Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Отец, Син, Свети Дух.


dcveta
 Share

Recommended Posts

Не намерих подобна тема.

Тази тема я пущам по повод мнението на Орлин Баев от темата за свободната воля

http://www.beinsadouno.com/board/index.php?showtopic=1933&st=340

Според термините на Учителя, вечното в нас се съставлява от триединството на Любовта, Мъдростта и Истината. Християните наричат това триединство Небесен Отец (истина), Майка (любов) и Син (мъдрост, свят дух). Индусите наричат това триединство Атман, Буддхи, Манас. Затова е три-единство, защото е цялостност. Божията воля или свобода кореспондира с Истината. Учителят казва, че Истината е централен принцип, който функционира, както той казва, със слънцата. Ние, сме личности микроотражение на макрокосмоса - слънцето на духа в нас е истината ни. А любовта слиза и до най-малките неща. Изборът, диктуван от принципите на истината, мъдростта и любовта, правен в ежедневието ни, е тази динамична проява на свободна воля - така мисля! Наистина, нужно ли е да ги разделя човек - те са три-единство!

Чисто практически, съм съгласен с теб, че Любовта е тази, която взема милосърдните и съобразени с вечността, отразена в преходността избори. Но, такава Любов съдържа и свободата на истината в себе си и виделината на Мъдростта, на онова директно знание на сърдечния разум! Едно цяло са трите, както огънят свети, топли и има определена сила!

Относно ежедневните избори, откъснати от това триединство - единствено на базата на логиката или на алчността или гордостта или страстта или страха и т.н. - да, има ги и положението на света в който сме, е такова поради такива откъснати от Цялостта избори! Но такива избори лични или глобални не са свободни и не могат да се нарекат свободна воля - в тях липсва Свободният дух, от чиято позиция да бъдат взети. По-скоро са израз на гордост (в християнския смисъл), на откъснатост от цялото.

Предполагам, че се имат в предвид тези думи на Учителя

Бог е Любов. Божията Любов носи щастие.

Бог е Любов. Бог е Мъдрост. Божията Любов и Божията Мъдрост носят пълното щастие.

Бог е Любов. Бог е Мъдрост. Бог е Истина. Божията Любов, Божията Мъдрост и Божията Истина носят всичкото щастие.

Очаквам всякакви мнения по тези въпроси. Единство и разлики.

И основно ставаше въпрос кой, кой съдържа в себе си като кръгове например ако ги разглеждаме или като множества или кой е по-голям - Отец, Син или Святи Дух?

Да, колкото и да са едно в този случай ги разделяме, за да достигнем до правилното разбиране и познание, за да си научим урока един вид. Иначе е ясно, че са Едно.

Орлин смята, че Божията воля съдържа в себе си Божията любов. Аз смятам точно обратното.

В случая той приравнява Божията воля към истината, тоест към Отец, доколкото разбирам, а любовта към Майката/което не ми е много ясно като понятие.

Святият Дух и Сина ги е приравнил в едно понятие също.

Link to comment
Share on other sites

"Първото от имената ЕХИЕ/х/ често се пише с една буква йод. В този случай то просто означава "АЗ"....

Това име, изписано мистично чрез триъгълник от три йод/еврейска буква/ изразява трите главни свойства на Божеството, даващо винаги началото на това, което поражда мярата на времето.

Дуйствително:първото йод показва вечността, която поражда времето в неговото тройно деление:минало, настояще, бъдеще.

Това е число.

Това е Отец.

Второто йод изразява безкрайността, пораждаща пространството в неговите три измерения: дължина, ширина, дълбочина.

Това е мяра.

Това е Син.

третото йод означава вечната субстанция, даваща начало на материята в нейните три вида - плътна, течна, газообразна.

Това е тегло.

Това е Свети Дух." /Кабала от Папюс, 85 стр./

Отец- Вечност

Син-Безкрайност

Свети Дух-Субстанция

В Библията се казва, че Бог е Любов/подразбира се Отец/.

От цитата на Петър Дънов следва същото

Бог/Отец/ е Любов

Мъдростта е Светия Дух/"И духът Господен ще почива на него, Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и на сила, Дух на знание и на страх от Господа"/Исая11:2

"Мъдростта съгради домът си, издяла седемте стълба" Пр.9:1/

А Истината е Исус /"Аз съм Пътя, Истината и Живота"/ Тоест в нито едно от тези три известни учения Светия Дух не е Сина, колкото и да са едно цяло.

Значи според Кабала, Дънов и Библията определенията са

Отец - Вечност, Любов, Любов

Син - Безкрайност, Истина, Истина

Свети Дух- Субстанция,Мъдрост, Дух на мъдрост

Няма нищо общо с писаното от Орлин

Небесен Отец (истина), Майка (любов) и Син (мъдрост, свят дух).

Как бихте ми изяснили това противоречие? Откъде идва? И защо се разминават ученията?

Link to comment
Share on other sites

Къде остана женският принцип в отец, син и свят дух? :)

Link to comment
Share on other sites

Бог е Любов. Божията Любов носи щастие.

Бог е Любов. Бог е Мъдрост. Божията Любов и Божията Мъдрост носят пълното щастие.

Бог е Любов. Бог е Мъдрост. Бог е Истина. Божията Любов, Божията Мъдрост и Божията Истина носят всичкото щастие.

Очаквам всякакви мнения по тези въпроси. Единство и разлики.

И основно ставаше въпрос кой, кой съдържа в себе си като кръгове например ако ги разглеждаме или като множества или кой е по-голям - Отец, Син или Святи Дух?

Отец - Дух - Мъжко начало - Парабрахман, Брахман, Пуруша

Свети Дух - Материя - Женско начало - Мулапракрити, Пракрити, Шакти

Син - Съзнание - Аз-а в човека. (единствено възможно при взаимодействието на Духа и Материята, на Мъжкото и Женското начало). В макромащаб бих го отъждествил с Ишвара.

Когато говорим за безкрайни величини, то не може да става въпрос за сравнение.

Тук ще се опитам да поразсъждавам върху въпроса на Орлин:

Къде остана женският принцип в отец, син и свят дух?

Всъщност Светия Дух може би отразява женския принцип, но не изцяло. Според мен той отразява единствено Шакти, т.е. проявеният женски принцип, но не и пракрити, т.е. същинската материя, лишена сама по себе си от форма.

Наясно съм, че станаха доста източните термини, но не виждам с какво мога да ги заместя. Обяснения на самите термини не е трудно да се намерят.

Орлин смята, че Божията воля съдържа в себе си Божията любов. Аз смятам точно обратното.

В случая той приравнява Божията воля към истината, тоест към Отец, доколкото разбирам, а любовта към Майката/което не ми е много ясно като понятие.

И Любовта, и Волята са проявления. Едното не може да съдържа другото.

Относно свързването на Волята с Отеца и на Любовта с Майката виж тук.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Някъде четох, че който разбирал тези въпроси, разбирал и сътворението, защото то произхожда от тях.

ПП:Някои не приемат това описание на Светия Дух - Субстанция/и напълно ги разбирам/. И няма как да се опише Духа, но просто е въведено някакво понятие, за да се обяснят същностите. Нека това понятие не е пречка за човешкият ви ум, а напротив.

Лично съм приела това понятие субстанция, защото не знам точно какво значи субстанция и ще продължавам да го използвам нататък/ако и на някои да не им харесва/. Нещо подобно на вечността/Отец/, която съдържа времето/минало, настояще и бъдеще/ си го представям, така и Субстанцията /Духа/, съдържа в себе си всички видове материи - видими и невидими.

В Библията е споменато, че плътта се противи на Духа.

Един вид видимата материя/плътта/ се противи на невидимата/духовната/. Тоест материя се противи на материя/което е много странно, да се противи сама на себе си/.

То затова ли се казва, че грехът се изчиства с кръв? Защото кръвта била свързана с Духа, някой го беше писал преди време.

Имам чувството, че ако продължа, ще навлеза в море.

В СЗ Духът се вземал от Моисей и се раздавал на останалите, тогава когато не са прощавали престъпления, а са убивали за да се изчисти Земята.

Сега в НЗ пише друго.

И още друго се сетих. Че в случая Божиите имена са свързани на Отец с времето, на Сина с пространството и на Духа със субстанция/каквото и да значи в разбирането за Дух/

От тук свързвам и Божия печат с тия трите - пространство, време и материя.

Божият печат ни освобождава от ограничеността на пространството, времето и материята.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Да, всичко се свързва с троицата, която е троична. Времето- Отец, минало, настояще и бъдеще, вечност като цяло и т.н.

Което значи, че материята също е троична - материя, антиматерия и незнам какво си още. Пространството също.

А настоящето може да бъде в материята/Св. Дух/, както и миналото и бъдещето и в пространството.

Като свършиш всички възможни връзки, ще видиш какви са възможностите на трите йод. От там почнах и се получаваха невероятни възможности, поне за човешкият ум.

Колко точно идват възможностите - кабалистите трябва да знаят. В Сефер Иецира се споменаваше от колко тухли, колко възможности има.

Например материята свързана с пространството може да се разглежда в миналото, настоящето и бъдещето. Пример с човека и неговите години. Всъщност не мога да го обясня точно, но наистина се получават много възможности.

Link to comment
Share on other sites

Отец, Син и Дух, Алеф, Мем и Шин, Дух, Душа и Тяло, вечност, пространство и субстанция. Откъдето следва, че Синът, пространството е и Тялото. Така е писано и в Библията - части на Христа./някои са го разбрали преди мене и са го написали в Библията, но съотвества и на писаното в Кабала/

Отец е Душата тогава - за тези които си мислят и проповядват все още, че човек и Бог нямали Душа.

Откъдето следва, че Закона и Духа са уравновесяващи като въздуха където Мем и Шин са Земя и Небе.

Още могат да бъдат - време, свят, човек, число, буква, стойност.

Каква ли е стойността на Сина тогава, а числото? Буквата на кое число отговаряше? Трябва да погледна, но ако има някой да ме светне, може и да не поглеждам. Все пак е интересно как се навързват нещата и как си идват по местата, точно както пишеше в Сефер Иецира.

ПП Затова и Духът е уравновесяващото начало между човек и Бог, като цифри се получаваше четири доколкото си спомням/Бог-3, Дух-1/. Духът още съдейства за възстановяване на Закона за равновесието.

Между Земята и Небето - това уравновесяващо начало се явява въздухът.

Edited by dcveta
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

В контекста на Библията където има Христос, има и Антихрист, където има Даниил, има и Навохудоносор, където има пророк Илия, има и Езавел, където има Йосиф, има и Фараон, където има Моисей, има и Фараон .... Цялата Библия това говори, за дуализма, за добро и зло, смърт и живот.

Балаватска беше казала, че ключът за Библията е Кабала.

Там се обясняват малко повече подробности като се казва, че седемте букви са двойни, тоест проявяват се двойно.

А да, който не знае за буквите. Има три основни, три майки са наречени, те символизират Отец, Син, Святи Дух или дух, душа, тяло или земя, небе, въздух или т.н и т.н.

Та на ниво седмица всичко е двойно, но на ниво тройка Отец, Син и Святи Дух - всичко си върви заедно/мъжът с жената, доброто със злото, смъртта със живота/. Това ниво според моето разбиране е Божието царство.

А тук на ниво седмица Отец е отделен от Сина. Отеца е небето, а Сина земята.

Затова се казва, че каквото на небето, такова и на земята. Затова молитвата, която дава Исус е "Нека да бъде Твоята воля, както на Небето, така и на Земята".

Затова ние сме едновременно и на Небето/в Бог/ и на Земята/Христос/.Затова Исус казва, че ако видели сме Него/Синът/, видели сме Отец/Небето/ и т. н. Всички изводи в тази насока са правилни, истини и са основани както на писаното в Библията, така и като се използва този ключ от Кабала, за трите букви майки или за трите йод/същото е/. Те още означават широчина, дълбочина и ... още означават число, буква, мяра ...

Така и лесно ще се разбере числото на Бог и числото на Антихрист, но засега не ми се задълбава повече.Доколкото разбирам Божието число не е седем, а три.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Цитирам себе си от http://www.beinsadouno.com/board/index.php?showtopic=7780&view=findpost&p=159849

"1. Цялото битие е в Бога, т.е. Бог е навсякъде, както и другите измерения са в него(невидимите за нас, по-висши среди на живот).

2. Божията сила, която действа върху всички разумни същества(хората и по-висшите такива) е Христос(Словото, Разума, Премъдростта).

- тази 2ра сила действа едновременно с 1вата.

3. Божията сила, която действа върху разумните същества, напълно отдали се на Любовта и Доброто, ние наричаме Свят Дух.

- тази 3та сила действа едновременно с 1ва и 2ра сили.

И така от 1, 2 и 3 идва термина Света Тройца - трите сили, чрез които Бог действа върху творението си в зависимост от степента на духовното израстване. "

Това че назоваваме Бог в мъжки род е просто, че сме притиснати от спецификата на езика ни. А в същност в арамейските текстове е Родител(Баща-Майка) в среден род.

Link to comment
Share on other sites

Божието число е 0, понеже нулата няма противоположност. Всички други числа имат своята противоположност - същото число с обратен знак. Тази дуалност е присъща само на материалния свят. Когато противоположностите се обединят вътре в човек, в духовния му свят, той влиза в царството божие, което е навсякъде около нас. То е навсякъде около нас без да го виждаме, защото преди да постигнем уравновесяване на противоположностите сме несъзнателни за духовната същност на материята. Много пъти е повтаряна и потвърждавана истината, че духовния свят (горе) (вътрешния) е същия като материалния (долу) (външния). Когато чрез работа в/със себе си достигнем чрез лично преживяване до осъзнаването на тази истина, тогава познаваме Бог.

The Gospel of Thomas, "Yeshua says to them: When you make the two one, and you make the inside as the outside and the outside as the inside and the above as the below, and if you establish the male with the female as a single unity so that the man will not act masculine and the woman not act feminine, when you establish eyes in the place of an eye and a hand in the place of a hand and a foot in the place of a foot (and) an image° in the place of an image—then shall you enter [the Sovereignty]"

Odes of St. Solomon, 34:5, ‘The likeness of what is below, is that which is above—for everything is above; what is below is nothing but the delusion of those who are without knowledge’

Socrates in Plato's Phaedrus, ‘Beloved Pan, and whatever other gods be present, grant me to be handsome in inward soul, and that the outside and the inside be one’;

Тhe Emerald Tablets of Hermes (Thoth), "That which is below is like that which is above that which is above is like that which is below to do the miracles of one only thing."

Егото е това, което може да бъде определено като антихриста. Егото е това, което поддържа в нас илюзията за отделеност от цялото. То държи съзнанието в мрежата на Майа. Но в действителност за да съществува материята и материалният свят като такива, каквито ги познаваме, егото (антихриста) е необходимо. Без него, без Майа, няма да възникне разумът. Придобиване на знанието за добро и лошо (тоест напускане на рая и навлизане в света на противоположностите) е всъщност раждането на разума. Той може да съществува благодарение на илюзията около нас.

Освобождаването от илюзията на егото, изпитването на пълното единство и божествен покой се постигат чрез съсредоточаване на вниманието ни изцяло във вътрешния свят, спиране на мисълта ни (защото чрез разума не може да се познае истината - разума е продукт на илюзията и егото) и навлизаме изцяло в сегашния момент (времето - минало, бъдеще - е част от Майа; съществува само настоящето). Като предварителна подготовка е нужно подсъзнанието ни да е пречистено и да е в хармония с преживяването, което предстои. То трябва да е изпълнено с любов, приемане, благодарност, прошка, увереност, спокойствие, равновесие. Всичко изброено дотук се постига главно с практика. Добра книга, насочена към постигането на практически резултати е “Живот без граници” на д-р Робърт Стоун (Виртуална Читалня).

Edited by sawme
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...