Jump to content
Порталът към съзнателен живот

254.Саваат-Амон-Ра - НБ, от Учителя на 14.03.1926 г. в гр. София.


Recommended Posts

Молитвен наряд за начало:

 

Псалом19

 

Молитвен наряд за край: 

 

Аз съм човек, служител на Доброто...

 

 

„Защото Духът Свети ще ви научи в истия час, що трябва да речете.“

 

Ще взема само няколко думи от 12-и стих, 12 глава от Евангелието на Лука: ще ви научи. Аз взимам тия думи в техния безличен смисъл, понеже туй, което е безлично е реално, неограничено. Личността ограничава човека т.е. съзнанието на личността е по-низша проява.

 

“Ще ви научи”. Аз вземам думата наука като проява на съзнателния живот. В животните няма наука. Там има опитности, има знания, но наука няма, т.е. в животните няма това нещо, по което хората се различават. Идването на Христа на Земята се отнася до съзнателните хора, а съзнанието съществува извън времето и пространството. Когато учените хора казват, че Христос е дошъл на Земята преди 2 000 години, в това няма никаква философия, никакъв смисъл. Те казват, че Христос е дошъл преди 2 000 години на Земята, но не знаят дали точно преди толкова време. Това са исторически данни. Има една разлика от около 100 години, не знаят точно датата. И съвременните историци не знаят кога точно е дошъл Христос на Земята. Това не е наука. Да знаеш нещата, значи да ги знаеш точно математически. Окултната наука обаче знае точно времето, когато Христос е дошъл на Земята. Там има регистри, в които е записано кога Христос е тръгнал за Земята. Той се е подписал, дали са му паспорт, задграничен билет, с който да дойде на Земята.

 

Сега разбира се, ние няма да се спираме върху въпросите, какви са схващанията на хората за Христа, защото съвременния свят няма еднакви схващания за това. Евреите схващат по един начин Христа, християните го схващат по друг начин. Християнските схващания за Христа не са искрени. Под думата искрени разбирам, че те не са будни, не са се спрели да дадат един сърдечен отчет какво нещо е Христос, какво означава дохождането на Христа на Земята. Идването на Христа за тях е толкова от значение, колкото е от значение идването на Александър Велики, на Аристотел, на Платон и др. Ние обаче, ще се спрем на известни факти върху известни данни и няма да спорим кое е по-вярно. Мнозина често спорят, кой син е по-умен, коя дъщеря е по-хубава, но хубостта не разрешава въпросите; хубостта не е нещо съществено. Сипаницата разрушава всичката хубост на една мома, тъй щото хубостта е лустро отгоре на човека. Даже и човешката интелигентност е нещо външно. Аз не говоря за разумността. Никой не може да отнеме разумността от разумния човек. Едно качество има в разумния човек, той може да трансформира своето тяло. Разумният човек не можеш да уловиш, не можеш да вържеш, не можеш да затвориш. Той днес е там, утре тук, никой не може да го улови. А интелигентният човек понеже е собственик, има своя къща, има и документи за тази къща, та не може да я остави. Ако рече някой път да я остави, трябва да намери купувач, кому да я продаде, не може без пари. При днешните условия не можеш да отидеш никъде без пари. В Америка не можеш да отидеш без пари. В Германия не можеш да отидеш без пари. В никое село даже не можеш да отидеш без пари. И без хляб никъде не можеш да отидеш.

 

Вие ще ми кажете, че това са обикновени неща в живота, но трябва да знаете, че обикновените неща в живота именно не са разрешени. Вие трябва да разрешите обикновените въпроси. Някои хора казват: ние не трябва да бъдем много учени. Не, обратното е вярно, много учени трябва да бъдем. Не трябва само учени да бъдем, но съвършени трябва да бъдем в учението си. Не трябва да знаем всичко, аз това не твърдя, но съвършени трябва да бъдем в учението си, а това значи, онова, което знаем трябва да го прилагаме...

Саваат-Амон-Ра

Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

Благодаря за беседата!

 

Христос казва: ще ви научи. Кой? Има един, който може да ви научи. Ние можем да го намерим всякога. В него има едно особено качество. Какво е това качество? Този, който може да ни научи всякога носи радост за душите ни. Представете си, че някъде в Земята има заровено едно богатство и този, който може да ви научи ще дойде и ще ви каже, къде се намира това богатство. Вие веднага ще се зарадвате. Когато вашият живот е завършен в едно отношение и дойде някой и ви избави от това положение, повдигне ви на по-горно стъпало, по-същия начин у вас се заражда радост. Следователно, онзи, който ще ви научи, онзи, който ще внесе в ума ви и в съзнанието ви една светлина, всякога ще внесе в душата ви една малка радост. Дойде ли във вас тази божествена светлина, вие ще почувствате тази радост в душата си. Не почувствате ли тази радост в душата си, значи не е този, когото очаквате. Това са чисто психологически процеси, които всеки от вас може да провери.

 

 

Саваат – Амон-Ра

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

Вие ще ми кажете, че това са обикновени неща в живота, но трябва да знаете, че обикновените неща в живота именно не са разрешени. Вие трябва да разрешите обикновените въпроси. Някои хора казват: ние не трябва да бъдем много учени. Не, обратното е вярно, много учени трябва да бъдем. Не трябва само учени да бъдем, но съвършени трябва да бъдем в учението си. Не трябва да знаем всичко, аз това не твърдя, но съвършени трябва да бъдем в учението си, а това значи, онова, което знаем трябва да го прилагаме. Онзи поет, който пише, не трябва само да поетизира, не трябва да разбира само външната страна, само ритъма на поезията, как да съпоставя думите в стихове и куплети, но в него трябва да има идея. Ако той напише: висини небесни, дълбини черни, т.е. висини небесни, които доброто расте и дълбини черни, в които мъки се берат, има ли тук някаква поезия? Идея има разбира се. Та казвам: важно е онова, което знаем. И ако знаем нещата, ние няма да се смущаваме. Следователно, Христос казва: ще ви научи. Кой? Няма да повдигам този въпрос. Всеки от вас знае кой ще го научи. Значи, знанието започва с един вътрешен акт. За да обясня мисълта си ще ви приведа една алегория, т.е. ще ви приведа един древен бит. Когато Господ създал Слънчевата система, когато създал разните светове и планети, най-напред направил Юпитер, после Марс и дошло време за Земята. Венера и Меркурий още не съществували, за тях само се създавали условия. Както се създала Земята, тя не била като сегашната, но много хубава, много красива, а сега е малко юмрук, както казват турците. Кракът и е малко изкълчен, оста й е наведена малко, хромав е малко гръбнакът й. Едно време тя била много стройна, млада и хубава. Тогава един от небесните богове се влюбил в нея и решил да слезе на Земята и да я устрои. Аз не смея сега да изнеса същинското му име, но го наричам под друго име Саваат-Амон-Ра. Туй име се среща и в египетската митология. Той като слязъл на Земята, направил си един отличен палат от мрамор, бял като мляко. Всички прозорци на този палат били от диаманти и от злато. Този палат бил толкова красив, че славата му се разчула навсякъде и отишла чак до Слънцето. Един ден, когато се разговаряли в Небето за този палат, двете сестри, светлината и водата чули този разговор, чули за Саваат-Амон-Ра, че имал толкова красив палат, подобен на който нямало в цялата Слънчева система. Двете сестри, светлината и водата, решили да слязат на Земята и да видят този палат. Те се облекли с най-хубавите си дрехи и тръгнали инкогнито за Земята. Като стигнали до Земята, отишли на това място, където бил палата и светлината веднага влязла през прозорците. Като дошла до северната страна на палата, която била направена от мрамор, не могла да проникне през нея, затова се спряла в палата сестра й водата, не могла да влезе в палата и останала вън. Светлината като се спряла в стаята на Саваат-Амон-Ра, извадила фенерчето и с него осветила цялата му стая и започнала да я разглежда. Гледа навън и вижда там сестра си. Водата като останала навън, станало й много мъчно и започнала да плаче. Като плакала, започнали да текат по прозорците на палата изобилно капки. Колкото повече плакала, толкова повече те се измивали, а диамантът и златото почнали повече да светят, да блестят, но тя все пак не могла да влезе в стаята на Саваат-Амон-Ра. Водата запитва своята сестра светлината: сестро, как влезе в палата? Тя й разправя, че влязла по този и този начин. Мъчи се водата да влезе, но не може. Питам ви защо водата не може да влезе там, където светлината влиза? Понеже е по-плътна. Тогава водата разбрала, че между светлината и нея има разлика в състоянията и че там, където светлината влиза, водата не може да влезе. Светлината била много благородна. Като излязла в двора, осветила всичко наоколо си. Така започнали да се събират жители от околността на града, където живеел Саваат-Амон-Ра и видели, че по прозорците на палата тече изобилно вода, от която се образувал един хубав извор. Те започнали да се питат от къде иде тази вода и не могли да научат как се е събрала толкова много вода. Водата текла навсякъде. Хората взели да се радват на тази вода, взели да пият от нея, но тя все плакала.

 

Защо? Защото не могла да влезе в стаята на Саваат-Амон-Ра. Тогава царят казва на водата: съжалявам, че ви причиних толкова страдания, но то е защото не сте влезли в правия път. В моят палат има място и за водата, и за светлината, но понеже вие искахте да влезете инкогнито, през прозорците, затова се случи с вас това нещастие. Законите на водата и светлината в невидимия свят, в Слънцето са едни, а тук на Земята са други, различават се. Тук се влиза през вратата, а на Слънцето може да се влиза и без врата.

 

Сега много философи искат да разрешат въпросите през прозорците и стоят вън да плачат. Голяма част от съвременния свят са вън, поглеждат през прозорците. И бащи и майки, и деца, и свещеници, и проповедници, всички са отвън, всички плачат, проливат сълзи, защото не могат да влязат в този красив палат на Саваат-Амон-Ра.

 

Този разказ е окултен. Той дава разрешение на съвременния живот. Вие трябва да го преведете, да разберете символите, които се крият в него. Ние искаме нашия живот да бъде щастлив, но искаме да придобием това щастие по един произволен начин, а в света няма произвол. В света има разумност. Нашето сегашно съществуване, нашата сегашната разумност се обуславя от една предшестваща разумност в света. Нашите мисли, нашите желания, нашите действия се обуславят от мислите, желанията и действията на ред други същества, които и предшестват. Никой в света не може да действа самостоятелно. Който и да е от нас, ако рече да извърши едно произволно действие в света, това действие се отразява върху съзнанието на всички разумни същества. Затова всеки разумен човек когато иска да възприеме някоя мисъл или когато иска да изрази някое чувство или когато иска да изпълни някое действие, той трябва да се спре и да помисли, има ли някаква връзка в дадения момент между неговото съзнание и съзнанието на другите разумни същества? В съзнанието на човека не трябва да има разпокъсаност. Например, разпокъсано е съзнанието, когато казваме, че всички хора са вълци. Това заключение не е вярно. Ако това заключение, че всички хора са вълци е вярно, тогава и ти като човек си вълк. Питам: какво разрешават хората с този въпрос? Ако това е така, защо Христос нарича хората моите овце?

 

За какви овце говори Христос? Не, не е така, всички хора не са вълци. Има някои хора, които са облечени с вълча кожа. Има някои хора, които са облечени с овча кожа. Какво значи това? Това са иносказателни думи и подразбират, че някои хора в своите подтици, в своите размишления, в своите действия имат нрава на вълка, т.е. нямат човешко съзнание. Ние оставяме настрана този несъзнателен живот. Няма какво да се занимаваме с него.

Христос казва: ще ви научи. Кой? Има един, който може да ви научи. Ние можем да го намерим всякога. В него има едно особено качество. Какво е това качество? Този, който може да ни научи всякога носи радост за душите ни....
Та казвам, тия религиозни хора, които мислят, че са ясновидци в това отношение постъпват много лошо. Всеки от вас трябва да знае, какво е състоянието на човека, с когото говори. Според мене да знаеш недъзите на един човек, това не е никаква наука. Според мене великата наука седи в това, да намериш доброто във всеки човек и да го извикаш. Да виждаш лошото в човека, това всеки може. Това е наука достижима за всички хора. Да виждаш доброто в хората и него да извикаш, това е велика божествена наука на съзнанието. При сегашните условия на живота, ние сме поставени на един много голям изпит. Казвате: няма честен човек в света. Не, не е вярно това. По отношение на несъзнателните хора това е така, но по отношение на съзнателните не е така. Вълците не са честни. Ти не можеш да оставиш овцете си да ги пази един вълк. Ти не можеш да оставиш кокошките си да ги пази една лисица. На малките деца, у които съзнанието не е развито, ти не можеш да оставиш да разтършуват яйцата. Но казвам: на онези хора, на които съзнанието е пробудено, които копнеят за истински живот, Христос казва: те ще се научат...

 

...Аз не искам да ме разбирате буквално и да мислите, че това е само говорене, но казвам ви: няма да минат и 10 години и хората ще заговорят върху тия неща, понеже човешкото съзнание се е вече пробудило. Има хора и в Америка, и в Англия, и в Китай, и в Япония, и в Индия, които говорят, тъй както аз говоря, мислят тъй, както и аз мисля. Не мислете, че само аз съм, който говоря по тези въпроси в България и да кажете: дошъл тук един човек, говори по някои особени въпроси. Ако е за авторитети, аз мога да ви приведа много имена на видни индийски адепти, на видни йоги. Дошли са много такива хора, които искат да помогнат на човечеството, да донесат великата наука. Съвременният обществен строй трябва да се разреши по един много разумен начин. Сега хората не са турени на своето място. Има много хора, които са свещеници, но не са родени за свещеници. Има много хора, които са учители, но не са родени за учители. Тези, които са родени за свещеници, нека излязат да заемат своето място! За в бъдеще всеки трябва да заеме своето място, всеки да се определи за каквото е роден. Когато аз говоря за това, разбирам, че в съзнателния живот всеки трябва да заеме това място, за което е роден, всеки да заеме своята длъжност за която е предназначен, защото само така ще може да допринесе много нещо. Като работиш така, всички хора ще знаят за твоята работа. А сега ти работиш и казваш: каква полза от моите усилия? Аз работя толкова много, никой не дава нито пет пари за моята работа. Не, братя, не се лъжете! Когато ти си честен, има хиляди братя, които знаят за твоя честен живот и казват: напред върви, това е животът!

 

Та казвам за нас трябва една нова наука. Например, какъв трябва да бъде носа на един свещеник? Свещеникът трябва да има свещенически нос. Какви вежди трябва да има един свещеник? Той трябва да има свещенически вежди. Под думата “свещеник” не разбирам служител на църквата, но разбирам човек с такова съзнание, с което да служи безкористно, безукоризнено на своите ближни. Какви трябва да бъдат неговите очи? Какъв трябва да бъде неговият нос? Какъв трябва да бъде неговият ръст? Какви трябва да бъдат неговите пръсти? Всичко това трябва да отговаря точно на нормата, та като видиш пръстите на един свещеник, или на един учител, да кажеш: това са пръсти на свещеник, това са пръсти на учител и т.н. Лицето на един учител не може да бъде като лицето на един свещеник. Като срещнеш един адвокат, или един военен, те трябва да се различават един от друг. Всички хора, които заемат служби на бащи, майки, сестри, братя, трябва да се различават едни от други. Истинският брат трябва да има лице на брат, истинската сестра трябва да има лице на сестра, истинският приятел трябва да има лице на приятел. В природата това е строго определено. Аз не искам да изнасям тия данни, понеже ще ме разберете криво...

И сега учените хора вървят в едно ново направление. Физиогномистите, хиромантиците, физиолозите, учените хора изобщо се стремят да изучат човека. Да изучат цялото Битие и с това са допринесли много нещо за науката. Ботаниците, зоолозите, изобщо учените от всички отрасли на науката са допринесли много неща за общата наука. Те са допринесли много за упражнението на човешкия мозък. Човешкият мозък трябва да има работа и то разнообразна. Ако вие се занимавате с еднообразна работа, ще се развие само една малка част от вашия мозък, а другата част ще остане атрофирана от безделие. В човешкия живот сега стават много пертруции, вследствие на което днес ни занимават хиляди и хиляди мисли. Някой човек казва: много мисли ме занимават днес. Радвай се, че много мисли те занимават днес. Това са божествени мисли, които искат да събудят ума, сърцето и волята ти, за да разбереш , че в света има един велик закон, който направлява твоя живот.

 

Христос казва: той ще ви научи. Кой? Ние имаме само едно изречение, което и на вас сега казвам: само светлият път на мъдростта води към истината. Този е пътя, който може да научи съвременните хора. И сега у всинца ни трябва да се роди едно желание, да учим! Това желание съществува в нас, но трябва да му дадем възможност да се прояви. Всички ние трябва да станем млади. У млади и у стари трябва да се зароди силно желание за онази истинска наука, с която можем да преобразим живота си. И най-мощното нещо, което е потребно за хората е онази наука, която е вложена в тях самите. Не говоря за знание, което не им е потребно! Знание, което няма приложение е един товар за човека. Христос казва: Духът святий ще ви научи. Под думата Дух святий разбирам изявения Божествен Дух. Като се приближаваме към този Дух, той ще ни научи на великите закони, как можем да си поправим живота. Засега, за 120 години вие имате два елемента, чрез които сте осигурени. С въздух сте осигурени и с вода сте осигурени, само с хляб не сте осигурени. Всеки от вас трябва да работи за хляба си. И благодарете на Бога, че работите за хляба. Един ден и хлябът ще ви се дава тъй, както въздуха и водата. Мисля, че това време няма да бъде далеч. Като казвам, че няма да бъде далеч, то е защото ние мерим с мярката на сините очи, с мярката на кестенявите очи и с мярката на черните очи. В шестата раса хората ще имат изобилно хляб. Когато дойде шестата раса на Земята, хората както и всеки човек отделно ще си има къщица от етаж и половина с четири стаи и една кухня. Пред къщата си ще има градинка, насадена само с плодове. В шестата раса хората ще имат общи съобщения и то от най- хубавите. Също така ще има и общо осветление. Където и да минеш тогава през градове или села, всички ще се надпреварват да им отидеш на гости. Като си отиваш ще си кажат: дано не ни забрави, да дойде и втори път. Библиотеките, училищата ще бъдат навсякъде отворени. И тогава отношенията между ученици и учители няма да бъдат такива, каквито са днес. Между служителите на църквата и свещениците няма да има такива отношения, каквито днес. Когато дойде шестата раса, тя иде вече, Царството божие ще се всели в миниатюр на Земята. Тогава всеки от вас ще живее 120 години за да се насити от живота и ще каже: слава Богу, предоволен съм, сега вече свободно мога да си замина от Земята! Пък ако искате да живеете още 120 години, могат да ви се дадат. Ако искате и още 120 години, пак могат да ви се дадат. Тъй щото, можете да живеете 999 години. Пък ако не сте се наситили на живота могат да ви оставят да живеете и 9 999 години. Ако и тогава не сте доволни, могат да ви дадат и 99 999 години, но аз мисля, че като дойдете до милион ще кажете: достатъчно е вече! Защото дотягва на човека да живее на Земята даже и 120 години. Има и други земи, където човек може да живее. Има неща по-красиви от тия на Земята. Въпросът обаче е, че ние сме в това училище, не сме влезли в шестата раса.

 

Та казвам: ние трябва да придобием качествата на светлината - безкористие и качествата на водата, която плакала отвън прозорците - мекотата. Туй, което е направила водата отвън, че измила този палат и вие го направете. Туй, което направила светлината, че осветила целия палат и вие направете! После направете с вашите очи това, което ви казах по-горе. Аз наричам щедрият човек вода, а човекът, който дава знания на хората наричам светлина.

Аз бих желал вие да бъдете щедри и да давате знания на хората и тъй да се образуват тези прекрасни хубави връзки, които ще ви направят за в бъдеще братя на Земята и братя на Небето.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...