Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Лятната духовна школа на Рила 2013 - предварителна информация


Recommended Posts

Лятната духовна школа на Рила 2013 - предварителна информация

 

Драги приятели,

 

Лятната духовна школа на Рила (ЛДШ) тази година се организира традиционно от 1 до 22 август. През времето от 18 до 31 юли и от 23 до 31 август 2013 г. в лагера ще пребивава само работна група. Отговорник за записването е Николай Конакчиев – тел.: +359 896 669 782. Съгласно Заповед № РД-СР-28/07.06.2013 на Дирекция на Национален парк „Рила“ (Д’НП Рила) броят на работната група е 25 човека. При проверка от Д’НП Рила отговорникът на лагера не носи отговорност за хора (както и за техните палатки и багаж), които не са в списъка на работната група и пребивават в лагера във времето 20-31юли и 23-31 август.

 

Записването за транспорт и ползването на коне ще започне след 15 юли 2013. Предварителната заявка се прави не по-рано от 3 дни до датата, за която е заявлението. При предварителни заявки с по-голям срок се заплаща капаро от 10 лв. в книжарницата на братския център (София, кв. Изгрев ул. “Ген. Щерю Атанасов”2) – за София или по уговорка с отговорника по записванията – за провинцията. Заявките се подават чрез имейл: bialo.bratstvo@gmail.com или телефон (ще бъде допълнително обявен) от 12 до 17 часа.

 

 

Подготовка за Лятната духовна школа

 

Предлагаме и тази година преди ЛДШ да продължим традицията на верижния пост от 9 до 15 юли с молитвен наряд. Постът е само на вода, без храна, и започва в 0 ч. на 9 юли, като първата група пости до 24 часа на 9 юли, втората – от 0 часа на 10 юли до 24 часа на същия ден – и така до 24 часа на 15 юли. Последователността на групите по градове е от изток на запад, както следва:

 

9 юли – Варна, Бургас, Силистра, Добрич;

 

10 юли – Шумен, Ямбол, Айтос, Сливен, Карнобат;

 

11 юли – Русе, Разград, Търговище, Кърджали, Хасково, Нова Загора;

 

12 юли – Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Казанлък;

 

13 юли – Плевен, Ловеч, Троян, Карлово, Пловдив, Панагюрище, Пазарджик, Смолян;

 

14 юли – Видин, Монтана, Враца, Благоевград;

 

15 юли – София, Перник, Дупница, Кюстендил.

 

Нарядът, който ще съпътства поста, ще бъде в 6 часа сутринта и в 21 часа вечерта и ще включва:

 

1. 133. псалом

 

2. Формулата „Ученикът трябва да има сърце, чисто като кристал, ум, светъл като Слънцето, душа, обширна като Вселената, дух, мощен като БОГА и едно с БОГА“. (3 пъти)

 

3. Добрата молитва

 

4. Формулата „В изпълнението волята на БОГА е силата на човешката душа“. (3 пъти)

 

5. Заповедта на Учителя

 

За кухнята на лагера е необходимо закупуването на два нови големи казана, всеки от които е с цена 409 лв. Желаещите да се включат с парична помощ могат да го направят чрез ръководителите на братските групи, чрез касата на Братството в братския център в София или по банков път:

 

Сметка в ЛЕВА:   IBAN  BG 43 UNCR 9660 1060 7045 09

Сметка в EURO:   IBAN  BG 70 UNCR 7630 1209 3426 00

Сметка в USD:     IBAN  BG 58 UNCR 7630 1109 3426 06

BIC  UNCRBGSF

 

По идея на братя и сестри се планира и закупуването на телескоп за образователни и духовни нужди, който да бъде поставен в лагера за наблюдение на небесните тела. Цените на телескопа варират от 600 до 1000 лв. Желаещите да помогнат за реализирането на тази инициатива могат да се включат с парична помощ чрез посочените по-горе начини.

 

По време на Лятната духовна школа всеки ден в официалния сайт на Братството ще бъде публикуван духовният наряд за следващия ден, за да могат желаещите, които не са на Рила по това време, да се включат. За тази цел молим дежурните групи да подготвят нарядите поне един ден предварително.

 

*   *   *

 

Правилник

за вътрешния ред в Духовната планинска школа „Рила – 2013“

 

Лятната духовна школа на Рила се организира от ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО – БЪЛГАРИЯ в района на Седемте езера, на територията на Национален парк „Рила”. Школата е предназначена за членове на ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО и обслужва нуждите им за духовно усъвършенстване. Настоящият правилник е създаден от комисията за Лятната духовна школа на Рила и е одобрен от Управителния съвет на ОБЩЕСТВО БЯЛО БРАТСТВО.

 

I. Поддържане на ред и чистота в лагера.

 

1. Отпадъците се събират, разделени по видове – хранителни, стъклени, метални, пластмасови и хартиени. Всеки лично си събира собствените отпадъци и ги транспортира обратно до определените за целта места.

 

2. В района на лагера и езерата не трябва да се перат дрехи. Ако това се налага, то трябва да става в хижа „Рилски езера“.

 

3. Желателно е всеки да си носи метличка и лопатка за поддържане на чистотата във и около палатките.

 

4. Преди заминаването от лагера всеки е длъжен да остави след себе си във възможно най-добър вид мястото, на което е била разпъната неговата палатка, както и района около нея.

 

5. Не се допуска присъствието на домашни животни в лагера, на Молитвения връх и на Паневритмия.

 

6. При монтиране на палатките не се прави окопаване, подравняване, вадене на чимове.

 

7. Забранява се паленето на огън. Има разрешение само за общото ни каменно здание с огнище, и то през деня. По правило до огнището имат достъп само дежурните по кухня.

 

8. Всеки трябва да се включва в носенето на вода за кухнята всекидневно, извън дежурствата по кухня. Това е благословение, защото е работа за общото.

 

9. Забранено е в лагера да се употребяват месо, алкохол, цигари и наркотици.

 

10. Вечер след 22 ч. и сутрин до 6 ч. се пази тишина в лагера. Това е време, необходимо за сън.

 

II. Облекло.

 

1. В лагера и на Паневритмия ученикът трябва да е добре облечен. Да се носят топли и подходящи за планинските условия дрехи.

 

2. Не е желателно да се ходи с плажно облекло в района на лагера и най-вече по време на Паневритмия. Не е в традициите на Братството да се носят много къси панталони, сестрите да носят прозирни поли и блузи, големи деколтета, а братята да се разхождат голи до кръста или по потник.

 

3. Паневритмията трябва да се играе от красиво облечени хора, защото тя е свещенодействие и изява на висши духовни и космични сили.

 

III. Регистрация на участниците в лагера.

 

1. Според изискванията на органите на МВР и Дирекцията на Национален парк „Рила“ в лагера се води Регистрационна книга на пребиваващите братя и сестри и се дават номера на техните палатки.

 

2. Ако в лагера пристигнат гости и желаят да останат, това може да стане само след разрешение на коменданта и поемане на попечителство от ръководителите на групите.

 

3. Необходимо е да се проявява бдителност за проявите на външните лица. Отговорниците на групи трябва да оставят по един пазач, когато групата отсъства от лагера.

 

IV. Прехрана.

 

1. За целта се организира безплатна кухня и братска трапеза: сутрин се осигурява гореща вода, а на обяд – топла храна.

 

2. Издръжката на кухнята е чрез доброволни средства и дежурства.

 

3. Дежурните групи по кухня осигуряват необходимите хранителни продукти.

 

4. Не се приемат продукти от външни лица и туристи за общата кухня.

 

5. Разноските на лагера се покриват чрез доброволни дарения, които се събират в братска каса. Касата се отваря ежедневно в края на деня, след вечерен наряд, от избрана комисия от трима души, изработва се протокол, а набраните средства се заприходяват и отчитат пред Общото събрание на Братството.

 

6. Всеки участник трябва да носи основното количество необходими хранителни продукти за себе си и хляб за първите 2-3 дни.

 

7. Хлябът в лагера всяка година е безплатен. Молим Ви, уважавайте го!

 

V. Организиране на живота в Духовната планинска школа.

 

1. Ръководството на лагера е от упълномощени от Управителния съвет лица.

 

2. При откриването на лагера на 1 август се организира Общо събрание, на което се разпределят отговорностите и задълженията за работата на Школата.

 

3. Следвайки дългогодишните традиции на Планинската школа, след откриването на лагера се създават т.нар. „Четири съвета“ за организиране на братския живот по методи и наставления, дадени ни от Учителя.

 

3.1.Съвет на физическия труд

 

Организира следните групи:

 

а) Група по чистотата, опазване на околната среда и благоустройството на района на лагера;

 

б) Група за доставка на хляб, дърва, газ и продукти за кухнята;

 

в) Група за охрана на лагера;

 

г) Група за общи екскурзии.

 

3.2. Съвет за духовния живот

 

Организира следните групи и комисии:

 

а) Група за музикална и художествена дейност;

 

б) Група по Паневритмия, гимнастически и окултни упражнения;

 

в) Комисия по свещенодействията – молитви, наряди, ритуали, бдения;

 

г) Комисия за работа с децата.

 

3.3. Съвет за просвета

 

Отговаря за групата по изнасяне на сказки на научни, окултни, здравни, музикални, екологични и други теми.

 

3.4. Съвет на примирителите

 

а) Група за разглеждане и примиряване на възникнали спорни въпроси и противоречия във взаимоотношенията;

 

б) Контактна комисия за работа с гости на лагера.

 

Забележка. Членовете на групите и комисиите могат да имат приемственост и заменяемост. Желателно е всеки участник в Лятната духовна планинска школа да се включи в дейността на лагера и в дежурствата, като така даде своя принос в общата работа.

 

VI. Задължения на дежурните екипи:

 

1. Осъществяват 24-часово дежурство от 16.00 ч. до 16.00 ч. Осигуряват топла вода, която се раздава сутрин, след приключването на духовния наряд, и топла храна след 13.00 ч.

 

2. Зареждат кухнята с вода, като в края на дежурството оставят всички съдове пълни.

 

3. Поддържат ред и хигиена в кухнята и района около кухнята.

 

4. Всички отпадъци от кухнята се опаковат и транспортират ежедневно с коне за извозване до сметището.

 

5. Осъществяват надзор и контрол над лагера.

 

6. Пристигащите туристи се посрещат любезно и им се оказва съдействие.

 

7. Хигиенизират и тоалетните на лагера в 10 и 15 часа.

 

8. Организират и провеждат духовните наряди – сутрин и вечер.

 

9. Посрещат новопристигналите братя и сестри и им съдействат по устройването им в лагера.

 

Забележка: Задълженията на дежурните екипи и работата на съветите в някаква степен се дублират, което изисква сътрудничество при изпълнение на поставените задачи.

 

Лятната духовна планинска школа на Рила ще работи 1 до 22 август 2012 година. От 23 до 25 август работната група ще действа по закриване на лагера.

 

Основни правила от Учителя за планината и в частност за Седемте рилски езера може да намерите и в книгата на Издателство „Бяло Братство” – „Разговори при Седемте рилски езера”.

 

Божията Любов, Божията Мъдрост, Божията Истина, Божията Добродетел и Божията Правда да пребъдат с нас на Рила!

 

Постоянна комисия „Рила“

Управителен съвет

София, юни, 2013 г.

 

*   *   *

Правила на Духовната школа на Рила

 

(рилска брошура)

 

Един от основните елементи на духовните практики е колективното съзерцание. В тази връзка не се препоръчва носенето на мобилни телефони, шумящи пликчета и др. по време на молитви, беседи и Паневритмия. Ако за миг запазим външна и особено вътрешна тишина, бихме могли да чуем още по-тихия вътрешен глас на Бога.

 

Да бъдем внимателни към тревата и клековете. Те растат много трудно в планински условия. На Рила е красиво и за да сме в хармония с тази красота, можем да се отнасяме с почитание към растителността. Препоръчваме използването на екологичен препарат за миене на съдове.

 

Много хора се трудят този лагер да бъде такъв, какъвто го виждаме и усещаме. Част от практиката на Духовната школа е да се включим в общите дейности като носенето на дърва, на вода за кухнята и др. Повече информация за това потърсете от дежурните в кухнята.

За лични нужди се налива вода от извора „Ръцете, които дават”. Изворчето под Молитвения връх няма голям дебит и водата бързо се изчерпва. В периода от 12 до 23 август то ще се използва само от дежурните.

 

Водата в района на Езерата е питейна и прането в тази зона е забранено от Дирекцията на Национален парк „Рила”. При нарушение се налагат глоби на нарушителите. Информация за разрешени за пране места потърсете при дежурните или от Ръководството на лагера.

Дирекцията на Национален парк „Рила” абсолютно забранява паленето на огън не само в границите на лагера, а и извън него.

 

Лагерът е духовна школа. Облеклото е показателно за отношението ни към духовните ценности и практики. Плажното облекло не е подходящо за престоя в лагера, нито за игра на Паневритмия.

 

Не се допуска присъствието на домашни животни в границите на лагера и на местата за Паневритмия.

 

Така както планината ни приема на това приказно място, напълно естествено е и ние да отвърнем със същото. Това означава да събираме нашия боклук и да го транспортираме до определените за тази цел места в най-близките селища.

 

Информация за всички събития в лагера можете да получите от дежурната група или от таблата до кухнята.

 

„Докато Природата не оживее за човека, той не може да разбере Любовта. Да оживее Природата за тебе, това значи тя да бъде за теб жива и разумна – навсякъде да виждаш проявата на Разумното, на Бога!”

 

         Учителя

 

/източник/

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...