Jump to content
Порталът към съзнателен живот

93.Противоречие и благо - УС, държано на 10 юни 1934 г., 5 ч. с, София – Изгрев.


Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:

Молитва на Духа

Противоречие и благо - беседа

Молитвен наряд за край:

Ученик съм, служител съм на Бога - формула

Ще прочета 22 глава от Евангелието на Лука.

Махар Бену Аба.

Прочетената глава представлява една драма. От единия край до другия случките са противоречиви и драматични. Вие може да считате 12-те души апостоли като едно семейство. Отиват да направят вечеря. И туй семейство ще се разпръсне. Всички ще се разбягат. Учителя им ще го хванат, понеже ще направят за него това, което те не са очаквали. Всичките тия 12 ученици очакваха нещо. Те очакваха да станат министри, управници, да ги направят големци в този свят, да заповядват. Така си мислеха те. Сега се случва едно голямо противоречие. Христос, Който правеше такива чудеса, лекуваше хората и помагаше на другите, сега се намери в положение сам да се моли, да има нужда от някой, но никой не му помогна. Ни глас, ни слушание. И Петър, който минаваше за толкова смел, който казваше, че няма да се отрече от него, три пъти се отрече. Не само Петър се отрече, всички се разбягаха.

Искате да знаете какъв е смисълът на живота. Какъв беше смисълът тогава? Тези 12 души и Христос един – 13, и едно голямо разочарование, една трагедия! Сега вие някой път питате защо някои работи се случват във вашия живот. Преди всичко вие си обяснете защо се случи с Христос, с този Учител защо се случи така. Ще си кажете, че така е писано. Че е писано, това още не е наука. – Ама така е определено. – И това не е наука. Тъй трябвало да бъде. То е от наше гледище така. И трябва известни работи да се извършат, въпреки голямото противоречие. И в туй голямото противоречие седи силата. Да превърнеш едно голямо противоречие в живота си в едно бъдеще благо! Това е много нещо. Христос имаше да превърне едно голямо противоречие, такова, каквото светът не е виждал, да го превърне в едно бъдеще благо. И вие имате една малка задача, да превърнете противоречието, което имате в благо. Защото и вие във вашия живот имате едно малко противоречие, макар че за вас е доста голямо. И вие мислите, както дванадесетте апостоли за много работи наведнъж. Но и аз ви казвам: Един от вас ще се отрече, друг ще избяга, трети ще го хванат и ще го разпънат и в края на краищата какво ще бъде, какво ще стане?

Ако може да превърнете противоречието в едно благо, тогава ще започне новия живот!.....

Противоречие и благо
Link to comment
Share on other sites

Ако може да превърнете противоречието в едно благо, тогава ще започне новия живот! Има някои неща, от които вие трябва да се освободите. Това е една необходимост. На всинца ви трябва едно дълбоко познаване на ония закони, които действат в живота.

Противоречие и благо

Link to comment
Share on other sites

В 22 глава Христос казва нещо, което и вие трябва да имате предвид: "Защо спите? Станете и се молете да не паднете в изкушение." Когато дойдат мъчнотиите в живота, не спете, но се молете. Не философствайте! Във време на мъчнотии няма какво да философстваш. Ще се молиш тогава. И някой като не може да се моли, той заспива. Слабите хора спят и се изкушават. Слаби хора са тези, които не бодърстват.

Казвам ви, че и вас ви очаква задачата, да превърнете едно голямо противоречие в едно бъдещо благо. В прочетената глава събитията са станали преди две хиляди години. Сега ние като четем тази глава можем да кажем: Туй, което Христос направи, трябва и аз да го направя. Христос превърна най-голямото противоречие в едно бъдещо благо. И аз в живота си, моите противоречия, които имам, ще превърна в едно бъдещо благо. Христос на кого разчиташе? Той най-първо разчиташе на малко от своите ученици.

Да вземем един от тях: Като дойде до критичен момент, извади ножа си и отряза ухото на един от робите на първосвещеника. Каза му Христос: Ти не знаеш как да воюваш. Остави тази работа, не е за теб. Тури ножа в ножницата си. Ти не си за войник. И Христос взе и му залепи ухото на човека, и каза: По този начин не се воюва. По този начин ние ще загазим съвсем...

Противоречие и благо Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

В едно семейство в Америка бащата изпраща сина си на училище, но нещо не върви, не се учи. – Не мога да се уча, защото перото ми е желязно. Не мога да се уча така. После и чантата ми не е направена от хубава кожа. – Отива бащата и купува едно златно перо и една хубава чанта. Пак не върви учението и със златното перо. Казва синът: Мастилото е черно. Ако мастилото не е черно, работата ще тръгне. Перото е хубаво и чантата, но мастилото е черно. И досега този американец търси да намери бяло мастило. Сега бели мастила не употребяват в училищата. И може би като дойде бялото мастило ще тръгнат работите.

:3d_146: Търсенето, очакването, желаенето на нещо, което да ни дойде отвън и да ни помогне, да ни просветне много ми прилича на историята с бялото мастило.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...