Jump to content
Порталът към съзнателен живот

Мисъл за деня 28.10.2013-3.11.2013


Recommended Posts

Мисъл за деня -  28.10.2013

 

За умния човек всичко е умно, за глу­павия всичко е глупаво. Умният, като му кажете и най-глупавите работи, веднага ще ги размести. Той прилича на онези (има такива даровити художници), които ри­суват концертно рисуване. Ти му дадеш най- кривите линии и от тия криви линии той ще изкара една шапка, една рокля, една ябълка, круша и др. Ти му дадеш едно колелце, той изкара нещо хубаво - направи око, уста. Да­деш му някои прави линии, изкара нос - той е майстор художник. Такова нещо е Божестве­ното вътре в нас. Каквото и безобразно да на­прави дяволът, каквото и да криви, като дойде Божественият Дух, Той всичко преобразява и казва: „Смисъл има в тия неща“. Това е вели­кото изкуство.

 

Зная, че Исуса разпятаго търсите

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата Молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото Братство...– формула


Молитвен наряд за понеделник:

Благославяй - №8 от "Духът Божий"
Молитва на царството
Псалом 143

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня  -29.9.2013г.

Външната обстановка нито придава, нито отнема нещо от човека. Колкото по-лоши са условията, т.е. колкото по- неорганизирана е материята, толкова повече човешкият дух трябва да прояви своите знания. В този смисъл лоши усло­вия в света няма, но когато човек не знае как да ползва живота, тогава се раждат лошите условия.

 

В своите си

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята молитва
Да се прослави Бог... - формула

Молитвен наряд за вторник:
Ще се развеселя - песен
Пътят на живота - молитва
Псалом 27

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня-30.10.2013г.

 

Някои хора казват: ние не трябва да бъдем много учени. Не, обратното е вярно, много учени трябва да бъдем. Не трябва само учени да бъдем, но съвършени трябва да бъдем в учението си. Не трябва да знаем всичко, аз това не твърдя, но съвършени трябва да бъдем в учението си, а това значи, онова, което знаем трябва да го прилагаме.

 

Саваат – Амон-Ра

 

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото братство... – формула


Молитвен наряд за сряда:

Песен за светлия път - от "Песен на Ангелите"
Молитва на братството
Псалом 19
Псалом 103

Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня-31.10.2013г.

 

Всеки човек е роден с известна склон­ност към нещо. Аз похвалявам учените хора в едно отношение - те изживяват целия си живот в работа, без да им се плаща. Всеки учен, който изживява 20 или 30 години за науката, без да му пла­щат, е идеалист. Един музикант, който посвещава целия си живот на музиката, или един скулптор, или един художник, които посвещават целия си живот за из­куството - това са хората, които подтик­ват съвременното човечество напред.

Следователно всички трябва да рабо­тим даром, да се подчиним на Божия за­кон. И когато тази свещ се запали в ума на когото и да е, този човек ще знае как да си служи със силите и със законите на Природата.

 

Запалената свещ

 

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята молитва
Да се прослави Бог в Бялото Братство.... – формула


Молитвен наряд за четвъртък:

Той иде
Молитва за плодовете на Духа
Псалом 112

Edited by Слънчева
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня - 1.11.13

 

Някои мислят, че Христос не е бил учен; не, Той е бил много учен. Ако беше професор днес, Христос щеше да бъде най-видният професор в цялата съвременна култура. Не мислете, че онези велики Учители, онези велики адепти не разбират науката; разбират я много до бре. Те имат свои лаборатории, в които правят ред опити. Най-великите Учители имат методи, чрез които могат да отидат до Слънцето и да се върнат назад. Един адепт има положителни знания, той знае всичко, но мълчи, не говори нищо. Сегашната култура, която аз наричам култура на малките деца, сега се занимава с въпроса какво има на Слънцето; тя едва сега учи колко елемента има там и какви са тия елементи. Не искам да критикувам науката, но казвам, че истински те учени, върху плещите на които се крепи науката, мълчат. Истинските адепти знаят точно разстоянието между Земята и Слънцето.

Запалената свещ

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата Молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото братство... – формула


Молитвен наряд за петък:

Фир-фюр-фен – песен
Молитва на Триединния Бог
Псалом 44 

Edited by Надеждна
Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня-2.11.2013г.

 

Казва се в Писанието, че Земята ще бъде изпълнена със знание за Господа - значи нашият съвременен живот е засегнат от друга култура, по-висша от нашата, с която сме дошли в съприкосновение, и тази висша култура вече действа върху нашето съзнание. Първото нещо, което доказва, че сме под влиянието й, е това, че има увеличение в страданията. В из вестна зона на Бялата раса страданията са увеличени 100%. Във времето на Христа те са били 50%, а в наше време са 100%; тогава хората не са били тъй чувствителни, а сега страдат повече.Истинското страдание е моралното страдание - когато душата страда с един свещен трепет, а не като страдаш, да се ожесточаваш. Ожесточението не носи живот, мъчението също не носи живот.

 

И земята ще се изпълни със знание

 

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата Молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята молитва
Да се прослави Бог в Бялото братство... – формула


Молитвен наряд за събота:

Бог е любов – песен
Малката Молитва
Псалом 25

Link to comment
Share on other sites

Мисъл за деня-3.11.2013г.

 

В стиха се казва, че Земята ще бъде пълна със знание за Господа; тази Земя сме ние. Под думата Земя в първоначалния език се разбирало всеки човек, който е роден на Земята и на когото е дадена земя. Всеки човек е родена, проявена Земя и в неговото съзнание трябва да се прояви знанието за Господа. Във всички негови мисли, във всички негови чувствания трябва да проникват Божиите закони.

 

И земята ще се изпълни със знание

 

 

Молитвен наряд за всеки ден:

Добрата молитва
Псалом 91
Псалом 23
Господнята Молитва
Да се прослави Бог в Бялото Братство... – формула


Молитвен наряд за неделя:

В начало бе Словото – песен
Добрата Молитва
Псалом 61

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...