Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Евангелие от Лука - глава 11


Recommended Posts

1 И когато бе той на едно место та се молеше, като престана, рече му некой си от учениците му: Господи, научи ни да се молим, както и Иоан е научил учениците си.

2 А той им рече: Когато се молите думайте: Отче наш който си на небеса, Да се свети името твое; Да дойде царството твое; Да бъде волята твоя както на небето така и на земята;

3 Хлеба наш насъщния давай ни го всеки ден:

4 И прости ни греховете ни, защото и ние прощаваме на всеки наш длъжник; И не въведи нас в изкушение, но избави нас от лукаваго.

5 И рече им: Кой от вас ако би имал приятел, и отиде при него по сред нощ и му рече: Друже, дай ми на заем три хлеба;

6 понеже един приятел ми дойде от път, и немам що да сложа пред него;

7 а той да отговори извътре и да каже: Недей ми досажда: вратата са вече затворени, и децата ми са на леглото с мене: не мога да стана да ти дам. space.gif

8 Казвам ви че ако не стане да му даде защото му е приятел, то поне за неговата безочливост ще стане и ще му даде колкото му требва. space.gif

9 И аз ви казвам: Искате и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори. space.gif

10 Защото всеки който иска приима; и който търси намира; и който хлопа, ще му се отвори. space.gif

11 И от вас кой е този баща, щото ако му поиска син му хлеб, а той да му даде камик? Или ако му поиска риба, наместо риба змия ли ще му даде? space.gif

12 Или ако би поискал яйце, да ли скорпия ще му даде? space.gif

13 И тъй, когато вие, лукави както сте, знаете да давате добри давания на чадата си; колко повече Отец небесний ще даде Духа Светаго на онези които просят от него. space.gif

14 И изпъждаше едного беса който беше нем; и като излезе бесът, проговори немият, и почуди се народът. space.gif

15 А некои от тех рекоха: чрез Веелзевула княза на бесовете изпъжда бесовете. space.gif

16 А други, изкушаващи го искаха от него знамение от небето. space.gif

17 Но той като знаеше помислите им, рече им: Всяко царство разделено против себе си запустева, и дом разделен против себе си пада. space.gif

18 Тъй и Сатана ако се раздели сам си против себе си, как ще устои царството му? понеже казвате че аз изгонвам бесовете чрез Веелзевула. space.gif

19 И ако аз изгонвам бесовете чрез Веелзевула, синовете ви чрез кого ги изгонват? За това те ще ви бъдат съдници. space.gif

20 Ако ли аз с Божия пръст изгонвам бесовете, то е настигнало на вас царството Божие. space.gif

21 Когато крепкият оборъжен варди двора си, имането му е в безопасност. space.gif

22 Но когато по-крепкият от него нападне та го победи, взема му всеоръжието на което се е надевал, и разподеля неговият обир. space.gif

23 Който не е с мене, против мене е; и който не събира заедно с мене, той разпилява. space.gif

24 Когато нечистият дух излезе из человека, обхожда по безводни места и търси спокойствие; и като не намери, казва: Да се върна в дома си от дето излезох. space.gif

25 И като дойде намерва го пометен и украсен. space.gif

26 Тогаз отхожда и взема с него си други седем духове, от себе си по-лукави, и влезват и живеят там; и сетното състояние на оногоз человека бива по-лошо от първото. space.gif

27 И когато той говореше това, една жена от народа въздигна глас и рече му: Блажена утробата която те е носила, и съсците, които си сукал. space.gif

28 А той рече: Още по-блажени са които слушат словото Божие и го пазят. space.gif

29 А когато се събираше народът, начна да говори: Този род е лукав; знамение иска, и друго знамение нема да му се даде освен знамението на пророка Иона. space.gif

30 Защото както Иона стана знамение на Ниневийците, така ще и Син человечески на този род знамение да бъде. space.gif

31 Царицата Южна ще възстане на съда с человеците на този род, и ще ги осъди, защото от краищата на земята дойде да чуе мъдростта Соломонова; и ето тука е повече от Соломона. space.gif

32 Мъжете Ниневийски ще възстанат на съда с този род, и ще го осъдят; защото те се покаяха чрез Ионовата проповед; и, ето, тука е повече от Иона. space.gif

33 И никой не запаля свещ да я тури на скришно место, нито под шиник, но на светилник, за да виждат светенето които влезват. space.gif

34 Светило на телото е окото; и тъй, кога е окото ти чисто, и всичкото твое тело е осветлено; а кога е лукаво, и телото ти е тъмно. space.gif

35 За то, внимавай да не би виделината която е в тебе да е тъмнина. space.gif

36 Ако прочее всичкото твое тело е осветлено, и нема некоя тъмна част, то ще всичко осветлено да бъде, както кога те светилото осветява със сиянието си. space.gif

37 И като говореше това, некой си Фарисей го умоляваше да обедва в неговия дом; и той влезе и седна на трапезата. space.gif

38 А Фарисеят, като го виде че не се оми преди яденето, почуди се. space.gif

39 И Господ му рече: Сега вие Фарисеите външното на чашата и на паницата очистяте; а вътрешното ви е пълно с грабеж и лукавство. space.gif

40 Безумни! този който е направил външното, не е ли направил и вътрешното? space.gif

41 Но от това що имате дайте милостиня, и, ето, всичко ще бъде за вас чисто. space.gif

42 Но горко на вас, Фарисеите! защото давате десетък от мятвата, от рутата и от всеко зеле, и небрежите съдбата и любовта Божия. Това требваше да правите, и онова да не оставяте. space.gif

43 Горко вам, Фарисеи! защото обичате председанията в съборищата и поздравленията в пазарите. space.gif

44 Горко вам, книжници и Фарисеи, лицемери! защото сте като гробове които не личат, а человеците които ходят отгоре не знаят. space.gif

45 И отговори некой от законниците и рече му: Учителю, това като казваш и нас кориш. space.gif

46 А той рече: Горко и на вас, законниците! защото натоваряте на человеците бремена тежки за носене, и вие нито с един пръст не се допирате до бремената. space.gif

47 Горко вам! защото зидате паметниците на пророците, а бащите ви ги убиха. space.gif

48 И тъй свидетелствувате и вие и съизволявате на делата на бащите си; защото те ги убиха, а вие им паметниците зидате. space.gif

49 За това и премъдростта Божия рече: Ще им проводя пророци и апостоли, и от тех ще убият и изгонят; space.gif

50 за да се придири от този род кръвта на всичките пророци която е проливана от как се е светът създал, space.gif

51 от кръвта на Авела, до кръвта на Захария убитаго между олтаря и храма. Ей, казвам ви, ще да се придири от този род.

52 Горко на вас, законниците! защото взехте ключа на знанието, и сами не влезохте, а че и на тези които щеха да влезат забранихте.

53 И когато им казваше той това, книжниците и Фарисеите начнаха твърде да се ярят и да изваждат из устата му ответи за много неща,

54 като го причакваха и търсеха да уловят нещо от устата му за да обвинят.

space.gifspace.gif

Цариградски превод

съвременен вариант

Това сигурно е най-известната глава от цялото Евангелие - в нея е изречена Господнята молитва.

За мен лично винаги е била трудна - не една, а няколко глави, събрани в едно, и все пак има дълбоко вътрешно единство.

В същото време освен Господнята молитва в нея има няколко изречения, които са се запечатали в ума ми и в подходящ момент ми "проблясват".

Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори

Някак винаги съм знаела, че това означава "не стойте със скръстени ръце и не чакайте да ви падне от Небето, работете за това, което искате да постигнете".

Обаче към средата на житейския си път открих и още един пласт. "Искайте и ще ви се даде", но никъде не е казано, че ще ви се даде точно това, което искате, и съвсем не се знае в кава форма ще е облечено. така че внимавай какво искаш и внимавай да не ти го дадат, а ти да не си го познаеш.

"Търсете и ще намерите", но като търсите, не си слагайте образ на това, което търсите, защото този образ е капаци на очите и може да се спънете и да не видите точно това, което наистина търсите.

"Хлопайте и ще ви се отвори" - но е напълно възможно да хлопаме на неправилната за нас врата , а да се отвори другата, добрата за нас, а вторачени в тази, която сме си заплюли, да не забележим своята....

Ще се радвам да споделите вашите преживявания и размисли, приятели.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...