Jump to content
Порталът към съзнателен живот

92.Трите страни на съзнанието - УС, 3 юни 1934 г., 5 ч.с, София – Изгрев.


Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:

Изгрев молитва

Трите страни на съзнанието -баседа

Молитвен наряд за край:

Искам да ти служа с Любов и Мъдрост - формула

21 глава от Евангелието на Лука.

Бог е Любов.

В прочетената глава може да се имат предвид няколко положения. Външният свят служи за едно изяснение на духовния, който седи много по-далече и затова е мъчен за разбиране. Има обаче начини за разбиране. Реалното много мъчно се разбира. Туй, което хората наричат реално, мъчно е достъпно до сегашния ум на човека. Има много неща, които отвличат човешкия ум и които човек мисли, че са реални.

Човек е обвит в три обвивки. Една обвивка има, за която аз няма да говоря. Има една обвивка, в която са обвити всичките животни. Това е съзнанието на животните. В него влизат само простите чувствания. И то се изразява в онези постоянни нужди на животното само да мисли за ядене и пиене, какво ще яде днес, утре. Същото кажи-речи прави и човекът. С години той мисли само за ядене и пиене. Това е животинското естество на човека, което наричат човек-животно. Не е лошо. Туй е една страна на великия живот и това е своего рода философия на живота. Това са страни само на туй съзнание.

Другото съзнание, в което е обвит човек се нарича самосъзнание. В него влизат скърбите, настроенията, страданията. Човешкото естество се отличава с две противоположности – скърби и радости. Той иска да му е приятно. Той търси хубавото, приятното на живота. Човекът не търси вече само ядене и пиене, но търси външно удоволствие, слава, почести, богатство. Следователно той пак търси да се освободи от страданията. Той не иска да страда, иска да бъде щастлив. А пък щастие в човешкото естество без страдание е невъзможно...

...Аз ви навеждам на една права мисъл. Обичам човек да дойде до онази пълна свобода, не чрез закон да се ограничи. Ти човек можеш да го ограничиш отвънка, но ограниченията не спасяват. Те са едно условие. Трябва да дойде едно разбиране. Ако Любовта в живота не дойде, то и животът сам по себе си остава неразбран. Без Любов към Бога животът не може да се разбере.

Мисълта, която искам да ви оставя: Първото нещо, това е Любов към Бога! Само тогава, когато имаме Любов към Бога ние ще се научим как да обичаме ближния си и как да обичаме и себе си. Тогава само ще имаме една истинска мярка. И понеже ние не обичаме Бога, нямаме и една правилна любов и към ближния си, и към себе си. И вследствие на това се раждат всичките противоречия. Ако имахме истинската мярка на Любовта, тогава щяхме да се освободим от всичките сегашни противоречия, които съществуват.

Стремете се да имате едно правилно разбиране на Божията Любов, да можете да разрешите контраста в нея. Да разрешите въпроса на Диогеновата бъчва. Ако дойде Христос при вашата бъчва, какво трябва да му кажете?

Проявената Любов на Духа, проявената Мъдрост на Духа, проявената Истина на Духа носят пълния живот на Бога, на Единния Истинен Бог на живота, (три пъти)

Трите страни на съзнанието Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

Благодаря, Слънчева!

Ти да познаеш един човек трябва да познаеш Божественото начало, което работи в неговата душа – онази специфичност, особеност, която всяка душа има като образ на Бога, но в неговата целокупност, която той изразява. Всяка душа представлява един особен аспект на Божественото естество. Всеки носи нещо Божествено. И вие сега казвате, че имате нещо Божествено, но какво е туй Божественото, вие не може да си дадете ясна представа. Казвате: По образ и подобие на Бога сте направени. Но мъчно можете да си представите какъв е образът и какво е подобието. В енергията на светлината има две неща, които я отличават. Именно, че тя представлява едно непреривно разширение. А разширението е свързано с истинското освобождаване. А другото, което я отличава е, че тя носи топлина. Топлината е израз, влизането на живота. Топлината – това е най-малкият живот, който влиза във вас. Най-малкото познаване на живота. Най-малкото количество на живота, това е топлината. А най-малкото познаване на живота, това е светлината. И тъй, светлината е една мярка за онова, отдето започва знанието. Защото без светлина и без топлина животът сам по себе си не може да се изяви.

Трите страни на съзнанието

Link to comment
Share on other sites

Христос казва на учениците си външния свят да не ги занимава. Всичко туй ще мине, ще дойдат нови промени, ще дойде нов ред и порядък, ще дойде едно ново разбиране, в съзнанието на човека ще стане цял преврат. Всеки един от вас ще опита своята сила.

Сега аз искам вие да не влизате в противоречие. Вие сте живели много пъти на земята. Мнозина от вас сте млади. То е привидно, че сте млади. И привидно е, че сте стари. Вие сте стари, без да сте и умни, и вие сте млади, без да сте силни. В този случай аз вземам младите болни и старите болни. Защото всеки един човек, който няма знание е болен. Всеки млад, който няма сила и той е болен. Силният човек, младият човек трябва да бъде доволен.

Трите страни на съзнанието

Link to comment
Share on other sites

Когато човек изгуби онази хубост на своите мисли, на своите чувства и на своите постъпки казват: Той започна с философията на земята. Питам: Къде е човекът? Засега ние познаваме човека като същество, което страда. Кое е животното? Което яде и пие. Което спи у нас, което яде и пие и само почива, това е животното. Следователно, Бог като хване животното, впрегне го на работа да оре нивата. Именно животното прави това, за да се научи да стане човек. Да почне да страда. Защото животното ако не страда, то човек не може да стане. И Бог позволява човек да страда, за да го накара да мисли. И човек докато не почне да мисли в страданията, той не може да влезе в Божественото. Страданието ще дойде и радостта ще дойде. Ако ти не внесеш мисъл в тия страдания, ти не можеш да влезеш в Божествения свят. – Ама страдам. После казваш: Радвам се. И радостен ще бъдеш, и страдания ще имаш. Ти ще свържеш и радостите, и страданията, и ще направиш от тях плат. Радостите и страданията, които минаваш, това е платът, който ти ще тъчеш. Не може ли без страдание? Почитатели на Паганини му казали: На три струни можеш ли да свириш? – Мога. – На две? На една? – Мога. – Ами без струни можеш ли? – Мога. – Но когато е имал концерт без струни той не се явил. Вие искате нещата да стават, както вие искате. Щом няма страдания, остава една струна на радостите. Но свирили ли сте на една струна? Много мъчно е да се свири на една струна. Вие попитайте някой цигулар, голям виртуоз, може ли да изкара нещо на една струна.

Трите страни на съзнанието

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...