Jump to content
Порталът към съзнателен живот

98. Пътят на Възкресението - УС, 22 юли 1934 г., 5 ч. с., София – Изгрев.


Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:

Молитва за плодовете на Духа

Пътят на възкресението -беседа

Молитвен наряд за край:

Псалом91

Ще прочета 4 глава от Деянията на Апостолите. Махар Бену Аба.

В прочетената глава става въпрос за възкресението. Съществува едно противоречие вътре в самия човек. Привидно като че човек вярва в нещо, а всъщност когато дойде да приложи нещата в живота, заражда се едно противоречие. Когато някой ви прави добро, вие сте готови да говорите добро за него, но когато ви прави зло, обратно – говорите зло за него. Вие тогава господар ли сте на положението? Когато ви прави добро, му слугувате добре, а когато ви прави зло, вие му слугувате зле. Ако човек в дадения случай вярва и не вярва, тогава какво значение има тази вяра? Има една вяра, която е безпредметна. Тя е вярата на условията. Тя не е онази вяра, чрез която може да дойде новият живот.

Когато се казва, че чрез вярата човек ще бъде жив, подразбират се условията, чрез които човек може да излезе от сегашните ограничения, в които се намира. При сегашните ограничения всеки един човек ще остарее бързо, ще умре и ще се свърши с него. Могат да ви кажат, че ще бъдете в друг свят. То е друг въпрос дали ще бъде така или не. Могат на едно кокоше яйце да кажат, че като го опекат, ще бъде в онзи свят, но дали ще има то това съществувание както сега, то е въпрос. Положително знание имаме тогава, когато сме проверили нещата, в които вярваме. Писанието казва, че по-блажен е онзи, който не види и повярва. Но защо да не е блажен и онзи, който види и вярва? В ума на Христа е съществувала следната мисъл: Блажен е онзи, който не види и вярва, понеже той като вярва, ще му се дадат условия да види. Ние разбираме много статически това положение. Някой казва: Аз ще ти дам утре 1800 лева, но той днес не ти дава нищо. От вас се изисква днес да вярвате и утре като ви даде, тогава ще видите, че е вярно. Ни най-малко не се подразбира, че във всеки случай човек трябва да вярва, без да му се дава нищо. Иначе кога ще провери нещата? Всички сте дошли до едно място, дето трябва да вървите по пътя на опита. Едно пиано се опитва по чистотата на тона, който издава. Също така и всеки друг музикален инструмент не само външно да е красив, една цигулка не само красиво да е направена, но важен е тонът, който издава. Златото е злато. То има едно качество, че не се окислява. Скъпоценните камъни са ценни когато са чисти, естествени. Диамантът е ценен по своята твърдост и по силата, с която той пречупва светлината. Тогава по какво трябва да се отличава човек? По какво трябва да се отличава един верующ? Ти ако си един прост камък, тогава твоята твърдост е много малка. Всеки може да те стърже, но да бъдеш така твърд, както диаманта, че с какъвто и да е друг диамант или камък да те стържат, нито една рязка отгоре ти да не направят. Ако дойде злото отгоре ти и направи известни резки върху тебе, тогава имаш ли вяра? Вярата е едно състояние, което превъзмогва всички мъчнотии. Ако твоята вяра не може да превъзмогне всичките мъчнотии, това не е вяра. Ако ти имаш известна вяра и не можеш да я използваш при нужда, тогава защо ти е тази вяра? Ако имаш известно знание и не можеш да го туриш в работа, тогава защо ти е това знание? Сега има едно положение, от което сегашните хора трябва да се освободят. Яйцето докато не се освободи от своята черупка и докато не седи 21 дни под кокошката отдолу, то пиле не става. Значи в човека има известни заложби, които трябва да се турят под известни условия. Трябва да се премахнат известни препятствия, за да излезе онова хубавото, красивото, което е скрито в човешката душа.

Възкресението е за напредналите души...

Пътят на Възкресението

/Моля за извинение, че утринното слово стана вечерно!/

Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

Положително знание имаме тогава, когато сме проверили нещата, в които вярваме.

Всички сте дошли до едно място, дето трябва да вървите по пътя на опита.

Силата на човешкия живот е в топлината на неговата любов.

Ако твоята топлина е силна, твоите отрицателни мисли, които те мъчат, ще изгорят и ще изчезнат. Защо те мъчат някои мисли? Защото е слаба твоята топлина. Топлината ти трябва да е толкова голяма, че всяка мисъл, която те мъчи, трябва да се разложи, да изгори, да се премахне.

Например вас ви мъчи сега мисълта за сиромашията, че нямате парици. Питам сега, основателна ли е тази мисъл? Представете си едно дете, което има баща и майка, които го обичат. Трябва ли то да се безпокои, че ще умре гладно? Сега вие казвате: Какво ще стане с нас? Аз не говоря за продължителната вяра. Продължителната вяра е статическа вяра. Вярата всякога се опитва в даден момент. Тя се опитва във време на мъчнотии, а не когато си охолен, когато си здрав. Това е знание. Вярата се опитва при големите противоречия в живота. Онзи, който умира, който изгубва живота си и вярва, че ще се повърне животът му, това е вяра.

Онази сила, която може да върне това, което ти си изгубил, това е вяра

. Ти не може да имаш вяра, докато не достигнеш онзи крайния предел на твоята вяра. Крайният предел на твоята вяра е Любовта. Всеки, който не е достигнал до крайния предел на вярата, той има слаба вяра.

Ти като влезеш в областта на Любовта, в нея вече се реализира копнежът на вярата. Защото вярата е закон на живота. Външната страна е вярата, а пък Любовта, това е вътрешната страна на живота, това е Божественото, чрез което вярата се реализира.

Първото нещо е: всеки от вас трябва да има тази опитност. Не само Христос трябва да възкръсне. И всички вие трябва да възкръснете. Защото ако Христос е възкръснал, а вие не възкръснете, тогава нищо няма да се ползвате. Ако вярвате, че Христос е възкръснал, а вие не възкръснете, тогава празна е вашата вяра и всичко, каквото правите на земята, е безпредметно. Всички религии на земята без възкресението нямат смисъл. Съвременната вяра има смисъл доколкото възкресението или новият Божествен живот на безсмъртието ще може да се реализира.

Слънцето е реално дотолкова, доколкото сега ни свети. Задава се един въпрос: Това, в което вярваш, опитал ли си го? Всеки ден, постоянно трябва да опитвате вярата и Любовта. Човек трябва да ги чисти така, както войниците чистят пушките си. Така и вярата, и Любовта всеки ден трябва да се чистят. Войникът ще изчисти пушката, ще я намаже. Щом се остави онази пушка ненамазана, ръждясва. И когато вярата и Любовта са ръждясали, това показва, че войникът не е бил умен.

]Пътят на Възкресението

Link to comment
Share on other sites

Не съм срещал нито един човек, който да не е съжалявал за големите разочарования, които е претърпял. Ние като искаме да живеем на земята подразбираме следното. Зад този земен живот и зад условията на този земен живот се крие нещо друго. Така оправдаваме страданията. Има нещо друго, което оправдава страданията. Ако не е животът на възкресението, тогава всичкото ваше съществувание е безпредметно. Сега вие сте запознати с това. Няма какво да ви се доказва. Аз не искам да ви доказвам нещата, но да ви наведа на една нова опитност, която трябва да имате. Този ученик, който иска да учи музика, той трябва да дойде в съприкосновение с най-добрия учител по музика. Онзи, който иска да стане певец или който иска да стане художник, трябва да влезе в съприкосновение с един учител, който да го научи как да пее или да рисува. И този закон навсякъде се прилага. Житното зрънце трябва да влезе в съприкосновение със слънчевите лъчи, с топлината, за да може слънцето да даде ония качества, които са заложени в семето. Иначе то ще остане такова, каквото си е било.

Сега човек не само трябва да вярва. Някой вярва и казва: Аз вярвам в Господа Исуса Христа. Ти може да вярваш в едно изрисувано слънце, в някоя книга. Това слънце е нарисувано от някой велик художник. Тогава какво ще те ползва? Ти даже може да четеш, че Христос е дошъл и пострадал. Какво ще се ползваш от това? Човек трябва да влезе в съприкосновение с онази реалност, да я опита и да стане едно с реалността.

Пътят на Възкресението

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...