Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Волята


Recommended Posts

Битие 1:3, Битие 1:9, Битие 1:11, Битие 1 :24

И Бог каза: ... И стана…

 

Исая 46:10

Който от началото изявявам края, И от древните времена нестаналите още неща, И казвам: Намерението Ми ще устои, И ще извърша всичко що Ми е угодно;

 

Исая 55:8-9

8 Защото Моите помисли не са като вашите помисли. Нито вашите пътища като Моите пътища, казва Господ. 9 Понеже, както небето е по-високо от земята, Така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища, И Моите помисли от вашите помисли.

 

Исая 55:11

Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми; Не ще се върне при Мене празно, Но ще извърши волята Ми, И ще благоуспее в онова, за което го изпращам.

 

Еремия 29:11

Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.

 

Йов 42:2

Зная, че всичко можеш, И че никое Твое намерение не може да бъде възпрепятствувано.

products_2330_158560371710685_Ladies_Loo        

Псалми 40:8

Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля; Да! законът Ти е дълбоко в сърцето ми.

 

Псалми 103:21

Благославяйте Господа, всички Негови войнства, Негови служители, които изпълнявате волята Му.

 

Псалми 135:6

Господ прави всичко що Му е угодно На небето и на земята, в моретата и във всичките бездни.

 

Псалми 143:10

Научи ме да изпълнявам волята Ти, защото Ти си мой Бог; Благият Твой Дух нека ме води в земята на правдата.

 

Откровение 4:11

Достоен си, Господи наш и Боже наш, да приемеш, слава, почит и сила; защото Ти си създал всичко, и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено.

 

1 Йоаново 2:17

и светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века.

products_2329_121450964110685_Ladies_Loo

Йоан 4:34

Казва им Исус: Моята храна е да върша волята на Онзи, Който ме е пратил, и да върша Неговата работа.

 

Йоан 5:30

Аз не мога да върша нищо от Себе Си; съдя както чуя; и съдбата Ми е справедлива, защото не искам Моята воля, но волята на Онзи, Който Ме е пратил.

 

Йоан 6:38-40

38 защото слязох от небето не Моята воля да върша, а волята на Този, Който Ме е изпратил. 39 И ето волята на Този, Който Ме е пратил: от всичко, което Ми е дал, да не изгубя нищо, но да го възкреся в последния ден. 40 Защото това е волята на Отца Ми: всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот, и Аз да го възкреся в последния ден.

 

Евреи 10:7

Тогава рекох: Ето, дойдох, (В свитъка на книгата е писано за Мене), Да изпълня Твоята воля, о Боже" -

diamond1.jpg

Матей 7:21

Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата.

 

Лука 7:30

А фарисеите и законниците осуетиха Божията воля спрямо себе си, като не бяха се кръстили от него).

 

Лука 12:47

И онзи слуга, като е знаел волята на Господаря си, но не е приготвил нито постъпил по волята му, ще бъде много бит.

 

Йоан 9:31

Знаем, че Бог не слуша грешници; но ако някой е благочестив и върши Божията воля, него слуша.

 

1 Йоаново 5:14

И увереността, която имаме спрямо Него е това, че, ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша;

diamant.jpg

1 Тимотей 2:3-4

3 Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител, 4 Който иска да се спасят всичките човеци и да достигнат до познание на истината.

 

2 Тимотей 2:26

и да изтрезнеят, като се избавят от примката на дявола, (от когото са уловени живи), за да вършат Божията воля.

 

Римляни 2:18

знаеш Неговата воля, и разсъждаваш между различни мнения, понеже се учиш от закона;

 

Римляни 8:27

а тоя, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайствува за светиите по Божията воля.

 

Римляни 12:2

И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, - това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.

diamond1.jpg

Евреи 10:36

Защото ви е нужно търпение, та, като извършите Божията воля, да получите обещаното.

 

Ефесяни 1:5

като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на Своята воля,

 

Ефесяни 5:17

Затова не бивайте несмислени, но проумявайте, що е Господната воля.

 

Ефесяни 6:6-7

Не работете само пред очи като човекоугодници, но като Христови слуги изпълнявайте от душа Божията воля; 7 и слугувайте с добра воля като на Господа, а не на човеци;

diamant.jpg

1 Петрово 2:15

Защото това е Божията воля, като правите добро, да затуляте устата на невежите и глупави човеци;

 

1 Петрово 3:17

Защото е по-добре да страдате, като вършите добро, ако е такава Божията воля, а не като вършите зло.

 

1 Петрово 4:2

за да живеете през останалото в тялото време, не вече по човешки страсти, а по Божията воля.

 

1 Петрово 4:19

Затова и тия, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро.

 

1 Солунци 4:3

Понеже това е Божията воля - вашето освещение: да се въздържате от блудство;

 

1 Солунци 5:18

За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.

filepicker%2FRC5uagCDQx2KoOd5QTGK_Diamon

 

 

Деяния 20:27

защото не се посвених да ви изявя цялата Божия воля.

 

Йоан 7:17

Ако иска някой да върши Неговата воля, ще познае дали учението е от Бога, или Аз от Себе Си говоря.

 

2 Петрово 1:20

И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля;

 

Амос 3:7

Наистина Господ Иеова няма да направи нищо Без да открие Своето намерение на слугите Си пророците.

 

2 Петрово 1:21

защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но [светите] човеци са говорили от Бога; движими от Светия Дух.

diamond1.jpg

Колосяни 1:9

Затуй и ние, от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и проумяване,

 

Колосяни 1:27

на които Божията воля беше да яви, какво е между езичниците богатството на славата на тая тайна, сиреч, Христос между вас, надеждата на славата.

 

Колосяни 4:12

Поздравява ви служителят Исус Христов, Епафрас, който е от вас, и който всякога усърдно се моли за вас, да стоите съвършени и напълно уверени във всичко що е Божията воля.

 

Евреи 13:20-21

20 А Бог на мира, Който чрез кръвта на единия вечен завет е въздигнал от мъртвите великия Пастир на овцете, нашия Господ Исус, 21 дано ви усъвършенствува във всяко добро нещо, за да вършите Неговата воля, като действува във вас това, което е угодно пред Него чрез Исуса Христа, Комуто да бъде слава във вечни векове. Амин.

 

devla_skapocennosti.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...