Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Зороастризмът


Recommended Posts

Zoroaster_260x381.jpg

 

Изображение на Заратустра  

 

 

  Зороастризмът  е религия , която възниква в Централна Азия преди хиляди години, основната религия в Иран преди исляма.  За основател се счита легендарният пророк Зороастър  или Заратустра, на ирански - Зартощт.  Кога е живял точно, е трудно да се каже - различните хипотези варират от  XV век преди Христа до VI век преди Христа. В зряла възраст той получава откровение  от бог  Ахура Мазда  и започва да разпространява учението си.   Съдбата на пророка е тясно свързана с столицата на Балхара - Балх. След смъртта на Зороастър, умрял при защита на крепостта от обсада на северни номади, градът бива наричан много често и Зариаспа - град на зороастриици/ град на големият огнен храм. Спори се доколко владетелите от Ахеменидската династия на Иран  са изповядвали зороастризъм, но е    факт, че те  проявяват блакосклонно отношение към него. Според френския изследовател Шарл Отран, той става официална религия  едва при  партските владетели от династията на Аршакидите, управлявали от 255 г. пр. Хр. до 226 г. сл. Хр.  При Сасанидите се радва на сериозен разцвет и е основното  вероизповедание  в Средния Изток.  За жалост арабското нашествие през   VII век сл. Хр.  пречупва религията на Заратустра.  До 900 г. по - голямата част от населението  на Персия приема исляма било насилствено, било по икономически причини.  Около 100  000  зороастрийци бягат в днешна Индия -  това са т.н.  парси.  Техен потомък е известният рок музикант  Фреди Меркюри. По време на династията Пахлави  се прави опит за възраждане на огнената религия, но на този процес   слага край Ислямската революция в 1979 г. Днес в Иран са останали около 30 000 последователи на старата вяра. 
    Основният елемент в зороастрийската религия е противопоставянето между двата бога - на Светлината и Доброто, Ахура Мазда,  и  на Мрака и Злото, Ахриман или  Анхра Майню.  Като сновен принцип се издига максимата ,, добри мисли, добри думи и добри дела.  Също така има 3 момента :  сътворението , първичното състояние ;   смесеното състояние, което всъщност е настоящият свят и накрая  разпадането ,   което със своята неминуемост определя изцяло зороастрийската есхатология.   При разпадането на Космоса доброто и злото ще бъдат подложени на безкомпромисен подбор от страна на Спасителя, чиято мисия е да разчисти пътя  на върховния бог. Злият свят ще загине, а добрият ще се влее изцяло  и вовеки веков в рая на  Ахура  Мазда или Ормузд. Сократ, Платон и Аристотел са запознати със зороастризма и тяхната философия взема в предвид източната мъдрост на "вярата на магите".   Паралелно със гръко- персииските войни, персийската култура се настанява в гръцкият живот, който така и не достига дори близко до идейте на магите.  В Римската Империя разпространен е Митраизмът, една друга иранска религия, свързана и с   религията на Зартощт.  

  Истината е, че зороастризмът е повлиял съществено на трите  авраамически монотеистични религии и особено на християнството. От него са взети в  Христовата вяра идеята за добро и зло, за  ад и рай, за месията или Спасителя, на ирански  Саошянт  и за идването на Царството Божие  -   Воху Кшатра,  но тя  доразвива тези идеи, със свойствено християнските наказания над грешниците, страх от Бога, послушание, смирение, и въздържание. Думите Сатана, Рай и Амин са от ирански произход.  Зороастрийската философия не изисква толкова вяра колкото разум и самоконтрол на човек спрямо делата си. Зороастризмът учи човек да бъде полезен за обществото, честен и преди всичко добър към другите. Тази религия отрича Аскетизмът и отшелничеството. Любопитно е че зороастризмът    не осъжда и богатството стига то да е придобито по честен начин. Зороастризмът    проповядва уважение към природата и нейните дадености с което изпреварва всички останали световни религии за времето си. Източници :     
 1.   Шарл Отран  ,, Митра и Заратустра.  В търсене на християнската предистория ",  1998,  2007 
 2.  ,, Зороастризмът - произход, значение и разпространение "

http://www.book.store.bg/p18505/mitra-i-zaratustra-v-tyrsene-na-hristianskata-predistoria-sharl-otran.html

http://samoistina.com/2/zoroaster.htm                                                                                                                                                              

Edited by Historiker
Link to comment
Share on other sites

За новия идол

 

"...Нейде си все още има народи и стада, но не по нашите места братя мои: тук има държави.

Държава? Що е това? Е, добре! Сега разтворете добре ушите си, за да чуете речта ми за смъртта на народите.

 

Държава се зове най-студеното от всички студени чудовища. А и студено лъже то. И от устата му пълзи тази лъжа: " Аз, държавата, представлявам народа." Лъжа е туй. Творци бяха тези, които създадоха народите и издигаха над тях повелите на една вяра и една любов: така служеха те на живота. Рушители са тези, които поставят клопки за мнозина и ги зоват държава: те издигат меч и сто желания над тях.

 

Където все още съществува народ, той не разбира  държавата и я мрази като зъл поглед и грях спрямо нрави и правдини.

А държавата лъже на всички езици за добро и зло - а и какво да говори, лъже - и всичко, каквото има, откраднала го е тя от вас.

Всичко е лъжа в нея: с откраднати зъби захапва тя, Хищната. Измамна е дори утробата и.

Езикосмешение на добро и зло: този знак ви давам, като белег на държавата. Истина ви казвам, воля за смърт означава този белег! Истина ви казвам, кой кима на проповедниците на смъртта.

Раждат се безброй много хора: за лишните изнамериха държавата!

Вижте само как ги примамва тя към себе си, тези безброй много хора! Как само ги налапва и дъвче, и предъвква!

"На земята няма нищо по-велико от мене: аз съм организиращият пръст божи" - тъй рикае чудовището. И не само дългоухите и късогледите коленичат пред него!

Ах, дори и на вас, о, велики души, нашепва то своите мрачни лъжи! Ах, то налучква богатите сърца, които щедро се раздават!

Да, също и вас налучква то, победители на стария бог! Изморихте се и вие в борбата и сега само още вашата умора служи на новият идол.

Герои и честни люде би желал да събере около себе си новият идол! С наслада се къпе той в слънчевия блясък на чистите съвести - този студен урод!.... "

 

Из " Тъй рече Заратустра" - Фридрих Ницше стр. 66, София 1990г.

Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

Нека само информативно да добавя, че написаното в 1-вото и второто мнение е за втория Заратустра.

Първия Заратустра е велик посветен и учител на Хермес(Тот), живели и повели народите в далечните времена малко преди потъването на Атлантида.

Link to comment
Share on other sites

Зороастризъм

 

За пътя на твореца

 

Искаш ли братко мой да се оттеглиш в усамотение? Пътя към самия себе си ли искаш да подириш? Позабави се още малко и ме изслушай!

"Който търси той лесно загубва сам себе си. Всяко усамотение е вина. - така говори стадото. А ти дълго се числеше към стадото. Гласът на стадото още дълго ще звучи в твоите уши. И ако речеш: "Аз нямам вече обща съвест с вас" - това ще бъде само възридание и болка.

Виж: общата съвест породи и тази болка: и последният отблясък на тази съвест припламва още твоята горест.

Ала нима ти искаш да тръгнеш по пътя на твоята горест, който е път към самия себе си? Та покажи ми твоето право и силата си за това!

 

Ах, толкова много люде алчеят по висините! Толкова много се гърчат в спазмите на честолюбието! Покажи ми, че ти не си от алчущите и честолюбците!

Ах, толкова много чисти мисли има, те не правят нищо повече от едно духало: надуват и още повече изпразват.

Свободен ли наричаш себе си? Искам да чуя твоята надвластна мисъл, а не, че си отхвърлил ярема.

Такъв ли си ти, който е имал възможност да отхвърли ярема? Има люде, които захвърлиха своята последна стойност, едновременно със захвърлянето на служебния ярем.

Свободен от какво? Малко го е грижа Заратустра за това. Ала твоят поглед поглед трябва непомрачен от нищо да ми извести: свободен за какво?

Можеш ли сам да си дадеш твоето добро и зло и да окачиш над себе си скрижалите на своята воля? Можеш ли да бъдеш сам съдник над себе си и отмъстител за своя закон?

Ужасно е да бъдеш насаме със съдника и отмъстителя на своя закон. Така бива запокитена звезда в пустия простор и в ледения дъх на самотата.

И до днес още ти страдаш от присъствието на многото, ти, единичният: и до днес все още е запазена целостта на твоята смелост и на твоите надежди.

Но един ден, самотността ти ще те изнури, един ден, твоята гордост ще се сломи, а твоята смелост ще започне да се клати като стара сграда преди да рухне. Тогава ти ще простенеш: "Аз съм самотен!"

Един ден ти няма да съзираш вече своята висота, а ще чувстваш твърде близо до себе си низината; дори и твоята възвишеност ще те плаши като призрак.  Един ден, ти ще нададеш вика: "Всичко е лъжа!"

Има чувства, които искат да убият самотника. Не успеят ли да постигнат целта си, тогава самите те трябва да умрат! Ала ти в състояние ли си да бъдеш убиец?

Познаваш ли ти, братко мой, вече думата "презрение"? И мъката на своята правда да бъдеш правдив към онези, които те презират?

Ти принуждаваш мнозина да променят преценката си за тебе, а това ги озлобява към тебе. Ти се приближи до тях, ала все пак ги отмина: нивга няма да ти простят те това!

Ти се издигна над тях, ала колкото по-високо се изкачваш, толкова по-дребен те вижда окото на завистта. Ала най-много от всичко мразят този, който лети.

"Как бихте искали да бъдете правдиви към мене!" - трябва да мълвиш ти. Аз избирам вашата неправда, като определен на мене жребий!

Неправда и кал хвърлят те подир самотника: ала, братко мой, ако искаш да бъдеш звезда, ти не бива заради това да им светиш по-малко!

И пази се от добрите и правдивите! Те разпъват на кръста с удоволствие тези, които си изнамират своя, собствена добродетел - те мразят самотника!

Пази се от свещената простота! За нея е нечестиво всичко, което е простовато. Тя обича също да си играе с огъня - на кладите!

Пази се също и от пристъпите на любовта си! Прибързано протяга ръка самотникът на този, който го срещне.

На някои люде ти не бива да протягаш ръката си, а само лапата: а аз бих желал твоята лапа да има и нокти. Ала най-върлият враг, който можеш да срещнеш, винаги ще бъдеш ти самият: ти сам се дебнеш в пещери и гори.

Самотнико! Ти вървиш по пътя към самия себе си! Ала твоят път води покрай самия тебе и покрай  твоите седем дявола!

Еретик ще бъдеш сам за себе си и магьосник, и прорицател, и палячо и скептик, и нечестивец, и злодей.

Ти трябва да възжелаеш да изгориш в собствения си пламък: как би искал иначе да се възродиш, ако не си се превърнал по-напред в пепел?

Самотнико! Ти вървиш по пътя на създателя: ти искаш да си сътвориш Един бог, от твоите седем дявола!

Самотнико! Ти вървиш по пътя на любящия: ти любиш себе си и за това се презираш, както презират само любещи.

Да създава иска любещият, защото презира! Що знае за любовта този, който не е трябвало да презира тъкмо това, що е любил?

Върви в усамотението със своята любов, братко мой, и със своето творчесто; едва по-късно ще те последва накуцвайки правдата.

С моите сълзи върви в усамотението, братко мой. Аз обичам този, който иска да твори, надмогвайки себе си и така погива...

 

Тъй рече Заратустра.

 

стр 81.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...