Jump to content
Порталът към съзнателен живот

За психотерапията...


Recommended Posts

Няколко цитата,които много ми допадат:

За все повече хора психотерапията става подходящо помощно средство, чрез което съзнание­то им трупа опит и те свикват по-добре да опознават себе си. Би трябвало, от една страна, да не се прекалява с очакванията от психотерапията и, от друга, да стане ясно, че засега това е един от най-добрите методи, насочващ човека в стремежа му да бъде по-съзнателен и по-честен.

Целта на терапията е да замести учебния про­цес, предвиден с болестта.Лекуването е винаги жречески акт, който се извършва отвъд материалността. Затова лекуването може да се изу­чи само в много ограничена степен. Истинският лечител трябва да е иницииран, посветен.

На болния винаги му липсва нещо и то се отнася до съзнанието му - ако нищо не му липсваше, той щеше да бъде здрав, т. е. съвършен. Болестта прави човека податлив на лечение. Тя е онази повратна точка, в която нездравето се превръща в здраве. За да стане това, човек тряб­ва да прекрати борбата си и да се научи да чува и вижда какво има да му казва болестта. Пациентът трябва да се вслушва в себе си и да води разговор със своите симптоми, ако иска да узнае тяхното послание. Той трябва да бъде готов безкомпромисно да подложи на съмнение собствените си възгле­ди и представи за себе си и да се опита съзнател­но да интегрира това, което симптомът се мъчи да му внуши чрез тялото. Следователно той тряб­ва да направи симптома излишен, като допусне в съзнанието си онова, което му липсва. Изцеление­то винаги е свързано с едно разгръщане и узряване на съзнанието.

Болест означава нарушаването на една хармония, т. е. поставянето под съмнение на един дотогава балансиран ред. Но нарушаването на хармонията се извършва в съзнанието на равнището на информацията и се проявя­ва изключително само в тялото. Ако в съзнанието на даден човек се възцари неравновесие, то става видимо и осезаемо в тялото му като симптом. Затова е подвеждащо да се твърди, че тялото е болно, болен може да бъде единствено и винаги само човекът, а това болестно състояние се проявява в тялото като симптом.

Из: "БОЛЕСТТА КАТО ПЪТ" Торвалд Детлефсен, Д-р Рюдигер Далке,

Edited by Донка
Link to comment
Share on other sites

Днес ми е ден за цитати:

Успехите на медицината и хирургията в отстраняване на ус­ложненията и в общата лечебна практика са неоспорими. Разбира се, прилаганите методи (както при дисекцията на животни) могат да предизвикват и страдания, но независимо от това човечеството храни голяма благодарност към медицинската професия, защото услугите, които тя е направила на човешкия род, решително преви­шават сторените злини. Вярно е, че медиците не знаят всичко, също както с истина и това, че има малък процент лекари и хирурзи (по-малък отколкото в другите професии), които мислят само за себе си и на които не трябва да се доверяваме. Медиците все пак знаят достатъчно, за да признаят с готовност още колко много остава непознато. Тази голяма, добра и самопожертвователна група хора е част от човешкото семейство. Да не забравяме това!

Езотерично лечение – том 1 От Тибетеца чрез Алис Бейли

Edited by Донка
Link to comment
Share on other sites

Днес ми е ден за цитати:

Успехите на медицината и хирургията в отстраняване на ус­ложненията и в общата лечебна практика са неоспорими. Разбира се, прилаганите методи (както при дисекцията на животни) могат да предизвикват и страдания, но независимо от това човечеството храни голяма благодарност към медицинската професия, защото услугите, които тя е направила на човешкия род, решително преви­шават сторените злини. Вярно е, че медиците не знаят всичко, също както с истина и това, че има малък процент лекари и хирурзи (по-малък отколкото в другите професии), които мислят само за себе си и на които не трябва да се доверяваме. Медиците все пак знаят достатъчно, за да признаят с готовност още колко много остава непознато. Тази голяма, добра и самопожертвователна група хора е част от човешкото семейство. Да не забравяме това!

Аз пък захванах да чета "Сънят на вещицата" на Флоринда Донер и тъкмо днес си извадих бележка която се чудех дали да я споделя или не и тъкмо се бях отказала когато Вие отново ненадейно се преплетохте с пътя ми.  • Знаех за какво говори. С напътствията на Флоринда бях се срещала и работила със спиритисти, магьосници, вещици и знахари в Северно Мексико и сред испански говорещото население в Южна Калифорния. Още в са­мото начало Флоринда ги класифицира. Спиритистите са лечители, които се обръщат към духовете на светци или демони с молба да се застъпят за пациентите им пред по-висшестоящите. Тяхната функция е да влизат в контакт с духове и да тълкуват съветите им. Тези съвети се получават на събирания, на които се викат духове. Магьосниците и вещиците са лечители, които въздейст­ват пряко на пациентите си. С познанията си в областта на окултните науки те извикват непознати и непредска­зуеми елементи, които влияят на двете групи посетите­ли: пациенти, дошли да търсят помощ, и клиенти, дош­ли заради чародейските им услуги. Знахарите са лечите­ли, които се борят преди всичко за възстановяване на здравето и доброто физическо състояние.
   Флоринда прибави към класификацията си и комби­нацията от трите.
   С шеговит тон, но напълно сериозно тя обясни, че що се отнася до възстановяването на здравето, аз съм пре­дубедена и вярвам, че незападните лечителски практики са по-холистични от западната медицина. Увери ме, че греша, защото лечението зависи от лечителя, а не от ви­да познание. Заяви, че няма такова нещо като незападни лечителски практики, тъй като за разлика от медицината лечителството не е стандартна дисциплина. Често се ше­гуваше, че аз по свой начин съм не по-малко предубеде­на от онези, които смятат, че ако един пациент се е изле­кувал с билки, масажи и заклинания, или болестта е би­ла психосоматична, или успешното лечение е плод на щастлива случайност — нещо, което лечителят не може да проумее.
   Флоринда бе убедена, че човек, който успешно е въз­становил нечие здраве, бил той лекар или народен лечи­тел, може да променя основните чувства на тялото към себе си и връзката му със света — тоест да предлага на тялото, а също и на ума нови възможности, така че оби­чайният модел, към който тялото и умът са свикнали да се приспособяват, систематично да се разруши. Тогава пациентът получава достъп до други измерения на съз­нанието и когато новите телесни значения изкристали­зират, обичайните предвиждания за болест и здраве мо­гат да се променят

  • [*]Това само от гледна точка на познанието. Сега да не тръгне някой да подклажда кладата. :3d_146: . Писателката е антрополог.

Edited by Eлф
Link to comment
Share on other sites

Много добра идея да се напомни и за тези,за които си спомняме почти в края,точно преди Господ,защото обикновено Той е последната ни надежда.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...