Jump to content
Порталът към съзнателен живот

065.На сватба, Рилски беседи, 28.07.1940 г.


Recommended Posts

Сутрешен наряд:

 

1. Песента "Вехади"
2. Утринна молитва на ученика

3. Формулата "Съвършенството на Любовта ще бъде смисълът на моя живот. Съвършената Любов изпъжда всеки страх от душата и внася мир и веселие в Духа" (3 пъти)

4.Беседата "На сватба"

5. Песента "Всичко в живота е постижимо"
6. Формулата "Благодаря Ти, Боже, за всичко, което Си ми дал и Си ме научил. Благодаря Ти, Боже, за голямата благодат, която имаш към нас. Ние те познаваме, че Си всемилостив, всеистинен и всемъдър"
7. Формулата "Верен, истинен, чист и благ всякога бъди и Господ на Мира ще изпълни сърцето ти с всички добрини" (3 пъти)

 

В развитието си, човек върви по два пътя: инволюционен и еволюционен. В инволюционния път той слиза в гъстата материя и прави грешки; в еволюционния път той излиза от гъстата материя и сам изправя грешките си. Като слиза в гъстата материя, човек греши, с което показва, че е свободен. Като излиза от гъстата материя, той изправя грешките си, с което показва, че има воля. По този начин той усилва волята си. Така че, като греши, човек трябва да знае, как да изправя грешките си. В широк смисъл, грешките са на място.

 

Съвременният свят не е нищо друго, освен велико училище, в което Бог изпраща всички способни души да се учат. Като се учат, те същевременно правят грешки. Грешките са, допуснати. Не е въпрос за греха, но за грешките. Грехът е извън човешкия свят, той е от друго естество. Не смесвайте греха с грешките. Има случаи, когато грешките са свързани с греха. Тогава човек може да бъде съден. Обаче, като правите грешки, не се обезсърчавайте. Изправяйте грешките си, без да се обезсърчавате.

 

Любовта трябва да бъде предохранителна сила, която да предпазва човека от зло. Чуете ли някой да казва, че не може да търпи този или онзи, това показва, че любовта не присъства в този човек. Той не може да търпи, защото нервната му система е разстроена. Щом нервната му система е разстроена, любовта е далече от него. Любовта регулира всички енергии в човешкия организъм.

 

"Когато те кани някой на сватба". Под думата "сватба" ние разбираме духовния живот. Значи, когато те кани някой на сватба, кани те да влезеш в духовния живот. Раждането пък е физическият живот. От духовния живот отиваме към физическия. Когато умира, човек отива в Божествения свят. Така разглеждам въпросите за раждането, женитбата и смъртта.

 

Като говорим за любовта, мнозина мислят, че са професори по любовта, че всичко знаят и разбират. Най-лесното и най-мъчното нещо е да разбереш любовта. Колкото повече я чоплите, толкова повече я губите. Какво ще стане с току-що посаденото семе, ако постоянно го чоплите? То ще изсъхне, ще изчезне. Същото става и с любовта. Ако не я чоплите, тя расте и се развива. Следователно, щом някой каже, че е изгубил любовта си, аз зная вече, че той я чоплил. В това отношение, аз съм ясновидец. Които не са изгубили любовта си, те не са я чоплили. Това е 101% вярно. Аз съм проверявал тези неща много пъти и зная, какви са резултатите когато чоплите и когато не чоплите любовта. Оставете хората да се обичат! Бог ще ги научи, как трябва да проявят любовта си.

 

И така, не се месете в работата на Бог, но се учете от Него. Аз се уча от Него, искам и вие да се учите. Щом дойда до любовта, и аз се уча. Много съм говорил за любовта и сега ви говоря, но това още не е любов. Ще питате, какво нещо е любовта. Тя е подобна на захарта, но и това още не е любов. Като близнете една бучка захар, вие усещате сладкия й вкус. След време сладостта изчезва. Любовта е велик процес, който постоянно усилва светлината на човешкия ум, топлината на човешкото сърце и силата на човешкото тяло. Любовта прави човека съвършен. Любовта е причина за вечното подмладяване, за вечното обновяване на човешката душа.

 

 

 

 

 

Вечерен наряд

1. Песента "Киамет Зену"
2. Молитва на Триединния Бог
3. Песента "Тайната вечеря"
4. Формулата "И това е живот вечен, да позная Тебе, Единаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото си изпратил. И това е живот вечен, да позная Любовта, Мъдростта и Истината. И това е живот вечен, да позная, че Бог е Дух, Който царува навсякъде"
5. Песента "При всичките условия"
6. Формулата "Мир - Мирът носи Божията радост" (3 пъти)
7. Песента "Ме хейн"
8. Вечерна молитва "Благий Господи" (с. 52)
9. Поздрав на Братството (Формулата на Братството)

Link to comment
Share on other sites

Благодаря за наряда и беседата!

 

 

Днес всички хора се нуждаят от нова философия за живота. Те не знаят, как да си почиват. Животът на сегашните хора е крайно интензивен, вследствие на което умът, сърцето, волята, тялото им се изтощават. Мнозина мислят, че с много работа, с много мислене ще преобразят света. Вярно е, че човек може да преобрази света, но кой свят? Своя. – Как може човек да преобрази своя свят? – Като работи върху ума, сърцето, тялото си. По този начин той ще ги координира с външните сили. Като не разбират как да координират силите на своя организъм, хората се отклоняват от своята пряка задача и започват едни други да се морализират. Всеки се счита за авторитет, намира, че неговите близки не постъпват както трябва. Въпреки това, никой не може да покаже, как трябва да се постъпва. Отвън никой никого не може да коригира....

 

Какво представлява религията? Религията е наука за възпитанието на човешкото сърце. Преди всичко, трябва да се възпита сърцето. Ако чрез религията човек не може да възпита сърцето си, да го разположи, тя е безпредметна. Науката пък служи за възпитание на човешкия ум. Ако чрез науката не можеш да възпиташ своя ум, защо ти е тази наука? Ще кажете, че за човека е важен животът, той трябва да живее. Да живее човек, това значи, да възпитава тялото си. Ако на физическия свят човек не може да възпита тялото си, безпредметно е неговото знание.

 

Като е дошъл на земята, човек трябва да разбира законите на физическия свят, т.е. на тялото си. Да имаш разположение, това значи, да разбираш законите на твоето сърце, да бъдеш религиозен. Тук е същото положение, както на някоя мома, която се влюбва в един момък и желае във всичко да му угоди. Като му пише писмо, тя поставя точките и запетаите на място, буквите пише красиво, изреченията нарежда правилно. Момъкът чете писмото, доволен е от момата и казва: Стил има тази мома, учена е тя. Щом се оженят, той вижда, че стилът е изгубен, учеността я няма. Къде останаха тези неща? Изгубиха се. Неща, които се губят, не са организирани. В организирания свят нещата никога не се губят. Там се печели, но не се губи.

 

Сега вие не трябва да се спирате върху грешките, които сте правили в миналото. Всички хора са грешили и грешат, но грешките имат и добра страна. Грешките, които днес виждаме в живота на хората, в миналото са били добродетели. Например, рогата на вола, с които някога се е бранил срещу неприятеля си, днес са безпредметни. На времето волът считал за щастие, че имал рога. Но днес не става нужда да се брани с тях. Човекът е впрегнал вола на работа, турил го на нивата си да оре. Кого ще боде волът на нивата? Сега той пита господаря си, как да снеме рогата си...

 

 

Някои казват, че идеалът в живота им е музиката. Какво са направили със своята музика? Спрели ли са вятъра, разсеяли ли са облаците? Има тонове, гами в музиката, които могат да спрат бурите, ветровете, но не могат винаги да се прилагат. – Защо? – Ще причинят някакво зло. Следователно, ако бурята се спре, това може да причини по-голямо нещастие. – Защо идват бурите? – Защото хората свирят лошо. Ако искат да премахнат бурите, трябва да свирят добре. Ние вземаме думата свирене в широк смисъл. Свиренето подразбира живеене. Свирете добре, ако искате бурите да престанат. Трябва ли да питате, защо бомбите експлоадират и убиват хората? Бомбите експлоадират, защото са пълни с взривни вещества и защото ги пускат в действие. Като намери такава бомба, разумният ще я отвори внимателно, ще извади експлозивното вещество навън, и тя ще стане безвредна.

 

Сегашните, хора се плашат от външните, физически бомби, а не знаят, че крият в себе си множество бомби, останали от минали съществувания. Като не знаете това, вие ги чоплите, човъркате, докато един ден експлоадират и причинят ред пакости. Разумни трябва да бъдете, да се отнасяте внимателно към тези бомби, за да не експлоадират. Експлоадират ли, ще причинят големи нещастия, както за самите вас, така и за окръжаващите. Някои мислят, че нямат бомби в себе си. Не, хиляди бомби имате. Какво представлява гневът? Разгневиш се, разсърдиш се, това е бомба, която е избухнала вече. Ти си готов да запалиш целия свят. Докато мислиш, че си тих и спокоен като светия, щом се разгневиш, нарушаваш мира си. Бомба е избухнала в тебе. – Откъде дойде тази бомба?

 

В развитието си, човек върви по два пътя: инволюционен и еволюционен. В инволюционния път той слиза в гъстата материя и прави грешки; в еволюционния път той излиза от гъстата материя и сам изправя грешките си. Като слиза в гъстата материя, човек греши, с което показва, че е свободен. Като излиза от гъстата материя, той изправя грешките си, с което показва, че има воля. По този начин той усилва волята си. Така че, като греши, човек трябва да знае, как да изправя грешките си. В широк смисъл, грешките са на място. Например, някой шивач шие дреха на някого, но по погрешка не взел точни мерки. Той ушил дрехата, но по мерки тя отговаря на друг човек, а не на този, за когото се шие. Какво трябва да прави шивачът? Ще купи нов плат, ще вземе точни мерки и отново ще ушие дрехата. Скъпа ще излезе тази дреха, но поне грешката ще се поправи. Колкото повече грешки е правил шивачът в кроенето и ги е поправял, толкова по-голям майстор е станал.

 

Следователно, заслужава понякога човек да греши и да изправи грешките си, но майстор да стане. В този смисъл грешките имат значение. Казано е, обаче, на човека да не греши. Хиляди и милиони хора грешат. Като видиш, че грешат, не прави техните грешки. Не подражавай на грешките на хората. Позволено е на човека да греши, но по нов начин, а не както са грешили хората досега. Например, ако искаш да обидиш някого, не го обиждай, както досега си обиждал, но съвсем по нов начин. Ако искаш да му кажеш сврака, кажи му гълъбче. Пак птица ще го наречеш, но ще му причиниш приятност вместо обида. Ако е въпрос за интелигентност, свраката е по-умна от гълъба, но гълъбът е по-добър и благороден. Свраката е специалистка по намиране на кокошите яйца. Отдалече още тя чува, че кокошката кудкудяка, че е снесла яйце, и започва да дебне. Щом кокошката излезе от курника, свраката влиза вътре, чукне яйцето, изпие го и се произнася, че е много прясно. После тя казва на кокошката: По-силно кудкудякай, да не би да не те чуя. За свраката е добре, че изпила яйцето, но за господаря не е добре. Той се сърди, че сврака изпила яйцето. Кое е по-добре: господарят да яде яйцата, или свраката? Добре е господарят да яде яйцата, но когато се научи сам да ги снася, като кокошка. – Кога може човек да снася яйца? – Когато стане господар на своите мисли, чувства и постъпки.

 

Съвременният свят не е нищо друго, освен велико училище, в което Бог изпраща всички способни души да се учат. Като се учат, те същевременно правят грешки. Грешките са, допуснати. Не е въпрос за греха, но за грешките. Грехът е извън човешкия свят, той е от друго естество. Не смесвайте греха с грешките. Има случаи, когато грешките са свързани с греха. Тогава човек може да бъде съден. Обаче, като правите грешки, не се обезсърчавайте. Изправяйте грешките си, без да се обезсърчавате. Например, някой иска да говори, но се страхува, че ще направи някаква грешка. Няма защо да се страхува. Като сгреши, ще се поправи. Ако иска да не греши, преди всичко той трябва да познава добре въпроса, върху който ще говори. Някой завършил университет и мисли, че знае всичко. Той излиза на сцената да говори върху въпроса, как трябва хората да се женят, какво се изисква за раждане на добри деца и т.н. Това е един от най-трудните въпроси.

 

При какви условия трябва да се роди едно дете? За да се роди едно дете, бащата и майката трябва да са работили съзнателно ред поколения върху себе си, да са събрали материал за съграждане на една здрава, хубава къща за детето. Ако нямат такъв материал, по-добре да не се женят, да не градят къща, която след няколко години ще се събори. Ако са събрали здрав материал, нека градят. Ще кажете, че е Писано в Свещените книги хората да се женят и размножават. От Божествено гледище това означава: Плодете се и размножавайте се по закона на любовта, на мъдростта и на истината. А така, да се плоди и размножава човек без участието на закона на любовта, на мъдростта и на истината, това не е никакво плодене и размножаване. Ще кажете след това, че човек е роден от Бог. Раждането от Бог е сложен процес. За да се роди някой от Бог, нужни са добри условия.

 

Време е вече да се създадат благоприятни условия за раждане на децата. Жената, като бъдеща майка, има голяма отговорност. Ако съзнава отговорността си, тя никога не би трябвало да отправя отрицателни мисли към своя другар. И да вижда грешките му, никога не трябва да казва, че той съзнателно се е окалял. Както вървял, някой го бутнал в калта, и той се оцапал. Или, както спал, дошъл някой отвън и сипал малко ракия в устата му. Жената го обвинява, че пил, защото мирише на ракия. Че мирише на ракия, това е вярно, но сам ли е пожелал да пие? Друг някой го заставил да пие вместо него, но той носи отговорността. За да не носи чужда отговорност, човек трябва да бъде буден. И като спи, пак трябва да бъде буден.

 

Съвременните хора, религиозни и светски, са развили голяма подозрителност, вследствие на което се делят на наши и ваши. В църква ли ще отидете, или в някое научно общество, навсякъде ще чуете да се говори: Този човек е наш, онзи не е наш. Според мене, целият свят, в който любовта работи, е наш. Мъже, жени и деца, от каквато нация и вероизповедание да са, щом работят в името на любовта, са наши. Всеки човек, който говори истината, е наш; който не говори истината, не е наш. Един господин дохожда при мене и ми казва, че е от нашите хора. Питам го: Женен ли си? – Женен съм. – Как живееш с жена си? – От време на време я побивам. – Щом побиваш жена си, не си от нашите.

 

Един българин, много сприхав по характер, се оженил за една германка, възпитана и търпелива жена. Той често се гневял и биел жена си. Тя търпяла и нищо не казвала. Един ден той пак се хвърлил върху нея да я бие, но тя успяла да му удари две плесници и да го накара да се замисли. С това тя искала да му каже, че трябва да бъде умен. Ако с един удар, или с една плесница някой може да ви предаде любов, мъдрост и истина, ударът е на място. Ако чрез един удар можете да събудите доброто в човека и го направите силен, ударът е на място. Ударът има добри и лоши резултати, зависи от подбудителната причина. Някои родители бият децата си. Благодарение на този бой те стават човеци. Боят внася нещо добро в човека, особено, ако излиза от любящ човек. Аз не сьм абсолютно против боя, но любовта трябва да взема участие. Ако биете с любов, този бой е благословен, той лесно се забравя; ако биете без любов, този бой никога не се забравя.

 

Следователно, ако биеш от любов, боят е на място. Ако грешиш от любов, грешката е на място; ако грешиш без любов, грешката не е на място. Ако правиш добро с любов, доброто е на мястото си; ако го правиш без любов, не е на място. Добро, направено без любов, не може да се реализира. Грешка, направена без любов, не може да се поправи. Щом грешката е направена с любов, в края на краищата ще се поправи. Следователно, каквато работа и да предприемете, прилагайте навсякъде любовта. Любовта трябва да бъде предохранителна сила, която да предпазва човека от зло. Чуете ли някой да казва, че не може да търпи този или онзи, това показва, че любовта не присъства в този човек. Той не може да търпи, защото нервната му система е разстроена. Щом нервната му система е разстроена, любовта е далече от него. Любовта регулира всички енергии в човешкия организъм.

 

 

Ще кажете, че сте чада Божии. Който е чадо Божие, с едно махане на ръка може да укроти и най-голямата буря. С едно махане на ръка той може да се справи с безпаричието, както и с всички болести. Така че, намерите ли се в някаква мъчнотия, викайте чадата Божии. Те ще ви помогнат. Чадата Божии постъпват така, както любовта изисква.

 

Казано е в Писанието: "С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери". Значи, ако искаш да те обичат, трябва да обичаш; ако искаш да те уважават, трябва да уважаваш. Всичко, което желаеш да получиш трябва да го дадеш и на другите. Щом приложиш Божия закон, и Бог ще приложи закона си към тебе. Ако сте верни на този закон, и законът ще бъде верен по отношение на вас. Всичко, което човешката душа желае, е възможно и постижимо, но време се изисква за това. За всяко нещо има определено време. Кога ще се роди човек, или кога ще умре, и за това е определено времето. Някой се готви да умре, а не умира. – Защо? – Не е платил дълговете си. Докато не платите дълговете си на земята, не бързайте да заминавате на онзи свят. Ако заминете с неплатени дългове, още на границата ще ви спрат. Щом платите дълговете си, пътят ви за онзи свят е отворен. Опасно е да заминете с неизплатени дългове. Ликвидирайте с дълговете си и тогава заминавайте. Какво ще вземете със себе си на онзи свят? Вие можете да вземете само онова, което не могат да задържат на митницата. Това са вашите светли мисли, чувства и постъпки. Всичко непотребно ще остане на земята.

 

Сега, желая ви, като заминете за другия свят, да вземете със себе си своите светли мисли, чувства и постъпки, за да бъдете радостни и весели. След това ще се върнете отново на земята, да учите и другите на това, което сте изработили и придобили.

Следвайте пътя на свещената любов и няма да бъдете далече от Царството Божие.

На сватба

Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...