят, дето нещата стават моментално. Човек е господар на миналото, духовете са господари на бъдещето, а Бог – на настоящето. Наистина, човек знае само онова, което е минал, добро или лошо. Що се отнася до бъдещето, той нищо не знае. Има хора, които предсказват някои неща, но това знание не е тяхно.

Всяко растение

16. А Той каза: И вие ли сте още без разумение. 17. Не разбирате ли, че всичко що влиза в устата, минава в корема, и се изхвърля в захода?

18. А онова, което излиза из устата, произхожда от сърцето, и то осквернява човека.

19. Защото от сърцето произхождат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули.

20. Тия са нещата, които оскверняват човека; а да яде с немити ръце, това не го осквернява. ( Матей 15 )

Edited by Надеждна
Link to comment
Share on other sites

Днес във всички хора се корени нещо. Когато види, че нещо се корени в него, човек надава вик и пита, защо коренят това. Много естествено. Христос казва, че всяко растение, което Бог не е насадил в човека ще се изкорени, защото, остане ли в него, никакъв плод няма да принесе. Който искрено желае да учи, това го очаква.

****

Да мисли човек, че като има една свещ, повече не му са нужни, той е на крив път. Че сте познали Бога отчасти, че четете Библията и Евангелието, това не е още всичкото знание. Да четеш Библията, това не значи, че си спасен. В Библията са изнесени опитностите на хиляди хора. Минали ли сте през техните опитности? Придобили ли сте тяхното знание? И това, което е писано в Свещената книга, не представя всичкото знание в света. Много още има човек да учи, докато завърши своето развитие на земята.

****

Мнозина очакват да получат блага наготово, без да работят. Те изживяват различни състояния и се страхуват, да не ги изкорени Господ. – Не Бог корени само заблужденията и кривите разбирания на хората. Вие мислите за Бога, за себе си, за окръжаващите това, което не е. Вие нямате ясна представа за нещата, вследствие на което си създавате цяла каша от умувания и чувствания. Кажете ли на някого, че е много добър, той ви гледа изпитателно, не вярва, истината ли му говорите, или го подигравате. Той мисли за себе си, че е добър, но че е много добър, това не знае. На друг някой казват, че не е добър. И той се чуди, вярно ли е това. За да разбере истината, последният се нуждае само от една запетая. Като му каже някой „не си добър", той трябва да тури след частицата „не" запетая, и тогава ще излезе „не, ти си добър". Ако между думите „не си добър" не поставиш запетая и ги свържеш в едно, от тях се ражда нещо неестествено. Такова нещо е катърът. Катърът се ражда от кобила и магаре. Той е нещо средно между двете. Катърът е човешко произведение, вследствие на което е безплоден. Той не е създаден от природата. Всяко неестествено проявление в човека е катър, който не може нищо да роди.

****

„Всяко растение, което Отец мой небесни не е насадил, ще се изкорени". Щом лошото се изкорени, доброто трябва да го за-мести. Радвайте се, когато Бог корени, защото на мястото на изкорененото Той посажда своите мисли и чувства. Следователно, щом скърбите, вие трябва да изпращате сърцето си при Господа, Той да го възпитава. Като го възпитава, Той внася светлина в него. Когато радости идат в живота ви, пак се радвайте, защото живеете в светлина. Благодарете на Бога и за тъмнината, и за светлината, в които живеете. Уповавайте на ума си, който Бог ви е дал, защото чрез него пътят ви се осветява и можете да вървите напред.

Всяко растение

Какво е това ,което се корени в нас?Ежедневно се опитват да се вкоренят много мисли.Мислите пораждат чувства ,а също желания.Много често те са чужди и неестествени.Те са безплодни и ако останат(ако се вкоренят ) в човека,плод няма да принесат,но на развитето ни ще попречат.Затова се говори в днешната беседа.Всяко неестесвено желание,мисъл,чувство са безплодни и ще бъдат изкоренени.Как ще се изкоренят.Два пътя има .При единият ,ако човек е навлязъл в разбиране и приложение на Новото Учение, за новия човек ,ако е възприел и прилага Христовото учение за Любовта,то той е дал сърцето си на Бог и работи ежеминутно и ежечасно за това да не се коренят в него неестествени и безплодни мисли,чувства и желания.Той ги различава и навреме отстранява,трансформира в добри и плодни.Другият начин,за който се говори в библейския текст(Ев.Матея 15) и в днешната беседа е пътя на Мъдростта ,който минава през страданието.Страданието е това,което може да ни обърне към Бог.Имаме ум,който използван правилно ,осветява пътя ни .Това е свободата ,човек да избере,дали в страданието да даде на Бог сърцето си ,за да изкорени всичко лошо в нас и да го замести с добро.Така ще постъпи онзи човек,който осъзнава и иска да живее в настоящето.То е божественото .Онзи,който остава в миналото,той остава в тъмнината на миналите си дни и преживявания.Има хора,които не са в миналото,но живеят само с мечти за бъдещето.Да се мисли само за бъдещето,то е бягство от настоящето и нежелание да се работи в него,Отново сме в плен,но този път на света на духовете.Този свят също е нереален.Това е свят на илюзии и желания,които остават също безплодни.Божествено е само настоящето .Да бъдем тук и сега.Днес,а не утре да дадем сърцето си на Бог,да приемем днес учението за Любовта и да изпразним съдовете си от всички неестествени мисли,чувства и желания.Да застанем пред Отеца в смирение и единствено желание -да бъде Светлина в ума и сърцето ни .

Edited by Розалина
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...