Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Наряди, изпълнявани в ЛДШ - Рила 2013 г.


Recommended Posts

Наряди, изпълнявани в ЛДШ - Рила 2013 г.

 

Духовни наряди за съборните дни

В София на 19, 20 и 21 август нарядите ще се четат на Мястото на Учителя от 7.00 ч.
 
22 август 2013 г.
Дежурна група: София
 
Сутрешен наряд
 
1. Химни на Слънцето
2. Новото битие - Пети ден
3. Молитва на благодарността
4. Евангелие от Матей, гл. 16
5. Беседата "Двете царства"
6. Господнята молитва
7. Поздравът на Братството
 
Вечерен наряд
 
1. Песента "Бершид Ба"
2. Добрата молитва
3. Формулата "Верен, истинен, чист и благ всякога бъди и Господ на Мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини" (3 пъти)
4. Песента "Аин фаси"
5. Формулата на ученика "Ученикът трябва да има: сърце чисто като кристал, ум светъл като Слънцето, душа обширна като вселената, дух мощен като Бога и едно с Бога" (3 пъти)
6. Господнята молитва
7. Поздравът на Братството
 
 
21 август 2013 г.
Дежурна група: Варна
 
Сутрешен наряд
 
1. Песента "В начало бе Словото"
2. Песента "Вдъхновение"
3. Молитвата "Добрият път"
4. Беседата "Неоцененото богатство", Божественият и човешкият свят, съборно слово, 1940 г.,
Публикувани в томчето „Езикът на любовта“, съборно слово (1939-1940),
Изд. Бяло Братство, София, 2011
5. Песента "Блага дума"
6. Песен на светлия път
7. Формулата "Само светлият път на Мъдростта води към Истината. В Истина е скрит Животът"
8. Песента "Мисли"
9. Господнята молитва
10. Формулата: "Господи, Боже наш, да дойде Твоето царство на земята, както е горе на небето, и всички народи, които Ти си призовал, да заемат своето място в царството Ти и да Ти служат с радост и веселие"
11. Формулата "Божият мир и божието благословение да залеят цялата земя" (3 пъти)
12. Поздравът на Братството
 
Вечерен наряд
 
1. Песента "Махар Бену Аба"
2. Молитвата "Пътят на Живота"
3. Песента "Той иде"
4. Псалом 133
5. Песента "Благословен Господ"
6. Формулата "Бог царува на небето, Бог царува в живота, да бъде Името Му благословено"
7. Поздравът на Братството
 
 
20 август 2013 г.
Дежурна група: Пловдив
 
1. Песента "Той иде"
2. Молитва на царството
3. Песента "Добър ден"
4. Песента "Кажи ми ти истината
5. Първо посланиe ап. Павел към коринтяни, гл. 13
6. Беседата "Единство на любовта", Божественият и човешкият свят, съборно слово, 1940 г.,
Публикувани в томчето „Езикът на любовта“, съборно слово (1939-1940),
Изд. Бяло Братство, София, 2011
7. Песента "Отче наш"
8. Формулата "Велик си Ти, Господи! Велики са Твоите дела, Велико е името Ти над всичко! Изпращам към Тебе своята любов. Във всичко и във всички виждам Тебе и любя Тебе. Ще Ти служа през цялата вечност!
 
 
19 август 2013 г.
Дежурна група: Стара Загора
 
Сутрешен наряд
 
1. Химни на Слънцето
2. Новото битие - Ден втори
3. Добрата молитва
4. Прочит от Евангелията:
- Матей 5:43-48
- Марк 4: 14-20
- Лука 14:7-11
- Йоан 16:12-15
5. Беседата "Проветряване", Божественият и човешкият свят, съборно слово, 1940 г.,
Публикувани в томчето „Езикът на любовта“, съборно слово (1939-1940),
Изд. Бяло Братство, София, 2011
6. Формулата "Люби, учи, мълчи, търпи, прощавай, пътя си продължавай и Бога не забравяй"
7. Песента "Благославяй, душе моя, Господа"
8. Поздравът на Братството
 
Вечерен наряд
 
1. Песента "Духът Божий"
2. Мoлитва на Духа свят
3. Песента "Благословен Господ"
4. Молитва на Братството
5. Формулата "Люби, учи, мълчи, търпи, прощавай, пътя си продължавай и Бога не забравяй"
6. Песента "Отче наш"
7. Поздравът на Братството
 
 
18 август 2013 г.
Дежурни групи: Русе и Разград
 
Сутрешен наряд
 
1. Химни на Слънцето
2. Новото битие - Първи ден
3. Добрата молитва
4. Първо послание към коринтяни, гл. 13.
5. Беседата "Изучаване и приемане", Божественият и човешкият свят, съборно слово, 1940 г.,
Публикувани в томчето „Езикът на любовта“, съборно слово (1939-1940),
Изд. Бяло Братство, София, 2011
6. Тайна молитва
7. Песента "Духът ми шепне това"
8. Госпядната молитва
9. Поздравът на Братството
 
Вечерен наряд
 
1. Песента "Духът Божий"
2. Мисията на Учителя
3. Песента "Вътрешният ;лас на Бога"
4. Псалом 117
5. Песента "Вехади"
6. Песента "Отче наш"
7. Поздравът на Братството
 
 
17 август 2013 г.
Дежурна група: Бургас
 
Сутрешен наряд
 
1. Песента "Бог е Любов"
2. Малката молитва
3. Псалом 23
4. Песента "Благославяй"
5. Беседата "Сянка и реалност"
6. Молитва на Братството
7. Поздравът на Братството
 
Вечерен наряд
 
1. Песента "Вечер, сутрин"
2. Псалом 133
3. Песента "Ще се развеселя"
4. Песента "Писмото"
5. Песента "Духът Божий"
6. Господнята молитва
7. Формулата "В изпълнението волята на Бога е силата на човешката душа" (3 пъти)
 
 
16 август 2013 г.
Дежурни групи: Търговище, Плевен, Попово, Силистра
 
Сутрешен наряд
 
1. Химни на Слънцето
2. Молитва към Великото съзнание
3. Беседата "Господаруване и слугуване"
4. Песента "Бершид Ба"
5. Молитва на Духа свят
6. Песента "Благословен Господ"
7. Песента "Отче наш"
8. Поздравът на Братството
 
Вечерен наряд
 
1. Песента "Да имаш вяра"
2. Молитвата "Мисията на Учителя"
3. Песента "Вътрешният глас на Бога"
4. Формулата "Мир, Мир, Мир, Господи, просим, разумност, светлина и сила в умовете на человеците" (3 пъти)
 
 
15 август 2013 г.
Сутрешен наряд
 
1. Песента "Да имаш вяра"
2. Песента "Венир Бенир"
3. Лозинка (Първа част)
4. Беседата "Магическата сила на любовта"
5.Песента "Всичко в живота е постижимо"
6. Господнята молитва
7. Поздравът на Братството
 
Вечерен наряд
 
1. Песента "Аз мога да любя"
2. Формулата: "Люби, Бога, обичай ближния си, търси съвършенството"
3. Молитва за всеки ден
4, Песента "Блага дума на устата"
5. Формулата "Вложи Истината в душата си и свободата, която търсиш, ще я придобиеш. Вложи Мъдростта в ума си, светлината ще дойде и знанието ще ти своята помощ. Вложи чистотата в сърцето си, Любовта ще дойде и истинският живот ще започне"
6. Господнята молитва
7. Поздравът на Братството
 
 
14 август 2013 г.
Дежурна група: Габрово
 
Сутрешен наряд
 
1. Добрата молитва
2. Песента "Изгрява Слънцето"
3. Песента "Аум"
4. Песента "Духът Божий"
5. Беседата Божията радост"
6. Песента "Радост"
7. Песента "Благославяй"
8. "Химн на Великата Душа"
9. Господнята молитва
10. Поздравът на Братството
 
Вечерен наряд
 
1. 91 псалом
2. Песента "Бог е Любов"
3. Песента "Венир Бенир"
4. Песента "Вдъхновение"
5. Песента "О, Учителю благати"
6. Молитва на благодарността
7. Заповедта на Учителя
8. Поздравът на Братството
 
 
13 август 2013 г.
Дежурна група: Казанлък
 
Сутрешен наряд
 
1. Песента "Духът ми шепне това"
2. Молитва "Пътят на Живота"
3. Беседата "Да имате Любов"
4. Песента "Аум"
5. Молитва за всеки ден
6. Формулата "Бог царува на Небето, Бог царува в Живота, да бъде Името Му благословено" (3 пъти)
 
 
12 август 2013 г.
Дежурна група: Благоевград
 
Сутрешен наряд
 
1. Молитва на Царството
2. Песента "Да имаш вяра"
3. Беседата "Вяра и вярване"
4. Молитва за благословение на българския народ
5. Песента "Житно зърно"
6. Господнята молитва
7. Поздрав на Братството (3 пъти)
 
Вечерен наряд
 
1. Песента "Благославяй"
2. Псалом 143
3. Песента "Аин фаси"
4. Красивата молитва
5. Песента "Красив е животът"
6. Заповедта на Учителя
7. Поздрав на Братството (3 пъти)
 
 
11 август 2013 г.
Дежурна група: Враца
 
Сутрешен наряд
 
1. Химни на Слънцето
2. Добрата молитва
3. Псалом 91 (песен)
4. Формулата "Бог е Любов, Бог е Мъдрост. Ние сме добро, ние сме Истина." (Доброто оръжие)
5. Беседата "Стотникът"
6. Песента "Ранен час"
7. Молитва на благодарността"
8. Господнята молитва
9. Поздрав на Братството
 
 
10 август 2013 г.
Дежурна група: Пловдив
 
Сутрешен наряд
 
1. Песента "Изгрява Слънцето"
2. Молитвата "Пътят на живота"
3. Формулата "Мерухим, Мерухим, Мерухим. Али Бехар. Махатма Аум." (3 пъти)
4. Беседата "Реалност в Живота"
5. Песента "Ранен час"
6. Молитва на благодарността
7. Формулата "Бог е Любов, Бог е Мъдрост. Ние сме добро, ние сме Истина" (3 пъти)
 
Вечерен наряд
 
1. Песента "Светъл ден"
2. Псалом 25
3. Песента "Вяра светла" (I вариант)
4. Малката молитва
5. Песента "Бог е Любов"
6. Поздравът на Братството (Формулата на Братството)
 
 
9 август 2013 г.
Дежурна група: София
 
Сутрешен наряд
 
1. Песента "Вехади"
2. Утринна молитва на ученика
3. Формулата "Съвършенството на Любовта ще бъде смисълът на моя живот. Съвършената Любов изпъжда всеки страх от душата и внася мир и веселие в Духа" (3 пъти)
4. Беседата "На сватба"
5. Песента "Всичко в живота е постижимо"
6. Формулата "Благодаря Ти, Боже, за всичко, което Си ми дал и Си ме научил. Благодаря Ти, Боже, за голямата благодат, която имаш към нас. Ние те познаваме, че Си всемилостив, всеистинен и всемъдър"
7. Формулата "Верен, истинен, чист и благ всякога бъди и Господ на Мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини" (3 пъти)
 
Вечерен наряд
 
1. Песента "Киамет Зену"
2. Молитва на Триединния Бог
3. Песента "Тайната вечеря"
4. Формулата "И това е живот вечен, да позная Тебе, Единаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото си изпратил. И това е живот вечен, да позная Любовта, Мъдростта и Истината. И това е живот вечен, да позная, че Бог е Дух, Който царува навсякъде"
5. Песента "При всичките условия"
6. Формулата "Мир - Мирът носи Божията радост" (3 пъти)
7. Песента "Ме хейн"
8. Вечерна молитва "Благий Господи" (с. 52)
9. Поздрав на Братството (Формулата на Братството)
 
 
8 август 2013 г.
Дежурна група: София
 
Сутрешен наряд
 
1. Песента "Мусала"
2. Песента "Една вечна Истина, Която е БОГ на Любовта"
3. Молитвата на ученика "Добрият път"
4. Формулата "Сърцето ми е топло, душата ми е свежа, умът ми е светъл, духът ми е крепък, защото живея в закона на Любовта безгранична, в която няма никаква измяна." (3 пъти)
5. Беседата "Вечно обновяване"
6. Песента "Блага дума"
7. Песента "БОГ е Любов"
8. Молитва "Изворът на Доброто"
9. Формулата "В изпълнението волята на БОГА е силата на човешката душа" (3 пъти)
 
Вечерен наряд
 
1. Песента "Сърдечен зов"
2. Песента "Благословен Господ"
3. Песента "Той иде"
4. Молитва за разрешаване въпросите на душата
5. Псалом 121
6. Господнята молитва
7. Формулата "Велик си Ти, Господи, Велики са Твоите дела, Велико е Името Ти над всичко. Изпращам към Тебе своята любов. Във всичко и всички виждам Тебе и любя Тебе. Ще ти служа през цялата вечност." (3 пъти)
 
 
7 август 2013 г.
Дежурна група: Велико Търново
 
Сутрешен наряд
 
1. Песента "Благославяй, душо моя, Господа"
2. Добрата молитва
3. Беседа "Закон за частите и Цялото"
4. Песента "Химн на Великата Душа"
5. Господнята молитва
6. Поздрав на Братството (Формулата на Братството)
 
Вечерен наряд
 
1. "Песен на светлия път"
2. 91 псалом - песен
3. Формулата "Бог е Любов. Ако ме любите, ще опазите Моите заповеди. Аз и Отец Ми ще дойдем и ще направим жилище във вас и Аз ще ви се изява"
4. Песента "Духът Божий"
5. Красивата молитва
6. Поздрав на Братството (Формулата на Братството)
 
 
6 август 2013 г.
Дежурна група: София
 
Сутрешен наряд:
 
1. Песента "Благославяй
2. Молитва на Духа
3. Песен 91 псалом
4. 13 гл. от Първо Коринтяном
5. Беседа "Правила на Любовта"
6. Молитвата "Пътя на живота"
7. Песента "Тъги скърби са богатство"
8. Формула: "Бог, Който живее в мене ме прави силен. Аз използвам силата си, за да се повдигна". (3 пъти)
9. Трите формули от Пентаграма:
- В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа
- Бог, толкоз възлюби света, щото даде Сина Своего Единороднаго, да не погине всеки, който вярва в Него, но да има Живот вечен.
- Търсете първом Царството Божие и Неговата Правда и всичко друго ще ви се приложи.
 
Вечерен наряд
 
1. Песента "Духът Божий"
2. Молитва на Триединния Бог
3. 133 псалом
4. Песента "Денят иде"
5. Формула: "Господи, нека Твоят Мир и Твоята Радост бъдат винаги с нас, за да могат сърцата ни да просветнат и да Ти служим с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила".
 
 
 
5 август 2013 г.
Сутрешен наряд
 
1. Песента "Добър ден"
2. Песента "Малкият извор"
3. Песента "Духът Божий"
4. Беседата "Божественият и човешкият свят"
5. Песента "Гре, грее"
6. Молитва за благословение на българския народ
7. Формулата "Господи, смили се над България, изпрати Божествените сили да я пазят от разруха" (3 пъти)
8. Формулата "Господи, изпрати ни в днешния ден Ангел, Който да ни ръководи да изпълним благата Ти воля без никакво изключение"
9. Господнята молитва
10. Поздрав на Братството (Формулата на Братството)
 
Вечерен наряд
 
1. Песента "Вечер, сутрин"
2. Песента "Давай, давай"
3. Песента "Благославяй"
4. Молитва на избраните
5. Формулата "Чистота, чистота, влей, Господи в тялото ми, в душата ми и духът ми"
6. Формулата "Силен е Бог, на Когото ние служим и тази Велика Сила ще победи. Небето ще победи. Доброто ще победи. Любовта ще победи. Мирът ще победи. Делото Божие ще победи."
7. Песента "Отче наш"
8. Поздрав на Братството (Формулата на Братството)
 
 
 
4 август 2013 г.
Дежурна група: София
 
Сутрешен наряд:
 
1. Духът ми шепне това
2. Красивата молитва
3. Беседата "Десетте девици", 1.09.1940 г.
4. Песента "Доще ден"
5. Молитва за разрешаване въпросите на душата
6. Формулата: "Любовта иде" (3 пъти)
 
Вечерен наряд:
 
1. Песента "Запали се огънят"
2. Молитвата "Да възкресне Господ Христос" (стр. 39)
3. Песента "Вяра светла II" (Песни от Учителя, 2012, стр. 170)
4. Формула: (стр.91) "Велик е Бог в Любовта Си! Велик е Бог в Мъдростта Си! Велик е Бог в Истината Си! В Любовта Си Бог поучава. В Мъдростта Си Бог просвещава. В Истината Си Бог освобождава. Милостив и жалостив е Господ и Неговата благост е над всичко. Веселието Му крепи всичко. В Господа всичко живее и се движи. Той е веселие и радост на всичко живо в света".
5. Песента "Отче наш"
6. Формула: "Заради Теб, Господи, Когото нося в моята душа от Вечността, аз ще се уча и ще Ти служа". (Молитвеник, 2012 г., стр.101)
7. Формула: "Без страх в Любовта безгранична" (3 пъти)
 
3 август 2013 г.
Дежурна група: Дупница
 
Сутрешен наряд:
 
1. Песента "Бог е Любов"
2. Малката молитва
3. Песента "Ранен час"
4. Беседа "Прилежание", държана на 30.08.1940 г.
5. Песента "Всичко в живота е постижимо"
6. Формула: "Винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете, Духа не угасвайте". (3 пъти)
7. Молитвата "Добрият път"
8. Песента "Доще ден"
9. Формула "В изпълнението Волята на Бога е силата на човешката душа".  
 
Вечерен наряд:
 
1. Песента "Писмото"
2. Добрата молитва
3. Псалом 91 - песен
4. Молитва на благодарността
5. Формула: "Мир, мир, мир Господи просим! Разумност, светлина и сила в умовете на человеците". (веднъж)
6. Песента "Венир Бенир"
7. Формулата на Братството
 
2 август 2013 г.
Дежурна група: София
 
Сутрешен наряд:
 
1. Песента "Фир фюр фен"
2. Утринна молитва на ученика
3. Песента "Вътрешният глас"
4. Беседа "Вслушване", държана на 29.08.1940 г.
5. Песента "Аз мога да любя"
6. Господнята молитва
7. Формула: "Да осветяваме името Божие, да търсим Царството Божие и Правдата Негова, да изпълним Волята Божия".
 
Вечерен наряд:
 
1. Песента "Вечер сутрин"
2. Молитва "Мисията на Учителя"
3. Песента "Благословен Господ"
4. Формулата: "Верен, истинен, чист и благ всякога бъди и Господ на Мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини".
 
1 август 2013 г.
Дежурна група: Велико Търново
 
Сутрешен наряд:
 
1. Формулата на ученика (веднъж)
2. Песента "Венир Бенир"
3. Молитвата "Добрият път"
4. Беседа "Учене и служене", държана на 28.08.1940 г.
5. Молитва за благословение на българския народ
6. Песента "Химн на Великата душа"
7. Формулата: "Бог е Любов, Бог е Мъдрост, ние сме Добро, ние сме Истина".
 
Вечерен наряд:
 
1. Песента "Блага дума"
2. Песента "Мога да кажа"
3. Молитва на избраните
4. Песента "Да бих те слушал"
5. Заповедта на Учителя
 
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...