Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Класическа западна астрология. Традиции.


Recommended Posts

В тази тема разглеждаме основите на класическата западна астрология.

Ще бъдат сравнявани техники, заложени в текстовете на древните майстори. Точките, в които авторите се разминават, местата където мненията им съвпадат, аксиомите, които са ни оставили.

Наблягането е на древните гръцки астролози, последователите им в Древен Рим, арабския свят и ранното Средновековие.

Като за начало, ще започна с малък списък от текстове, с които всеки, които се интересува от астрология, трябва да се е запознал вече. А ако не е, ше го направи сега.

Арат - Небесни явления

Марк Манилий - Астрономика

Павел Александрийски - Начало на астрологията

Бонати - Началото на астрологията

Машаллах - За рецепциите

Центилоквиум - К. Птолемей

Центилоквиум - Хермес

Центилоквиум - Ал Батани

Абу Машар -Ккратко въведение в науката за звездите

Бируни - Наука за звездите

Бен Езра - Разсъждения върху звездите

Уилям Лили - Християнска астрология

Кулпепер - За болестта

И още два текста, които са на съвременен автор, който обаче много плътно се придържа към традицията.

Дожон Фроули - Истинската астрология

Джон Фроули - Учебник по хорарна астрология

Книгата, която не включих, в списъка на текстовете в електронен вариант, е "Тетрабиблос" на Птолемей, защото тя може да се намери на българския пазар.

За съжаление, текстовете са на руски, повечето от читателите може и да се затруднят, но мисля също така, че за мнозина това няма да е проблем.

Темата цели да се възродят познанията на класическите западни астролози и да се акцентира на нейните специфики и различия от съвременните компилации, които се правят от съвременните автори от школи и хрумки. Имам предвид, компилациите от 19 и от 20 век.

Ще се радвам повече участници да се включат в обсъждането, със свои примери и наблюдения по темата.

Edited by Донка
Link to comment
Share on other sites

С огромна благодарност за споделените материали! :3d_057:

Не съм сигурна доколко въпросът ми ще бъде по тази тема, но съм сериозно впечатлена от трудовете на Деин Ръдиар, по-точно The Astrology of Personality - двата тома (засега съм ги намерила само на англ.ез. Ще съм благодарна за мнение. Тъй като все още съм много далече от една поне приблизителна представа за развитието на идеите в астрологията, ще ми е интересно да разбера какво е мястото на този автор в западната астрология и може ли да се смята за класически автор.

Благодаря предварително!

Link to comment
Share on other sites

Деин Ръдиар принадлежи към хуманитарния клон в астрологията. Самият той не приема астрологията, като предсказателна техника, а по-скоро като предиспозиция за изграждане на психологическа картина на личността. Като съвременник на К. Г. Юнг, Ръдиар подробно е изследвал неговите трудове и е пречупил астрологическите принципи през юнгианството. Влияние е получил и от теософията, което е допълнило психологията с езотерика.

Дори извън лоното на традицията, Ръдиар е интересен, особено когато искаме да осветлим някои кътчета на същността си.

Edited by Йордан Анов
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Първото, с което трябва да се започне при анализирането на една карта е да се определи силата на всяка планета. Това се прави, за да може да се определи, първо характера на планетата - дали е бенефик или малефик, а след това и степента на изява на тези качества. Това са съответно есенциални и акцидентални качества.

По презумция се приема, че Венера и Юпитер са благоприятни, но в своята есенциална слабост те стават много по-лоши отколкото Сатурн. От друга страна една есенциално добра Венера, в ролята си на бенефик, няма да има особено влияние ако няма силна акцидентална позиция.

Същият пример може да се отнесе и за естествените малефици - Сатурн и Марс. Когато са в своята есенциална сила те изявяват своите положителни качества. Ако са в есенциалната си слабост, ще бъдат нежелана компания. Отново трябва да се наблегне на акциденталната позиция - силна позиция води до акцентирана изява на есенциалните качества, а слаба позиция - до тяхната липса.

Есенциалните достойнства се определят от позицията на планетата в знака на Трон (+) - Падение(-), Екзалтация(+) - Изгнание(-), триплицитет, терм и фас. Когато планетата, например Юпитер, се намира в Стрелец или Риби тя е в най-голямото си достойнство. Така в градация се сумират общите достойнства на всяка планета.

Ето две таблици за определяне на есенциалните достойнства:

Таблица 1

Таблица 2

Една отделна таблица за термите:

Терми

И накрая таблица за определяне на стойността на всички достойнства, които притежава планетата.

Индекс на достойнствата

Всяка планета има и дом, в който се радва. За Меркурий това е Първи дом, за Луната - 3-ти, Венера - 5-ти, Марс в 6-ти и тн.

Графично това изглажда така.

Когато се оценяват качествата на една планета, трябва да се избягва буквалността. Например сила от +6, не се различава много от +5. Трябва да се разглежда общата картина, да се види просто силата на една и слабостта на друга планета. Задълбаването в цифрите не е нужно. Просто трябва да се оцени степеннта на изява.

Степента на изява е полезна и за други цели в астрологията.

На първо място това е господаря на хороскопа - планетата с най-много достойнства.

Също така, когато разглеждаме дадена тема от хороскопа, например парите, работим с господаря на този дом, неговия диспозитор, както и планети, които може да са разположени във разглеждания дом. Имаме три фактора, които може да говорят за парите, но само най-силният от тях, ще даде изчерпателна информация по темата.

Ако разглеждаме професия акциденталното качество - скорост, може да определи естеството на професията. Понятието лекар е щироко понятие, но едина бавна планета, може да опише хирург, които прекарва по дванадесет часа в операционната, а една директна и бърза планета - екип за бърза помощ, въобще, обстановка която се сменя динамично.

Link to comment
Share on other sites

За да се разбере традиционната западна астрология трябва да се вземе под внимание и темперамента и управителите на триплицитетите или тригонократорите.

Всеки знак има бинарна характеристика, която формира неговия темперамент. Качествата, които формират природата на знак се състоят от две противоположни двейки - Влага - Сухота и Топлина - Студ. Тези качества са първата стъпка за определяне на сигнификатори, както в наталната, така и в хорарната карта. Например, ако в хорарна карта се пита какъв е подарък е получил Х, и сигнификатора на подаръка е Венера в Овен, много по-вероятно е Х да е получил кактос, отколкото водна лилия.

Четирите възможни комбинации от четирите качества формират четирите темперамента - Сингвиник, Холерих, Меланхолик и Флегматик. Определянето на натурата в наталната карта помага в прогностиката, защото един флегматик, няма да реагира като холерика.

И сега фактологията:

Огнените знаци са Горещи и Сухи - Холерични

Земните знаци са Хладни и Сухи - Меланхолици

Въздушните знаци са Горещи и Влажни - Сингвинични

Водните знаци са Хладни и Влажни - Флегматични

Планетите също имат своя пророда:

Сатурн - Хладен/Сух

Юпитер - Горещ/Влажен

Марс - Горещ/Сух

Слънце - Горещ/Сух

Венера - Хладна/Влажна

Меркурий - Хладен/Сух

Луна - Хладна/Влажна

Луната минава през четирите възможни състояния, докато променя фазите си, но основната й природа е флегматична, същото важи и за Слънцето, докато преминава през сезоните.

Квадрантите в картата също имат своя природа:

Asc - Mc - Влажен/Горещ

Mc - Dsc - Горещ/Сух

Dsc - Ic - Хладен/Сух

Ic - Asc - Хладен/Влажен

Това са основните качества, които притежават отделните фактори в астрологията. Рабира се има изключения, например Козирога, който притежава земна и водна половина или Стрелеца. В графата изключения влиза естествено и Меркурий. Но тези изключения говорят единствено за това, че към всичко трябва да се подходи индивидуално, няма готова формула, която да е валидна винаго и при всяко положение.

Друг важен момент в традицията на Запада е делението на триплицитетите.

Ето накратко становището на старите автори по тази тема:

Управител на Триплицитетите ( по Доротей Сидонски, Ветий Валент, Бируни, Ибн Езра, Бонати, Дарио ):

Огън – Слънце, Юпитер, Сатурн

Земя – Венера, Луна, Марс

Въздух – Сатурн, Меркурий, Юпитер

Вода – Венера, Марс, Луна

Управители на триплицитетите по Кардано:

Огън – Слънце, Юпитер, Марс (през деня); Юпитер, Слънце, Марс (през нощта)

Земя – Венера, Меркурий, Сатурн (през деня); Луна, Марс, Сатурн (през нощта)

Въздух – Сатурн, Меркурий, Венера (през деня); Меркурий, Сатурн, Венера (през нощта)

Вода – Юпитер, Венера, Марс (през деня); Венера, Юпитер, Луна (през нощта)

Управителите на Триплицитетите по Шьонел (съгласно Птолемей):

Огън – Слънце, Юпитер, Марс

Земя – Луна, Венера, Сатурн

Въздух – Сатурн, Меркурий, Юпитер

Вода – Венера, Марс, Луна

Управителите на триплицитетите по Лили

Огън – Слънце (през деня), Юпитер ( през нощта)

Земя – Венера (през деня), Луна (през нощта)

Въздух – Сатурн (през деня), Меркурий (през нощта)

Вода – Марс (през деня и нощта)

Управители на триплицитетите по Морен

Огън – Слънце, Марс, Юпитер

Земя – Меркурий, Сатурн, Венера

Въздух – Сатурн, Венера, Меркурий

Вода – Юпитер, Луна, Марс

Тригонократорите могат да заместят системата на производните домове, разбира се само като алтернатива, не като пълновластен заместител. Също така могат са се явят като помощ при избор. Например, в хорарна карта, опитваме се да решим кой модел телефон да си изберем от два. Разглеждаме достойнствата на тригонократорите на втори дом, първите два, нямат особени достойнства, оказва се че третият е най-силно поставен. И когато отиваме в магазина от двете възможности се е показала трета много по-добра :)

Ето и краткото тълкуване на всеки от тригонократорите за отделните домове:

I-ви дом

Първият управител на триплицитета показва началото на живота на натива, какво той харесва или ненавижда. Вторият управител говори за силата на тялото му и за характеристиките на средата на неговия живот. Третият определя естеството на живота в неговия край.

II-ри дом

Всеки от трите тригонократори говори за способността за придобиване на имущество в различните периоди от живота. Първият управител говори за имуществото в началото, вторият в средата и третият в края на живота.

III-ти дом

Трети дом говори за братята, сестрите, промените, кратките пътешествия, вярата и религията, затова го наричат Богиня. Първият управител на триплицитета говори за най-големия брат/сестра, вторият на средния, а третия за най-малкия брат/сестра.

IV-ти дом

Първият управител говори за Бащата, вторият за имуществото, а третият за Края на всички неща.

V-ти дом

Първият управител говори за децата, Вторият за увлеченията и любовта, а третият по посланията и посланниците.

VI-ти дом

Първият управител на 6ти дон говори за болестите, недостига и за мъката. Вторият тригонократор определя слугите, а по третия за дребните жвотни.

VII-ри дом

Първият управител говори за брачния партньор, вторият за споровете и кавгите, решенията на съдилищата. Третият за съвместни планове. При Ботани и Ибн Езра първият управител на триплицитета говори за брачния партньор, вторият за борбите, третият за приятелството (съюзите)

VIII-ри дом

Първият управител се явява повелител на смъртта, вторият на античните предмети, а третия за завещанията.

IX-ти дом

Първият управител на триплицитета говори за дългите пътеществия и за това какво ще се случи по време на тях. По втория разбираме за вярата, а по третия – за сънищата

X-ти дом

Първият управител на триплицитета говори за професията и общественото положение, Вторият за властта, а третия за стабилността в заеманата позиция. При Бен Езра първият управител а триплицитета говори за майката, вторият за положението в обществото, а третият за занаята, с който се занимава натива. При Дарио първият управител говори за работата и издигането в йерархията, вторият за командите и смелостта да командваш, а третият за стабилността и продължителността на заеманата длъжност.

XI-ти дом

Първият управител говори за надеждата и вярата в другите хора, вторият управител показва усилията, а третият за ползите произтичащи от първите две.

XII-ти дом

Първият управител посочва враговрте, вторият испитанията, а третият големите животни. Според Бен Езра първият управител на триплицитета говори за тъгата, втроият за заточение, а третият за враговете. При Ботани първият управител определя враговете, вторият усилията, а третият големите животни.

:)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

По темата за достойнствата на планетата искам да дам цитати за акциденталните достойнства. Ще рече - качеството, което описва способността на една планета да изяви качествата си и да се прояви в действие.

Трите суверенни планети - Сатурн, Юпитер и Марс

При трите суверенни планети в отношение със Слънцето съществуват 16 различни типа сили, описани по долу:

Първи тип – когато планетата и Слънцето се намират в един и същи градус, в същият знак и между тях има по-малко от 16 минути, се приема че в този момент планетата се намира заедно със Слънцето. В този случай, всичко символизирано от таи планета, ще бъде много благоприятно.

Две – когато планетата се отделя от Слънцето на повече от 16 минути, до 6°, в този случай говорим, че тя е изгоряла. Това разстояние е приложимо към Сатурн и Юпитер, но ако става дума за Марс, то тази планета се приема за изгоряла на разстояние до 10° от Слънцето.

Три – когато планетата се отделя от зоната на изгаряне на 15°, тогава говорим, че планетата се намира под слънчевите лъчи ( отнася се само за Сатурн и Юпитер, за Марс разстоянието се увеличава до 18° ). Когато планетата е в подобно положение, тя постепенно започва да възстановява силите си, съобразно това, че все повече се отдалечава от Слънцето.

Четири – когато планетата излиза от лъчите на Слънцето, и се оказва на 60°, където добива най-голяма сила.

Пет – когато планетата се намира на разстояние между 60° – 90° от Слънцето. В този случай силата и на светене намалява.

Шест – включва периода от 90° до първото стационарно положение, при което нейната сила постепенно намалява.

Седем – когато планетата се намира в своето първо стационарно положение. Тогава планетата изпитва сериозно намаляване на силата.

Осем – планетата е ретроградна и се движи от първото си стационарно положение до опозиция със Слънцето. На този отрязък от пътя си, тя е абсолютно безсилна.

Девет – когато планетата се намира в опозиция със Слънцето, това означава че в дадения момент надеждите, са се сблъскали с препятствие не се сбъдват напълно.

Десет – отрязъка от пътя е между опозицията със Слънцето и второто стационарно положение. В този период планетата започва да набира сили.

Единадесет – планетата се намира във второто стационарно положение – възстановява цялата си мощ.

Дванадесет – отрязъка от пътя от второто стационарно положение до 90° от Слънцето – тук силата на планетата започва да намалява.

Тринадесет – от 90° – 60° градуса от Слънцето, в това положение на планетата й остава едва една трета от нейната сила, докато достигне до секстил.

Четырнадцатый—начиная от 60°, приближение к Солнцу и до достижения 15° за Солнцем, при этом у планеты не остается ни малейшей силы.

Четиринадесет –започвайки от 60°, приближавайки се към Слънцето до достигане на 15° след Слънцето, при което на планетата не й остава никаква сила.

Петнадесет – когато планетата се намира под лъчите.

Шестнадесет – когато планетата е изгоряла.

Меркурий и Венера

Първо – тези планети се намират заедно със Слънцето и разстоянието е по малко от 16'.

Второ – това разстояние е точно 16' в западно положение спрямо Слънцето, те се считат за изгорени, до момента в който разстоянието нарасне до 7° от Слънцето.

Три – когато тези планети излизат от зоната на изгаряне до 12° от Слънцето. При това положение се приема, че те се намират под слънчевите лъчи.

Четири – когато излизат от слънчевите лъчи. От дози момент до първото стационарно положение се приема, че са силни.

Пет – в първо стационарно положение планетите са слаби.

Шест – от точката, в която планетите стават ретроградни, до момента, в който се оказват пред Слънцето те губят сила.

Седем – от 12° – 7° от Слънцето, когато планетата попада под лъчите, те продължават да губят сила.

Осем – от 7° до съединение със Слънцето, планетите се приемат за изгорени.

Девет – съединени със Слънцето по-малко от 16'.

Десет – когато планетите се отделят от Слънцето и се намират пред него, източни, до разстояние от 7 градуса. В този отрязък от пътя си те са изгорени.

Единадесет – на разстояние от 7° – 12° от Слънцето, планетите са под слънчевите лъчи.

Дванадесет – планетите излизат от слънчевите лъчи и достигат до втората стационарна точка, възвръщат силите си.

Тринадесет – когато планетата се намира във втората стационарна точка.

Четиринадесет – пътя от втората стационарна точка до 15°от Слънцето.

Петнадесет – когато планетата се приближава към Слънцето и застава пред него.

Шестнадесет – от 7° планетата се насочва към Слънцето, се приема че те са изгорели до положение 16'.

Луна

Първо – тясно съединение, когато между тях има не повече от 16'.

Второ – когато разстоянието между тях нараства до 6 градуса и Луната се намира западно от Слънцето, тогава тя започва да получава сили.

Три – когато разстоянието между тях се увеличава до 12°, в резултат на това силата на Луната нараства.

Четири – ако Луната се намира на 45° от Слънцето, в този момент те разполага с една четвърт от своята сила.

Пет – когато луната се е отдалечила на 90° от Слънцето. В този момент тя е придобила половината от своята сила.

Шест – ако между Слънцето и Луната има разстояние от 135°, тогава Луната не придобила две трети от своята сила.

Седем – когато разстоянието между светилата се увеличава на 168°, това означава – 12° от опозиция със Слънцето. В този момент Луната е особено силна.

Осем – когато се намира в опозиция със Слънцето, Луната достига своята най-голяма сила.

Девет – когато разстоянието от точката на опозиция се намалява с 12°.

Десет – разстоянието от опозицията намалява на 45°. В това положение Луната губи една четвърт от своята сила.

Единадесет – Луната е на разстояние 90° от точката на опозиция. Тогава губи половината от своята сила.

Дванадесет – Луната е на 45° от съвпад със Слънцето. В тази позиция тя разполага с не повече от една четвърт от силата си.

Тринадесет – Луната се приближава към Слънцето на разстояние от 12° и попада по слънчевите лъчи.

Четиринадесет – Луната достига до 6° от Слънцето и в този момент се приема за изгоряла.

В този цитат от Бен Езра, планетите се разделят на три групи, Суверенни, Венера и Меркурий и Луната. Тези три групи имат три различни начина на действие, определящо се от позицията им спрямо Слънцето. Слънцето е отправна точка, като естествен източник на енергия, което определя и естествената способност на една планета да действа съобразно позицията си.

Планета, намираща се в първи дом, набира дванадесет точки сила, в десети - 11, в седми - 10, в четвърти - 9. В единадесети дом силата на една планета е 8, в пети - 7, във втори - 6, в осми - 5, в девети - 4. Когато една планета се намира в дванадесети дом нейната сила - 3, в трети - 2, в шести - 1.

Още един цитат от Бен Езра, който описва акциденталната сила на домовете. Както се вижда първи по сила са кардиналните, от които най-силен е 1-ви дом, следващите домове са втори по сила, при тях най- силен е единадесети, и накрая падащите, в които на-много сила дава девети дом.

Тези положения могат да бъдат много полезни, когато искаме да определим сигнификаторите на област от хороскопа, която ни интересува. В практиката са приложими и работят адекватно, затова когато имаме два равностойни есенциално силни сигнификатора, трябва да разгледаме способността им да се изразяват и да заявят позицията си, за да поемат ролята на описващ дейността елемент.

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...

За да се разбере традиционната западна астрология трябва да се вземе под внимание и темперамента и управителите на триплицитетите или тригонократорите.

Всеки знак има бинарна характеристика, която формира неговия темперамент. Качествата, които формират природата на знак се състоят от две противоположни двейки - Влага - Сухота и Топлина - Студ. Тези качества са първата стъпка за определяне на сигнификатори, както в наталната, така и в хорарната карта. Например, ако в хорарна карта се пита какъв е подарък е получил Х, и сигнификатора на подаръка е Венера в Овен, много по-вероятно е Х да е получил кактос, отколкото водна лилия.

Четирите възможни комбинации от четирите качества формират четирите темперамента - Сингвиник, Холерих, Меланхолик и Флегматик. Определянето на натурата в наталната карта помага в прогностиката, защото един флегматик, няма да реагира като холерика.

И сега фактологията:

Огнените знаци са Горещи и Сухи - Холерични

Земните знаци са Хладни и Сухи - Меланхолици

Въздушните знаци са Горещи и Влажни - Сингвинични

Водните знаци са Хладни и Влажни - Флегматични

Планетите също имат своя пророда:

Сатурн - Хладен/Сух

Юпитер - Горещ/Влажен

Марс - Горещ/Сух

Слънце - Горещ/Сух

Венера - Хладна/Влажна

Меркурий - Хладен/Сух

Луна - Хладна/Влажна

Луната минава през четирите възможни състояния, докато променя фазите си, но основната й природа е флегматична, същото важи и за Слънцето, докато преминава през сезоните.

Квадрантите в картата също имат своя природа:

Asc - Mc - Влажен/Горещ

Mc - Dsc - Горещ/Сух

Dsc - Ic - Хладен/Сух

Ic - Asc - Хладен/Влажен

Това са основните качества, които притежават отделните фактори в астрологията. Рабира се има изключения, например Козирога, който притежава земна и водна половина или Стрелеца. В графата изключения влиза естествено и Меркурий. Но тези изключения говорят единствено за това, че към всичко трябва да се подходи индивидуално, няма готова формула, която да е валидна винаго и при всяко положение.

 

 

 

Ако се върнем отново на темата за качествата, трябва да продължим в малко по-задълбочен аспект.

 

Когато засягаме тази тема, паралелно звучат гласове и ехо от това, което можем да срещнем в съвременните книги по астрология.

 

Въпросите, които възникват, когато разглеждаме една карта, без значение в кой клон на астрологията, са дали Марс в Овен, винаги има значението на Марс в Овен, дали моят Марс в Овен е като твоят, дали моят Марс в Овен ще означава същото, като Марс в Овен след десет, двадесет или тридесет години. Дали моят Марс в Овен, ще е същият в Европа или в Австралия? Отговорът е - Не!

 

Преди да започнем да разглеждаме една планета, която и да е, в знак, който и да е, ние имаме готова представа за тях. Марс в Овен, би бил войнствен, Слънце в Лъв ще е царствен и тн. Но има едно "НО". Преди да разгледаме позицията на планетата по знак, за да разберем нейната природа, например, дали Марс наистина ще се проявява като Марс, а именно като гореща и суха планета, или като нещо друго, трябва да преминем през няколко сита, които да определят как точно се изразява Марс и неговата природа.

 

Нека започнем от началото.

 

Марс е горещ и сух по природа. Това е неговата същност при идеални условия. Това е базата от която почваме да надграждаме истинската същност на тази планета.

 

И тук започват кастингите.

 

Марс може да бъде източен или западен спрямо Слънцето. Ако е Източен неговите качества са горещ и сух, а ако е западен остава само сух

 

В зависимост коя позиция имаме в картата избираме посоката на натрупване на качества. Ако в картата имаме Марс, който е източен се получава 2 горещ и 2 сух, доста силно изразен Марс, граничещ с вредител.

 

Всяка планета може да се намира в полусферата, която можем да определим като Ден и Нощ, съобразно това къде се намира слънцето спрямо хоризонта. Нощната позиция е Слънце под хоризонта, а дневната - Слънце над хоризонта. Деня дава горещина и сухота, а нощта - хлад и влага.

 

Ако се върнем към източният Марс, за когото имаме 2 горещина и 2 сухота и го поставим в нощната половина на картата, изваждаме по едно за всяко качество - получаваме горещ и сух или ако е през деня към първоначално получения резултат прибавяме по още една единица.

 

Освен относно Слънцето една планета може да се намира под или над хоризонта сама по себе си. Когато е над хоризонта, всяка планета има много по голяма възможност да сгрява и да изсушава, докато е под хоризонта, точно обратното, да охлажда и овлажнява.

 

След като и това е сложено в сметките можем да продължим напред. Трябва да се има предвид, че когато правим тези сметки има качества, които се неутрализират например ако имаме 1 сухота и 1 влага, те моментално се балансират и съответно не участват във формирането на природата на планетата.

 

Когато вече сме определили дали планетата е източна или западна, дали се намира през деня или през нощта, дали е над или под хоризонта, можем да включим и квадрантите.

 

Всеки квадрант има своя природа, например квадранта от Асц до Мц, или първи квадрант е горещ и влажен и тн.

 

Всичко това дава една предварителна информация и то само на база на мунданната позиция по дом, още преди да сме разгледали позицията по знак. Дори когато успеем да включим и качествата на знака към общата сметка, ние вече ще имаме една почти ясна картина за това, с каква планета работим.

 

Марс, с който започнахме, може да се окаже далеч от основните си качества, може да се окаже, че неговата природа е до толкова променена, че той прилича, по качества повече на Венера ( влажен и студен ), отколкото на себе си - горещ и сух.

 

Ако направим всичките тези сметки, дори на око, можем да разберем защо хора, които имат на Асц-та си знак от домицила на Марс, не са настъпателни, агресивни и волеви, дори той да се намира във огнен знак, а точно обратното - отстъпчиви, жалостиви и съпричастни.

 

Всичко това е нужно, за да можем да започнем с планетите, като с индивидуални характеристики, защото Марс в Овен, няма общо с Марс в Овен в друга карта. И когато четем че една планета в знак означава нещо, то трябва да прескочим тази глава, защото конфигурацията планета - знак, трудно може да се повтори.

 

Освен това има нещо като аксиома в астрологията, която гласи, че планета предизвиква събитие, само тогава, когато промени природата си. А за да разберем дали една планета променя природата си, трябва първо да я разберем.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...