Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня - 14.10 - 20.10.2013 г.


Recommended Posts

Мисъл за деня-14.10.2013г

 

Казвам: Щом понякой път не ви върви, ще работиш отвън, каквато и да е работа, обущар ли си, да метеш ли, да не считаш работата, ни най-малките работи да си готов да я свършиш. Едно камъче да дигнеш, една семенце да посадиш, да изпереш ризата, да вземеш една чаша вода да я излееш на земята, на някое растение. Да дишаш, и то е работа. Да си отвориш очите, то пак е работа. Да чуваш с ухото си, и то е работа. Да си отвориш ръката, но да знаеш как да си отвориш ръката, то пак е работа. Седят десет души богати хора, сърцето им затворено. Като отворя ръката и тяхното сърце се отваря; като затворя ръката и тяхното сърце се затваря. От мене зависи. Отварям, казвам: Давай. И те дават. Затворя ръката си, казвам: Затворете. И те се затварят. Цигуларят защо свири? Той ходи и дава. Отваря си ръката и дава. И философи, и прости, всички дават. Всички хора свободно дават. Пей, да дадеш. Ако не пееш, казваш: „Защо ще пея?“; казваш: „Няма публика да пея“. Пей вкъ­щи, без публика пей. Имаш публика от 300 милиарда клетки, пей на тях. Сра­мота е, 300 милиарда души има публика, те слушат. Никога не са те слушали да им пееш, попей им! Като им пееш, ста­ваш весел. Няма по-хубаво от това човек да пее на себе си. Като пееш на себе си отвън, тогава ще дойде другото пеене. Външно като запеете и вътрешно като запеете, тогава се проявява безсмъртието в живота.

 

Основна идея

 

 

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата Молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото Братство...– формула


Молитвен наряд за понеделник:

Благославяй - №8 от "Духът Божий"
Молитва на царството
Псалом 143

Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня-15.10.2013г.

 

Онези, които се упражняват в окултната наука, които я прилагат, имат особен начин, по който могат да се обновяват. Те сега развиват духовното си тяло: вечер оставят физическото си тяло на Земята и с духовното си тяло излизат извън зем­ната зона на планинска разходка; там се обновяват и после се връщат отново в тя­лото си. Това обновяване става и с хора, които нямат ясновидство - за тях този процес става несъзнателно; те стават су­трин доволни и разположени духом и казват: „Много добре спах тази вечер“ -   това показва, че този човек е напра­вил разходка извън зоната. Някой казва: „Снощи не спах добре, цяла нощ ме гони­ха“ - значи той е останал под тази зона. В това седи истинската хигиена.

 

И земята ще се изпълни със знание

 

 

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята молитва
Да се прослави Бог... - формула

Молитвен наряд за вторник:
Ще се развеселя - песен
Пътят на живота - молитва
Псалом 27

Edited by Розалина
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня 16.10.2013

 

Душата има много състояния. Някога вие мислите, че сте в душата си, но не сте. Човек едновременно живее два живота. Денем живее по един начин, постоянно се тревожи за разни взимания-давания, а вечерно време влиза в друг свят, където си почива. Той е реален свят. В него нещата нито се губят, нито се създават, а само се видоизменят.

 

Което дава живот

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото братство... – формула


Молитвен наряд за сряда:

Песен за светлия път - от "Песен на Ангелите"
Молитва на братството
Псалом 19
Псалом 103

Edited by Розалина
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня 17.10.2013 г.

 

Ще кажете: „Видимият свят е физиче­ският“. Какво подразбирате под физиче­ски свят? Под физически свят разбира­ме оная материя, която е под контрола на нашите сетива. Може да опитаме. Види­мото наричаме физически свят, или ви­димият свят е твърдият. Духовният свят е течен, подвижен. Под думата течен не разбираме вода, но нещата са подвижни. Във физическия свят те са устойчиви, не мърдат, а в Духовния свят са подвижни - като ги поставиш и мръднеш очите си, не може да ги намериш. Сега вие казвате физически хора. Тях ще ги намериш, къ­дето си ги оставил; духовните ще ги тър­сиш и не може да ги намериш.

 

Силна вяра, силна надежда и всесилна любов

 

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

 

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята молитва
Да се прослави Бог в Бялото Братство.... – формула


Молитвен наряд за четвъртък:

Той иде 
Молитва за плодовете на Духа
Псалом 112

Edited by Лъчезарна
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня 18.10.2013г

 

Физическите тела, които имаме, представляват едно усилие на Природа­та, на Духа. Всички мисли в тях, всички чувства, всички органи е поставил все Духа; всички изкуства, както и музиката, и науката, са внесени все от Него, Който още не се е проявил както трябва. Всичко това е импулс на Духа, желанието Му е да внесе между хората истинска култура, да ги научи на великите Божествени зако­ни, за което употребява големи усилия и създава велик импулс в човешката душа.

 

Което дава живот

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата Молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото братство... – формула


Молитвен наряд за петък:

Фир-фюр-фен – песен
Молитва на Триединния Бог
Псалом 44

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 19.10.2013 г.

 

Хората живеят в тъмнина и нечистота и Бог изпраща в света светли души, за да бъдат като кандило в тъмнината и да по­дадат ръка. Светът е поставен на големи изпитания и го чакат големи страдания. Трябва да се работи между всички души.

 

На границата между две култури

 

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата Молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята молитва
Да се прослави Бог в Бялото братство... – формула


Молитвен наряд за събота:

Бог е любов – песен
Малката Молитва
Псалом 25

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 20.10.2013 г.

 

Когато четете Стария завет, срещате там Господ да казва на Мойсей: „Гледай да направиш Скинията тъй, както си я ви­дял горе“, но Мойсей не можа да я напра­ви тъй, както я видя. Под думата скиния ние разбираме друго - това подразбира да се създаде един дом, едно жилище за човешката душа. Под жилище разбирам живо тяло, в което да има място за всич­ки, да има място и за Бога. Сега има ли място във вашето тяло за Бога?

 

Стана плът

 

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото Братство... – формула


Молитвен наряд за неделя:

В начало бе Словото – песен
Добрата Молитва
Псалом 61

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...