Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня - 18.02 - 24.02.2013 г.


Recommended Posts

Мисъл за деня - 18.02.2013 г.

 

Питам ви сега: Какъв трябва да бъде вашият идеал? Ако вие обичате една жена, за кого (какво) трябва да я обичате? Кой създаде тази жена? Ще кажете, че природата я създала. Добре, съгласен съм, обичайте тогава природата повече, отколкото жената. Или ще кажете, че жената е създадена от Бога. Добре, обичайте тогава Бога повече, отколкото жената. Същото се отнася и до мъжа. Кой създаде мъжа? – Природата. Обичайте тогава природата повече, отколкото мъжа. Ще кажете, че Бог създаде мъжа. Обичайте тогава Бога повече от мъжа. Това е разрешението на въпроса. Не е въпросът да обичате жената или мъжа, но трябва да обичате повече Онзи, Който ги е създал. Обичайте повече причината, обичайте повече Твореца от онова, което Той е създал. И понеже днес хората обичат повече жената и мъжа от природата и от Бога, които са ги създали, вследствие на това върху главата им са се струпали най-големи нещастия. Тази е погрешката на техния живот, която те трябва да изправят.

 

Колко са прекрасни нозете

 

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата Молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото Братство...– формула


Молитвен наряд за понеделник:

Благославяй - №8 от "Духът Божий"
Молитва на царството
Псалом 143

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня-19.02.2013г.

 

Любовта с хиляди имена да я кръщавате, тя е любов.
Казвате: физическа любов. Какво лошо има във физическата любов? Казвате,
че има и духовна любов. Какво има в духовната любов? Казвате: Има
Божествена любов. Че какво има в Божествената любов? Във физическата
любов има всичко Божествено, само не го виждате. И в Божествената любов
има всичко физическо, и него не го виждате. Във физическата любов има
всичкото духовно, но вие виждате само външната страна на любовта. Когато
виждате само физическата страна на любовта, то е физическата любов.
Така не се разсъждава. Любовта е една, тя се проявява. Три проявления
има. 

 

Старото и новото

 


Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята молитва
Да се прослави Бог... - формула

Молитвен наряд за вторник:
Ще се развеселя - песен
Пътят на живота - молитва
Псалом 27


 

Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня -20.02.2013 г

 

На физическия свят ще разбираш любовта, както физическият свят изисква. В духовния свят ще разбираш любовта, както духовният свят изисква. И в Божествения свят ще разбираш, както Божественият свят изисква. Ако не разбираш физическата любов, ако не си разбрал духовната любов, и Божествената любов не можеш да разбереш. Хубаво, ти си излязъл от Бога, а не можеш да носиш Божествената любов и как да не можеш да разбереш физическата любов? Това, за което хората говорят, то е неразбраната любов в света. В какво седи неразбраната любов? В неразбраната любов ти не искаш да дадеш право на другите хора да живеят, ти искаш да подчиниш всичко на тебе, ти да живееш, пък другите хора да ти робуват. Разбраната любов е, когато искаш всичките хора да живеят както ти живееш и да бъдат и другите щастливи, както ти си щастлив. Благото, което ти имаш, го искаш и за всичките, както ти го чувствуваш, и те да го чувствуват.

 

Старото и новото

 

 

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото братство... – формула


Молитвен наряд за сряда:

Песен за светлия път - от "Песен на Ангелите"
Молитва на братството
Псалом 19
Псалом 103

Edited by Розалина
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 21.02.2013 г.

 

Всеки човек, който обича, е музикант, защото Любовта е музика. Любовта е небесната музика. И който не обича, никакъв музикант не е. Има едно пеене, което ще употребиш за другите, и има едно друго пеене, което ще употребиш изключително за себе си. Първо дръжте това пеене, което е за вас, и после пеенето, което е за другите. Днес хората не искат да пеят, понеже се отвлича вниманието им. Те турят в пеенето чувства, а предимно мисълта трябва да се тури в него.

...Певецът, който иска да бъде добър певец, да не се влюбва. Под „влюбване“ разбирам човешката любов. Любовта е естествен процес, а влюбването е пресищане. Щом имаш влюбване, ще дойдат обезсърчения, недоразумения и пр. Да се прави разлика между Любов и влюбване. Щом музикантът се влюби, загазва.

 

Хор за подмладяване

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята молитва
Да се прослави Бог в Бялото Братство.... – формула


Молитвен наряд за четвъртък:

Той иде 
Молитва за плодовете на Духа
Псалом 112

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня-22.02.2013г.

 

Някоя мома се влюбила в някой момък. Не е лошото в
това. Любовта е благословение от Бога, но след като се влюбила, започва
да го ограничава и да му казва да не гледа другите жени. Ето, там е
белята. Че как да не ги гледам? Господ не създаде само тебе, създаде и
другите моми. Както гледам тебе, така ще гледам и другите. Тогава той ѝ
дава един прав отговор: Докато си жива, ще гледам и другите като тебе,
но щом умреш, тогава ще гледам само тебе и ще си казвам, че като тебе
друга нямаше. Това е едно психологическо състояние.

Казвам:
Хората се намират в едно постоянно противоречие. Кога? Когато се намерят
пред съблазънта. Съблазънта неизбежно ще дойде. Съблазънта е спънка в
живота, нарочно поставена за изпитание на хората.

 

И ще доведа всичките ви братя

 

 


Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата Молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото братство... – формула


Молитвен наряд за петък:

Фир-фюр-фен – песен
Молитва на Триединния Бог
Псалом 44

Link to comment
Share on other sites

           Молитвен наряд за събота:

           Бог е любов – песен

           Малката Молитва

           Псалом 25

Edited by Розалина
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 24.02.2013 г.

 

Първият признак, че някой е почнал да ви обича, е това, че ставате хубави. Дали знаете това или не, то е друг въпрос. Това е една от диагнозата. Вторият признак, че е почнал някой да те обича е това, че ти вече не си заспал. Ти започваш да се движиш натук, натам, да се мърдаш, да човъркаш нещата и не се подчиняваш на никого, тогава ставаш особен, имаш особено мнение, не се подчиняваш, не се подчиняваш. Тогава ти ставаш бамбашка човек. Третият признак, когато те обикне някой, ти ставаш мекичък, приятен като някой ароматичен плод. До преди да те е обикнал, ти си бил груб, но след това ставаш мекичък, нежен. Следователно, ако не си мекичък, ако не се мърдаш, т. е. ако не мислиш и ако не си станал красив, никой още не те е обикнал. Ако имаш тези три качества в себе си, това показва, че те е обикнал някой. Кой е той, това не е важно, то не трябва да се прави въпрос.

 

Да обичаш и да те обичат

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото Братство... – формула


Молитвен наряд за неделя:

В начало бе Словото – песен
Добрата Молитва
Псалом 61

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...