Jump to content
Порталът към съзнателен живот

101. Законът на подмладяването, Утринни Слова, 02.09.1934 г.


Recommended Posts

Малката молитва

 

Беседа: Законът на подмладяването

 

Подмладяване - песен

 

10 глава от Деяния на апостолите

 

Животът не е нещо, което може да го разясниш на хората. Какво нещо е животът? Това е един жив вътрешен опит. Онзи, който има този вътрешен опит, невъзможно е на него да изясняваш какво нещо е животът. Невъзможно е да изясняваш какво нещо е състоянието на духа. Може да го уподобиш на вятъра, може да го уподобиш на някое движение, но само онзи, който го е опитал може да разбере.

 

~

...духовният живот е разрешаване на велика задача на земното съществуване. Това което угнетява хората, това което донася всички страдания, това е загубването на онова Великото, хубавото. Щом човек се свърже с духовния свят, той вече влиза във Вечната реалност. Що е духовният свят? Това е живот на вечното подмладяване.

 

~

Другият свят според мен, това е свят на вечното подмладяване. Вечното подмладяване, това е смисълът на живота. Тук хората остаряват и умират, а пък там се подмладяват постоянно. Които отиват в другия свят, все се подмладяват. Какво нещо е другият свят? Свят на вечно подмладяване. А пък това вечно подмладяване става по закона на Божията Любов, която възвръща на хората това, което те са изгубили. Като изгуби човек любовта на земята, той е вечно недоволен, кисел, съмнява се, сърди се, гневи се, критикува навсякъде. А пък онзи, който се подмладява, той е всякога доволен. Човек, който е доволен, той е в процеса на подмладяването. А който е недоволен, той е в процеса на остаряването. Доволството е процес на подмладяването. Това се дължи на другия свят.

 

Всеки човек, който дойде на земята, ще остарее. Животът на земята е на остаряване. Щом остарееш напълно, трябва да вярваш, че си в този свят, а пък щом умреш, пак трябва да вярваш, че си в този свят. Щом ти говорят, че ще се подмладиш, трябва да знаеш, че си в другия свят. И там не се прави разлика вече между един народ и друг народ. Между децата няма никакво различие. Децата не правят разлика, а пък възрастните хора, старите хора, правят всички различия. Човек, който прави различия между един човек и друг човек, той е от този свят. Той ще види един човек колко му е тялото високо, колко е богат. А в духовния свят казва: Това не е важно.

 

Когато ние говорим за сърцето на човека, ние под думите "добро сърце на човека", разбираме другия свят. Щом имаш добро сърце, ти си от другия свят. Щом имаш добър ум, ти си от друг свят. Щом имаш добра воля, ти си от друг свят. Щом имаш изкълчено сърце, ти си от този свят. Щом имаш изкълчен ум, ти си от този свят. Щом имаш изкълчена воля, ти си от този свят. Хората от този свят са с изкълчени сърца, с изкълчени умове, с изкълчена воля. Хората на бъдещето са хора на духовния свят, на които Бог говори.

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Има някои хора верующи, които могат да се обезверят. Обезверяването в хората може да стане. А обезверяването може да стане по единствената причина, че се суспендират онези чувства, в които вярата се проявява. И тогава тази чувствителност, с която човек познава духовния свят, се притьпява и като се притъпи вкусът на човека, той никаква сладчина не може да усеща. Някой може да тури една бучка захар в устата си и усеща сладко, а пък на някого може да турите 10-15 бучки и не усеща нищо. Та съзнанието е причина, дето някои хора не могат да вярват, понеже в тях е недоразвит или притьпен този усет. Вярата, ясновидството, виждането в един свят зависят от особен център, който хората имат на главата си горе. Тези хора се отличават. На другите хора не са им направени прозорците. Някои хора нямат прозорци. Някои хора можем да уподобим, че на тях едва сега са заръчани прозорците, да дойдат майстори да направят прозорците, да влезе слънчевата светлина. На някои хора къщата им е много светла, а на някои съвсем тъмна. Някои мислят, че това е една дарба. Тази дарба всички хора имат, но всички не се занимават с чувството на вярата. Някой път те считат, че вярата е преходно чувство, че е една илюзия да вярва човек. Това зависи от неговия ум. Човек, който има вяра, той има един отлично възпитан ум, за да може да направи едно различие в онези неща, които вижда.

 

Законът на подмладяването

 

"Човек, който има вяра, той има един отлично възпитан ум, за да може да направи едно различие в онези неща, които вижда." 

Възпитан ум! Възпитан да прави различие в нещата, които вижда.... 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...