Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:

Молитва на царството-молитва

Вяра и любов-беседа

Молитвен наряд за край:

Винаги се радвайте...-формула

Като говоря за мълчанието имам предвид Божествения свят. Философията на Божествения свят се изразява чрез мълчанието. Колко си добър, колко знаеш, няма да говориш по това – ще мълчиш като риба. Без да си риба, ще мълчиш като риба. Ако станеш риба, ще те хванат и ще те опекат. Първите християни имаха риба за свой символ. Те гледаха на нея като символ на чистотата. Да приличаш на риба, това значи да бъдеш чист като нея. Аз говоря за онези риби, които живеят в чиста планинска вода, а не за рибите, които живеят в плитки, мътни води. Следователно, само планинските риби са символ на чистотата в Божествения свят. Ако искаш да бъдеш чист, ще живееш в Божествения свят. И в Писанието се казва, че трябва да бъдем като рибите – чисти и мълчаливи.

Следователно, трябва да се освободите от вътрешните си противоречия. Те неизбежно ще дойдат. Как да не изпадам в противоречия, когато ме обиждат? – Обидата е калта в живота. – Ама трябва да се повдигнем. – Това е заблуждение. Как ще се повдигнеш, щом живееш в Бога? То е все едно да живееш в Бога и да искаш да Го познаеш Какво значи да познаеш Бога? Познаването не е външен процес. Семето, посято в земята, трябва да расте. Отде ще дойде животът в него? От земята, от слънцето, от въздуха и светлината. Отде ще дойде животът на човека? От света, в който е влязъл. Значи, както е за семето,така и за човека. И той ще вземе нещо от хората и нещо от бога. Дали съзнава това или не, не е важно. Това е въпрос, който може да се обясни конкретно. Например да кажете, че трябва да бъдете добри, да си помагате и да се обичате, това е конкретно. Това е необходимо, но ако разбирате смисъла на живота. – Трябва да се живее добре. – Така е, но ако мислиш, че отсега нататък трябва да живееш добре, ти си на крив път. Благодари на Бога за всичко: и когато живееш в бистра, чиста вода, и когато живееш в мътна вода. – Роден съм в лоши условия. – Кои са лошите условия? Може да си роден в колиба, а може да си роден и в царски палат. Кое от двете е за предпочитане? Има случаи в живота, престъпници, родени в дворци, а добри хора – в колиби. Първите си остават престъпници, а от вторите излизат велики хора. Как ще си обясните това противоречие?

И тъй, външните условия влияят върху човека, но те не го правят истински човек. Ако си роден в колиба, благодари за това. Важно е да си роден, макар и в колиба. Иначе, може да не съществуваш. Роденият в колиба ще каже, че тук не му било мястото, могло е да се роди при по-добри условия. Използвай условията, които ти са дадени, за да не съжаляваш за тях. На една мома предлагали да се ожени за княжески син. Като очаквала нещо по-високо, тя не приела предложението. Като изгубила тези условия, насила я оженили за овчар. После съжалявала, че отказала на княза, но било вече късно. Ако се беше оженила за княжеския син, тя щеше да има по-големи мъчнотии. Овчарят е по-праведен човек от княжеския син. Обаче в едно отношение овчарят е за предпочитане пред княжеския син, а в друго отношение княжеският син е за предпочитане. Има и добри князе. Колко овце е изклал овчарят! Има овчари, които не колят овцете си, но има такива, които ги колят за кожата им...

Прочетете сами 5 гл. от Йоана като една съдържателна глава. В нея ще видите какво е направил Христос и ще разберете какво се иска от вас да направите. Христос е образец на истинси човек. Като Го срещнете, вие започвате да се оплаквате. Казваш: Никой не ме обича. – Христос ще ти отговори: Аз зная това. – Никой не ме разбира. – И това зная. – хората не ме приемат. – И това зная. Казано е в Евангелието: "Между своите си дойде, и своите Му не Го приеха". След това Христос се върна на небето, отдето дойде. И от вас се иска геройство, каквото показа Христос. Чрез страданията именно човек ще разбере вътрешния смисъл на живота. Ще приемете страданията, без да се колебаете. – Ама ние вярваме в твоите думи. – Няма защо да вярвате в мене и в моите думи. Ще вярвате в Бога и в Неговото Слово...

Желая ви да имате вяра в Бога, без да очаквате нещо, и любов към Него, без да ви даде нещо. Вяра безпределна и любов безкористна! Този е пътят, по който лесно се минава астралната кал.

Проявената любов на Духа, проявената мъдрост на Духа, проявената истина на Духа носят пълния живот на Бога, на Единния, Вечния Бог на живота.

Вяра и любов Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

Свободата има степени на прояви: свободен си физически, но не и духовно. Свободен си духовно, но нямаш Божествена светлина. Тази е причината, дето човек иска да се освободи от ограниченията. Обаче той трябва да разбира докъде се простира физическата, духовната и божествената свобода. Желанието на човека да се освободи от ограниченията е на място, но той не знае начина как да се освободи. Ако се освободи от една нишка, с десет нови се обвързва. Той прилича на петел, оплетен в кълчища.

Ако си ограничен, ти си на физическия свят. Щом искаш да се освободиш, ти си в Божествения свят. – Грешен съм. – Ти си на физическия свят. – Искам да стана праведен. – Ти си в Божествения свят. – Не мога да любя. – Това е човешко. – Искам да любя. – Това е Божествено. Ти, човекът, си на средата, между човешкото и Божественото, на границата между два свята. Божественият свят привлича твоето внимание. Ти искаш да се освободиш от човешкия свят и да влезеш в Божествения.

И вие, като децата, се разколебавате в господа, щом не получите отговор на молитвата си. Вие се питате, защо, след като сте работили толкова години за Господа, нямате успех в живота си. Чудите се защо работите на някой безверник се нареждат добре, а вашите остават назад. Не се заблуждавайте. Който не служи на Бога, не успява в живота си. Според мене, не е право да очаквате работите ви да се нареждат външно. Да служиш на Бога с цел да си оправиш работите, това е външно, физическо разбиране на нещата. Да придобиваш благо по един неестествен, механически начин, това е неразбиране на живота. Благата принадлежат на Бога. Ти искаш в един момент да придобиеш много неща. Това е невъзможно. В известен момент ти можеш да придобиеш само това, което ти се даде. – Защо не разбирам всички въпроси? – Защото не ти е дадено. Бог е създал света. Следователно от Него зависи ой колко може да получи.

Помнете: Бог действа във всяка пробудена душа. Затова трябва да имате само едно отношение – към Бога. Радвайте се, когато видите една душа, която разбира Бога. Нейният успех да бъде твой успех и нейното повдигане – твое. Забелязано е, че когато Броят на добрите хора расте, нашето съзнание се разширява; когато броят на лошите хора расте, нашето съзнание се ограничава. Следователно, съществува едно колективно съзнание, което разширява и друго, което ограничава. Спасението на човека не е в това, да съзнава, че е добър, но да се присъединява към добрите хора, за да повдига общото ниво на колективното съзнание. Важно е да разбираш Божественото начало в себе си, а не да желаеш да бъдеш по-добър от другите. Желаеш ли това, ти се натъкваш на противоречия. Ако мислиш, че не си добър, а сега трябва да станеш такъв, ти сам се заблуждаваш. То е все едно да мислиш, че семето, което посаждаш в земята, не е добро, но след посяването му ще стане добро. Всяко семе съдържа специфични качества, които се проявяват след посяването му.

Сега аз ви говоря за свободата, която може да премахне заблужденията ви.

Вяра и любов-беседа

Edited by Розалина
Link to comment
Share on other sites

Йоан 5

2. А в Йерусалим, близо до овчата порта, се намира къпалня, наречена по еврейски Витесда, която има пет преддверия. 3. comment.pngВ тях лежаха множество болни, слепи, куци и парализирани, които чакаха да се раздвижи водата. 4. Защото от време на време ангел слизаше в къпалнята и размътваше водата; а който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше, от каквато болест и да беше болен.

8. Исус му каза: Стани, вдигни постелката си и ходи. 9. И човекът веднага оздравя, вдигна постелката си и започна да ходи.

14. По-късно Исус го намери в храма и му каза: Ето, ти си здрав; не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо.

19. Затова Исус им каза: Истина, истина ви казвам: Синът не може да върши от Себе Си нищо, освен това, което вижда, че върши Отец; понеже каквото върши Той, същото върши и Синът.

В прочетената глава се говори за къпалнята, в която дохождали болни да се лекуват. Тази глава има предвид пробуждането на човешката душа или разширяване на съзнанието.

И тъй, докато сте в калта, не се обезсърчавайте. Защо се обезсърчавате? Защото работите ви не се нареждат както вие искате или както очаквате. Ако това стана даже с Христа, колко повече ще стане с обикновените хора.

Наистина, дойде Христос и очакваше,че ще бъде добре приет, но се оказа обратното. Не само че не Го приеха добре, но Го разпнаха. Той мина през най-големите страдания и разочарования. При това Христос запази пълно вътрешно равновесие. Той не отправи никаква омраза към хората. При всички условия на живота си, Той остана верен на закона на Любовта. Голяма борба прекара Христос на земята, но доброто и любовта взеха надмощие. Той мина границата между земята и небето, остави ботушите си в калта и бос излезе от нея. Христос прие горчивата чаша и се обърна към Господа с думите: "Господи, прости им, те не знаят какво правят". Така Той научи последния и най-важен урок на земята. Докато и вие не кажете, като Христа, "прости им господи" и не забравите всички страдания и огорчения, няма да излезете от калта на живота. Щом кажете така, краката ви ще излязат от калта. И като видите, че сте свободни от нея, ще помолите Господа да ви очисти. Благодарете, че ви извади от калта на мъчението. Така наричам аз астралната кал.

Прочетете сами 5 гл. от Йоана като една съдържателна глава. В нея ще видите какво е направил Христос и ще разберете какво се иска от вас да направите. Христос е образец на истинсkи човек. Като Го срещнете, вие започвате да се оплаквате. Казваш: Никой не ме обича. – Христос ще ти отговори: Аз зная това. – Никой не ме разбира. – И това зная. – хората не ме приемат. – И това зная. Казано е в Евангелието: "Между своите си дойде, и своите Му не Го приеха". След това Христос се върна на небето, отдето дойде. И от вас се иска геройство, каквото показа Христос. Чрез страданията именно човек ще разбере вътрешния смисъл на живота. Ще приемете страданията, без да се колебаете.

Вяра и любов

Edited by kuki
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...