Jump to content
Порталът към съзнателен живот

079.Добрата покана -1 септември , 10 ч. пр. об. 1940 г. София. – Изгрев.


Recommended Posts

23 август 2013 г.

 

Сутрешен наряд

1.Фир-фюр-фен
3. Молитва на Триединния Бог
4. Псалом 44

5. Беседата "Добрата покана"

6. Господнята молитва

7. Поздравът на Братството

 

 

 

Лука 14/16-24

 

 

 

На съвременните хора се говори за търпение. Препоръчва им се да бъдат търпеливи. Обаче, човек не може да бъде търпелив, докато не е разбрал любовта. Без любов никакво търпение не може да се постигне. Търпението изключва всички болести, сиромашията, страданията. Следователно, ако искате да сте здрави, бъдете търпеливи. Ако не сте здрави, това показва, че носите неволята. Търпението се ражда от любовта. Дето е любовта, там всички болести си заминават, и хората оздравяват.

 

Като ученици, вие трябва да се стремите към самообладание, да гледате еднакво и на злото, и на доброто. Това са две мощни сили, които играят важна роля в света. Човек не се нуждае от въглената киселина. За него тя е зло, но вижте, какво голямо значение има тя за живота на растенията. Без въглена киселина те не могат да живеят. Растенията приемат въглеродния двуокис като храна за организма си. Под влиянието на слънчевата светлина и зелените части на растенията, той се разлага на кислород, който се връща във въздуха, и въглерод, който заедно с други елементи и съединения в растенията, се използва като храна. Задушлив газ е въглеродният двуокис, но растенията се хранят с него. Освен това, той дава кислород на въздуха, който поддържа живота. Като знаете това, не можете ли и вие да направите, както растенията правят? Не можете ли да обработвате отровните и задушливи мисли и чувства и да ги превърнете в нещо полезно, както за себе си, така и за окръжаващите?

Казвате: Да ме пази Бог от злото! Не искам да имам никакво отношение с него. Вие не разбирате законите на природата. Каквото и да правите, няма да избегнете злото, но трябва да бъдете разумни, да използвате неговите сили. Знаете ли, какво ще стане с живота на земята, ако се махнат въглеродният двуокис, водородът, кислородът, азотът и въглеродът? Това са основните елементи на живота. Какъв ще бъде човек, ако няма азот в себе си? Азотът е един от благородните газове, мъчно влиза в съединения. Всеки човек, който има азот в себе си, е спокоен, търпелив. Той може да придобие любовта. Без търпение няма любов. Зад всеки елемент се крие някаква разумна сила. Ако може да влезе във връзка с тази разумна сила, човек ще владее елементите, т. е. те всякога ще му бъдат в услуга.

..

Съвременните хора са дошли до едно място, дето влизат в стълкновение със своите стари разбирания. Който разбира законите на новия живот, не говори много. Той разбира, как трябва да постъпва. При всяко неправилно отношение към хората, той изпитва болка в слънчевия възел и, вместо да се извинява, бърза да изправи погрешката си. Всяка болка, всяко свиване или притесняване в слънчевия възел, е предупреждение от Божествения свят, с което му обръщат вниманието, че не е постъпил, както трябва. От Божествения свят го запитват: Ти прецени ли своята постъпка? Защото, всяка постъпка се връща към онзи, който я е направил. Ако е добра, ще се ползваш. Ако не е добра, ще носиш последствията й. Преди да направиш нещо, три пъти мисли. Ако правиш нещо добро, прави го; ако не е добро, мисли за лошите последствия. Помнете, че Бог живее във всички души, и Той се застъпва за тях. Що се отнася до дрехата на човека, можеш да кажеш, каквото искаш, но дойдеш ли до душата, до същността на човека, ти трябва да бъдеш много внимателен. Всички души трябва да се отнасят внимателно помежду си. Ако ти се отнасяш внимателно към душите, и те ще се отнасят внимателно към тебе. Ако не се отнасяш внимателно към душите, и те няма да се отнасят внимателно към тебе. С други думи казано: ако работиш за душите, и те ще работят за тебе; ако не работиш за тях, и те няма да работят за тебе.

 

Изправете миналото си! Изявете настоящето! Стремете се към бъдещето! Вярвайте във всичко онова, което Бог е вложил в природата, в човечеството и във вас!

 

 

23. Беседа от Учителя, държана на 1 септември, 10 ч. пр. об. 1940 г. София. – Изгрев.

Edited by Розалина
Link to comment
Share on other sites

Сега нека остане в ума ви мисълта, че ние не се занимаваме с погрешките на хората. Погрешките, това са старите теории и разбирания на хората. Човек може да вярва, в каквото иска, но не трябва да лъже. Човек може да прави, каквото иска, но това, което прави, не трябва да вреди нито на него, нито на другите. Човек трябва да бъде внимателен към постъпките си, да знае, защо постъпва така, или иначе. Щом направи нещо, което е погрешно, било към него, било към другите, той трябва да го изправи.

 

И аз като говоря, някои се насърчават от думите ми, а някои се обезсърчават. – Защо се обезсърчават? – Защото думите ми влизат в стълкновение с техните вярвания и разбирания. Аз нямам право да руша това, в което хората вярват, но казвам: Не туряйте Божествени табели на вашите стари разбирания и вярвания. Божествено е само това, което носи в себе си любовта, като мощна сила. Божествено е това, което носи в себе си знанието. Божественото носи в себе си истината, която защитава и освобождава човека. Ще каже някой, че говори истината. Той говори истината, а при това умира. Който говори истината, никога не умира. Щом умира, човек говори факти, но не говори истината. Че някой изнесъл погрешката на някого, това е факт, явление, но не е още истината. Някой нарисувал една карикатура. Не е лоша тази карикатура, но тя е отклонение от хармонията.

 

Следователно, време е вече хората да се освободят от онези идеи, които имат карикатурен характер. Ти се влюбиш в един човек и гледаш на него като на божество. Ти го считаш талантлив, гениален. Не се минава много време, ти казваш, че този човек не е гениален, даже и талантлив не е, намираш, че си се излъгал в него. Къде е погрешката? Може да не си се излъгал в неговата гениалност, но си се излъгал във времето и в разстоянието. Днес той не е гениален, но след сто прераждания ще бъде гениален. 

 

Добрата покана, Рилски Беседи , 01 септември 1940 г.

Edited by Лъчезарна
Link to comment
Share on other sites

Благодаря, много хубава беседа!

 

 

....Българинът пък казва, че когато куче лае, това означава, че или вълк е влязъл в кошарата, или крадец в къщата. Българинът вярва и в кукуригането на петела. Когато петелът кукурига, той казва, че някакво щастие иде. Значи, някои преценяват нещата от гледището на нисшето, а други – от гледището на висшето. В човека има две ценности: Божествено, или висше начало и човешко, или нисше. Човешкото може да преценява човешките работи, а Божественото – Божествените. Понякога хората смесват тия неща и преценяват Божественото с човешкото. Каква ще бъде преценката на нещата, ако нисшето трябва да си даде думата за висшето? То е все едно, да разчитаме на ума си, да даде преценка за отношенията на силите в природата.

 

Противоречията в живота се дължат, именно, на намесата на нисшето в работата на висшето. Има някои вярвания, които се дължат на нисшия човешки ум. Те са верни за даден случай и за дадено време и място, но не всякога. Запример, едно представление се дава една вечер; то може да се даде и втора вечер, но непрекъснато няма да се дава. – Защо? – Защото всичко, което природата е създала, представя пътища за минаване и изучаване. Като мине човек през един път и го проучи, втори път не е нужно да мине по същото място. Като се връщаме назад, ние виждаме пътя, по който животът се е развивал. Природата е правила ред опити, докато дойде до човека. Човек мисли, че е последното творение на Бога, т. е. венецът на творението. Не, и над него има други форми, към които той се стреми. Човекът не е завършена форма, още има да расте и да се развива.

 

Днес всички запитват, кога ще дойде Царството Божие на земята. – Царството Божие е дошло вече на земята, но само външно, привидно. Царството Божие трябва да дойде и отвътре, в сърцата на хората. Ако един сляпороден дойде в Царството Божие, какво ще разбере? Той ще пипа тук-там, но няма да има реална представа за него. С пипане само Царството Божие не се познава. Глухият пък ще види всичко, но няма да чуе говора на хората. И с виждане само Царството Божие не се познава. Зрението на сегашните хора е слабо, те не виждат много неща, но и слухът им не е силен. Сегашните хора са и нетърпеливи. Като говори някой, те едва го изслушват. Има говорители, които обичат да говорят много и да повтарят едно нещо по няколко пъти. Какво трябва да правите в такъв случай? Или ще му кажете да мълчи, или ще излезете навън, няма да го слушате. За предпочитане е мислено да му кажете да престане да говори. Ако говорителят е умен човек, ще възприеме мисълта ви и ще спре. Ако не е умен, ще продължава да говори.

 

Така трябва да постъпват всички ученици с учителите си. Те трябва да знаят, че учителите им са умни хора, и няма защо да плачат пред тях, да им говорят с часове за своите мъчнотии. И учителят не трябва да говори много на учениците си, да ги морализира. Достатъчно е мислено да им каже, че трябва да бъдат мирни, внимателни, и те ще го разберат. Умните веднага ще го разберат, а за неразумните, колкото и да им говори, пак неразбран ще остане. Някой казва: Трябва да се говори на хората, да разберат. – Какво ще им се говори? Хиляди статии с морално съдържание са писани, хиляди проповеди за морален живот са държани на хората, че не трябва да крадат, да убиват, да лъжат, но въпреки това те правят, каквото знаят.

 

На какво се дължат кражбите? – На стари, атавистични навици. И в миналото, и сега птицата е свободна да каца от дърво на дърво и да яде, колкото иска плодове – череши, грозде и др. Колкото по-културни стават хората, толкова по-големи ограничения се вмъкват в живота. Днес и за птиците се създават различни примки и капани. Като помни, с каква свобода се е ползвала в миналото, тя се чуди, защо попада в капан. В същото положение се намира и човек. Днес той краде по атавизъм. Като си спомня свободата, с която разполагал в миналото, той си позволява да взима някои неща без позволение и се чуди, защо го затварят, защо трябва да го съдят за нищо и за никакво.

 

Съвременните хора се борят с някои стари, наследени черти от миналото, които не са присъщи на естеството им. Много от тия атавистически навици са присадени на човека, и той трябва да се освободи от тях. Запример, някой иска повече да мълчи, да слуша, когато другите говорят, но като попадне в общество на хора, които обичат да говорят, нещо в него му нашепва: Кажи и ти две думи. Друг някой, без да разбира музика, бърза да си даде мнението за някой виден музикант, че не изпълнил някое парче, както трябва. Някои религиозни пък се изпреварват да дават мнението си, защо Бог създал света. Не само на земята, но и на небето още не знаят, защо Бог е създал света. По-скоро можем да си обясним, защо сме създадени ние, отколкото да си отговорим на въпроса, защо е създаден светът. Ние сме създадени да учим и да мислим. Може би след хиляди години да се отговори на този въпрос, но засега той е неразрешим. Сложен въпрос е той. Единственото нещо, което днес знаем, това е, че светът е създаден. Това е теория. Защо е създаден, не знаем.

Каква е разликата между теорията и опита, или практиката в живота? В теорията всички неща започват добре, свършват зле; в опита нещата започват зле, свършват добре. Когато детето се ражда, то е в теорията. Всички го приемат добре, дават му угощение, радват му се. Майката мисли, че някакъв гений е родила. Като мине известно време, детето влиза в опита и проявява всичко, което носи в себе си. Майката го гледа, чуди се и си казва: Какво мислех, какво излезе!

 

Защо хората се изненадват в живота? – Защото не разбират нещата. Като не разбират законите на живота, те правят погрешки. Много хора представят питомно клонче, присадено на дивачка. Докато присадката расте, плодовете са добри. Обаче, ако по невнимание присадката се счупи, дивачката започва да ражда, вследствие на което плодовете са кисели и стипчиви. Понеже сега не могат да растат питомни растения, всички неща в света са присадки. В света има два вида присадки: когато присадките са питомни, хората са праведни; когато присадките са дивачки, хората са грешни. Ако се счупи питомната присадка, на дървото остава дивачката, която дава кисели плодове. Вие се чудите, какво е станало, че праведният, светият човек е станал грешник. И обратно: ако се счупи дивачката присадка, на дървото остава питомната, която дава сладки плодове. Вие се чудите, какво е станало, че грешникът се е превърнал на светия.

 

Сега аз изнасям закона за наследствеността по два начина. При единия случай наследствеността е присадена на дивачка, а при втория – на питомно дърво. Човешкото е дивачката, а Божественото – питомното. Някой път Божественото е присадено на човешкото, а някога човешкото – на Божественото. Когато изпаднете в противоречие, Божествената присадка се е счупила и останала човешката, която ражда киселици. Когато имате добро, светло разположение, вие се ползвате от плодовете на Божествената присадка. Внимавайте да не пречупите тази присадка. Ако я счупите, ще имате киселици и ще изгубите доброто си разположение. Има случаи в живота, когато не трябва да пипате питомната присадка. Ако мислите, че като счупите питомната присадка, ще израсте нещо по-хубаво, лъжете се – киселица ще израсте. Щом израстат киселиците, страданията ще дойдат. Щом дойдат страдания, несгоди, изкушения, ще счупите дивачката, да остане отдолу питомната.

 

На съвременните хора се говори за търпение. Препоръчва им се да бъдат търпеливи. Обаче, човек не може да бъде търпелив, докато не е разбрал любовта. Без любов никакво търпение не може да се постигне. Търпението изключва всички болести, сиромашията, страданията. Следователно, ако искате да сте здрави, бъдете търпеливи. Ако не сте здрави, това показва, че носите неволята. Търпението се ражда от любовта. Дето е любовта, там всички болести си заминават, и хората оздравяват.

 

Днес всички очакват да дойде Христос на земята, да оправи света. – Как ще го оправи, когато един иска едно, а друг – друго? Всички хора, всички народи трябва да се подчинят на Божественото. Тогава ще се тури навсякъде ред и порядък. Сега хората се бият, за да възстановят правдата. Ще кажете, че много хора умират. Те умират, но вярват в безсмъртието. Те пак ще дойдат на земята. Лошото не е в това. Лошо е, ако хората чупят Божествената присадка в себе си. Лошо е, ако народите чупят Божествената присадка в себе си. Лошо нещо е войната, ако тя счупва Божествената присадка. Обаче, ако във време на война се чупи дивачката и отдолу остава питомното, да даде своя плод, войната е на място...

 

Като ученици, вие трябва да се стремите към самообладание, да гледате еднакво и на злото, и на доброто. Това са две мощни сили, които играят важна роля в света. Човек не се нуждае от въглената киселина. За него тя е зло, но вижте, какво голямо значение има тя за живота на растенията. Без въглена киселина те не могат да живеят. Растенията приемат въглеродния двуокис като храна за организма си. Под влиянието на слънчевата светлина и зелените части на растенията, той се разлага на кислород, който се връща във въздуха, и въглерод, който заедно с други елементи и съединения в растенията, се използва като храна. Задушлив газ е въглеродният двуокис, но растенията се хранят с него. Освен това, той дава кислород на въздуха, който поддържа живота. Като знаете това, не можете ли и вие да направите, както растенията правят? Не можете ли да обработвате отровните и задушливи мисли и чувства и да ги превърнете в нещо полезно, както за себе си, така и за окръжаващите?...

 

Съвременните хора са дошли до едно място, дето влизат в стълкновение със своите стари разбирания. Който разбира законите на новия живот, не говори много. Той разбира, как трябва да постъпва. При всяко неправилно отношение към хората, той изпитва болка в слънчевия възел и, вместо да се извинява, бърза да изправи погрешката си. Всяка болка, всяко свиване или притесняване в слънчевия възел, е предупреждение от Божествения свят, с което му обръщат вниманието, че не е постъпил, както трябва. От Божествения свят го запитват: Ти прецени ли своята постъпка? Защото, всяка постъпка се връща към онзи, който я е направил. Ако е добра, ще се ползваш. Ако не е добра, ще носиш последствията й. Преди да направиш нещо, три пъти мисли. Ако правиш нещо добро, прави го; ако не е добро, мисли за лошите последствия. Помнете, че Бог жи-вее във всички души, и Той се застъпва за тях. Що се отнася до дрехата на човека, можеш да кажеш, каквото искаш, но дойдеш ли до душата, до същността на човека, ти трябва да бъдеш много внимателен. Всички души трябва да се отнасят внимателно помежду си. Ако ти се отнасяш внимателно към душите, и те ще се отнасят внимателно към тебе. Ако не се отнасяш внимателно към душите, и те няма да се отнасят внимателно към тебе. С други думи казано: ако работиш за душите, и те ще работят за тебе; ако не работиш за тях, и те няма да работят за тебе.

 

Сега, като говоря по този начин, това не значи, че вие нямате желание да изпълнявате волята Божия. Вие правите големи усилия в това направление, но има механически усилия, които са безрезултатни. Ти не можеш да повлияеш на човек, когото не обичаш. Ако го обичаш, той ще те слуша. Следователно, ако искаш да влезеш във връзка с една душа, първото условие е да я обичаш. Щом я обичаш, и тя ще те обича. Така ще се свържат всички души. Когато любовта свързва душите, всички работи вървят добре.

 

Днес се явява въпросът, как може да се оправи светът. Много методи има за изправяне на света. И окултните науки дават методи, но всички не са резултатни, защото не се отнасят до трите свята. Един метод е сигурен, когато има приложение в трите свята. За да бъде една идея вярна, тя трябва да се разглежда в Божествения свят като принцип, в духовния свят – като закон и във физическия свят като явление или факт. Ако направите нещо и не съжалявате, че сте го направили, това действие има Божествен произход. Всяко действие, за което съжалявате, че сте го направили, няма Божествен произход. Всеки, който изобличава хората, сам не е изправен в постъпките си. Често съдията, който съди хората, не е изправен в живота си. Според мене, когато съдят, съдиите трябва да имат маски на лицата си, да не знаят хората, кой ги е осъдил. Ако знаят, кой ги е осъдил, ще му се сърдят. Нека се сърдят на маската. Често хората се обръщат към Бога, Той да ги съди. Съдбата на Бога е съдба на любовта. Когато съди някого, Бог го обиква първо и след това вика за свидетели любовта, мъдростта, истината, правдата, знанието си. Съдбата на Бога служи за повдигане на човека, а не за изобличаване и унищожаване. Христос казва: „Син Человечески дойде не да съди света, но да го повдигне". Ето защо, и съдиите не трябва да съдят света, но да го спасят.

 

Ние говорим сега за вътрешната съдба на човека, а не за външното, механическо съдене. Ти имаш приятел, който направил една погрешка. Как ще го съдиш? Като обикновен съдия ли? Имаш един син, който направил една погрешка. Как ще го съдиш? Знаете ли, колко мъчно се възпитава човек? Хората са много прозорливи. Ти говориш на един човек, а той те гледа, как му говориш – от любов към него, или от някакъв интерес. Кое е по-добре: да вземете една чужда картина и, без да знаете да рисувате, да преподавате на някого, как трябва да рисува, или да сте знаменит художник и да учите хората да ри-суват? На теория ли трябва да преподавате, или на практика? Сегашните хора са дошли вече до опита и трябва да им се преподава на практика. И теорията е на място, но без практика нищо не се постига. Когато учителят преподава на учениците си, не трябва да мисли, че те нищо не знаят. Те слушат учителя си и претеглят всяка негова дума. Те разбират много неща. Те всичко проверяват. Ако учителят говори неверни работи, в скоро време ще изгуби доверието и уважението на учениците си. Учителят трябва да говори истината, и то онази истина, която е в полза на учениците.

 

Сега нека остане в ума ви мисълта, че ние не се занимаваме с погрешките на хората. Погрешките, това са старите теории и разбирания на хората. Човек може да вярва, в каквото иска, но не трябва да лъже. Човек може да прави, каквото иска, но това, което прави, не трябва да вреди нито на него, нито на другите. Човек трябва да бъде внимателен към постъпките си, да знае, защо постъпва така, или иначе. Щом направи нещо, което е погрешно, било към него, било към другите, той трябва да го изправи. И аз като говоря, някои се насърчават от думите ми, а някои се обезсърчават. – Защо се обезсърчават? – Защото думите ми влизат в стълкновение с техните вярвания и разбирания. Аз нямам право да руша това, в което хората вярват, но казвам: Не туряйте Божествени табели на вашите стари разбирания и вярвания. Божествено е само това, което носи в себе си любовта, като мощна сила. Божествено е това, което носи в себе си знанието. Божественото носи в себе си истината, която защитава и освобождава човека. Ще каже някой, че говори истината. Той говори истината, а при това умира. Който говори истината, никога не умира. Щом умира, човек говори факти, но не говори истината. Че някой изнесъл погрешката на някого, това е факт, явление, но не е още истината. Някой нарисувал една карикатура. Не е лоша тази карикатура, но тя е отклонение от хармонията.

 

Светът ще се оправи, когато хората се намират под добрите влияния на планетите. Меркурий учи човека да не се товари повече, отколкото трябва. Венера пък го учи да не товари сърцето си с любовни работи повече, отколкото трябва. Луната влияе върху въображението на човека. Без въображение, т. е. без луната никакво изкуство не може да съществува. Марс предава на човека войнственост, смелост, да защитава своето право. Без смелост човек нищо не може да направи. Той трябва да има нож, с който да се защитава. Ножът представя човешкия ум. Влезе ли в умствения свят, човек трябва да има нож, или сабя, която да го ръководи. Без ум човек не може да се развива правилно. Юпитер влияе върху достойнството на човека. Сатурн е философът, т. е, старият човек, който е паднал от ЛИЧИЕТО / Виж оригинал /, на което се намирал. На мястото на Сатурн днес седи Юпитер – новият човек, който ще господарува. Сатурн представя света на законите и на насилието, а Юпитер е представител на новия свят – светът на човешкото достойнство. Юпитерианците са хора, които ще служат на Бога, на новото в света. За да служи на новото, човек трябва да се новороди. Затова, именно, Христос казва: „Ако се не родите из-ново, не можете да влезете в Царството Божие". Ако човек не се роди от умна майка и от умен баща, не може да влезе в Царството Божие. Ако бащата не е гениален, а майката – талантлива, детето не може да влезе в Царството Божие. И тъй, да се родиш изново, това значи, да вярваш в един Бог. Ти не можеш да вярваш в Бога, ако не се родиш от Него. За да вярваш в Бога, ти трябва да Му слугуваш. Едно време, когато Сатурн царуваше, хората вярваха в Бога, но различно от сегашните хора, които живеят в епохата на Юпитер.

 

И тъй, подкрепвайте вашия ум, вашето сърце и вашето тяло, които Бог ви е дал. Бъдете верни на вашите мисли, на вашите чувства и на вашите постъпки. Бъдете верни на Онзи, Който ви е дал всичко. Това е новото, което иде в света.

 

Изправете миналото си! Изявете настоящето! Стремете се към бъдещето! Вярвайте във всичко онова, което Бог е вложил в природата, в човечеството и във вас!

 

Добрата покана

Link to comment
Share on other sites

Да Слънчева,днешната беседа е много хубава.В нея ,аз  открих за себе ,си доста интересни  теми.Всяка тема отваря прозорец към различна посока на единното познание за света и Вселената.

Първо се спрях на ето този пасаж:
 

Някои учени разрешават въпроса: кокошката ли е съществувала по-рано, или яйцето. Чуден въпрос! От гледището на физическия свят, яйцето е съществувало преди кокошката; от гледището на духовния свят, кокошката е съществувала преди яйцето, а от гледището на Божествения свят, нито кокошката е съществувала, нито яйцето. Това е въпрос само за физическия и за духовния свят. В Божествения свят не съществуват въпроси за кокошки и яйца. Там нещата съществуват вечно. Няма раждане и прераждане, за да става въпрос, кой пръв се е родил и кой – последен. Божественият свят е вечен. Там цари безсмъртието.

Физическият и духовният свят са отражение на Божествения. Физическият свят е създаден за развлечение на Божествения. Когато съществата от Божествения свят искат да се развлекат, да сменят работата си, те слизат на земята между хората, да видят, как работят. Като видят, че някой плаче, те се приближават към него и му казват: Какви хубави извори излизат от очите ти. Защо плачеш? Някой ангел вижда, че една мома плаче. Той веднага отива при нея и я разпитва, защо плаче. Тя му разказва, че обича някого, а той й изневерил. Като разказва историята на своята любов, той слуша внимателно и се чуди, каква е тази любов, от която човек плаче. Ангелът я утешава, казва й, че направила добре, дето поляла градинката си и се чуди, защо и той не може да научи изкуството да пролива сълзи. Когато момата се успокои и престане да плаче, ангелът си отива. Каквото научи на земята, ангелът го записва. На другия ден той вижда, че същата мома пак плаче. – Защо плачеш? – Баща ми умря. – Че как може баща да умира? – Не плачи, аз ще го върна отново на земята. Той ще дойде като малко детенце, което ти ще носиш на ръце и ще му се радваш. Ще пазиш добре детенцето, ще гледаш да не умре.

 

 

Втората тема ,която си отбелязах е  свързана с разясняване на библейски текстове:Много ценно и поучително е това разкодиране.Спирала съм вниманието си върху тези два библейски текста,символиката ,на които се пояснява в тази беседа.Единият е свързан с притчата от Ев.Лука 14 стих 16/24 .За нея Учителя казва в беседата следното:
 

В прочетената Притча се казва, че онзи, който посял нивата си, е отказал на поканата, да присъства на вечеря. Който си купил волове, също се отказал. Най-после, и онзи, който се оженил, отказал да присъства на угощението. Нивата, воловете и женитбата, с които човек се ангажирал, са символи. Нивата е човешкото тяло, което човек разорава и посява. Воловете представят живота, даден на човека. Женитбата пък, това е службата, която човек се е наел да свърши. Понеже тази работа отнема времето и силите на човека, както във времето на Христа, така и днес, хората не са готови още за Христовото учение. Когато Христос покани на угощение учените и достойните на времето, всички се отказаха. Тогава Той изпрати слугата си на улицата, да покани, които намери свободни. Ако днес дойде Христос, ще намери ли готови хора, които да се отзоват на поканата Му, т. е. да приемат Неговото учение? Ония, които не приеха Христовото учение, бяха сатурнови типове. Те казваха: Не е време още за това учение. Тези, които имаха къси носове, казаха: Време е за това учение. Те приеха поканата и присъстваха на вечерята.

 

 

Другият е пояснение върху разказа за пророк Йона.:

Хората правят погрешки, когато не различават нещата. Запример, слушате някой религиозен или духовен човек да казва, че Господ му проговорил. Възможно е, но той трябва да знае, отде иде този глас. Гласът може да иде от три места: отдолу, отстрана – от посоката на ушите, и отгоре, от центъра на мозъка. Най-мощният глас иде отгоре. Както седите, някаква светлина блесне пред вас, и вие чувате тих глас – гласът на Божественото. Чуете ли този глас, умът ви се просветява, и всички противоречия изчезват. Когато чуе този глас в себе си, човек е готов на всички жертви. Когато Бог проговори на пророк Йона, каза му да отиде в Ниневия, да проповядва на хората, да се разкаят. Йон чу гласа, но се уплаши. Той помисли, че не може да изпълни волята Божия и каза: Тази работа не е за мене. Ще отида на Запад. Той взе торбичката си и замина за Испания. Понеже в Божиите решения няма обратни действия, Бог каза на Йона: Ти не пожела да отидеш в Ниневия, но ще те сполети нещо по-страшно. И наистина, кит погълна Йона, и той прекара три дни и три нощи в утробата му. Тук Йон се моли усърдно и обеща, че ако Бог го освободи от това нещастие, ще отиде в Ниневия да проповядва. Ниневия е раят, а утробата на кита – адът. Кое от двете места е за предпочитане? За предпочитане е да отидеш в Ниневия, да кажеш, че Бог те е пратил да им проповядваш, да се разкаят. – Защо Йон не послуша Господа? – Той беше крайно честолюбив човек и си казваше : Бог ме праща в Ниневия, но като кажа на хората, какво ги очаква, те ще започнат да се молят, да плачат, да се разкайват, и Бог, понеже е милостив и благ, ще ги помилва. Тогава аз ще изляза лъжец пред хората. Като не искаше да се изложи по този начин, Йон реши да избяга в Испания. Той избяга от Бога, но се натъкна на по-голямо зло. Следователно, когато Бог ви изпраща в Ниневия, да проповядвате, изпълнете волята Му. Днес вие ще проповядвате по друг начин, а не както Йона. Той им каза, че ако в продължение на 40 дни не се покаят, ще погинат. И вие ли ще кажете същото? По друг начин се проповядва на сегашните хора.

 

Трета тема,която ми се отвори за размисъл , чрез тази беседа, е свързана с планетите и тяхното влияние върху нас -хората:

 

Хората се намират под влиянието на различните планети, вследствие на което се проявяват различно. Ученият трябва да знае това, да не прави погрешки, да не вади криви заключения. Понеже хората се намират под влиянието на различни планети, те се различават едни от други. Който се намира под влиянието на Сатурна, е подозрителен. Който се намира под влиянието на Юпитера, има достойнство. По фигура той е широкоплещест. Земният тип пък е малко прегърбен, с поглед, устремен към земята. С една дума, всички планети са трансформатори на Божествената енергия в различните организми. Всички планети са населени с разумни същества. – Кой управлява тия същества? – Има кой да ги управлява. Не мислете, че животът се изявява механически. Красив е светът със своето голямо разнообразие! Ако отидете на Юпитер, ще видите същества с достойнство, със съзнание за себе си. Те мислят, че много знаят. Те не са още съвършени. Горделиви са юпитерианците. Те са огняри на слънцето. Там те минават за електротехници. Сатурновите типове пък минават за философи, понеже разглеждат нещата философски. Те са едни от най-старите жители на слънчевата система. Обаче, Уран и Нептун са излезли преди Сатурна. Техните жители са по-стари от тия на Сатурна.

 

Светът ще се оправи, когато хората се намират под добрите влияния на планетите. Меркурий учи човека да не се товари повече, отколкото трябва. Венера пък го учи да не товари сърцето си с любовни работи повече, отколкото трябва. Луната влияе върху въображението на човека. Без въображение, т. е. без луната никакво изкуство не може да съществува. Марс предава на човека войнственост, смелост, да защитава своето право. Без смелост човек нищо не може да направи. Той трябва да има нож, с който да се защитава. Ножът представя човешкия ум. Влезе ли в умствения свят, човек трябва да има нож, или сабя, която да го ръководи. Без ум човек не може да се развива правилно. Юпитер влияе върху достойнството на човека. Сатурн е философът, т. е, старият човек, който е паднал от ЛИЧИЕТО / Виж оригинал /, на което се намирал. На мястото на Сатурн днес седи Юпитер – новият човек, който ще господарува. Сатурн представя света на законите и на насилието, а Юпитер е представител на новия свят – светът на човешкото достойнство. Юпитерианците са хора, които ще служат на Бога, на новото в света. За да служи на новото, човек трябва да се новороди. Затова, именно, Христос казва: „Ако се не родите из-ново, не можете да влезете в Царството Божие". Ако човек не се роди от умна майка и от умен баща, не може да влезе в Царството Божие. Ако бащата не е гениален, а майката – талантлива, детето не може да влезе в Царството Божие. И тъй, да се родиш изново, това значи, да вярваш в един Бог. Ти не можеш да вярваш в Бога, ако не се родиш от Него. За да вярваш в Бога, ти трябва да Му слугуваш. Едно време, когато Сатурн царуваше, хората вярваха в Бога, но различно от сегашните хора, които живеят в епохата на Юпитер.

 

 И четвърта и пета тема има.Така, в една само беседа,Учителя ни води.Словото се лее леко и приятно.Трудни символи,стават ясни и достъпни.Очаквам с нетърпение да прочета утрешната беседа.Защото според мене ,всички беседи са изнасяни в един строг ред и порядък.Затова предпочитам да ги чета в хронологията на тяхното изнасяне.Хубав ден желая на всички.

Edited by Розалина
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...