Jump to content
Порталът към съзнателен живот

88. Господарят и на двете - Утринно Слово, 6 май 1934 г.


Recommended Posts

Господнята молитва

Формула:

Аз съм човек, служител на Доброто.

Аз съм частица от Великото Божествено Съзнание.

Аз съм крепък като диаманта и светъл като Слънцето. Аз раста и ще раста, за да видя Лицето на Бога. (три пъти)

Благата песен

Беседа: Господарят и на двете

Формула: Формула: Верен, истинен, чист и благ всякога бъди и Господ на Мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини. (три пъти)

Скръбта си ти кажи

Добрата молитва

Имаш една мисъл, която те безпокои, имаш едно желание, което те безпокои, имаш една постъпка, която те безпокои. Зная, че вие всички сте съгласни с мене, че ги имате. Как ще се примирите с тях? Важното в света е да изпълниш Волята Божия. Идейното е това. В света има една абсолютна воля, в чието изпълнение се заключава нашето щастие. Нашата собствена воля може да ни даде щастие дотолкова, доколкото сме съгласни с Първата Воля. В Божията Воля са всичките възможности. И ако по някой път вие мислите да бъдете щастливи, прави сте дотолкова, доколкото вие възприемате онази Първична Воля. Туй, което Бог е определил за вас, доколкото го възприемате и доколкото го прилагате, дотолкова ще бъдете щастливи.
Edited by Донка
Link to comment
Share on other sites

Благодаря за беседата!

Между доброто и злото в света се води една голяма война, едно голямо сражение, в което вие всички вземате участие: някой като прост войник на фронта, някой като взводен, като ефрейтор, някой като капитан, като майор, като полковник, като генерал и т.н. Каква е разликата ако воювате като войник и ако воювате като един генерал? Като войник ще се върнете с куц крак, със счупена ръка, с продран шинел, тук-там ще го вържете този шинел и ще имате някакви останки от войната, а като генерал ще имате кръстове, нанизани на гърдите за победа. Като войник или като генерал, ако си спечелил едно сражение, какво си придобил? Представи си, че един генерал в своето сражение е избил 50 хиляди души от неприятелите си, а един войник е надупчил 20 души с ножа си. Каква е заслугата им? Мисълта е, която всякога разрешава всичките проблеми. Казвате: Ние трябва да бъдем мирни хора. Но да се знае какво нещо е мир в света. Ти можеш ли да бъдеш в мир с един лош човек? Ти можеш ли да бъдеш в мир с една въшка на главата? Качи се една въшка на главата ти и ти искаш да бъдеш миролюбив човек, да търпиш, да не я обезпокояваш. Възможно ли е това? Нито един от вас не е бил миролюбив с въшките. И аз съм виждал картечници за въшки, картечници скорострелни, после разни медикаменти, па лекарства. Какви ли не изкуства не съм виждал как да накажат ония въшки, които не знаят как да се обходят с човека....

Кой от вас, ако ратаят му се върне от нивата уморен, ще му рече "Седни да ядеш"? Не ще ли рече "Приготви нещо да вечерям и стегни се да ми слугуваш, след това ти ще ядеш"? Дали ще благодариш на този слуга за извършената от него работа? От сегашното гледище ще кажеш: Той е уморен, от работа се връща. В дадения случай господарят трябва да му даде да яде. Но ако господарят върши два пъти по-тежка работа отколкото слугата, тогава кой на кого ще трябва да служи? Вие сравнявате днешните господари, дето седят и си махат краката. Седи той на стола и си туря десния крак на левия, после обратното, седи със скръстени ръце, извади си перото от джоба, тури го на ухото, после пак в джоба. Един човек, който маха само с ръцете си и ходи да се разпорежда, вие го считате за господар. Не, за господар ще считате главата на човека, това което тя върши за тялото. Господарят е човешката глава. В противен случай всичко се разнебитва. Според Христос добрият господар е онзи, който върши най-трудните работи, а за своите слуги е оставил по-леките работи. Следователно всеки, който върши по-трудните работи седи по-горе от онзи, който върши по-леките работи. Но понеже ние сега сме ангажирани с ежедневния живот, с някои наши малки блага, ние по някой път не вземаме предвид бъдещето, условията на бъдещия живот. Какво значи да обичаш Бога? То е да извършиш Волята Божия. Да обичаш, то значи да жертваш всичко.

В любовта има две страни. Едната любов е, от която всичко произтича, а другата любов е там, дето всичко се втича. Две страни има и живота. Единият живот е в който възприемаме, а другият живот е в който даваме. В дадения случай вие всякога не можете да възприемате. Ние всякога опитваме. Не може да се разбере човешкия и Божествения живот, освен в малки промеждутъци, моменти. В онзи момент, в който ти опитваш любовта на другите към себе си, ти опитваш човешката любов. А в онзи момент, в който ти помагаш на другите, ти опитваш Божествената Любов. А когато искаш хората да ти помогнат, ти ще опиташ човешката любов. Защото в дадения случай, когато аз помагам, опитвам Божествената Любов, която действа чрез мене. А когато на мен ми помогнат, аз ще опитам Божията Любов, която действа чрез другите. Сега това разграничение трябва да го опитате. Вие мислите, че като опитате човешката любов, опитвате Божията Любов. Аз не зная каква е вашата преценка...

Проявената Любов на Духа, Проявената Мъдрост на Духа, проявената Истина на Духа носят пълния живот на Бога, на Единния, Вечния Бог на живота.

33. Неделно Утринно Слово, държано на 6 май 1934 г, 5 ч. с, София – Изгрев.

Все още има хора, които са засегнати от миналото, живеят в него, не са се освободили... Войните, интересите разделят хората. Войни се водят в умовете на хората... Много поколения трябва да преминат, за да се изчисти подсъзнанието, съзнанието. Това става чрез анализ и разбиране на причините и прошка. Към себе си, ближния, врага...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...