Jump to content
Порталът към съзнателен живот

100. Трите изпита, Утринни Слова, 26.08.1934 г.


Recommended Posts

Добрата молитва

 

Беседа: Трите изпита

 

В начало бе Словото - песен

 

9 глава от Деяния на апостолите

 

 

Ако един човек има отношение към Бога, не се меси в неговите убеждения, в неговото отношение към Бога! Когато човек има едно верую към Бога, не ходи да го наставляваш. Ако един човек има отношение към Бога, не се меси в неговите убеждения, в неговото отношение към Бога! Когато човек има едно верую към Бога, не ходи да го наставляваш.

 

~

Бог може да ви говори чрез богатството. Бог може да ви говори чрез добродетелите, чрез всичко може да ви говори. То е външната страна. Онова, което трябва да разбира човек и което му е потребно, е едно място в света, дето едновременно работят Любовта, Мъдростта и Истината. Това място човек трябва да го намери. Той трябва да живее в Любовта, без да има слабостите на детинството. Той трябва да живее в Мъдростта на възрастния, на възмъжалия, без да има грубостта на възмъжалия, без да има неговите слабости. И може да живее в областта на стария човек, без да има слабостите на стария.

 

~

Младостта трябва да я имате, за да бъдете във връзка с Любовта. Пълната възраст, възмъжалост трябва да имате, за да бъдете в съзнанието на Мъдростта. Стари трябва да бъдете, за да бъдете във връзка с Истината. Всеки от вас трябва да мине тези три състояния. Някой път хората минават детството, без да са влезли във връзка с Любовта. Изгубвате Любовта, влизате във връзка с Мъдростта. Изгубвате я. Защото на старини старите хора почти се вдетеняват, изгубват онова, което са имали. Ако едно богатство, което човек е спечелил, може да го изгуби, защо му е тогава?

 

Тия три състояния съставляват отношенията, които човек трябва да има. В детинството си ще научиш онази велика Истина, кой е онзи, който те е родил. Ти ще намериш в детинството майка си – Любовта. Любовта е истинската майка, отдето си излязъл. Щом възмъжееш, ще намериш баща си. Онзи, Който те е въвел в света и ти е дал всичко. А на старини ти ще намериш всички ония, които са твои братя и сестри. Старостта е запознанство. Следователно, вие сте в един Божествен дом. Първо, детинството е запознаване с майка ви, при зрялата възраст ще познаеш баща си, а пък в старините ще намериш всички свои братя. Това като разбереш, имаш вече една истина. Ако така не разбирате, вие ще се намерите в едно противоречие.

 

~

...питате, защо Господ е направил света така. Не е Господ направил така света, но ние не разбираме Божественото, Любовта. Говоря ви за Любовта. Любовта, която има отношение към човека. Аз не се занимавам с любовта на другите хора, но се занимавам с Любовта, която е в мене, Бог, Който е в мене. Каква е любовта на другите хора, това е тяхно схващане, техен въпрос. Дали те ще имат повече любов или по-малко любов, това не е нещо важно. Ако Бог е в тях, както в мен, ние ще имаме еднакви разбирания. Щом Бог в нас не живее еднакво, и разбиранията ни няма да бъдат еднакви. Двама души не се разбират. Единият казва, че Господ живее в него и другият казва, че Господ живее в него. Тия хора са в заблуждение. Заблуждението е в единия или в другия, или в двамата, защото, как е възможно двама души, в които Бог живее, да не могат да се споразумеят. Какво ще делят, какво ще спорят? Нямаме трима богове, Господ е Един в света. И всичко е на Бога. Ако всичко е на Бога, имаме ли право да делим?

 

~

Бъди сляп за погрешките на хората. Питат те: Как ще се изправи светът? Ти не мисли за света, мисли за себе си, да живееш така, както Бог изисква.

 

~

...ще бъдеш сам на себе си съдия. Господар и слуга ще бъдеш на положението. Ако ти не си в състояние сам да се справиш със себе си, ще ти пратят друг и тогава ще имаш много неприятности. Ще дойдат неблагоприятните условия. От какво произтичат всичките нещастия в живота? От неизпълнение Волята Божия. Ако човек не е готов да изпълни Волята Божия, той не може да бъде щастлив, той не може да влезе в Царството Божие.

 

~

Нямате ли Любовта, мирът, Мъдростта и Истината в себе си, винаги ще бъдете недоволни, все нещо ще ви е криво. А причината седи в самите вас, защото в света вие сте дошли да служите на Бога, Волята на Бога да изпълнявате, а не волята на някоя дама. Най-първо ще служите на майка си, после на баща си, после на вашите братя, на четвърто място ще дойдете да служите на себе си. Човек, който не е служил на майка си, на баща си, на братята и на сестрите си, който е чакал само да му служат, той не е човек. След туй ти ще знаеш как да служиш и на себе си. Ще служиш на себе си по същия начин, както си служил на майка си, както си служил на баща си, на братята и на сестрите си.

 

Link to comment
Share on other sites

Христос дойде на земята да покаже, как трябва да се живее. За да бъде човек щастлив, той трябва да изпълни Волята Божия. Сега вие ще кажете: Трябва да имаме вдъхновение. Вдъхновението е всеки ден, постоянно иде в човека. Ти всеки ден като приемеш Духа, ти се вдъхновяваш. Ако разбираш закона, вдъхновението веднага идва. С въздуха влиза вдъхновението. Ако ти не разбираш този закон, тогава вдъхновението ще влиза и ще излиза и ти ще очакваш някакъв възход на духа. Туй е съзнанието – да разбираш, че Бог е създал света и Той е навсякъде. Ако твоето съзнание се просвети отвътре, ти ще почувстваш Божието присъствие. Щом почувстваш Неговото присъствие, в тебе трябва да се яви желанието да вършиш Волята Божия. Дотогава, докато в човека не се яви желание да изпълнява Волята Божия, той не може да има просветление и вдъхновението не може да дойде.

 

Трите изпита

Link to comment
Share on other sites

 

Христос дойде на земята да покаже, как трябва да се живее.

 

За да бъде човек щастлив, той трябва да изпълни Волята Божия.

Говоря само на онези, които имат гръбнак. Аз не говоря на всички, защото зная, някои от вас още като излезете от тук, как ще постъпите. Ще постъпите по същия начин, както досега. Правил съм много опити да повярвам една проповед. И още не съм излязъл, почват караници и то за някакъв стол, я че седнал някой на него или че седнал на първото място. Това е човешко. От мое гледище, щом речете да учите някого, вие губите. Аз това го зная. Даже един учител, и той като учи, губи голяма част от времето си за празни работи. Не учи никого, живей както трябва. Няма по-хубаво от това. Бъди сляп за погрешките на хората. Питат те: Как ще се изправи светът? Ти не мисли за света, мисли за себе си, да живееш така, както Бог изисква. Щом се занимаваш с погрешките на хората, ти ще мязаш на една майка, която има кърмачета. Това дете направи нещо нечисто, тя му изчисти нечистотията, онова направи същото, тя и него изчисти. И таман свърши с едното, очисти го, другото направи нещо. Хайде, очисти и него. И като погледне третото, и то се оцапало....

 

Искам сега да бъдете служители на Любовта, служители на Мъдростта и служители на Истината

. Да имате любов към майка си, да имате любов към баща си, да имате любов към вашите братя и сестри и да изпълните напълно съвършената Воля Божия.

И тогава, ще носите онова бъдещо благословение, за което никога няма да се разколебаете, ще благославяте този час, в който сте започнали новия живот. В това е смисълът на живота, това е основанието. Понеже смъртта един ден ще похлопа, ще дойде последният ден и каквото намерите и продадете, ще го вземе и ще останете така. Ако сте живели в Любовта, тя ще ви бъде наследство. Ако сте живели в Мъдростта, тя ще ви бъде наследство. Ако сте живели в Истината, тя ще ви бъде наследство. Другото всичко от този свят ще отиде и нищо няма да остане. Този живот, който сега имате, той ще бъде валиден за вас, тъй както когато сънуваш един сън, че живееш в голяма къща, цар станеш, приятно ти е в съня. А щом се събудиш, виждаш, че си овчар с тояга, дрехите ти скъсани, сам си, нямаш богатство, нищо нямаш. Един ден, ние ще имаме разочарованието, ще се събудим от този сън, няма да се мине дълго време, ще ни събудят. Вие още спите, починете си сега. Щом ви събудят, в духовния свят вече ще ви проводят на работа. Не чакайте да ви събудят, защото този господар, на когото сега служите, той е много груб. Той като дойде, няма да ви бутне нежно както майка ви, а ще ви бутне с крак. Вие ще скочите, ще се уплашите. Затова трябва да станете, преди той да е дошъл. И той дори ще каже: Съжалявам, че не ги заварих да спят.

 

 

 

Трите изпита

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...