Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня 10.10 - 16.10.2011г.


Recommended Posts

Мисъл за деня - 11.10.2011 г.

Ще обичаш, без да се връзваш. Когато обичаш някого, не очаквай нищо от него, остави го свободен. Този е начинът да не се преплитат двойниците. Има и други методи.

Любовта идва периодически. Като дойде в нас, не остава, а дава Живот и след време, като се върне пак, вижда доколко сме го използвали. Тя всякога оставя преизобилно и си заминава, защото ако е при нас, ще бъдем винаги в блажено състояние и не ще можем да се сърдим. Тя, като си замине, ни оставя свободни да правим каквото си искаме. Но има и друга причина, поради която Любовта си заминава: защото организмът ни все още не е приспособен да издържа по-дълго време на нейните силни трептения. Организмът на човека постепенно трябва да се приспособява да издържа на Любовта.

Някои правила на Любовта

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... – формула

Молитвен наряд за вторник:

Ще се развеселя – песен

Пътят на живота – молитва

Псалом 27

Edited by Лъчезарна
Link to comment
Share on other sites

Guest Дриада

Но този въпрос има една по-дълбока, мистична страна. Когато дойдем до свещената Любов, до Христовата Любов, тогава ти обичаш всички, без разлика какви са – грешни или праведни, добри или лоши, дали са те обичали в миналото или не, дали са ти причинявали страдания или не. Човек идва до това прозрение, когато се изкачи на свещените върхове на Любовта! Щом говорим за Любовта, подразбираме, че онова, което Бог ти е дал, даваш го без да очакваш нещо за себе си.

Някои правила на Любовта

Учението на Петър Дънов е философско, Божествено,носи безкрайна Мъдрост.Чрез Учителя е говорил Божествения дух!Истините, които носи са вечни.Те са универсални за всеки от нас.Поколенията, които са били негови съвременници са черпили животворна вяра, следващите поколения също са откривали адресирани послания към себе си.Надявам се,че и поколенията след нас ще откриват Истини свързани с тяхното съществуване и мисия!

Edited by Дриада
Link to comment
Share on other sites

Една сестра запита: „Тези, които са близки тук, познават ли се горе?“

Които се обичат – да, а които не се обичат, и тук не се познават. В онзи свят имаш приятел и като му се разсърдиш, става невидим. В онзи свят срещаш някого, когото обичаш; помислиш ли лошо за него, той изчезва от очите ти. При най-малко подозрение изчезвате един за друг.

...

Щом обичаш един човек, той се отваря пред теб, една Светлина се разкрива в него и ти виждаш един нов, красив свят. А щом не го обичаш, всичко е тъмно, във всичко виждаш опакото

...

Щом дойдем до закона на Любовта, не трябва да изискваме любов. Другите работи могат да се изискват, но щом дойдем до Любовта, напълно сме свободни.

...

“ Всякога, когато обикнеш някого, да знаеш, че си обикнал Господа. Като обичаш ближния си, той и да се мени, ти да не се мениш. Вие сте кандидати за любовта едвам от сега нататък!

...

Този живот, който живеят хората, още не е реален. Като обичаш някого, ти вече способстваш за повдигането на човечеството. Всички хора, които обичат без да знаят, градят Божественото здание. Любовта винаги гради.

...

Има тъмни духове, които не могат да гледат хората да се обичат и се скъсват от яд. Те искат хората да се мразят и правят интриги. Когато дойде Любовта, остави човека да си върви, не му давай никакви наставления. Какъв морал ще даваш на човека, който обича? Остави го.

...

Обикновена, талантлива и гениална любов

П.П. Ани, много по толтекски е тази мисъл :). Ще я пусна цялата:

Като обикнем някой човек, ние се интересуваме от това, което сме вложили в него. Всеки човек влага в този, когото обича, от капитала си и иска капиталът му да не се губи, но това е чисто материална любов. Ти казваш: „Аз дадох всичкия си живот за него.“ Това не е още истинска Любов. В Любовта не влагай себе си, за да не се мъчиш. Един от знаменитите виртуози в Италия дал цигулката си да я поправят. Той седнал на един свободен стол. Майсторът разглобил инструмента на парчета. Като видял това, цигуларят припаднал, понеже бил вложил двойника си в цигулката. Там е всичката мъчнотия. Ти си обикнал някого и както този цигулар си вложил нещо от двойника си, тогава се безпокоиш. Онази любов, която не е истинска, размества двойника и тогава хората страдат. При истинската любов двойникът не се размества. Някой път, като сънуваш нещо тревожно, можеш да се събудиш рязко, двойникът може да не се намести и тогава целият ден си неразположен. Когато двойникът ти не е наместен правилно, ти си неразположен, раздразнен, пуснал си пояса си и търсиш повод да се караш. За да се намести двойникът правилно, сутринта, като станеш, ще се помолиш и ще си разположен. Защо човек трябва да се моли? Молитвата не е нищо друго, освен метод да се намести двойникът, за да можещ да възприемеш нещата правилно.

:wub:

Edited by Eлф
Link to comment
Share on other sites

Guest Дриада

В театъра една драма се изиграва за три часа, а вие искате тук, на Земята, всичко изведнъж да стане. Този живот, който живеят хората, още не е реален. Като обичаш някого, ти вече способстваш за повдигането на човечеството. Всички хора, които обичат без да знаят, градят Божественото здание. Любовта винаги гради. Няколко души като се обичат, повдига се цялото човечество и цялото Битие, всички се ползват от това. Вие се радвайте, че сте в един доста красив свят.

Обикновена,талантлива и гениална любов

Всяка мисъл на Учителя носи нова осъзната истина, за търсещото съзнание.За своите лекции, Учителя е казвал, че има неща отвъд думите.Неща, които в зависимост от нивото на страданията, които е понесла дадена душа ще разбере смисъла на посланията.Конкретно в цитирания пасаж, тълкуванието е,че любовта е градивната сила във Вселената, в Божествения грандиозен план, който излиза извън рамките на нашето ограничено човешко съзнание, и нашето човешко его.Благодаря, за лекцията, която ме обогати, накара ме да споделя горните мисли и ми даде ценен урок!Светъл ден на всички!

Edited by Дриада
Link to comment
Share on other sites

Guest Дриада

Мисъл за деня -13.10.2011 г.

Човек да се научи да обикне първом Бога; тогава ще може да обикне всичко. Човек трябва да е най-първо носител на Любовта на Бога, Като обича Бога, той ще познае, че Бог го обича и ще прояви Любов към всички същества. Ако той уповава на хората да го обичат, тогава се отстранява от Бога. Не че е лошо да го обичат хората (нека да го обичат и да се радва на това, защото Бог се проявява), но първом трябва да уповава на Божията Любов. Сърцето ви трябва да бъде свободно, не го залагайте никъде.

Любов към Бога

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог...– формула

Молитвен наряд за четвъртък:

Той иде

Молитва за плодовете на Духа

Псалом 112

Edited by Дриада
Link to comment
Share on other sites

Guest Дриада

Мисъл за деня-14.10.2011 г.

Всякога, когато обикнеш някого, да знаеш, че си обикнал Господа. Като обичаш ближния си, той и да се мени, ти да не се мениш. Вие сте кандидати за любовта едвам от сега нататък! ... Като обичаш някого, ти вече способстваш за повдигането на човечеството. Всички хора, които обичат без да знаят, градят Божественото здание. Любовта винаги гради. Няколко души като се обичат, повдига се цялото човечество и цялото Битие, всички се ползват от това. Вие се радвайте, че сте в един доста красив свят.

Обикновена, талантлива и гениална любов

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог... - формула

Молитвен наряд за петък:

Фир-фюр-фен - песен

Молитва на триединния Бог

Псалом 44

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 15.10.2011 г.

Да обичаш всички хора, това значи да ги събереш на едно място и от тях да образуваш един нов човек. В този човек трябва да виждаш красивото лице на Единният. Когато човек обича само едно същество, то етерният му двойник е излязъл вън от неговото физическо тяло и затова той става нервен, подозрителен, съмнява се и бяга от хората, дразни се от тях, вследствие на това той е беззащитен и низшите духове го нападат и ограбват. Когато човек обича само едно същество, той е като цвят, който може да се нападне от гъсеници. Ако не искате да страдате, избягвайте единичната любов.

"Обичай всички" е динамика

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата Молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята молитва

Да се прослави Бог в Бялото братство... – формула

Молитвен наряд за събота:

Бог е любов – песен

Малката Молитва

Псалом 25

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 16.10.2011 г.

Който люби, за да не страда, не трябва да дели Любовта, а да обича всички. Кръгът на Любовта постепенно се разширява. Отначало между двама, после към обществото, към човечеството и после към всички същества. Когато човек люби, това не е най-великото. Има нещо по-велико – това е самата Любов. И камъкът, като го обикнете, ще ви разбере.

"Обичай всички" е динамика

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва

Псалом 91

Псалом 23

Господнята Молитва

Да се прослави Бог в Бялото Братство... – формула

Молитвен наряд за неделя:

В началото бе Словото – песен

Добрата Молитва

Псалом 61

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...