Jump to content
Порталът към съзнателен живот

84. Слугуване


Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:

Молитва за плодовете на Духа

Слугуване - беседа

Молитвен наряд за край:

Господнята молитва

Ще прочета 13 глава от Евангелието на Лука. Духът Божи.

Две хиляди години се е говорило за Царството Божие. Какво има още да се говори? Ако една цигулка е направена от най-добрия майстор, мислите ли, че ако един обикновен цигулар свири, ще извади онези тонове, за които цигулката е направена? Трябва да свирят най-добрите майстори. Може би вие се смущавате, че не знаете много. Ако всичко знаехте, нямаше да имате никакви смущения. Сега има нещо, което ви смущава. Това, което ви смущава е това, което не знаете. Защото зад онова, което смущава човека, стои едно благо. Вие копаете и искате да изровите една плоча. Защо? Защото под нея е заровено съкровище. Турена е плочата и като махнете препятствието, съкровището е на ваше разположение. Всички мъчнотии в света са плочи и богатствата са под плочите. И когато вие се стараете да премахнете една ваша мъчнотия, голямо богатство се крие под нея. Вие се стараете да вдигнете плочата, но не можете и се чудите защо не сте могли да я вдигнете. Необходимо е един нов начин за разбиране на нещата. Опасно е сегашното състояние, в което се намира човек. То е подобно на онова келево, което се върти, минава вода отгоре, то се върти, после камъкът вътре и той се върти в друго направление. Дрънка, вдига шум и казва: Голяма работа свърших. И келевото същото казва. Аз не виждам голяма работа да е свършил, освен че този камък е вдигнал голям прах. Това брашно наричаме прах. То влиза в работа.

Искам да разберете добре. Оглеждате се някой път в огледалото и не се харесвате. Виждате, че има нещо неприятно. Търсите погрешката в огледалото и казвате: Това огледало не е хубаво. Изчиствате си ръцете, почиствате огледалото и пак виждате, че има нещо неприятно. Защо искате да бъдете красиви, каква е задната ви мисъл? По някой път се поглеждате и казвате: Остарял съм. – Какво хубаво има в младото лице и какво има в старото лице? Не е лошо човек да се оглежда. И ние се оглеждаме. Щом срещнеш някой човек и му видиш лицето, ти вече си се огледал. Щом видиш една добра или лоша черта в някого, ти си се огледал...

Вашите мъчнотии са обикновени и вие не се намирате пред големи опасности. Има големи опасности. Когато човек прогресира в живота, има опасни места. Засега не се плашете. Като дойдете до това място, ще го видите. Като остане само едно препятствие и като го отрежете майсторски, веднага ще се намерите в оная пълна свобода, ще почувствате онзи великия Божествен живот. Ако не знаете как да го отрежете ще се намерите в много голяма тъмнина. Гледайте да влезете в тесния път. Каква е разликата между един тесен път и един широк път? На земята кои пътища са по-добри – широките или тесните? Широките са по-удобни за ходене, защото няма блъскане. А пък тесните пътища са изключително трудни, но красиви. Често мислим, че небето е някъде. Представете си, че всички онези същества, които са около вас, които живеят на земята, все търсят Царството Божие. Пчелите го търсят, мравките го търсят, всичко го търси. Питам: Ако една мравка влезе в първо отделение, какво ще разбере? Или ако влезе в една прогимназия, в една гимназия в зданието, ако влезе в един университет или в църква, какво ще разбере? Така е и с хората. Вие всички сте заобиколени със знанието на същества, които ви наблюдават, гледат ви някой път, че вие пъплите и ви се радват, че пъплите. За тези същества е по-удобно, че вие пъплите, защото ако ви вземат на ръката си, вие ще изгубите вашата свобода. Една пеперуда хвърчи, каца от цвят на цвят, но ако я вземете на ръката си, ще окапе нейния прашец и тя ще умре. Вие искате едно висше същество да ви помилва, но ако то само ви поглади, вашата работа е свършена. Вие не знаете: Има условия, при които формата на човешката душа не трябва да се пипа, защото ако се пипа, това ще причини известен дефект. А пък у вас има желание да ви утеши някой. Например страдате и очаквате да дойде някой и да ви каже някоя сладка дума. Защо да не си носите сами страданието?

Ние казваме, че религиозният път е път към Бога. Какво трябва да придобием с този път? В религията човек се учи да слугува на Бога. Религията – това е учение за слугуване. Всички вие сте дошли да станете слуги. Вие сте дошли тук в едно училище да станете слуги на Бога, а пък някои от вас искат да станат министри и прочее. Тук за министри не се учи. Тук, който е дошъл, се специализира само за слугуване. За царе, за министри, за майки не е тук. Тук за какво е? За слуги. Онези от вас, които искате да станете царе, не е тук училището, а на друго място. Някои от вас искате да станете майки. На друго място трябва да се учи това. Христос казва: "Мнозина се наричат учители, мнозина се наричат майки и бащи, но Един е вашият учител, Една е вашата майка, Един е вашият баща"...

Коя е четвъртинката? В тази четвъртинка ти трябва да почувстваш Божията Любов. Като почувстваш тази четвъртинка, то колкото четвъртинки се наредят после, при всички тях всичко ще стане по Божественому.

Вие сте близо до четвъртинката. Остава един пръст до нея. Като дойдете там, да се заковете и да не се мърдате, докато не получите онова, което четвъртинката носи – ни напред, ни назад, стойте на едно място! Където падне семката или където е посадено дървото, то седи там. То казва: Докато не приема това, което ми трябва, не мърдам. И житото също. Като видиш житото, трябва да кажеш: Такова трябва да бъде моето положение! И като видиш една голяма скала, трябва да кажеш: Трябва да бъда така твърд, като тази скала! И после като приемеш това, което ти трябва, ще тръгнеш по онзи Великия Път на Живота и животът ти ще има смисъл.

Слугуване
Link to comment
Share on other sites

Благодаря, Слънчева! :)

Някой казва: Аз трябва да се науча на нещо. На какво трябва да се научиш? Да слугуваш! Истината седи в това. Слугуването, това е предварителния изпит, за да те приемат в университета. За да те приемат в университета трябва да издържиш приемен изпит. Сега на земята вие държите приемен изпит. Сега се приготовлявате за предварителния, за приемния изпит и не се знае дали ще ви приемат. Но кандидати сте да ви приемат в голямото училище. Вън от училището може да ходите колкото искате, но няма да се научите. Но в това училище ще се научите. Ти като влезеш в съприкосновение с една душа, с един професор, с неговото съзнание, ще научиш цялата тайна. Казано е в Писанието: "Бог е Любов". Един ден ще познаем Бога. Кога? Когато се научим да слугуваме на Бога. Тогава ще дойдем в съприкосновение със съзнанието на Бога. Кога? Може да стане и днес. Ако днес издържиш изпита, може да стане и още днес. Ако отлагаш с десет години, ще закъснее. Но има един период определен, по-дълго не може да отлагаш. Трябва да влезем в съприкосновение с всички ония души, които са завършили своето развитие. В общ смисъл казано, да дойдем в съприкосновение с Божията Любов.

Слугуване

Link to comment
Share on other sites

Ще споделя личен опит. Когато реших вътре в себе си да слугувам /да се променям по-скоро/, то се появиха разни духчета /чрез различни хора/, които или се присмиваха и ме смятаха за глупава, или започваха да предизвикват его-то ми и да ме карат да изисквам различно отношение... Рядко съм се поддавала, но и за това съм благодарна, защото научих ценни уроци, но като включа ината си се получава... служенето де. :dancing yes:;)

Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...